Skupina MOL získa 9,57 % podiel v azerbajdžanskom komplexe ropných polí ACG a 8,9 % podiel na ropovode BTC

  • Komplex ropných polí ACG (Azeri-Chirag-Gunashli) predstavuje najväčšie azerbajdžanské ropné zásoby a ropovod BTC (Baku-Tbilisi-Ceyhan) je kľúčovou exportnou trasou pre ropu z tejto oblasti; po uzavretí zmluvy bude Skupina MOL v komplexe ropných polí ACG tretím najväčším partnerom
  • Transakcia bude okamžitým prínosom pre EBITDA, voľný cash flow a EPS a zvýši čistú ťažbu Skupiny MOL o približne 20 000 barelov denne
  • Transakcia prehĺbi transformáciu segmentu Upstream Skupiny MOL na subjekt podnikajúci na medzinárodnej scéne 
  • Tento krok je v súlade so stratégiou Skupiny MOL do roku 2030, ktorá je zameraná na zachovanie odolného integrovaného podnikateľského modelu 

Budapešť, 5. november 2019 – Skupina MOL podpísala dohodu so spoločnosťami Chevron Global Ventures Ltd a Chevron BTC Pipeline, Ltd, ktorou nadobudne ich podiely v prieskume, ťažbe a midstreame v Azerbajdžane, vrátane 9,57 % podielu v komplexe ropných polí Azeri-Chirag-Gunashli (ACG) a 8,9 % podielu na ropovode Baku-Tbilisi-Ceyhan (BTC), prepravujúcom azerbajdžanskú ropu do tureckého prístavu Ceyhan v Stredozemnom mori. Po ukončení transakcie vo výške 1,57 miliardy USD sa Skupina MOL stane tretím najväčším partnerom v komplexe ropných polí ACG. 

Obrovský komplex ropných ložísk ACG je hlavnou ťažobnou lokalitou Azerbajdžanu. Rozprestiera sa na ploche 400 kilometrov štvorcových, na ktorých sa nachádza 6 hlbokomorských (off-shore) ťažobných plošín. Ropa sa tam ťaží nepretržite od roku 1997 a s ťažbou majú 20-ročné dobré skúsenosti. Operátorom najväčšieho ropného poľa je BP. V roku 2018 dosiahla táto spoločnosť priemernú ťažbu 584,000 barelov ropy denne.  Partnermi Skupiny MOL v kľúčovom komplexe ropných polí budú svetové spoločnosti ako BP, Exxon, Equinor a SOCAR. MOL tiež získa podiel na ropovode BTC, ktorý prepravuje ropu z Azerbajdžanu do tureckého prístavu Ceyhan v Stredozemnom mori. 

Toto aktívum svetovej úrovne zvýši v nasledujúcich rokoch čistú ťažbu MOL približne o 20 000 barelov denne a reálne tiež zvýši preukázané a pravdepodobné uhľovodíkové rezervy Skupiny MOL.

Nové aktíva budú okamžitým príspevkom k EBITDA a voľnému cash flow. Ťažba na ACG je nízkonákladová a počas dvadsiatich rokov prináša vynikajúce výsledky, ktoré sú zaujímavé aj v prostredí s oveľa nižšími svetovými cenami ropy.

Transakcia excelentne zapadá do súčasného portfólia Skupiny MOL a prispeje k ďalšej transformácii Upstreamu Skupiny MOL na medzinárodného hráča, prítomného v regióne Spoločenstva nezávislých štátov – v Kaspickej oblasti. Je to v súlade so stratégiou Skupiny MOL do roku 2030, ktorá je zameraná na zachovanie odolného integrovaného podnikateľského modelu v Upstreame aj Downstreame Skupiny MOL.

Transakcia má hodnotu 1,57 miliardy USD a Skupina MOL ju bude financovať z dostupnej likvidity spoločnosti.

„Táto veľká transakcia v hodnote 1,57 miliardy USD je významným míľnikom pri budovaní nášho medzinárodného portfólia v segmente Prieskumu a ťažby v jednom z našich hlavných regiónov, v Spoločenstve nezávislých štátov, kde budeme spolupracovať s partnermi na svetovej úrovni. Po uzavretí dohody bude približne polovica našej ťažby pochádzať z krajín mimo strednej a východnej Európy, čo vytvára zdravú rovnováhu. Tento nový objem ťažby posilní náš odolný integrovaný podnikateľský model, ktorý bude aj naďalej vytvárať robustný cash flow na financovanie transformačných projektov MOL 2030, ako aj zvyšovanie dividend našim akcionárom,“ povedal Zsolt Hernádi, predseda predstavenstva a generálny Riaditeľ Skupiny MOL.

„Zmluva o ACG predstavuje začiatok novej kapitoly v príbehu prieskumu a ťažby Skupiny MOL. Je to významný krok v splnení nášho sľubu o dopĺňaní anorganických rezerv. Po akvizícii ACG budeme vo výhodnej pozícii, aby sme si dlhodobo zachovali vynikajúcu schopnosť generovať cash-flow v oblasti prieskumu a ťažby. Náš Prieskum & Ťažba Skupiny MOL  v uplynulých rokoch dosiahla vysokú ziskovosť a touto akvizíciou pokračujeme v transformácii Upstreamu na medzinárodného hráča, ako sme sľúbili v našej stratégii MOL 2030,“ uviedol Dr. Berislav Gašo, viceprezident pre Upstream Skupiny MOL.

Transakcia podlieha súhlasu štátnych a regulačných úradov a jej ukončenie sa predpokladá v druhom štvrťroku 2020.

×
Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×