Aktualizácia: očakávané spaľovanie na poľných horákoch v rafinérii Slovnaft

Nábehový proces na výrobných jednotkách pri ukončovaní jesennej časti generálnych revízií sa z technických dôvodov predlžuje. Zavŕšenie nábehu očakávame 15. decembra. Nábeh výrobných jednotiek môže byť aj naďalej sprevádzaný negatívnymi javmi – zvýšenou hladinou hluku, vznikom zápachu a spaľovaním na poľných horákoch.

Úlohou poľných horákov je kontrolované spaľovanie nadbytočných plynov z uzavretého systému výroby. Tieto nadbytočné plyny vznikajú pri riadenom či núdzovom odstavení výrobných jednotiek, počas nestability či úprav technologického režimu, počas nábehov výrobných jednotiek, ale napríklad aj pri výpade dodávky energií.

Viac o poľných horákoch nájdete na tomto linku a vo videu tu.

Pri spaľovaní na poľných horákoch sa premieňajú škodlivé látky na menej škodlivé. Horáky vysoké, preto dochádza z rozptylu emisií a ich zriedeniu na úrovne, ktoré neohrozujú životné prostredie ani zdravie. Kvalita ovzdušia v okolí Slovnaftu je monitorovaná na troch staniciach a Slovnaft o miere znečistenia v okolí rafinérie informuje aj na stránke SHMÚ. Informácie o kvalite ovzdušia sú dostupné na tomto linku.

Cieľom jesenných generálnych revízií, ktoré sa realizovali od októbra, bolo splniť legislatívou nariadené inšpekcie, vyčistiť zariadenia a vykonať opravy, ktoré nie je možné urobiť počas chodu zariadenia. Tieto činnosti sa uskutočňujú pravidelne, aby sa zabezpečil spoľahlivý chod výrobných jednotiek do ďalšej plánovanej odstávky. Zároveň sa na jednej z výrobných jednotiek vymenili horáky, následkom čoho sa znížia emisie oxidov dusíka o 50 ton ročne.

Cieľom spoločnosti Slovnaft je skrátiť negatívne vplyvy znižujúce pohodlie obyvateľov žijúcich v okolí rafinérie na nevyhnutné minimum. Priebežne aktualizované informácie o prácach a ich vplyve na komfort obyvateľov sú na stránke www.slovnaft.sk/gr2019.

O generálnych revíziách a očakávaných sprievodných javoch pri opätovnom nábehu odstavených výrobných jednotiek do štandardného chodu informoval Slovnaft v závere novembra zástupcov bratislavských mestských častí a obcí ako aj občanov na Stretnutí komunity. Zúčastnili sa ho predstavitelia mestských častí Petržalka, Podunajské Biskupice a Ružinov, obcí Hamuliakovo a Rovinka, zástupca občianskeho združenia Zdravá Bratislava a spoločnosti Slovnaft.

Viac o poľných horákoch si pozrite vo videu

×
Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×