Facebook Linkedin Youtube Twitter Instagram Corobim

V súvislosti s legislatívnymi zmenami, ktoré sa týkajú všeobecného nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov (GDPR) pristupujeme k úprave našich Všeobecných obchodných podmienok Bonus klubu (ďalej len VOP) prevádzkovaného spoločnosťou SLOVNAFT, a.s.. Nové VOP nadobúdajú platnosť dňa 25.05.2018.

Chceme vás uistiť, že nové VOP sú plne v súlade s legislatívou nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov (GDPR) a nie je nutné mať uzatvorenú žiadnu ďalšiu zmluvu.  

Podrobné informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov, o Vašich právach pri ich spracúvaní, vrátane všetkých kontaktných údajov, nevyhnutných pre uplatnenie Vašich práv nájdete v tomto dokumente.

SLOVNAFT, a. s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, Slovensko

×