Facebook Linkedin Youtube Twitter Instagram Corobim

V dňoch 27. 1. 2018 až 29. 1. 2018 prebiehala odstávka jednej z výrobných jednotiek, počas ktorej došlo k spaľovaniu uhľovodíkov na poľných horákoch.

Vnímanie zvýšeného zápachu obyvateľmi mohlo byť spôsobené kumulatívnym pôsobením smeru vetra a horšími rozptylovými podmienkami.

Imisné monitorovacie stanice neukázali prekročenie limitných hodnôt znečisťujúcich látok v ovzduší.

V závislosti od poveternostných podmienok môže zvýšená miera zápachu pretrvávať do 1. februára 2018.

Za nepríjemností a zníženie komfortu sa obyvateľom ospravedlňujeme.

×