Facebook Linkedin Youtube Twitter Instagram Corobim

BRATISLAVA, 31. januára 2018 – Študenti odboru chemik – operátor na Strednej odbornej škole chemickej v bratislavskom Vlčom hrdle dostali od Slovnaftu za polročné vysvedčenie tablety. Dlhodobá úspešná spolupráca školy a Slovnaftu prináša jej študentom kvalitné vzdelanie s množstvom benefitov a možnosť uplatnenia sa v chemickom priemysle hneď po maturite.

SOŠ chemická v Bratislave intenzívne pripravuje svojich študentov na ich budúce pôsobenie v jednej z najlepších európskych rafinérii. Na študijný odbor chemik – operátor nastúpilo v školskom roku 2017/2018 celkovo 16 žiakov. Každý z nich si dnes zo školy spolu s vysvedčením odniesol aj vlastný tablet. Ten je súčasťou balíčka benefitov, ktoré žiakom chemického odboru ponúka Slovnaft. K dispozícii majú aj bezplatný internát a stravovanie počas celého štúdia, pravidelné vreckové, štipendium, či bezplatné využívanie športovísk spoločnosti. Okrem toho 10 žiaci, ktorí ku koncu prvého polroka dosiahnu najlepší študijný prospech, získajú od Slovnaftu špeciálnu finančnú odmenu.

„Tešíme sa, že vďaka kampani Chémia je zábava sa nám minulý rok v septembri podarilo otvoriť plnú triedu chemikov – operátorov. Takýmito aktivitami chceme udržať motiváciu žiakov, pretože v nich vidíme hlavne našich budúcich kolegov,“ uviedla Janka Holúbeková, manažérka rozvoja Ľudských zdrojov, SLOVNAFT, a.s.

Viac informácií o spolupráci Slovnaftu a SOŠ chemickej nájdete na https://slovnaft.sk/sk/kariera/projekty-pre-studentov-a-stredne-skoly/sos-chemicka.

×