Povinná údržba, opravy a modernizácia niektorých výrobných jednotiek 
počas júla v rafinérii Slovnaft

  • rafinéria Slovnaft začne koncom júna odstavovať niektoré výrobné jednotky, aby na nich počas júla vykonala povinnú údržbu, opravy a modernizáciu
  • práce budú trvať zhruba štyri týždne, výrobné jednotky budú do bežného chodu nabiehať postupne
  • celkový objem investícií predstavuje 7 miliónov eur

BRATISLAVA, 26. júna 2020 – Rafinéria Slovnaft začne v závere júna odstavovať niektoré výrobné jednotky, aby na nich počas júla mohla vykonať povinnú údržbu, opravy a modernizáciu. Po ukončení prác budú zariadenia postupne spustené do bežného chodu. Zásobovanie zákazníkov počas generálnych revízií a technologických zarážok nebude ovplyvnené.

Generálne revízie sa dotknú dvoch výrobných jednotiek a technologické zarážky troch výrobných jednotiek. Na týchto zariadeniach sa počas júla vykoná kontrola technického stavu, údržba, ako aj ich modernizácia. Okrem toho sa na jednej výrobnej jednotke vykonajú nevyhnutné opravy. Do prác sa zapoja zamestnanci Skupiny SLOVNAFT, ako aj externí pracovníci, celkovo zhruba 700 ľudí. Investície Slovnaftu do naplánovaných činností predstavujú 7 miliónov eur.

Práce počas generálnych revízií bude sprevádzať spaľovanie na poľných horákoch, zvýšená hladina hluku a vznik zápachu. Cieľom spoločnosti Slovnaft je skrátiť negatívne vplyvy činností znižujúcich pohodlie obyvateľov žijúcich v okolí rafinérie na nevyhnutné minimum. O vplyve prác na komfort obyvateľov bude spoločnosť Slovnaft priebežne informovať na internetovej stránke:

https://slovnaft.sk/sk/o-nas/spolocenska-zodpovednost/rafineria-transparentne/planovane-cinnosti-v-rafinerii/

V prípade otázok je pre verejnosť 24 hodín denne pripravená infolinka na čísle 02/4055 8929.

×
Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×