Facebook Linkedin Youtube Twitter Instagram Corobim
  • CCS EBITDA vo výške 150 miliárd HUF (576 miliónov USD) podporuje dosiahnutie vyššieho cieľa za rok 2017 (2,3 miliardy USD)
  • divízia Služby zákazníkom s rekordným štvrťročným výsledkom
  • čistý zisk za 3. štvrťrok vo výške 47,7 miliardy HUF (184 miliónov USD); za obdobie 1. – 3. štvrťroka 230 miliárd HUF (823 miliónov USD)
  • Skupina MOL spúšťa program Downstream 2022 na ďalšie zvýšenie zisku pred zdanením, úrokmi a odpismi o 500 miliónov USD, s kapitálovými výdavkami (CAPEX) vo výške 2,1 miliardy USD

Budapešť 3. novembra 2017 - Skupina MOL dnes oznámila finančné výsledky za 3. štvrťrok 2017. Vďaka štvrťročnému zisku vo výške 150 miliárd HUF (576 miliónov USD) sa zisk pred zdanením, úrokmi a odpismi očistený o náklady súvisiace s precenením zásob (clean CCS EBITDA) za deväť mesiacov tohto roka zvýšil oproti minulému roku o 12 % a dosiahol 520,8 miliardy HUF (1,87 miliardy USD). Kapitálové výdavky boli počas deviatich mesiacov na úrovni 605 miliónov USD a spoločnosť pokračovala vo všetkých segmentoch v generovaní silného cash flow.

Divízia Upstream dosiahla v treťom štvrťroku EBITDA vo výške 49,1 miliardy HUF (188 miliónov USD), s priemernou produkciou 105 000 barelov ropného ekvivalentu denne. Za prvých deväť mesiacov sa zisk divízie Upstream pred odpočítaním úrokov, daní, odpisov a amortizácie zvýšil medziročne o viac ako 30 %. Upstream pokračoval v generovaní silného cash flow, v priemere to bolo 15 USD na každý vyprodukovaný barel. Divízia ho dosiahla pri priemerných cenách za ropu Brent vo výške 52 USD za barel.

Zisk divízie Downstream pred zdanením, úrokmi a odpismi očistený o náklady súvisiace s precenením zásob na úrovni 70,5 miliardy HUF (271 miliónov USD) bol nižší, nakoľko príspevok petrochemických aj rafinérskych produktov klesol pre nižšie veľkoobchodné marže, nižší predaj vlastných produktov a jednorazové položky. Prínos divízie Downstream za prvých deväť mesiacov zostal na nezmenenej úrovni 256,9 miliardy HUF (923 miliónov USD).

Divízia Služby zákazníkom zaznamenala rekordný štvrťročný EBITDA vo výške 34,5 miliardy HUF (132 miliónov USD), a pokračovala tak vo výraznom raste. Výsledok EBITDA  je v porovnaní s uplynulým rokom vyšší o 112 miliónov USD, a to vďaka pokračujúcemu nárastu tržieb z predaja palív aj nepalivového tovaru.

Skupina MOL spustila nový program divízie Downstream s názvom DS 2022, ktorý predstavuje významný míľnik v realizácii stratégie Skupiny MOL 2030. Program stojí na troch pilieroch. Sú nimi strategické transformačné projekty, iniciatívy v oblasti zvyšovania efektívnosti a zvyšovanie spokojnosti zákazníkov, bezpečnosti a angažovanosti zamestnancov s cieľom stať sa v súlade so stratégiou Skupiny MOL 2030 najlepšou voľbou pre zamestnancov, zákazníkov a investorov. Podobne ako predošlé programy, New Downstream (2012-2014) a Next Downstream (2015-2017), je program DS 2022 zameraný na zvýšenie zisku pred zdanením, úrokmi a odpismi vo výške 500 miliónov USD.

Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny MOL Zsolt Hernádi k výsledkom uviedol: "Po deviatich mesiacoch roka sme na dobrej ceste dosiahnuť zvýšený cieľ 2,3 mld. USD, ktorý sme si stanovili pre zisk pred zdanením, úrokmi a odpismi očistený o náklady súvisiace s precenením zásob, ako aj pri plnení našej stratégie do roku 2030. Tento rok pokračujeme v generovaní silného voľného cash flow, aj keď sme dokonale nevyužili všetky priaznivé okolnosti externého prostredia v treťom štvrťroku. Na dosiahnutie našich cieľov zároveň spúšťame nový program Downstream 2022, zameraný na efektívnosť, transformáciu a rast. Program prinesie zvýšenie EBITDA o 500 miliónov USD, s vysokými investíciami presahujúcimi do roku 2022 sumu 2 miliardy USD. Hlavný transformačný projekt tohto programu – projekt Polyol – úspešne pokračuje a má zaistené všetky technologické licencie a inžinierske zdroje. "

×