Slovnaft končí na bratislavskej burze cenných papierov

  • s akciami Slovnaftu sa už nebude obchodovať na bratislavskej burze cenných papierov
  • Slovnaft sa stane súkromnou akciovou spoločnosťou

Bratislava, 23. decembra 2019 – Spoločnosť MOL Nyrt. ako jediný akcionár spoločnosti SLOVNAFT, a.s., uzavrela proces výkupu akcií SLOVNAFT, a.s. Z tohto dôvodu sa ukončí obchodovanie s akciami Slovnaftu na regulovanom trhu cenných papierov na Burze cenných papierov v Bratislave.

Na základe rozhodnutia jediného akcionára spoločnosť SLOVNAFT, a.s., požiadala bratislavskú burzu o skončenie obchodovania so všetkými emisiami jej akcií vedenými pod všetkými príslušnými identifikátormi ISIN, ktoré boli prijaté na obchodovanie na tomto regulovanom trhu.

V dôsledku tohto kroku sa po ukončení procesu tzv. delistingu, s plánovaným posledným obchodným dňom 23. decembra 2019, spoločnosť SLOVNAFT, a.s., stane súkromnou akciovou spoločnosťou.

×
Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×