Slovnaft spúšťa aplikáciu na zlepšenie informovanosti ľudí a komunít o činnostiach v rafinérii

 • Slovnaft spúšťa novú aplikáciu Sused Slovnaft, rozširuje tak nástroje pre komunikáciu s verejnosťou

 • aplikácia obsahuje informácie o plánovaných činnostiach v rafinérii, podrobný kalendár aj výsledky meraní kvality a čistoty ovzdušia

 • aplikácia je bezplatná a prístupná v App Store a Google play pre iOS aj Android

 • aktivita je v súlade so štyrmi prioritami novej stratégie Skupiny MOL „Shape Tomorrow“ 2030+

BRATISLAVA, 20. apríl 2021 – Slovnaft prináša nový spôsob komunikácie s verejnosťou – pri príležitosti Dňa Zeme spúšťa aplikáciu Sused Slovnaft. Záujemcovia v nej nájdu informácie o plánovaných činnostiach v rafinérii a ich vplyve na prostredie v jej okolí. Spoločnosť pravidelne a otvorene komunikuje s odbornou aj laickou verejnosťou. Spustením aplikácie chce posunúť dôležité informácie priamo do mobilných telefónov obyvateľov, ktorí sa zaujímajú o svoje okolie. Táto aktivita nadväzuje na novú stratégiu Skupiny MOL a jej štyri priority v týchto oblastiach: klíma a životné prostredie, ľudia a komunity, zdravie a bezpečnosť, integrita a transparentnosť.

Slovnaft je neoddeliteľnou súčasťou Bratislavy a susedom niekoľkých mestských častí a obcí. Spoločnosť si uvedomuje, že vonkajšie vplyvy priemyselných subjektov verejnosť vníma citlivo, preto ponúka záujemcom priamu a otvorenú komunikáciu. Aplikácia Sused Slovnaft je dostupná bezplatne pre iOS (apple.co/3wu9Nml) aj Android (bit.ly/2R7lXBr) a nevyžaduje prihlasovanie. Určená je pre obyvateľov mestských častí a okolitých obcí, ale aj pre širokú verejnosť so záujmom o životné prostredie a komunálny život.

V aplikácii nájdu užívatelia komplexné informácie o vplyvoch činností rafinérie, ich popis aj príčiny. Aplikácia obsahuje tiež správu o plánovaných činnostiach, v ktorej Slovnaft informuje o aktivitách v rafinérii s vysvetlením, ktoré javy môžu tieto činnosti sprevádzať. Konkrétne vplyvy sú prehľadne vyznačené aj v kalendári. Aplikácia tiež umožňuje nastavenie hlásenia o mimoriadnych udalostiach. Obsahuje aj aktuálne informácie o komunitno-grantovom programe Dobrý Sused, prostredníctvom ktorého Slovnaft podporuje projekty obyvateľov mestských častí susediacich s rafinériou.

Spoločnosť sa rozhodla aplikáciu ponúknuť verejnosti práve v Deň Zeme, ktorý je výzvou k zodpovednosti. Slovnaft tak pokračuje v prehlbovaní transparentnej a efektívnej komunikácii. Cieľom je ukázať, že činnosti v rafinérii sa uskutočňujú za najprísnejších bezpečnostných podmienok.

Slovnaft sprístupnil v júli 2019 ako prvý priemyselný podnik na Slovensku dáta zo svojich monitorovacích staníc čistoty ovzdušia širokej verejnosti. Informácie o nameraných hodnotách sú dostupné na stránke Slovenského hydrometeorologického ústavu v časti spravodajstvo kvality ovzdušia (http://www.shmu.sk/sk/?page=1&id=oko_imis). Spoločnosť organizuje stretnutia s predstaviteľmi mestských častí a okolitých obcí, ako aj s odbornou verejnosťou a pravidelne im zasiela oznam o činnostiach rafinérii a jej vplyvoch.

Skupina MOL, do ktorej patrí aj Slovnaft, predstavila tento rok vo februári aktualizovanú stratégiu „Shape Tomorrow“ 2030+, ktorá je založená na štyroch prioritách:

 • klíma a životné prostredie

 • ľudia a komunity

 • zdravie a bezpečnosť

 • integrita a transparentnosť

Svoje ciele definovala Skupina MOL vo svojej aktualizovanej stratégii aj prostredníctvom merateľných ukazovateľov, ktorú pomôžu pri prechode na nízkouhlíkový obehový ekonomický model:

 • Skupina MOL zrýchli svoju transformáciu, aby sa do roku 2050 stala čistým nulovým producentom emisií CO2, v súlade s ekologickou dohodou EÚ (Green Deal)

 • MOL zníži do roku 2030 emisie typu Scope 1 a 2 o 30 %

 • Do roku 2030 investuje každý druhý dolár do udržateľných projektov, kým 100 % kapitálových výdavkov do roku 2050 bude ekologických

Definované ciele sa stávajú aj cieľmi spoločnosti Slovnaft, ktorá sa bude podieľať na ich dosiahnutí.

×
{{-- content goes here from dom --}}
PRISPÔSOBTE SÚBORY COOKIE POUŽITÉ NA TEJTO WEBOVEJ STRÁNKE

Webová stránka spoločnosti SLOVNAFT, a.s. používa súbory cookie na svoju prevádzku, zlepšenie používateľskej skúsenosti, monitorovanie aktivít na webovej stránke a zobrazovanie relevantných ponúk.

Výberom tejto možnosti povoľujete:

 • Dočasné cookies
 • Súbory cookie zjednodušujúce používanie webovej stránky

Výberom tejto možnosti zakazujete:

 • Zobrazovanie remarketingových reklám, ktoré reflektujú vaše záujmy mimo webovej lokality (napríklad na sociálnych sieťach)
 • Používanie analýz využívania stránky a aktivít, ktoré sa merajú na webových lokalitách spoločnostiSLOVNAFT, a.s., s cieľom kontaktovať vás s personalizovanými ponukami (ak ste nám napríklad pri registrácii poskytli svoje kontaktné údaje)

Výberom tejto možnosti povoľujete:

 • Dočasné cookies
 • Súbory cookie zjednodušujúce používanie webovej stránky
 • Analytické webové nástroje na štatistické účely
 • Zobrazovanie remarketingových reklám, ktoré reflektujú vaše záujmy mimo webovej lokality (napríklad na sociálnych sieťach)

Výberom tejto možnosti zakazujete:

 • Používanie analýz využívania stránky a aktivít, ktoré sa merajú na webových lokalitách spoločnostiSLOVNAFT, a.s., s cieľom kontaktovať vás s personalizovanými ponukami (ak ste nám napríklad pri registrácii poskytli svoje kontaktné údaje)

Výberom tejto možnosti povoľujete:

 • Dočasné cookies
 • Súbory cookie zjednodušujúce používanie webovej stránky
 • Analytické webové nástroje na štatistické účely
 • Zobrazovanie remarketingových reklám, ktoré reflektujú vaše záujmy mimo webovej lokality (napríklad na sociálnych sieťach)
 • Používanie analýz využívania stránky a aktivít, ktoré sa merajú na webových lokalitách spoločnostiSLOVNAFT, a.s., s cieľom kontaktovať vás s personalizovanými ponukami (ak ste nám napríklad pri registrácii poskytli svoje kontaktné údaje)

Zásady používania súborov cookie

Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×