Facebook Linkedin Youtube Twitter Instagram Corobim
Linkedin

Tento rok sme opäť priblížili službu odovzdania použitého kuchynského oleja na čerpacích staniciach Slovnaft bližšie verejnosti. S projektom Aj kvapka oleja sa ráta a zaujímavým programom sme sa zúčastnili na Dňoch energie a ekológie na Slovensku v Bratislave a Banskej Bystrici a na žilinskom food festivale Piknik v meste. Návštevníci sa mohli sa oboznámiť s rôznymi olejovými pokusmi a dozvedieť sa, ako možno použitý kuchynský olej recyklovať a opätovne využiť. Našli sa aj takí, ktorí doniesli použitý olej zo svojich kuchýň. V rámci Pikniku v meste skončil vyprodukovaný olej na festivale v zberných nádobách označených logom projektu. Z odovzdaného oleja sa vyrobí biopalivová zložka do motorovej nafty.

 

 

×