Facebook Linkedin Youtube Twitter Instagram Corobim

Dni energie na Slovensku DENS 2017 sa držali hesla – Byť Eko je In, buďte Eko aj Vy! V štyroch mestách naprieč Slovenskom, a to v Bratislave, Žiline, Trnave a Banskej Bystrici, spoločnosť Slovnaft, ako partner podujatia, predstavil svoj ekologický projekt Aj kvapka oleja sa ráta.

Stánok spoločností Slovnaft a Meroco počas štyroch dní podujatia DNES 2017 navštívilo takmer 2000 ľudí. Mnohí o separovaní použitého kuchynského oleja počuli prvýkrát, no viacerí projekt Aj kvapka oleja sa ráta poznali. V Trnave dokonca priniesli použitý kuchynský olej a odovzdali priamo v stánku.

Návštevníci sa dozvedeli, prečo je dôležité použitý kuchynský olej separovať a prečo ho priniesť práve na čerpaciu stanicu Slovnaft, aký olej je vhodný na ďalšie spracovanie, a tiež praktické informácie, ako a v čom olej zbierať. Pri zbere použitého oleja je napríklad dôležité odstrániť z neho všetky zvyšky potravín a naliať ho do čistej a suchej PET fľaše.

Projekt Aj kvapka oleja sa ráta spustil Slovnaft v roku 2011 a postupne ho rozšíril na viac ako 90 čerpacích staníc po celom Slovensku. Z vyzbieraného oleja partnerská spoločnosť Meroco vyrába biopalivovú zložku, ktorú Slovnaft následne primiešava do motorovej nafty.

×