Baťovianska záhrada je inšpiráciou pre nový ročník Zelených oáz

Titul Top projekt a finančná odmena. Baťovianska záhrada z Partizánskeho zvíťazila v grantovom programe Zelené oázy a odovzdáva štafetový kolík ďalším tvorcom lepšej krajiny. Nový ročník programu sa začína práve teraz a umožní mestám, neziskovým organizáciám, školám a komunitným centrám uchádzať sa o podporu pre svoje projekty.

„Grantový program Zelené oázy má za uplynulých 17 rokov na svojom konte už 400 zelených projektov. Plnia svoju funkciu pre verejnosť, a popri tom zlepšujú vzťahy medzi ľuďmi z lokálnych komunít, ktorí ich vytvorili. V dlhom zozname sú nové alebo obnovené zelené miesta, parky, záhrady, aleje, ale aj náučné chodníky po celom Slovensku,“ hovorí riaditeľ Komunikácie spoločnosti SLOVNAFT, a.s., Anton Molnár.

Grantový program dokázal motivovať ľudí z podporených projektov k obdivuhodným výsledkom. Prvotná finančná injekcia zo Zelených oáz je často pomyselnou hybnou silou, ktorá rozkrúti koleso aktivít a prispeje k tomu, že veci začnú do seba zapadať. Zrazu sa pridajú ďalší finanční podporovatelia a sponzori, nájdu sa ďalší motivovaní dobrovoľníci a vysnívané sa stáva skutočnosťou.

„Za týmito slovami stoja čísla 25 projektov realizovaných v tomto ročníku – vysadených viac ako 630 stromov, 750 kríkov, od odpadu bol vyčistený úsek popri rieke v dĺžke 20 kilometrov, pri brigádach pomohlo 1 779 dobrovoľníkov, ktorí odpracovali na projektoch 6 917 hodín. Grantová podpora 59 tisíc eur, ktorá vyžaduje aj spolufinancovanie od realizátorov jednotlivých projektov, bola zhodnotená a dosiahla sumu 106 tisíc eur. Sú to čísla, ktoré si zaslúžia obdiv a rešpekt nás všetkých,“ uvádza Ľubica Štúberová, programová manažérka Nadácie Ekopolis.

 

Top projekt 2023 

Titul Top projekt v 17. ročníku Zelených oáz získala Baťovianska záhrada, ktorá najlepšie zhmotnila esenciu témy ročníka S nápadom, spolu a zodpovedne“. Projekt z Partizánskeho s názvom V duchu udržateľnosti je iniciatívou a aktivitou niekoľkých žien a  občianskych združení, ktoré tu spolupracujú a synergicky sa dopĺňajú. Záhradu začali budovať a vysádzať už v roku 2019.

„Odvtedy sa krásne rozrástla. Je tam veľa stromov, rastlín, zákutí, veľa možností na realizáciu rôznych skupín. Do záhrady chodia školské skupiny, rodičia s deťmi, klienti denného centra pre ľudí s mentálnym postihnutím aj seniorského centra. Baťovianska záhrada získala podporu zo Zelených oáz už po druhý raz. V roku 2021 tu vďaka grantu vysadili stromy, kry, rastliny. V roku  2023 získali financie na zachytávanie dažďovej vody z okolitých susedských prístreškov, pretože záhrada je odkázaná hlavne na tento zdroj vody na zalievanie zelene,“ dopĺňa Ľubica Štúberová.

 

Téma 18. ročníka Zelených oáz – Ruka v ruke

Obce, mestá, neziskové organizácie, školy a komunitné centrá spolu s dobrovoľníkmi môžu požiadať o financie na výsadbu a revitalizáciu zelene aj v roku 2024. V 18. ročníku grantového programu Slovnaftu a Nadácie Ekopolis si najlepšie komunitné enviroprojekty rozdelia 60 000 eur. 

Podtitul ročníka Ruka v ruke v sebe odráža spoluprácu aktívnych a nadšených ľudí, ktorí chcú rozvíjať verejné priestranstvá, so samosprávami, ktoré môžu pomôcť pri zásadných zmenách vzhľadu a spôsobu využívania týchto verejných priestranstiev. Vzniknú tak miesta, v ktorých sa ľudia cítia dobre, radi sa tam stretávajú a vedia sa pri ich budovaní, využívaní a následnej údržbe realizovať.  Mení sa ich vzťah k danému miestu, sú hrdí na to, kde žijú a sú spokojní s tým, čo sa im podarilo. „Či už ide o výsadbu alejí, obnovu starých ovocných sadov, budovanie komunitných záhrad, čistenie alebo úpravu existujúcich priestorov alebo ide o projekty, ktoré zadržiavajú a efektívne hospodária so zrážkovou  vodou, možností je veľa. To všetko sa dá len vtedy, keď sa spojí chuť ľudí s podporou  samosprávy. Zelené oázy v roku 2024 hľadajú projekty, ktoré v tomto duchu dokážu nájsť efektívne prepojenie občianskeho sektora s verejným,“ hovorí Ľubica Štúberová.

„V novom ročníku grantového programu Zelené oázy chceme podporiť zodpovedné a udržateľné nápady, spájajúce ľudí pri formovaní pestrého prostredia, v ktorom žijeme už dnes a ktoré bude dobre slúžiť aj budúcim generáciám. Veríme, že spolu dokážeme svoje okolie inšpirovať, spolu dokážeme tvoriť hodnotu pre budúcnosť, #SpoluDokážemeVeľa,“ uzatvára Anton Molnár.

 

Výzva na podávanie projektov je otvorená od 14. novembra 2023 do 8. januára 2024. Podporené projekty sa budú môcť realizovať už na jar 2024.

 

Viac informácií je dostupných na: www.ekopolis.sk/zivotne-prostredie/zelene-oazy a www.spoludokazemevela.sk/nase-projekty/zelene-oazy.

×
{{-- content goes here from dom --}}
PRISPÔSOBTE SÚBORY COOKIE POUŽITÉ NA TEJTO WEBOVEJ STRÁNKE

Webová stránka spoločnosti SLOVNAFT, a.s. používa súbory cookie na svoju prevádzku, zlepšenie používateľskej skúsenosti, monitorovanie aktivít na webovej stránke a zobrazovanie relevantných ponúk.

Výberom tejto možnosti povoľujete:

 • Len nevyhnutné cookies podľa § 109 ods. 8 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách, konkrétne dočasné cookies a súbory cookie zjednodušujúce používanie webovej stránky

Výberom tejto možnosti zakazujete:

 • Zobrazovanie remarketingových reklám, ktoré reflektujú vaše záujmy mimo webovej lokality (napríklad na sociálnych sieťach)
 • Používanie analýz využívania stránky a aktivít, ktoré sa merajú na webových lokalitách spoločnostiSLOVNAFT, a.s., s cieľom kontaktovať vás s personalizovanými ponukami (ak ste nám napríklad pri registrácii poskytli svoje kontaktné údaje)

Výberom tejto možnosti povoľujete:

 • Len nevyhnutné cookies podľa § 109 ods. 8 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách, konkrétne dočasné cookies a súbory cookie zjednodušujúce používanie webovej stránky
 • M_GDPR_CONTENT_LIST_ITEM_2
 • Analytické webové nástroje na štatistické účely
 • Zobrazovanie remarketingových reklám, ktoré reflektujú vaše záujmy mimo webovej lokality (napríklad na sociálnych sieťach)

Výberom tejto možnosti zakazujete:

 • Používanie analýz využívania stránky a aktivít, ktoré sa merajú na webových lokalitách spoločnostiSLOVNAFT, a.s., s cieľom kontaktovať vás s personalizovanými ponukami (ak ste nám napríklad pri registrácii poskytli svoje kontaktné údaje)

Výberom tejto možnosti povoľujete:

 • Len nevyhnutné cookies podľa § 109 ods. 8 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách, konkrétne dočasné cookies a súbory cookie zjednodušujúce používanie webovej stránky
 • M_GDPR_CONTENT_LIST_ITEM_2
 • Analytické webové nástroje na štatistické účely
 • Zobrazovanie remarketingových reklám, ktoré reflektujú vaše záujmy mimo webovej lokality (napríklad na sociálnych sieťach)
 • Používanie analýz využívania stránky a aktivít, ktoré sa merajú na webových lokalitách spoločnostiSLOVNAFT, a.s., s cieľom kontaktovať vás s personalizovanými ponukami (ak ste nám napríklad pri registrácii poskytli svoje kontaktné údaje)

Zásady používania súborov cookie

Zásady ochrany osobných údajov

Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×