Spoločnosť MOL Nyrt. so sídlom Október huszonharmadika u. 18, H-1117 Budapešť, Maďarsko, registračné číslo: 01-10-041683 prostredníctvom poverenej osoby v zmysle §118i zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách v znení neskorších predpisov bude v dňoch 19. – 20. 12.2019 vyplácať odplatu za akcie minoritných akcionárov spoločnosti SLOVNAFT, a.s., so sídlom: Vlčie hrdlo 1, Bratislava 824 12, Slovenská republika, IČO: 31 322 832, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 426/B (ďalej aj ako SLOVNAFT, a.s.),, ktoré v zmysle uvedeného ustanovenia zákona o cenných papieroch prešli na MOL Nyrt. 

Vyplácanie odplaty v zákonnej lehote nadväzuje na prechod akcii z minoritných akcionárov na MOL Nyrt., ktorý sa uskutočnil 18.12.2019. 

Odplatu bude v mene spoločnosti MOL Nyrt. realizovať OTP Banka Slovensko, a.s. (Štúrova 5, Bratislava 813 54, IČO: 31 318 916). Výška odplaty je 85 eur za jednu akciu.

Spôsob výplaty závisí od toho či akcionár požiadal o výplatu na účet alebo bude čakať na doručenie poštovej poukážky, pričom odplata je splatná od 20.12.2019. 

Nábehový proces na výrobných jednotkách pri ukončovaní jesennej časti generálnych revízií sa z technických dôvodov predlžuje. Zavŕšenie nábehu očakávame 15. decembra. Nábeh výrobných jednotiek môže byť aj naďalej sprevádzaný negatívnymi javmi – zvýšenou hladinou hluku, vznikom zápachu a spaľovaním na poľných horákoch.

Úlohou poľných horákov je kontrolované spaľovanie nadbytočných plynov z uzavretého systému výroby. Tieto nadbytočné plyny vznikajú pri riadenom či núdzovom odstavení výrobných jednotiek, počas nestability či úprav technologického režimu, počas nábehov výrobných jednotiek, ale napríklad aj pri výpade dodávky energií.

Viac o poľných horákoch nájdete na tomto linku a vo videu tu.

Pri spaľovaní na poľných horákoch sa premieňajú škodlivé látky na menej škodlivé. Horáky vysoké, preto dochádza z rozptylu emisií a ich zriedeniu na úrovne, ktoré neohrozujú životné prostredie ani zdravie. Kvalita ovzdušia v okolí Slovnaftu je monitorovaná na troch staniciach a Slovnaft o miere znečistenia v okolí rafinérie informuje aj na stránke SHMÚ. Informácie o kvalite ovzdušia sú dostupné na tomto linku.

Cieľom jesenných generálnych revízií, ktoré sa realizovali od októbra, bolo splniť legislatívou nariadené inšpekcie, vyčistiť zariadenia a vykonať opravy, ktoré nie je možné urobiť počas chodu zariadenia. Tieto činnosti sa uskutočňujú pravidelne, aby sa zabezpečil spoľahlivý chod výrobných jednotiek do ďalšej plánovanej odstávky. Zároveň sa na jednej z výrobných jednotiek vymenili horáky, následkom čoho sa znížia emisie oxidov dusíka o 50 ton ročne.

Cieľom spoločnosti Slovnaft je skrátiť negatívne vplyvy znižujúce pohodlie obyvateľov žijúcich v okolí rafinérie na nevyhnutné minimum. Priebežne aktualizované informácie o prácach a ich vplyve na komfort obyvateľov sú na stránke www.slovnaft.sk/gr2019.

O generálnych revíziách a očakávaných sprievodných javoch pri opätovnom nábehu odstavených výrobných jednotiek do štandardného chodu informoval Slovnaft v závere novembra zástupcov bratislavských mestských častí a obcí ako aj občanov na Stretnutí komunity. Zúčastnili sa ho predstavitelia mestských častí Petržalka, Podunajské Biskupice a Ružinov, obcí Hamuliakovo a Rovinka, zástupca občianskeho združenia Zdravá Bratislava a spoločnosti Slovnaft.

Viac o poľných horákoch si pozrite vo videu

Príslušníci mestskej polície v Bratislave dokážu poskytnúť účinnú pomoc ľuďom so zlyhávajúcim srdcom už pred príchodom záchrannej služby. Pomôže im v tom päť nových defibrilátorov Lifepack CR Plus od spoločnosti Slovnaft, ktoré sa stali súčasťou výbavy piatich vozidiel Mestskej polície Bratislava. Prístroje na záchranu života odovzdal náčelníkovi bratislavskej Mestskej polície Marekovi Gajdošovi prevádzkový riaditeľ Slovnaftu Branislav Vinter.

„Aj my považujeme Bratislavu za svoj domov, v ktorom sa chceme cítiť bezpečne. Mestská polícia je často prvá, ktorá zasahuje na miestach, kde dochádza k ohrozeniu zdravia a života a môže poskytnúť rýchlu účinnú pomoc. Defibrilátory sú súčasťou čerpacích staníc Slovnaft a máme s nimi dobré skúsenosti. Aj záchranu života,“ povedal B. Vinter.

O tom, že hliadky mestskej polície často musia ešte pred príchodom rýchlej zdravotnej pomoci poskytnúť prvú pomoc, vypovedajú čísla. K ľuďom s rôznymi zdravotnými problémami privolávali mestskí policajti tento rok rýchlu pomoc už 208 ráz. Boli medzi nimi aj ľudia, ktorí upadli do bezvedomia a kvalifikovaná predlekárska pomoc im zachránila život. Vďaka ľahkej a jednoduchej obsluhe defibrilátorov, ktoré budú poruke v služobných autách, dokážu odteraz mestskí policajti okamžite zasiahnuť aj pri srdcových kolapsoch ešte pred príchodom záchrannej služby.

Najlepším projektom 13. ročníka programu Zelené oázy sa stala výsadba oskoruší na cyklotrase Nitra – Vráble. Občianskemu združeniu Ďarmoty sa v roku 2019 podarilo spojiť obyvateľov a dobrovoľníkov z obcí Golianovo a Čechynce a vďaka grantu od Slovnaftu a Nadácie Ekopolis vysadiť popri novej cyklotrase alej zo vzácnych drevín.

Počas októbrových hodových slávností vysadili dobrovoľníci z oboch obcí i priľahlého okolia 50 oskoruší pozdĺž novovybudovanej cyklotrasy Nitra – Vráble ako pripomienku vinárskej tradície i odkaz budúcim generáciám. Jednotlivé stromy si pod svoj patronát zobrali miestne rodiny, ktoré ich pomáhali vysádzať a pri koreňoch mohli zanechať odkaz s fotografiou v zapečatených sklenených fľašiach.

Za projekt, ktorý v sebe skĺbil úžitok pre životné prostredie s tradíciou a vytvoril akési puto medzi ľuďmi a prírodou, získali aktivisti ocenenie TOP projekt programu Zelené oázy 2019 a finančnú odmenu v hodnote 1000 eur. OZ Ďarmoty sa venuje obnove a zachovaniu kultúrnych a pestovateľských tradícií známeho vinohradníckeho regiónu dlhodobo a preto tieto finančné prostriedky využije na podobné projekty pri postupnej obnove krajiny v jej tradičnom duchu.

Grantový program Zelené oázy podporuje už viac ako jedno desaťročie aktívnych občanov pri vytváraní, obnove alebo oživení ekologicky hodnotných území a trás. Od 11. novembra 2019 je otvorená aktuálna grantová výzva 14. ročníka programu. Svoje projekty so žiadosťou o grant môžu žiadatelia posielať do 13. januára 2020. Viac informácií na www.oazy.sk.

V súvislosti s nábehom výrobných jednotiek po ukončení jesennej časti generálnych revízií je možné v najbližších dňoch očakávať spaľovanie na poľných horákoch v rafinérii Slovnaft, zvýšenú hladinu hluku a vznik zápachu.

Úlohou poľných horákov je kontrolované spaľovanie nadbytočných plynov z uzavretého systému výroby. Tieto nadbytočné plyny vznikajú pri riadenom či núdzovom odstavení výrobných jednotiek, počas nestability či úprav technologického režimu, počas nábehov výrobných jednotiek, ale napríklad aj pri výpade dodávky energií.

Viac o poľných horákoch nájdete na tomto linku a vo videu tu.

Pri spaľovaní na poľných horákoch sa premieňajú škodlivé látky na menej škodlivé. Horáky vysoké, preto dochádza z rozptylu emisií a ich zriedeniu na úrovne, ktoré neohrozujú životné prostredie ani zdravie. Kvalita ovzdušia v okolí Slovnaftu je monitorovaná na troch staniciach a Slovnaft o miere znečistenia v okolí rafinérie informuje aj na stránke SHMÚ. Informácie o kvalite ovzdušia sú dostupné na tomto linku.

Cieľom jesenných generálnych revízií, ktoré sa realizovali od októbra, bolo splniť legislatívou nariadené inšpekcie, vyčistiť zariadenia a vykonať opravy, ktoré nie je možné urobiť počas chodu zariadenia. Tieto činnosti sa uskutočňujú pravidelne, aby sa zabezpečil spoľahlivý chod výrobných jednotiek do ďalšej plánovanej odstávky. Zároveň sa na jednej z výrobných jednotiek vymenili horáky, následkom čoho sa znížia emisie oxidov dusíka o 50 ton ročne.

Cieľom spoločnosti Slovnaft je skrátiť negatívne vplyvy znižujúce pohodlie obyvateľov žijúcich v okolí rafinérie na nevyhnutné minimum. Priebežne aktualizované informácie o prácach a ich vplyve na komfort obyvateľov sú na stránke www.slovnaft.sk/gr2019.

O generálnych revíziách a očakávaných sprievodných javoch pri opätovnom nábehu odstavených výrobných jednotiek do štandardného chodu informoval Slovnaft v závere novembra zástupcov bratislavských mestských častí a obcí ako aj občanov na Stretnutí komunity. Zúčastnili sa ho predstavitelia mestských častí Petržalka, Podunajské Biskupice a Ružinov, obcí Hamuliakovo a Rovinka, zástupca občianskeho združenia Zdravá Bratislava a spoločnosti Slovnaft.

Viac o poľných horákoch si pozrite vo videu

×
{{-- content goes here from dom --}}
PRISPÔSOBTE SÚBORY COOKIE POUŽITÉ NA TEJTO WEBOVEJ STRÁNKE

Webová stránka spoločnosti SLOVNAFT, a.s. používa súbory cookie na svoju prevádzku, zlepšenie používateľskej skúsenosti, monitorovanie aktivít na webovej stránke a zobrazovanie relevantných ponúk.

Výberom tejto možnosti povoľujete:

 • Len nevyhnutné cookies podľa § 109 ods. 8 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách, konkrétne dočasné cookies a súbory cookie zjednodušujúce používanie webovej stránky

Výberom tejto možnosti zakazujete:

 • Zobrazovanie remarketingových reklám, ktoré reflektujú vaše záujmy mimo webovej lokality (napríklad na sociálnych sieťach)
 • Používanie analýz využívania stránky a aktivít, ktoré sa merajú na webových lokalitách spoločnostiSLOVNAFT, a.s., s cieľom kontaktovať vás s personalizovanými ponukami (ak ste nám napríklad pri registrácii poskytli svoje kontaktné údaje)

Výberom tejto možnosti povoľujete:

 • Len nevyhnutné cookies podľa § 109 ods. 8 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách, konkrétne dočasné cookies a súbory cookie zjednodušujúce používanie webovej stránky
 • M_GDPR_CONTENT_LIST_ITEM_2
 • Analytické webové nástroje na štatistické účely
 • Zobrazovanie remarketingových reklám, ktoré reflektujú vaše záujmy mimo webovej lokality (napríklad na sociálnych sieťach)

Výberom tejto možnosti zakazujete:

 • Používanie analýz využívania stránky a aktivít, ktoré sa merajú na webových lokalitách spoločnostiSLOVNAFT, a.s., s cieľom kontaktovať vás s personalizovanými ponukami (ak ste nám napríklad pri registrácii poskytli svoje kontaktné údaje)

Výberom tejto možnosti povoľujete:

 • Len nevyhnutné cookies podľa § 109 ods. 8 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách, konkrétne dočasné cookies a súbory cookie zjednodušujúce používanie webovej stránky
 • M_GDPR_CONTENT_LIST_ITEM_2
 • Analytické webové nástroje na štatistické účely
 • Zobrazovanie remarketingových reklám, ktoré reflektujú vaše záujmy mimo webovej lokality (napríklad na sociálnych sieťach)
 • Používanie analýz využívania stránky a aktivít, ktoré sa merajú na webových lokalitách spoločnostiSLOVNAFT, a.s., s cieľom kontaktovať vás s personalizovanými ponukami (ak ste nám napríklad pri registrácii poskytli svoje kontaktné údaje)

Zásady používania súborov cookie

Zásady ochrany osobných údajov

Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×