Facebook Linkedin Youtube Twitter Instagram Corobim

V prestížnej súťaži Petroleum Economist Awards získala Skupina MOL dve ocenenia. Gala večer s odovzdávaním ocenení sa uskutočnil v Londýne za účasti vrcholových manažérov významných ropných, plynárenských a energetických spoločností. Petroleum Economist Awards je ocenením celosvetovo najlepších spoločností, projektov a inovácií v sektore energetiky.

Skupina MOL zvíťazila v dvoch kategóriách – kategórii Future Leader a kategórii Energy Company of the Year - Mid Cap.

Ocenenie Future Leader získal viceprezident Služieb zákazníkom Skupiny MOL Péter Ratatics, kým  v kategórii Energy Company of the Year - Mid Cap bola ocenená celá Skupina MOL. Úspech v celosvetovej súťaži je odrazom profesionality manažmentu, a tiež vysokej úrovne Skupiny MOL a jej Stratégie 2030.

O prestížne ocenenie Energy Company of the Year - Mid Cap sa okrem Skupiny MOL uchádzali tri významné energetické spoločnosti. Odbornú porotu presvedčili výsledky Skupiny MOL – v krátkom čase sa stala lídrom v stredoeurópskom regióne a udáva tempo celému energetickému priemyslu. Ocenenie na galavečere prevzal Nico Brunsmann, riaditeľ spoločnosti MOL UK.

Ďalším aspektom, ktorý zabezpečil Skupine MOL víťazstvo v kategórii Energy Company of the Year - Mid Cap je progresívna stratégia mobility, ktorá zahŕňa zdieľanie áut, elektromobilitu a riešenia pre verejnú dopravu v mestách.

V kategórii Future Leader odborná porota ocenila viceprezidenta Pétera Rataticsa za jeho rolu lídra pri riadení rozvoja a realizácii stratégie Skupiny MOL. Pod jeho vedením sa Skupina MOL transformuje z tradičného poskytovateľa služieb maloobchodu na poskytovateľa širšieho spektra tovarov a služieb pre ľudí na cestách.  vyústila do získania kategórie Future Leader. Kľúčom k úspechu Petra Rataticsa je jeho schopnosť uvažovať mimo tradičného rámca a jasná predstava o budúcnosti Skupiny MOL po skončení éry fosílnych palív.

Medzi ďalšími spoločnosťami, ktoré získali Petroleum Economist Award, figuruje aj Tesla. Ocenenie Cleaner Energy Initiative of the Year získala za svoju obriu fabriku v Nevade, ktorá je najväčším svetovým výrobncom Li-Ion batérií.  Ocenenie Energy Company of the Year - Large Cap si odniesla spoločnosť Total, kým cenu Exploration Company of the Year získala spoločnosť ENI.

Pozrite si výsledky Petroleum Economist Awards 2018

http://www.petroleum-economist.com/awards/2018-winners

×