NBS schválila návrh spoločnosti MOL na výkup akcií Slovnaftu

  • spoločnosť MOL môže odkúpiť akcie od menšinových akcionárov Slovnaftu
  • odkupná cena za akciu bude 85 eur
  • uplatnením práva výkupu sa ešte bude zaoberať mimoriadne valné zhromaždenie Slovnaftu

Bratislava, 9. septembra 2019 – Národná banka Slovenska schválila návrh spoločnosti MOL na výkup akcií spoločnosti Slovnaft. Odkupná cena za akciu bola stanovená na 85 eur. Cena bola určená v súlade s právnymi predpismi a odsúhlasená spolu s podmienkami realizácie výkupu Národnou bankou Slovenska. Celkové protiplnenie za akcie už spoločnosť MOL zložila v banke.

Na základe súhlasu NBS získala spoločnosť MOL oprávnenie požiadať SLOVNAFT, a.s., o zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia za účelom uplatnenia práva výkupu.

MOL chce odkúpením akcií od minoritných akcionárov zjednodušiť a racionalizovať vlastnícku štruktúru Slovnaftu, a tým tiež zjednodušiť správu a riadenie spoločnosti. Pred rozhodnutím uplatniť si právo výkupu akcií ponúkla spoločnosť v rámci dobrovoľnej ponuky minoritným akcionárom možnosť predať svoje akcie. Skupina MOL aktuálne vlastní 98,72 % akcií Slovnaftu.

×
Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×