K dobrým výsledkom Skupiny MOL za 3. štvrťrok prispeli Upstream a Petrochémia, otrasy na svetových trhoch zostávajú nepredvídateľné

 • Čistá CCS EBITDA dosiahla v 3. štvrťroku 2021 úroveň 1,025 mld USD najmä vďaka makroekonomickému prostrediu a silnej internej výkonnosti

 • Čistá CCS EBITDA za prvé tri štvrťroky dosiahla 2,583 mld USD, čo je o 63 % viac ako v rovnakom období minulého roka, a zotavila sa tak z prepadu spôsobeného pandémiou v roku 2020

 • Ročná prognóza EBITDA bola opäť upravená, mala by dosiahnuť alebo dokonca prekročiť 3,2 miliardy USD

 • EBITDA z ťažby uhľovodíkov medziročne vzrástla o 87 % na 396 miliónov USD vďaka zlepšeniu makroekonomického prostredia

 • Čistá CCS EBITDA divízie Downstream v 3. štvrťroku stúpla na 436 miliónov USD, k čomu prispeli priaznivé makroekonomické podmienky, medzi ktoré patrí aj zdvojnásobenie petrochemických marží v porovnaní s predchádzajúcim rokom

 • Služby zákazníkom dosiahli v 3. štvrťroku EBITDA vo výške 211 miliónov USD, čo je o 15 % viac ako v 3. štvrťroku minulého roka, a to vďaka silnému hospodárskemu oživeniu v hlavných regiónoch

 • Rastúce ceny komodít a postupujúca pandémia v kľúčových regiónoch Skupiny MOL vytvárajú nestabilné a pomerne nepredvídateľné podnikateľské prostredie

Budapešť, 5. november 2021 – Skupina MOL dnes oznámila finančné výsledky za tretí štvrťrok 2021. Vďaka priaznivému makroekonomickému prostrediu, zdvojnásobeniu petrochemických marží v porovnaní s minulým rokom a internej výkonnosti sa čistá CCS EBIDTA ( zisk pred zdanením, úrokmi a odpismi očistený o náklady súvisiace s precenením zásob ) výrazne odrazila od dna a v 3. štvrťroku 2021 dosiahla 1,025 mil. USD. Vďaka tomuto výsledku predstavuje EBITDA za 1. až 3. štvrťrok tohto roka 2,583 milióna USD. Skupine MOL to umožňuje zvýšiť celoročnú prognózu dosiahnuť alebo dokonca prekročiť 3,2 miliardy USD. Organické kapitálové výdavky boli v 3. štvrťroku 2021 medziročne vyššie o 18 % a dosiahli 360 miliónov USD, z čoho 68 miliónov USD bolo vynaložených na transformačné projekty, vrátane výstavby závodu na výrobu polyolov. Medzitým otrasy na svetových trhoch, prudký nárast cien komodít, logistické komplikácie a ďalšie vlny pandémie Covid-19 vytvárajú celkovo pomerne nepredvídateľné podnikateľské prostredie.

Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Zsolt Hernádi k výsledkom uviedol: „ Dobré výsledky v treťom štvrťroku boli podporené priaznivým vonkajším prostredím a oživením regionálneho hospodárskeho rastu. Zároveň sme využili naše silné stránky – odolný integrovaný podnikateľský model a naše nákladovo efektívne aktíva a efektívne prevádzkovanie.

Naše veľmi dobré výsledky od začiatku roka 2021 nám umožňujú zvýšiť náš ročný výhľad EBITDA, ktorý by mal dosiahnuť alebo dokonca prekročiť 3,2 miliardy USD. Avšak prudko rastúce ceny komodít a dôsledky pandémie predstavujú pre ekonomiku významné riziko a vytvárajú veľmi nestabilné podnikateľské prostredie.

Preto sa naďalej sústreďujeme na udržanie finančnej a prevádzkovej odolnosti a plnenie našich dlhodobých záväzkov súvisiacich s udržateľnosťou. Vyššia tvorba voľného cash flow od začiatku roka nám umožňuje financovať naše nadchádzajúce rozsiahle transformačné investície v rámci stratégie MOL 2030+.“

Divízia Upstream sa v 3. štvrťroku 2021 stala najväčším prispievateľom k voľnému cash flow Skupiny MOL, keďže EBITDA medziročne vyskočila o 87 % na 396 mil. USD a v porovnaní so silným predchádzajúcim štvrťrokom bola dokonca o 18 % vyššia. Prispelo k tomu aj makroekonomické prostredie. Objem ťažby mierne klesol a dosiahol 107,4 mboepd v dôsledku vyšších cien ropy, ktoré ovplyvnili oprávnenie na ťažbu v aktívach ACG v Azerbajdžane, a v dôsledku prirodzeného poklesu v strednej a východnej Európe.

Čistá CCS EBIDTA divízie Downstream sa v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka zvýšila o 116 % na 436 mil. USD, k čomu prispel vyšší výkon petrochémie a rafinérie, ktoré sa odrazili od minima v roku 2020. Objem predaja v 3. štvrťroku medziročne vzrástol o 7 % vďaka silnejšiemu regionálnemu dopytu po palivách. Integrovaná petrochemická marža sa v 3. štvrťroku medziročne zdvojnásobila, avšak v 2. štvrťroku klesla z rekordne vysokej úrovne v dôsledku rastúcich cien ropy a nižších cien polymérov. Projekt výstavby závodu na výrobu polyolov hladko napredoval a na konci 3. štvrťroka 2021 prekročil 89 % celkovej dokončenosti.

EBIDTA divízie Služby zákazníkom dosiahla za 3. štvrťrok 2021 úroveň 211 mil. USD vďaka zotaveniu regionálnych objemov predaja a príspevku z predaja nepalivových produktov. Nárast bol podporený silným hospodárskym oživením na kľúčových trhoch. Dopyt po motorových palivách v Maďarsku, na Slovensku a v Chorvátsku prekonal úroveň spotreby v 3. štvrťroku 2019. Počet transakcií sa medziročne zvýšil o 12 %, keďže v rovnakom štvrťroku minulého roka bolo správanie zákazníkov viac ovplyvnené pandemickou situáciou. Počet prevádzok Fresh Corner sa v 3. štvrťroku zvýšil na 1028 z 1008 v predchádzajúcom štvrťroku.

EBIDTA segmentu Gas Midstream – Preprava zemného plynu sa v 3. štvrťroku medziročne znížila o 30 % na 30 mil. USD, keďže príjmy z tranzitu a regulované výnosy klesli v dôsledku zníženia cezhraničných prepravných kapacít a dopytu po preprave. Objem domácej aj exportnej prepravy sa v 3. štvrťroku v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2020 znížil o 26 %. Kapitálové výdavky sa zvýšili v súvislosti s projektom srbsko-maďarského plynovodného prepojenia.

Správa Sustainalytics ESG Risk Rating opäť ocenila kroky Skupiny MOL v oblasti ESG a nedávno zaradila Skupinu MOL do top 3 % percentilu so 7. najnižším rizikom spomedzi 256 globálnych ropných a plynárenských spoločností, zaradených v tejto priemyselnej skupine. Zásadné materiálové otázky súvisiace s klímou a životným prostredím majú v kontexte ropného a plynárenského priemyslu hodnotenie rizika ako nízke.

×
{{-- content goes here from dom --}}
PRISPÔSOBTE SÚBORY COOKIE POUŽITÉ NA TEJTO WEBOVEJ STRÁNKE

Webová stránka spoločnosti SLOVNAFT, a.s. používa súbory cookie na svoju prevádzku, zlepšenie používateľskej skúsenosti, monitorovanie aktivít na webovej stránke a zobrazovanie relevantných ponúk.

Výberom tejto možnosti povoľujete:

 • Len nevyhnutné cookies podľa § 109 ods. 8 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách, konkrétne dočasné cookies a súbory cookie zjednodušujúce používanie webovej stránky

Výberom tejto možnosti zakazujete:

 • Zobrazovanie remarketingových reklám, ktoré reflektujú vaše záujmy mimo webovej lokality (napríklad na sociálnych sieťach)
 • Používanie analýz využívania stránky a aktivít, ktoré sa merajú na webových lokalitách spoločnostiSLOVNAFT, a.s., s cieľom kontaktovať vás s personalizovanými ponukami (ak ste nám napríklad pri registrácii poskytli svoje kontaktné údaje)

Výberom tejto možnosti povoľujete:

 • Len nevyhnutné cookies podľa § 109 ods. 8 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách, konkrétne dočasné cookies a súbory cookie zjednodušujúce používanie webovej stránky
 • M_GDPR_CONTENT_LIST_ITEM_2
 • Analytické webové nástroje na štatistické účely
 • Zobrazovanie remarketingových reklám, ktoré reflektujú vaše záujmy mimo webovej lokality (napríklad na sociálnych sieťach)

Výberom tejto možnosti zakazujete:

 • Používanie analýz využívania stránky a aktivít, ktoré sa merajú na webových lokalitách spoločnostiSLOVNAFT, a.s., s cieľom kontaktovať vás s personalizovanými ponukami (ak ste nám napríklad pri registrácii poskytli svoje kontaktné údaje)

Výberom tejto možnosti povoľujete:

 • Len nevyhnutné cookies podľa § 109 ods. 8 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách, konkrétne dočasné cookies a súbory cookie zjednodušujúce používanie webovej stránky
 • M_GDPR_CONTENT_LIST_ITEM_2
 • Analytické webové nástroje na štatistické účely
 • Zobrazovanie remarketingových reklám, ktoré reflektujú vaše záujmy mimo webovej lokality (napríklad na sociálnych sieťach)
 • Používanie analýz využívania stránky a aktivít, ktoré sa merajú na webových lokalitách spoločnostiSLOVNAFT, a.s., s cieľom kontaktovať vás s personalizovanými ponukami (ak ste nám napríklad pri registrácii poskytli svoje kontaktné údaje)

Zásady používania súborov cookie

Zásady ochrany osobných údajov

Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×