Výsledky Skupiny MOL za druhý štvrťrok sú historicky najsilnejšie, spoločnosť aktualizuje celoročné usmernenie

 • Čistá CCS EBITDA v druhom štvrťroku na úrovni 893 mil. USD je historicky najvyššia a o 153 % vyššia ako pred rokom
 • Čistá CCS EBITDA za prvý polrok dosiahla 1,559 mil. USD, čo je medziročný nárast o 60 %
 • EBIDTA Upstreamu za druhý štvrťrok sa v porovnaní s druhým štvrťrokom 2020 strojnásobila a výsledky Downstreamu vzrástli viac ako štvornásobne
 • Služby zákazníkom dosiahli za druhý štvrťrok historicky najvyššiu EBITDA na úrovni 164 mil. USD
 • Všetky strategické projekty úspešne pokračujú, náklady na organický kapitál boli v druhom aj prvom štvrťroku vyššie ako v minulom roku, pričom v druhom štvrťroku dosiahli 356 miliónov USD v súvislosti s normálnou prevádzkou
 • Kladný voľný cash-flow Skupiny MOL, vypočítaný zjednodušenou metódou, za prvý polrok v porovnaní s predošlým rokom výrazne stúpol na 922 mil. USD, keďže všetky hlavné segmenty v prvom polroku generovali pozitívny príspevok a výrazne prekročili aj úroveň výkonnosti spred pandémie
 • Usmernenie pre celoročnú EBITDA bolo aktualizované na „okolo 3 mld. USD” z úrovne „okolo 2.3 mld. USD”

Budapešt, 6. august 2021 – Skupina MOL dnes oznámila svoje finančné výsledky za prvý a druhý štvrťrok 2021. Za prvých šesť mesiacov Skupina MOL vygenerovala EBITDA vo výške 1,559 mil. USD, kým v druhom štvrťroku zisk pred zdanením, úrokmi a odpismi očistený o náklady súvisiace s precenením zásob (čistá CCS EBITDA) stúpol medziročne o 153 % na 893 mil. USD, čo je najviac v celej histórii Skupiny MOL. Výsledok ovplyvnilo silnejšie ropné makro prostredie, rekordne vysoké petrochemické marže, a tiež uvoľnenie obmedzení spojených s pandémiou Covid-19 a následný pozitívny vplyv na predaj. Silná EBITDA za druhý štvrťrok umožňuje Skupine MOL zvýšiť svoje celoročné usmernenie na rok 2021 na „približne 3 mld. USD“ z pôvodného „približne 2,3 mld. USD“.

Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny MOL Zsolt Hernádi k výsledkom uviedol: „S hrdosťou oznamujem, že máme za sebou najsilnejší štvrťrok v histórii Skupiny MOL. Náš odolný integrovaný podnikateľský model dokázal nielen úspešne zvládnuť výzvy, ktoré priniesla pandémia Covid-19, ale zachytil aj súčasný silný komoditný cyklus. V druhom štvrťroku sme dosiahli čistú CCS EBITDA na úrovni 893 miliónov USD, čo znamená, že aktualizujeme naše celoročné usmernenia na približne 3 miliardy USD z predchádzajúcich 2,3 miliardy USD. Pri výhľade do budúcnosti ma teší, že naše kľúčové projekty napredujú. Napĺňame tak naše strategické plány na ceste do roku 2030 a ďalej.“

Čistá CCS EBITDA Downstreamu za druhý štvrťrok vzrástla medziročne o 305 % na 447 mil. USD najmä vďaka veľmi silnej výkonnosti petrochémie, pričom rafinérske marže sa postupne zotavovali zo svojho minima, na ktoré sa prepadli v druhom štvrťroku 2020. V prvom štvrťroku 2021 generoval Downstream o 73 % lepší výsledok ako v rovnakom období minulého roka. Silný výsledok Downstreamu je daný predovšetkým vynikajúcou výkonnosťou petrochémie, ktorá dosiahla v apríli historické maximum integrovanej petrochemickej marže na úrovni 1035,8 EUR/t. Downstream v druhom štvrťroku vygeneroval voľný cash-flow na úrovni 307 mil. USD a stal sa najväčším prispievateľom v Skupine MOL. Z aktuálnych investícii dosiahol projekt Polyol na konci druhého štvrťroka 84 % dokončenosti.

EBITDA Upstreamu v druhom štvrťroku vyskočila na 336 mil. USD a bola presne trikrát vyššia ako pred rokom. Výsledok za prvý polrok dosiahol 645 mil. USD, čo predstavuje 117 % nárast v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka. Sú za tým neustále rastúce ceny ropy a plynu. Objem ťažby ropy a plynu sa v porovnaní s prvým štvrťrokom 2021 mierne znížil o 5 % na 111,2 mboepd, a to v dôsledku údržby vo Veľkej Británii, prirodzeného poklesu ťažby v Spojenom kráľovstve, aj strednej a východnej Európe a nižšej produkcii ACG ovplyvnenej vyššími cenami ropy. Upstream je stále jedným z najväčších peňažných prispievateľov Skupiny MOL, pretože voľný cash-flow vypočítaný zjednodušenou metódou medziročne aj medzikvartálne vzrástol v druhom štvrťroku na 230 mil. USD.

Divízia Služby zákazníkom dosiahla v druhom štvrťroku 2021 historicky najvyššiu EBITDA, pričom sa medziročne zvýšila o 48 % na 164 mil. USD. Výsledkom vynikajúcej výkonnosti bol silný voľný cash-flow, ktorý v prvom polroku vygeneroval 230 mil. USD, čo je o 50 % viac ako pred rokom. Uvoľnenie obmedzení, spojených s pandémiou v hlavných krajinách Skupiny MOL v strednej a východnej Európe, pozitívne ovplyvnilo objemy predaja a nepalivovú maržu. Nepalivová marža sa v druhom štvrťroku zvýšila o 34 %, čo bolo dané silnou výkonnosťou v širokom spektre kategórií na maďarskom, rumunskom, českom a slovenskom trhu. Celkové objemy predaja sa v druhom štvrťroku medziročne zvýšili o 25 % v dôsledku zvýšenej mobility na cestách po uvoľnení opatrení. V druhom štvrťroku 2021 sa MOL spolu so svojou dcérskou spoločnosťou INA dohodli na kúpe OMV Slovinsko, vrátane 120 čerpacích staníc a veľkoobchodnej prevádzky. Počet prevádzok Fresh Corner v 2. štvrťroku vzrástol na 1,008 z počtu 984 v prvom štvrťroku 2021.

EBITDA segmentu Gas Midstream – Preprava zemného plynu v druhom štvrťroku v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka klesla o 48 % na 23 miliónov USD, nakoľko príjmy z tranzitu aj regulované príjmy klesli v dôsledku významne zníženej cezhraničnej kapacity a dopytu po preprave. Domáca preprava sa v druhom štvrťroku medziročne zvýšila o 32 %, pričom objem exportnej prepravy (na Ukrajinu, do Rumunska, Chorvátska a na Slovensko) sa výrazne znížil o takmer 87 %.

×
{{-- content goes here from dom --}}
PRISPÔSOBTE SÚBORY COOKIE POUŽITÉ NA TEJTO WEBOVEJ STRÁNKE

Webová stránka spoločnosti SLOVNAFT, a.s. používa súbory cookie na svoju prevádzku, zlepšenie používateľskej skúsenosti, monitorovanie aktivít na webovej stránke a zobrazovanie relevantných ponúk.

Výberom tejto možnosti povoľujete:

 • Len nevyhnutné cookies podľa § 109 ods. 8 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách, konkrétne dočasné cookies a súbory cookie zjednodušujúce používanie webovej stránky

Výberom tejto možnosti zakazujete:

 • Zobrazovanie remarketingových reklám, ktoré reflektujú vaše záujmy mimo webovej lokality (napríklad na sociálnych sieťach)
 • Používanie analýz využívania stránky a aktivít, ktoré sa merajú na webových lokalitách spoločnostiSLOVNAFT, a.s., s cieľom kontaktovať vás s personalizovanými ponukami (ak ste nám napríklad pri registrácii poskytli svoje kontaktné údaje)

Výberom tejto možnosti povoľujete:

 • Len nevyhnutné cookies podľa § 109 ods. 8 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách, konkrétne dočasné cookies a súbory cookie zjednodušujúce používanie webovej stránky
 • M_GDPR_CONTENT_LIST_ITEM_2
 • Analytické webové nástroje na štatistické účely
 • Zobrazovanie remarketingových reklám, ktoré reflektujú vaše záujmy mimo webovej lokality (napríklad na sociálnych sieťach)

Výberom tejto možnosti zakazujete:

 • Používanie analýz využívania stránky a aktivít, ktoré sa merajú na webových lokalitách spoločnostiSLOVNAFT, a.s., s cieľom kontaktovať vás s personalizovanými ponukami (ak ste nám napríklad pri registrácii poskytli svoje kontaktné údaje)

Výberom tejto možnosti povoľujete:

 • Len nevyhnutné cookies podľa § 109 ods. 8 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách, konkrétne dočasné cookies a súbory cookie zjednodušujúce používanie webovej stránky
 • M_GDPR_CONTENT_LIST_ITEM_2
 • Analytické webové nástroje na štatistické účely
 • Zobrazovanie remarketingových reklám, ktoré reflektujú vaše záujmy mimo webovej lokality (napríklad na sociálnych sieťach)
 • Používanie analýz využívania stránky a aktivít, ktoré sa merajú na webových lokalitách spoločnostiSLOVNAFT, a.s., s cieľom kontaktovať vás s personalizovanými ponukami (ak ste nám napríklad pri registrácii poskytli svoje kontaktné údaje)

Zásady používania súborov cookie

Zásady ochrany osobných údajov

Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×