Gabriel Szabó sa stal výkonným viceprezidentom Skupiny MOL pre Downstream

  • Gabriel Szabó sa stal výkonným viceprezidentom Skupiny MOL pre oblasť Downstreamu, ktorá patrí ku kľúčovým pilierom spoločnosti
  • Na skupinovej úrovni bude zodpovedný za riadenie a rozvoj rafinérskej a petrochemickej výroby v 3 krajinách, prepravu a predaj produkcie v 11 krajinách
  • novým výkonným riaditeľom Slovnaftu sa v polovici júla stal dovtedajší finančný riaditeľ Marek Senkovič, v pozícii nahradil Gabriela Szabóa

BRATISLAVA, 17. júla 2020 – Novým výkonným riaditeľom spoločnosti SLOVNAFT, a.s., sa v polovici júla stal dovtedajší finančný riaditeľ Marek Senkovič. Operatívne riadenie spoločnosti prevzal po Gabrielovi Szabóovi, ktorý odchádza do materskej Skupiny MOL, kde bude ako viceprezident pre Downstream riadiť jeden z nosných pilierov spoločnosti. Generálnym riaditeľom a predsedom Predstavenstva SLOVNAFT, a.s., zostáva Oszkár Világi, ktorý je zároveň členom Predstavenstva Skupiny MOL a viceprezidentom Skupiny MOL pre oblasť Innovative Businesses and Services. Pod jeho riadenie patrí okrem iného aj sieť 1900 čerpacích staníc v 10 krajinách strednej a juhovýchodnej Európy.

Gabriel Szabó Gabriel Szabó pracuje v Slovnafte od roku 2001. Svoju kariéru odštartoval ako ekonóm útvaru alokácie zdrojov. Neskôr zastával viaceré manažérske pozície v Skupine MOL a v roku 2012 sa stal viceprezidentom pre Downstream v Slovnafte. V decembri 2016 bol vymenovaný za výkonného riaditeľa Slovnaftu a od februára 2019 bol zároveň viceprezidentom Skupiny MOL pre Logistiku.

Vymenovaním za viceprezidenta Skupiny MOL pre Downstream Gabriel Szabó preberá zodpovednosť za riadenie a rozvoj aktivít v rafinériách a petrochemických závodoch v troch krajinách (Slovnaft na Slovensku, MOL v Maďarsku a INA v Chorvátsku), a tiež za distribúciu a predaj rafinérskej a petrochemickej produkcie v 11 krajinách strednej a východnej Európy. Gabriel Szabó zostáva v predstavenstve spoločnosti Slovnaft, a.s., v pozícii podpredsedu a naďalej sa tak bude podieľať na strategickom smerovaní spoločnosti.

Pozícia viceprezidenta pre Downstream Skupiny MOL je vo významnej stredoeurópskej ropnej a plynárenskej spoločnosti jednou z najvyšších manažérskych funkcií. Obsadenie tejto pozície manažérom zo Slovnaftu je veľkým profesionálnym úspechom a potvrdením jeho manažérskych kvalít.

Marek SenkovicNový výkonný riaditeľ Slovnaftu Marek Senkovič nastúpil do spoločnosti Slovnaft v roku 2006 ako hlavný ekonóm, zodpovedný za sledovanie vývoja na finančných a komoditných trhoch. Participoval tiež na rôznych podnikateľských aktivitách. Finančným riaditeľom sa stal v júni 2018. Pred nástupom do Slovnaftu pracoval v rokoch 1997 až 2005 na rôznych manažérskych pozíciách investičného bankovníctva v Istrobanke, a bol tiež členom dozornej rady.

Funkcie a oficiálne označenia v anglickom jazyku:

Oszkár Világi

predseda Predstavenstva a generálny riaditeľ SLOVNAFT, a.s., Chairman and CEO (CCEO) SLOVNAFT

člen predstavenstva Skupiny MOL, Member of MOL Group Board of Directors

viceprezident Skupiny MOL pre oblasť Innovative Businesses and Services

MOL Group Innovative Businesses and Services Executive Vice President (EVP)

Gabriel Szabó

podpredseda Predstavenstva SLOVNAFT, a.s., Deputy Chairman SLOVNAFT

viceprezident Skupiny MOL pre Downstream

MOL Group Downstream Executive Vice President (EVP)

Marek Senkovič

výkonný riaditeľ SLOVNAFT, a.s., CEO SLOVNAFT

O Skupine SLOVNAFT

Skupina SLOVNAFT je integrovanou rafinérsko-petrochemickou skupinou. Kľúčovou spoločnosťou skupiny je SLOVNAFT, a.s., ktorá sa zaoberá najmä spracovaním ropy v jednej z najkomplexnejších európskych rafinérií a veľkoobchodným a maloobchodným predajom motorových palív. Slovnaft prevádzkuje najväčšiu sieť čerpacích staníc v SR. Spoločnosť patrí na Slovensku k lídrom v oblasti CSR a firemnej filantropie, významne podporuje šport, kultúru, vzdelávanie, mládež a revitalizáciu životného prostredia. Magazín Forbes zaradil značku Slovnaft medzi najhodnotnejšie slovenské značky. Skupina SLOVNAFT je členom medzinárodnej Skupiny MOL.

O Skupine MOL

Skupina MOL je integrovaná medzinárodná ropná a plynárenská spoločnosť so sídlom v Budapešti v Maďarsku. Je aktívna vo viac ako 40 krajinách, s 25-tisícovým dynamickým medzinárodným tímom a skúsenosťami a výsledkami, ktoré získala v priemysle za uplynulé storočie. Prieskumné a ťažobné aktivity MOL sú založené na viac ako 75-ročných skúsenostiach v oblasti uhľovodíkov. V súčasnosti sú výrobné aktivity sústredené v 9 krajinách a aktíva na vyhľadávanie prírodných zdrojov sú dostupné v 14 krajinách.

Skupina MOL prevádzkuje tri rafinérie a dva petrochemické závody v rámci integrovaného riadenia dodávateľského reťazca v Maďarsku, na Slovensku a v Chorvátsku. Vlastní tiež sieť 1900 čerpacích staníc v 10 krajinách strednej a juhovýchodnej Európy.

Kontaktná osoba:

Anton Molnár

hovorca a riaditeľ Podnikovej a marketingovej komunikácie

tel: +421 905 393 161

×
Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×