Očakávané spaľovanie na poľných horákoch v rafinérii Slovnaft

Spaľovanie je riadené ako následok odstavenia debutanizéra na jednotke výroby etylénu. Zvýšené spaľovanie na poľných horákoch očakávame v najbližších dňoch a môžu ho sprevádzať aj ďalšie negatívne javy ako zvýšená hladina hluku a vznik zápachu.

Zvýšená aktivita na poľných horákoch bude prebiehať od dnes (25.2.) do piatka (28.2). Po nábehu debutanizéra a ustálení režimu jednotky sa aktivita na poľných horákoch opäť stabilizuje.

Viac o fungovaní debutanizéra nájdete na tomto linku.

Cieľom spoločnosti Slovnaft je skrátiť negatívne vplyvy znižujúce pohodlie obyvateľov žijúcich v okolí rafinérie na nevyhnutné minimum. Úlohou poľných horákov je kontrolované spaľovanie nadbytočných plynov z uzavretého systému výroby. Tieto nadbytočné plyny vznikajú pri riadenom či núdzovom odstavení výrobných jednotiek, počas nestability či úprav technologického režimu, počas nábehov výrobných jednotiek, ale napríklad aj pri výpade dodávky energií.

Pri spaľovaní na poľných horákoch sa premieňajú škodlivé látky na menej škodlivé. Horáky sú vysoké, preto dochádza k rozptylu emisií a ich zriedeniu na úrovne, ktoré neohrozujú životné prostredie ani zdravie. Kvalita ovzdušia v okolí Slovnaftu je monitorovaná na troch staniciach a Slovnaft o miere znečistenia v okolí rafinérie informuje aj na stránke SHMÚ. Informácie o kvalite ovzdušia sú dostupné na tomto linku.

Viac informácií o hluku nájdete tu a o zápachu tu.

Viac o poľných horákoch si pozrite vo videu:

×
Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×