V ankete Najatraktívnejší zamestnávateľ zvíťazil v kategórii výroba a priemysel už tretí rok po sebe Slovnaft. Hlasujúci ocenili najmä platové ohodnotenie a benefity rafinérskej spoločnosti, pracovnú istotu a dlhodobú tradíciu firmy, ako aj samotnú značku.

„Naše tretie víťazstvo v silnej kategórii výroba a priemysel nás mimoriadne teší. Je odrazom nielen dobrého povedomia o Slovnafte ako o skvelom zamestnávateľovi, ale i našej dlhodobej snahy o pozdvihnutie atraktivity chémie a podnikateľskej činnosti spoločnosti medzi žiakmi, študentmi aj laickou verejnosťou.,“ povedala riaditeľka ľudských zdrojov Slovnaftu Alžbeta Grácová.

Organizátor ankety, spoločnosť Profesia, zaznamenal rekordný počet hlasujúcich a víťazov určili hlasy od 36.068 respondentov. Celkovo bolo do 8. ročníka nominovaných 189 firiem. Víťazov deviatich kategórií sa verejnosť dozvedela na galavečere 29. januára 2020.

Najatraktívnejší zamestnávateľ

Aj v tomto ročníku ankety sa hlasujúci rozhodovali podľa rôznych kritérií. Medzi najčastejšie patrili silná a známa značka, dobré meno spoločnosti, príjemné pracovné prostredie a kvalitné služby a produkty. Platové ohodnotenie nebolo tentoraz rozhodujúcim kritériom a skončilo až na šiestom mieste.

Anketa Najatraktívnejší zamestnávateľ je každoročne vyhlasovaná spoločnosťou Profesia. Jej cieľom je priniesť reálny pohľad ľudí na Slovensku na to, ako vnímajú firmy, ich benefity a imidž. Výsledkom ankety je rebríček zamestnávateľov, ktorí dokážu ľudí na Slovensku osloviť svojím prístupom k zamestnancom a prostredím, ktoré pre nich vytvárajú.

Jedenásta účasť na Dakare, celkové jedenáste miesto a prvé miesto za továrenskými jazdcami. Taká je bilancia nášho motocyklového jazdca Štefana Svitka po najťažších maratónskych pretekoch sveta, ktoré sa premiérovo konali v Saudskej Arábii. Náš Svitko bol tento rok "tvárou Dakaru" na oficiálnych plagátoch pretekov. Svet obletela aj jeho fotografia z tragickej siedmej etapy, keď pomáhal pri oživovaní portugalského motocyklistu Paula Goncalves.

V konečných výsledkoch sa Števovi Svitkovi nepodarilo preniknúť do elitnej desiatky, od ktorej ho delili 3 minúty. Napriek tomu sa v nedeľu 19. januára 2020 vracal domov spokojný. Na letisku ho čakali jeho najbližší a hneď po príchode do Bratislavy prišiel na tlačovú konferenciu.

Štefan Svitko

"Sme tu a sme zdraví. Skončil som jedenásty a aj keď sme tam šli s vyšším cieľom, som rád za to, čo mám za sebou. Stali sa rôzne veci a v tom kontexte je jedenásta priečka super," také bolo prvé hodnotenie Štefana Svitka po príchode na Slovensko. Tlačová konferencia v Bratislave sa začala minútou ticha na počesť zosnulého portugalského jazdca Paula Goncalvesa, priateľa nášho Števa Svitka, ktorému sa stala osudná 7. etapa na Dakare 2020.

"Tento Dakar bol v porovnaní s predchádzajúcimi iný v tom, že sme len krátko pred etapou dostávali papiere s údajmi o trati. Bolo to lepšie, pretože sme nad tým nemuseli sedieť dlhé hodiny. Boli prehľadnejšie a tým pádom to bolo bezpečnejšie," pokračoval Štefan Svitko. "Bolo tam dosť ciest a tie komplikovali navigáciu, niekedy sme aj poblúdili. V Saudskej Arábii sa mi Dakar páčil viac ako v Južnej Amerike. Boli tam rýchlejšie aj relatívne pomalšie etapy. Najmä po planinách sme šli poriadne rýchlo, tam dovtedy snáď neprešlo nikdy žiadne auto."

Dakar 2020

Ako povedal Svitko, aktuálny Dakar bol pomerne ľahký po fyzickej stránke, no po psychickej stránke najťažší v kariére. Najmä preto, že pomáhal lekárom oživovať portugalského jazdca Paula Goncalvesa. Snaha však bola márna. "Keď na vlastnej koži zažijete, že niekoho oživujete, zanechá to na vás stopy. Organizátori sa pýtali, či budeme pokračovať. Niektorí odstúpili. Iné však je o tom hovoriť a iné priamo to zažiť. Nedá sa to reálne popísať," dodal Svitko.

Tridsaťsedemročný Žaškovčan, ktorý na Dakare jazdí od začiatku vo farbách Slovnaftu, má za sebou už jedenásty štart na slávnom púštnom dobrodružstve a siedmykrát sa mu podarilo preteky dokončiť. Jeho maximom zostáva konečné 2. miesto z januára 2016.

Dakar 2020

Nábehový proces na výrobných jednotkách pri ukončovaní jesennej časti generálnych revízií sa z technických dôvodov predlžuje. Zavŕšenie nábehu očakávame 15. decembra. Nábeh výrobných jednotiek môže byť aj naďalej sprevádzaný negatívnymi javmi – zvýšenou hladinou hluku, vznikom zápachu a spaľovaním na poľných horákoch.

Úlohou poľných horákov je kontrolované spaľovanie nadbytočných plynov z uzavretého systému výroby. Tieto nadbytočné plyny vznikajú pri riadenom či núdzovom odstavení výrobných jednotiek, počas nestability či úprav technologického režimu, počas nábehov výrobných jednotiek, ale napríklad aj pri výpade dodávky energií.

Viac o poľných horákoch nájdete na tomto linku a vo videu tu.

Pri spaľovaní na poľných horákoch sa premieňajú škodlivé látky na menej škodlivé. Horáky vysoké, preto dochádza z rozptylu emisií a ich zriedeniu na úrovne, ktoré neohrozujú životné prostredie ani zdravie. Kvalita ovzdušia v okolí Slovnaftu je monitorovaná na troch staniciach a Slovnaft o miere znečistenia v okolí rafinérie informuje aj na stránke SHMÚ. Informácie o kvalite ovzdušia sú dostupné na tomto linku.

Cieľom jesenných generálnych revízií, ktoré sa realizovali od októbra, bolo splniť legislatívou nariadené inšpekcie, vyčistiť zariadenia a vykonať opravy, ktoré nie je možné urobiť počas chodu zariadenia. Tieto činnosti sa uskutočňujú pravidelne, aby sa zabezpečil spoľahlivý chod výrobných jednotiek do ďalšej plánovanej odstávky. Zároveň sa na jednej z výrobných jednotiek vymenili horáky, následkom čoho sa znížia emisie oxidov dusíka o 50 ton ročne.

Cieľom spoločnosti Slovnaft je skrátiť negatívne vplyvy znižujúce pohodlie obyvateľov žijúcich v okolí rafinérie na nevyhnutné minimum. Priebežne aktualizované informácie o prácach a ich vplyve na komfort obyvateľov sú na stránke www.slovnaft.sk/gr2019.

O generálnych revíziách a očakávaných sprievodných javoch pri opätovnom nábehu odstavených výrobných jednotiek do štandardného chodu informoval Slovnaft v závere novembra zástupcov bratislavských mestských častí a obcí ako aj občanov na Stretnutí komunity. Zúčastnili sa ho predstavitelia mestských častí Petržalka, Podunajské Biskupice a Ružinov, obcí Hamuliakovo a Rovinka, zástupca občianskeho združenia Zdravá Bratislava a spoločnosti Slovnaft.

Viac o poľných horákoch si pozrite vo videu

Spoločnosť MOL Nyrt. so sídlom Október huszonharmadika u. 18, H-1117 Budapešť, Maďarsko, registračné číslo: 01-10-041683 prostredníctvom poverenej osoby v zmysle §118i zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách v znení neskorších predpisov bude v dňoch 19. – 20. 12.2019 vyplácať odplatu za akcie minoritných akcionárov spoločnosti SLOVNAFT, a.s., so sídlom: Vlčie hrdlo 1, Bratislava 824 12, Slovenská republika, IČO: 31 322 832, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 426/B (ďalej aj ako SLOVNAFT, a.s.),, ktoré v zmysle uvedeného ustanovenia zákona o cenných papieroch prešli na MOL Nyrt. 

Vyplácanie odplaty v zákonnej lehote nadväzuje na prechod akcii z minoritných akcionárov na MOL Nyrt., ktorý sa uskutočnil 18.12.2019. 

Odplatu bude v mene spoločnosti MOL Nyrt. realizovať OTP Banka Slovensko, a.s. (Štúrova 5, Bratislava 813 54, IČO: 31 318 916). Výška odplaty je 85 eur za jednu akciu.

Spôsob výplaty závisí od toho či akcionár požiadal o výplatu na účet alebo bude čakať na doručenie poštovej poukážky, pričom odplata je splatná od 20.12.2019. 

Najlepším projektom 13. ročníka programu Zelené oázy sa stala výsadba oskoruší na cyklotrase Nitra – Vráble. Občianskemu združeniu Ďarmoty sa v roku 2019 podarilo spojiť obyvateľov a dobrovoľníkov z obcí Golianovo a Čechynce a vďaka grantu od Slovnaftu a Nadácie Ekopolis vysadiť popri novej cyklotrase alej zo vzácnych drevín.

Počas októbrových hodových slávností vysadili dobrovoľníci z oboch obcí i priľahlého okolia 50 oskoruší pozdĺž novovybudovanej cyklotrasy Nitra – Vráble ako pripomienku vinárskej tradície i odkaz budúcim generáciám. Jednotlivé stromy si pod svoj patronát zobrali miestne rodiny, ktoré ich pomáhali vysádzať a pri koreňoch mohli zanechať odkaz s fotografiou v zapečatených sklenených fľašiach.

Za projekt, ktorý v sebe skĺbil úžitok pre životné prostredie s tradíciou a vytvoril akési puto medzi ľuďmi a prírodou, získali aktivisti ocenenie TOP projekt programu Zelené oázy 2019 a finančnú odmenu v hodnote 1000 eur. OZ Ďarmoty sa venuje obnove a zachovaniu kultúrnych a pestovateľských tradícií známeho vinohradníckeho regiónu dlhodobo a preto tieto finančné prostriedky využije na podobné projekty pri postupnej obnove krajiny v jej tradičnom duchu.

Grantový program Zelené oázy podporuje už viac ako jedno desaťročie aktívnych občanov pri vytváraní, obnove alebo oživení ekologicky hodnotných území a trás. Od 11. novembra 2019 je otvorená aktuálna grantová výzva 14. ročníka programu. Svoje projekty so žiadosťou o grant môžu žiadatelia posielať do 13. januára 2020. Viac informácií na www.oazy.sk.

×
Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×