Filter aktualít

od dátumu
do dátumu

Tlačové správy

2019-09-09 NBS schválila návrh spoločnosti MOL na výkup akcií Slovnaftu

 • spoločnosť MOL môže odkúpiť akcie od menšinových akcionárov Slovnaftu
 • odkupná cena za akciu bude 85 eur
 • uplatnením práva výkupu sa ešte bude zaoberať mimoriadne valné zhromaždenie Slovnaftu

Bratislava, 9. septembra 2019 – Národná banka Slovenska schválila návrh spoločnosti MOL na výkup akcií spoločnosti Slovnaft. Odkupná cena za akciu bola stanovená na 85 eur. Cena bola určená v súlade s právnymi predpismi a odsúhlasená spolu s podmienkami realizácie výkupu Národnou bankou Slovenska. Celkové protiplnenie za akcie už spoločnosť MOL zložila v banke.

Na základe súhlasu NBS získala spoločnosť MOL oprávnenie požiadať SLOVNAFT, a.s., o zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia za účelom uplatnenia práva výkupu.

MOL chce odkúpením akcií od minoritných akcionárov zjednodušiť a racionalizovať vlastnícku štruktúru Slovnaftu, a tým tiež zjednodušiť správu a riadenie spoločnosti. Pred rozhodnutím uplatniť si právo výkupu akcií ponúkla spoločnosť v rámci dobrovoľnej ponuky minoritným akcionárom možnosť predať svoje akcie. Skupina MOL aktuálne vlastní 98,72 % akcií Slovnaftu.

2019-08-28 V novej sezóne Slovnaft handball extraligy sa predstaví ambiciózny nováčik

Najvyššia slovenská súťaž hádzanárov štartuje v sezóne 2019/2020 s deviatimi tímami. Hlavným favoritom nového ročníka je obhajca titulu Tatran Prešov, ktorému chcú skomplikovať cestu na prvú priečku nielen tímy Šale či Považskej Bystrice, ale aj ambiciózny nováčik Košice Crows s viacerými zvučnými menami v kádri. „Myslím si, že nadchádzajúci ročník bude kvalitnejší a dramatickejší ako predchádzajúci,“ uviedol na margo tímov riaditeľ súťaží Slovenského zväzu hádzanej (SZH) Peter Brunovský. Prvé zápasy Slovnaft handball extraligy odohrajú na rozhraní augusta a septembra.

Súťažný model sa v tomto ročníku nezmenil. Najskôr sa bude hrať základná, potom nadstavbová časť, následne play-off a Ligový pohár. Extraliga vyvrcholí v posledný májový víkend. Tím na 9. priečke po dlhodobej časti bude hrať baráž s druhým tímom I. ligy o účasť v nasledujúcom ročníku. Víťaz I. ligy má postup do extraligy zaistený automaticky.

Najvyššia slovenská súťaž hádzanárov má tretí rok hlavného partnera v spoločnosti Slovnaft. "Máme záujem naďalej podporovať tento šport. Chceme, aby bola hádzaná populárna nielen na úrovni ligy, ale aj reprezentácie. Vynasnažíme sa robiť všetko pre to, aby do hľadísk hál prišlo čo najviac divákov a zároveň sme k tomuto športu pritiahli aj mladých," povedal na tlačovej konferenciizástupca Slovnaftu Martin Demčák.

Súčasťou hádzanárskej sezóny bude tradične aj Slovenský pohár. Vyvrcholí 14. - 15. marca 2020 turnajom Final 4 pre mužov i ženy.

2019-08-28 Slovnaft je po generálnych revíziách v plnej prevádzke, ďalšie práce v rafinérii sa očakávajú na jeseň

 • rafinéria Slovnaft po ukončení plánovaných generálnych revízií na 21 výrobných jednotkách nabehla do štandardnej prevádzky
 • modernizácia zariadení a ich údržba si vyžiadala investície 75 miliónov eur
 • na jeseň budú práce pokračovať na troch petrochemických výrobných jednotkách

Bratislava, 27. august 2019 – Rafinéria Slovnaft ukončila historicky najväčšie generálne revízie na 21 výrobných jednotkách. Po modernizácii a údržbe všetky zariadenia nabehli do štandardnej prevádzky. Na jeseň budú práce v rafinérii pokračovať odstávkou a následnou kontrolou technického stavu u ďalších troch petrochemických výrobných jednotiek.

Tohtoročné generálne revízie, ktoré boli ukončené v letných mesiacoch, boli historicky najväčšie v dejinách rafinérie. Na ich príprave a realizácii sa podieľali zamestnanci Skupiny SLOVNAFT a takmer 2000 externých pracovníkov, ktorí zabezpečovali predovšetkým údržbárske a kontrolné práce. Celkové investície v rámci generálnych revízií dosiahli 75 miliónov eur.

Počas generálnych revízií sa realizovalo viacero nových projektov. Očakáva sa, že prispejú k efektívnejšej, spoľahlivejšej a bezpečnej prevádzke rafinérie.

V rámci jesenných plánovaných odstávok je naplánovaných na realizáciu takmer 1000 väčších aj menších zákaziek. Väčšinou pôjde o kontrolné a čistiace práce, ako aj o činnosti vyplývajúce z legislatívnych požiadaviek. Časť projektov bude taktiež zameraná na zníženie emisií dusíka vypúšťaných do atmosféry, ako aj na samotnú modernizáciu zariadení.

O vplyve prác na komfort obyvateľov bude spoločnosť Slovnaft opäť priebežne informovať na internetovej stránke www.slovnaft.sk/gr2019, v prípade otázok bude pripravená infolinka a e-mailová adresa gr2019@slovnaft.sk.

2019-08-22 Slovnaft dividendy nevyplatí, financie plánuje využiť na masívne investície

 • čistý zisk spoločnosti SLOVNAFT, a.s., za rok 2018 vo výške 106,22 milióna eur sa prevedie medzi nerozdelený zisk, spoločnosť chce financie využiť na masívne investície
 • za predsedu predstavenstva spoločnosti valné zhromaždenie opätovne zvolilo Oszkára Világiho

Bratislava, 22. augusta 2019 – Riadne valné zhromaždenie akcionárov spoločnosti SLOVNAFT, a.s., dnes rozhodlo, že zisk po zdanení za rok 2018 vo výške 106,22 milióna eur bude pridelený do nerozdeleného zisku minulých rokov. Akcionárom tento rok dividendy vyplatené nebudú.

Akcionári  prerokovali aj výročnú správu spoločnosti a schválili riadnu individuálnu a konsolidovanú účtovnú závierku za rok 2018. Presunom vlaňajšieho zisku na účet nerozdeleného zisku chce spoločnosť zabezpečiť financie pre masívne investície v najbližšom období.

„Slovnaft má naplánované vysoké investície do výmeny mnohých výrobných aktív a najmä ich prípravy na postupnú úpravu produkčného portfólia v dôsledku očakávaného dlhodobého poklesu využívania motorových palív v doprave. Predpokladáme, že počas nasledovných piatich rokov každý rok preinvestujeme 200 až 300 miliónov eur,” povedal generálny riaditeľ a predseda predstavenstva SLOVNAFT, a.s., Oszkár Világi.

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti zvolilo za predsedu predstavenstva spoločnosti Oszkára Világiho, ktorý bude v tejto funkcii pôsobiť tretie funkčné obdobie. Za nového člena dozornej rady spoločnosti bol zvolený Richard Austen, súčasný generálny riaditeľ MOL Česká republika.

Väčšinovým akcionárom Slovnaftu je medzinárodná ropná a plynárenská Skupina MOL s 98,72-percentým podielom, ostatní akcionári držia 1,28 percenta akcií.

2019-08-20 Slovnaft BAjk rozširuje ponuku programov a znižuje depozit

 • bratislavský bikesharing Slovnaft BAjk prichádza s novým kreditným programom pre príležitostných cyklistov
 • pri dennom programe sa znižuje depozit z pôvodných 70 eur na 30 eur

BRATISLAVA, 19. augusta 2019 – Bratislavský bikesharing Slovnaft BAjk prináša ďalšie  novinky pre užívateľov. Služba rozširuje svoju ponuku o nový kreditný program vytvorený pre príležitostných cyklistov. Reaguje tak na dopyt verejnosti po programe, ktorý je možné využiť jednorazovo, bez blokovania depozitu za požičanie bicykla. Zmena tiež nastala pri dennom programe určenom najmä turistom a návštevníkom Bratislavy, kde sa znížila hodnota dočasne zablokovanej sumy.

Nový kreditný program funguje jednoducho. Užívateľ si ho zakúpi za 12 eur cez stránku slovnaftbajk.sk alebo mobilnú aplikáciu Slovnaft BAjk, ktorú si môže stiahnuť na Google Play alebo v App Store. Táto suma predstavuje kredit, ktorý je možné využívať bez akéhokoľvek časového obmedzenia. Každá jazda je spoplatnená a jej cena sa odpočítava z 12-eurového kreditu. Prvá hodina jazdy stojí 60 centov a každá ďalšia začatá hodina 1,2 eura. Užívateľ pritom nemusí myslieť na exspiráciu svojho programu.

Prevádzkovateľ rozšíril ponuku o nový program na základe požiadaviek verejnosti. Cyklisti totiž mali záujem aj o jednorazové jazdy bez blokovania depozitu. Promo program za 1 euro však ukázal, že nízka cena služby vedie k ničeniu bicyklov, prípadne k odcudzovaniu majetku. Preto bolo potrebné nastaviť cenu kreditu tak, aby odradila prípadných vandalov.

Okrem nového programu prichádza služba s ďalšou novinkou. Na základe podnetov užívateľov sa znižuje depozit za denný program určený turistom. Okrem samotnej ceny programu 6 eur bolo doteraz potrebné počítať aj so zablokovaním depozitu za požičanie bicykla v hodnote 70 eur. Aktuálna suma depozitu klesla na 30 eur.

Do systému Slovnaft BAjk sa doposiaľ registrovalo takmer 50 000 ľudí, ktorí spolu spravili viac ako 362 000 jázd.

2019-08-14 MOL má záujem si uplatniť právo výkupu k akciám spoločnosti Slovnaft

 • cieľom tohto rozhodnutia je zjednodušiť a racionalizovať vlastnícku štruktúru spoločnosti, a tým tiež zjednodušiť správu a riadenie spoločnosti
 • právo výkupu akcií si chce MOL uplatniť po ukončení dobrovoľnej ponuky na prevzatie akcií Slovnaftu
 • uplatnenie práva výkupu podlieha ešte súhlasu Národnej banky Slovenska

Bratislava, 14. augusta 2019 - Skupina MOL dnes uverejnila svoje rozhodnutie uplatniť si právo výkupu akcií spoločnosti Slovnaft. Cieľom spoločnosti MOL je zjednodušiť a racionalizovať vlastnícku štruktúru Slovnaftu, a tým tiež zjednodušiť správu a riadenie spoločnosti.

Pred rozhodnutím uplatniť si právo výkupu akcií ponúkla spoločnosť MOL v rámci dobrovoľnej ponuky minoritným akcionárom možnosť predať svoje akcie. Skupina MOL aktuálne vlastní 98,72 % akcií Slovnaftu, zatiaľ čo pred dobrovoľnou ponukou to bolo 98,56 %.

Uplatnenie práva výkupu podlieha ešte súhlasu Národnej banky Slovenska.

2019-08-02 Skupina MOL je na dobrej ceste k naplneniu alebo prekročeniu svojho celoročného cieľového odhadu

Skupina MOL dnes oznámila svoje finančné výsledky za prvý polrok 2019. Skupina MOL dosiahla v prvých šiestich mesiacoch ukazovateľ EBIDTA na úrovni 1,15 mld. USD, ktorá predstavuje presne polovicu cieľového odhadu na rok 2019.

Ukazovateľ EBITDA divízie Upstream bol v prvom polroku 2019 pri úrovni 553 mil. USD o 10 % nižší, keď vyššie objemy ovplyvnili nižšie ceny ropy a plynu. Segment aj naďalej zostal najväčším generátorom hotovosti v rámci Skupiny. Denná priemerná produkcia uhľovodíkov, ktorá predstavovala ekvivalent 111,8 barelov ropného ekvivalentu za deň (boepd), bola medziročne o 2 % vyššia.

Očistený ukazovateľ CCS EBITDA v rámci divízie Downstream bol v prvom polroku 2019 vo výške 403 mil. USD, čo medziročne predstavuje pokles o 18 %. Výsledky ovplyvnili nižšie rafinérske marže a vývoj makroekonomického prostredia.

Nárast EBITDA v divízii Služby zákazníkom zostal dvojciferný v miestnych menách, pričom bol stimulovaný pokračujúcou dynamickou expanziou nepalivových aj palivových marží, ale za prvých šesť mesiacov sa medziročne spomalil na 6 % v dolárovom vyjadrení na úroveň 207 mil. USD. Segment je stále podporovaný silným ekonomickým rastom v regióne strednej a východnej Európy vrátane pokračujúceho približne 3 % rastu trhov s palivami.

Segment Gas Midstream dosiahol v prvom polroku EBITDA na úrovni 89 mil. USD, čo predstavuje medziročný pokles o 24 %. Po nedávnej akvizícii slovensko-maďarského prepojovacieho plynovodu sa spoločnosť FGSZ (MOL Gas Midstream) stala jediným prevádzkovateľom prepravnej siete plynu v Maďarsku.

Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny MOL Zsolt Hernádi komentoval výsledky: “Náš pružný, integrovaný obchodný model nám umožnil dosiahnuť v prvom polroku 2019 ukazovateľ EBITDA vo výške 1,15 mld. USD, ktorý len mierne zaostáva za vlaňajšou vynikajúcou úrovňou aj napriek nižším cenám ropy a oveľa slabším rafinérskym maržiam. Zostávame tak aj naďalej na ceste k naplneniu alebo prekročeniu celoročného cieľového odhadu Clean CCS EBITDA na úrovni 2,3 mld. USD. Naďalej sme generovali pozitívny voľný peňažný tok vypočítaný zjednodušenou metodikou pozitívny v čase, keď sme vynaložili takmer 300 mil. USD na strategické transformačné projekty, vrátane výstavby nového závodu na výrobu polyéterického polyolu, ktorá postupuje v súlade s plánmi a harmonogramom.”

2019-07-11 Slovnaft sprístupnil dáta o kvalite ovzdušia v okolí rafinérie

 • Slovnaft ako prvý priemyselný subjekt na Slovensku sprístupnil širokej verejnosti údaje zo svojich monitorovacích staníc kvality ovzdušia
 • Dáta sú od júla dostupné online na webovej stránke Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) shmu.sk/sk/?page=1&id=oko_imis
 • Tento krok spoločnosti Slovnaft je výsledkom verejnej diskusie medzi rafinériou a okolitými mestskými časťami na tému kvality ovzdušia

Bratislava, 11. júl 2019 – Spoločnosť Slovnaft sa rozhodla verejne sprístupniť údaje o kvalite ovzdušia zo svojich meracích staníc. Týmto krokom vyhovela požiadavke komunít žijúcich v okolí rafinérie a poskytla im platformu na monitorovanie sledovaných látok v ovzduší v reálnom čase a z pohodlia domova. Široká verejnosť, ako aj obyvatelia okolitých mestských častí nájdu údaje na webovej stránke Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ).

Spoločnosť Slovnaft využíva na sledovanie kvality a čistoty ovzdušia vo svojom okolí tri monitorovacie stanice. Tie sa nachádzajú v mestských častiach Ružinov – Vlčie hrdlo a Podunajské Biskupice, a v obci Rovinka. Sledované údaje doteraz slúžili predovšetkým pre potreby rafinérie a SHMÚ na účely hodnotenia kvality ovzdušia a informovania verejnosti. Po verejnej diskusii s komunitami z okolitých mestských častí sa však Slovnaft ako prvá spoločnosť na Slovensku rozhodol v spolupráci s SHMÚ dáta zverejňovať online.

 „Spoločnosť Slovnaft rozumie potrebe obyvateľov žijúcich v okolí rafinérie mať k dispozícii informácie o kvalite ovzdušia. Ako zodpovedný sused sme vyhoveli ich požiadavke a zverejnili údaje z našich monitorovacích staníc prostredníctvom webovej stránky SHMÚ,“ povedal Dušan Ronec, manažér útvaru Ochrana životného prostredia.

 „Zverejňovanie dát spoločnosti Slovnaft je prvým významným krokom vpred vo vzťahu k informovanosti občanov susedných samospráv týkajúceho sa kvality ovzdušia v reálnom čase.  Od začiatku júla tak máme dáta o kvalite ovzdušia dostupné prakticky kdekoľvek a kedykoľvek,“ povedala poslankyňa obce Rovinka Veronika Basta, ktorá je zároveň jednou z iniciátorov verejných diskusií na tému čistota a kvalita ovzdušia.

Spoločnosť Slovnaft už v súčasnosti o každej činnosti s možným dopadom na okolité mestské časti a obce proaktívne informuje vopred na svoje stránke,  prostredníctvom emailu, sociálnych sietí, či osobných stretnutí. Súčasťou zodpovedného prístupu je aj grantový program Dobrý sused, v rámci ktorého Slovnaft podporuje komunitné projekty obyvateľov a organizácii v okolí rafinérie.

Slovnaft plánuje svoje monitorovacie stanice v blízkej budúcnosti modernizovať a doplniť aktuálne sledované dáta o monitoring ďalších znečisťujúcich látok. Zároveň sa stal členom pracovnej skupiny pre ochranu ovzdušia mesta Bratislavy, kde spolu so zástupcami mesta a ďalších organizácií bude participovať na zavedení integrovaného programu na zlepšenie kvality ovzdušia v hlavnom meste. 

 

2019-07-04 Slovnaft podpísal dohodu o spolupráci so spoločnosťou Tatnefť

Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Slovnaftu Oszkár Világi a generálny riaditeľ spoločnosti Tatnefť Nail Maganov podpísali 3. júla 2019 počas slovenskej podnikateľskej misie v Kazani (Tatárska republika Ruskej federácie) memorandum o spolupráci. V podpísanom dokumente sú špecifikované oblasti možných spoločných projektov – výroba biozložiek pre motorové palivá, či modifikovaných bitúmenov a mazív. O partnerstve v oblasti downstreamu sa dohodli manažment Tatnefti a reprezentanti Skupiny MOL, vrátane Slovnaftu, v januári tohto roka počas návštevy rafinérskeho a petrochemického komplexu Taneko, ktorý patrí spoločnosti Tatnefť.

Podpis memoranda sa uskutočnil pri príležitosti stretnutia predsedu NR SR Andreja Danka s prezidentom Tatárskej republiky Rustamom Minnichanovom, ktorý je zároveň predsedom predstavenstva Tatneftu. "Tatneft je v Rusku poprednou ropnou spoločnosťou. Spolupráca so Slovnaftom v rámci podpísanej dohody má viacero smerov, no spolupracovali sme spolu už aj v minulosti. Touto dohodou však naša spolupráca dostala oficiálny ráz. Navyše bola podpísaná za účasti vysokej delegácie, čo je dobrým signálom a vítame to,“ povedal prezident Tatárska Rustam Minnichanov.

„Konkrétnym výsledkom stretnutia je aj pilotný projekt nášho unikátneho produktu gumoasfaltu. V najbližšom týždňoch bude v Kazani na vybranom úseku cesty položený na skúšku gumoasfalt a partneri si ho tak v realite môžu otestovať. Ide o inovatívny produkt, ktorý bol vyvinutý na úrovni Skupiny MOL. Gumoasfalt znižuje náklady na údržbu ciest, zvyšuje životnosť cesty a má aj ekologický rozmer, keďže sa pri ňom využívajú opotrebované pneumatiky “, povedal predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Slovnaftu a Group Chief Innovation Officer Oszkár Világi.

Spoločnosť Tatnefť je šiestou najväčšou ropnou a plynárenskou spoločnosťou Ruskej federácie s aktivitami na domácom aj zahraničných trhoch. Do portfólia jej aktivít patria prieskum a ťažba uhľovodíkov, spracovanie ropy, výroba pneumatík, prevádzkovanie vlastnej siete vyše 600 čerpacích staníc, petrochémia a poskytovanie bankových služieb. Jedným z najvýznamnejších projektov spoločnosti je v súčasnosti výstavba rafinérskeho a petrochemického komplexu TANECO (komplex NPiNHZ) v meste Nižnekamsk s najmodernejšími technológiami spracovania ropy.

Predstavenstva a generálny riaditeľ Slovnaftu Oszkár Világi (vľavo) a generálny riaditeľ spoločnosti Tatneft Nail Maganov pri podpise dohody.

FOTO: Predstavenstva a generálny riaditeľ Slovnaftu Oszkár Világi (vľavo) a generálny riaditeľ spoločnosti Tatneft Nail Maganov pri podpise dohody.

2019-06-27 LEAD VENTURES a INVEN CAPITAL investujú do priemyslu 4.0 a progresívneho českého start-upu, ktorý je lídrom vo zvukovej diagnostike strojov

 • český start-up Neuron Soundware získal 5,75 milióna eur na ďalšie rozširovanie svojich podnikateľských aktivít
 • Skupina ČEZ a Skupina MOL získali menšinový podiel prostredníctvom investičných fondov a maďarskej Eximbanky
 • Spoločnosti LEAD VENTURES a INVEN CAPITAL posilnili svoje postavenie v prostredí start-upov v regióne strednej a východnej Európy

Praha, 27. júna 2019

LEAD VENTURES, maďarská kapitálová spoločnosť so sídlom v Budapešti, s podporou Skupiny MOL a maďarskej EXIMBANKY s INVEN CAPITAL, investičným fondom Skupiny ČEZ, spoločne získali menšinový podiel v českom starte-upe Neuron Soundware, ktorý je lídrom na trhu v diagnostike priemyselných strojov na základe analýzy zvuku. Spoločnosť vytvára a predáva vyspelý hardvér a softvér pre prediktívnu údržbu umožňujúcu včasnú detekciu porúch a optimalizáciu prevádzky. Vďaka tejto transakcii získala spoločnosť Neuron Soundware 5,75 milióna eur na ďalšie rozširovanie svojich podnikateľských aktivít. Na súčasnej investícii sa podieľa aj investor J & T Ventures, ktorý už do Neuron Soundware investoval.

Spoločnosť Neuron Soundware bola založená v Prahe vo februári 2016. V súčasnej dobe zamestnáva dvadsať odborníkov a jej výnosy v minulom roku dosahovali takmer pol milióna eur. Poskytuje chytré diagnostické riešenia na základe zvukovej analýzy strojov v rade odvetví vrátane energetiky. Riešenie firmy využíva umelú inteligenciu na rozoznanie hroziacich mechanických problémov v strojoch, a tak zabraňuje poškodeniu dôležitých výrobných strojov.

Systémy, ktoré dodáva Neuron Soundware dnes strážia prevádzku v mnohých veľkých globálnych spoločnostiach, ako napr. Daimler, BMW, Innogy, E.ON, Airbus alebo LG. V energetike je systém Neuron Soundware nasadený v Českej republike u niekoľkých zákazníkov na viac ako dvadsiatich veľkých kogeneračných jednotkách.

"Máme veľkú dôveru vo vývoj spoločnosti Neuron a jej tím. Prediktívna údržba je horúca téma pre rad priemyselných systémov, avšak praktické riešenia nie sú vždy poruke. Technológia spoločnosti Neuron by mohla zmeniť celé toto odvetvie a mať výrazný dopad na výkony v rade priemyselných odborov,“ povedal Ábel Galácz, generálny riaditeľ LEAD VENTURES.

"Neuron je jednou z mála firiem v oblasti analýzy akustickej emisie, ktorá sa dokáže presadiť v konkurencii špičkových firiem z Izraela a USA. Za svoju krátku existenciu si vybudovala unikátnu databázu zvukov, ktorú používa na trénovanie svojich neurónových sietí,“ komentuje najnovšiu investíciu Petr Míkovec, výkonný riaditeľ INVEN CAPITAL.

"Vieme presne, ako musia znieť čerpadlá, prevodovky, valce, elektromotory alebo kompresory. V databáze máme uložené zvuky všetkých bežných súčastí stroja. To ale nestačí, náš softvér s umelou inteligenciou dokáže rozlišovať problémové zvuky od bežného procesného šumu a okolitých zvukov a poskytnúť zákazníkovi istotu, že ho stroj nepríjemne neprekvapí," umožňuje nahliadnuť do kuchyne svojho know-how Pavel Konečný, zakladateľ a generálny riaditeľ Neuron Soundware.

Spoločnosť Lead Ventures, maďarská investičná kapitálová firma so sídlom v Budapešti, investuje prostredníctvom svojho investičného fondu Enter Tomorrow Europe podporovaného Skupinou MOL a maďarskou EquaBank. Vďaka tomu, že spravuje 100 miliónov eur, Lead Ventures aktívne vyhľadáva škálovateľné investičné príležitosti v regióne strednej a východnej Európy s jedinečnými nápadmi, vynikajúcim rastovým potenciálom a globálnym dosahom.

Lead Ventures v marci tohto roka kapitálovo podporil slovenskú spoločnosť GA Drilling, ktorá je svetovým priekopníkom vo vývoji inovatívnych technológií pre bezkontaktné vŕtanie a frézovanie P&A s použitím vlastného procesu plazmovej dezintegrácie. Skupina MOL zase v polovici mája podpísala Memorandum o porozumení s inovatívnym akcelerátorom InoBat zameraným na projekty vodíkových technológií v strednej a východnej Európe.

„Start-upy zo strednej Európy, ktoré si už prešli istou testovacou fázou, majú výborný potenciál preraziť aj na globálnych trhoch. V rámci našej stratégie hľadáme inovatívne riešenia, ktoré v oblasti industriálnych služieb vedia zefektívniť technické postupy. Náš kapitálový vstup do českého Neuron Soundware, je podobne ako náš nedávny vstup do slovenského GA drilling, príkladom úspešného prepojenia malých začínajúcich firiem so silnou medzinárodnou spoločnosťou v záujme ďalšieho rastu,“ povedal Oszkár Világi, Chief Innovation Officer Skupiny MOL.

Neuron Soundware sa teraz zameriava na škálovateľnosť úspešných prípadov a zavádzanie pripravených UI algoritmov s cieľom monitorovať veľké množstvo strojov, zahŕňajúcich motory, kompresory, čerpadlá, turbíny, roboty a podobne. Túto stratégiu podporuje ponuka ľahko realizovateľných monitorovacích riešení, ktoré je možné spustiť v priebehu niekoľkých týždňov a financovať vďaka dostupnému mesačnému poplatku za jednotlivé stroje, t.j. v rámci riešenia ako služby. Neuron Soundware chce pokračovať v medzinárodnej expanzii a otvára celý rad nových pozícií vo svojom pražskom hlavnom sídle. Súčasne očakáva potrebu vybudovať oddelenie podpory a predaja v Nemecku, aby bolo možné lepšie obsluhovať veľkých lokálnych klientov ako Airbus, BMW a Siemens. Okrem priameho predaja chce Neuron Soundware naďalej budovať svoju partnerskú sieť nielen v Európe, ale aj na Blízkom východe a v Ázii. V súvislosti s brexitom vytvorila spoločnosť Neuron Soundware nedávno novú obchodnú jednotku NeuronSW SE so sídlom v Prahe, ktorá prevezme všetky obchodné aktivity a záväzky a nakoniec sa prepojí so súčasnou hlavnou obchodnou jednotkou Neuron SW Ltd., so sídlom v Londýne vo Veľkej Británii.

Neuron Soundware nBox black
×
Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×