Filter aktualít

od dátumu
do dátumu

Tlačové správy

2019-11-14 Bratislavský bikesharing Slovnaft BAjk sa rozšíri, prepojí Ružinovskú a Galvaniho ulicu

 • Bratislavský bikesharing Slovnaft BAjk sa rozšíri o päť dokovacích staníc
 • nové stanice priamo prepoja Ružinovskú a Galvaniho ulicu vo východnej časti mesta
 • sieť sa rozširuje v spolupráci so spoločnosťami AVION, IKEA Bratislava a KRON Real

Bratislava, 14. novembra 2019 – Bratislavská služba zdieľaných bicyklov Slovnaft BAjk rozšíri svoje pokrytie. Vo východnej časti mesta pribudne päť nových dokovacích staníc. Vytvorí sa tak  priame prepojenie medzi koncom Ružinovskej ulice a Galvaniho ulice, ktoré nie sú spojené priamou autobusovou linkou. Nové stanice Slovnaft BAjk pribudnú v spolupráci so spoločnosťami AVION, IKEA Bratislava a KRON Real.

Rýchlejšia preprava, úspora nákladov za dopravu, ale i zlepšenie fyzickej kondície a menej emisií. Využívanie bikesharingovej služby prináša užívateľom množstvo výhod. Do tohto zoznamu sa tento raz pridáva aj prepojenie takých častí Bratislavy, ktoré nemajú priame spojenie mestskou hromadnou dopravou.

V spolupráci so spoločnosťami AVION, IKEA Bratislava a KRON Real sa sieť dokovacích staníc Slovnaft BAjku rozširuje o päť miest, rozmiestnených pri nákupných centrách AVION, IKEA a pri komplexe Galvaniho Business Centrum. ,,AVION je prvé nákupné centrum na Slovensku, ktoré sa zapojilo do obľúbeného bikesharingového projektu Slovnaftu. Chceme tak podporiť ekologickú mobilitu v Bratislave,“ hovorí Igor Tvarožek, prevádzkový manažér nákupného centra AVION v Bratislave.

Rozšírením bikesharingu v tejto časti Bratislavy pre užívateľov služby zdieľaných bicyklov vzniká možnosť presunúť sa z konca Ružinovskej ulice priamo na Galvaniho ulicu, ktoré nie sú spojené priamou autobusovou linkou.  „Spoločnosť  IKEA si plne uvedomuje problémy s mobilitou, ktoré hlavné mesto dennodenne zažíva,“ hovorí Michal Svienty, marketingový manažér spoločnosti IKEA Bratislava. „Sme radi, že vďaka spolupráci so Slovnaft BAjk môžeme naším zákazníkom a zamestnancom ponúknuť alternatívny spôsob dopravy, ktorá má pozitívny vplyv na naše okolie.“

 „Spoluprácou so spoločnosťou Slovnaft chceme naším klientom, ale taktiež aj zákazníkom sprostredkovať možnosť alternatívnej dopravy v rámci mesta a jeho blízkeho okolia. Priblížiť sa tak trendom z vyspelých západných krajín,“ hovorí Peter Drien, Facility Manager spoločnosti KRON Real. „Podporou takejto dopravy, ktorá je efektívnejšia najmä počas dopravnej špičky a v konečnom dôsledku zdravšia a šetrná k životnému prostrediu, dávame aj odkaz pre budúce generácie.“

Spoločnosť Slovnaft chce službu Slovnaft BAjk v hlavnom meste ďalej rozvíjať a rozširovať jej pokrytie v spolupráci s magistrátom Bratislavy, mestskými časťami alebo ďalšími súkromnými partnermi, keďže aj táto ekologická forma dopravy môže napomôcť v boji proti klimatickým zmenám.  

Služba zdieľaných bicyklov Slovnaft BAjk je pre obyvateľov a návštevníkov Bratislavy k dispozícii od septembra 2018 v štyroch mestských častiach – Nové Mesto, Petržalka, Ružinov a Staré Mesto.

Bratislavský bikesharing Slovnaft BAjk sa rozšíri, prepojí Ružinovskú a Galvaniho ulicu

Bratislavský bikesharing Slovnaft BAjk sa rozšíri, prepojí Ružinovskú a Galvaniho ulicu

2019-11-13 Skupina MOL dokončila akvizíciu Skupiny Aurora a posilňuje svoju pozíciu v sektore udržateľnej kompaundácie recyklovaných plastov

 • úspešným ukončením transakcie Skupina MOL posilňuje svoju prítomnosť v sektore kompaundácie založenej na recyklátoch a pozíciu dodávateľa pre automobilový priemysel
 • Skupina MOL a Aurora chcú dalej rozvíjať podnikateľské aktivity v Nemecku a tiež expandovať do regiónu strednej a východnej Európy
 • táto akvizícia prispieva k naplneniu stratégie Skupiny MOL do roku 2030 zameranej na prechod od tradičného podnikateľského modelu založeného na palivách smerom k portfóliu petrochemických produktov s vyššou pridanou hodnotou

Budapešť, 12. novembra 2019 – Po schválení transakcie Skupina MOL s platnosťou od 31. októbra 2019 získala 100-percentný podiel akcií nemeckej spoločnosti Aurora, ktorá sa zaoberá kompaundáciou plastov. Touto akvizíciou Skupina MOL posilnila svoju pozíciu v sektore udržateľnej kompaundácie recyklovaných plastov a na trhu dodávateľov pre automobilový priemysel.

Skupina MOL je osvedčeným dodávateľom polymérov a neustále hľadá nové možnosti rozšírenia svojho petrochemického hodnotového reťazca smerom k produktom s vyššou pridanou hodnotou. Pre naplnenie tohto cieľa sa MOL usiluje o rozšírenie synergií so svojim portfóliom existujúcich produktov prostredníctvom organického aj anorganického rozvoja, aby získala poznatky v oblasti produkcie polymérov aj kompaundácie recyklovaných plastov. Akvizíciou Aurory Skupina MOL ďalej rozširuje portfólio svojich produktov.

Inovatívne produkty a podnikateľský model spoločnosti Aurora výrazne dopĺňajú aktuálne petrochemické portfólio Skupiny MOL, a tiež prispievajú k jej cieľom v oblasti trvalej udržateľnosti. Aurora s výrobnými závodmi v blízkosti automobilovej výroby a klastrov zameraných na konverziu plastov v nemeckej spolkovej krajine Bádensko-Württembergsko, má jedinečný koncept. Spoločnosť zbiera priemyselný plastový odpad, recykluje ho a zvyšuje kvalitu plastov, ktoré vyhovujú požiadavkám zákazníkov v automobilovom priemysle. Spojením znalostí Skupiny MOL a výnimočného know-how Aurory je dlhodobým cieľom rýchlejší rast na trhu a zároveň zníženie environmentálnych dopadov na životné prostredie.

Po uzatvorení partnerstva s nemeckou spoločnosťou APK podnikajúcej v oblasti recyklácie plastov je táto akvizícia ďalším dôležitým míľnikom Skupiny MOL na jej ceste stať sa popredným hráčom v chemickom priemysle v regióne strednej a východnej Európy. „Produkty spoločnosti Aurora založené na recyklátoch významne dopĺňajú našu súčasnú ponuku produktov a podporujú našu iniciatívu smerom k udržateľnému rozvoju. Popri snahe o posilnenie role Skupiny MOL v automobilovom priemysle, kompaundáciu považujeme za kľúčovú aktivitu, ktorú chceme integrovať do nášho podnikateľského portfólia,“ povedal Ferenc Horváth, výkonný viceprezident Skupiny MOL pre Downstream.

Popredné ratingové agentury MSCI a Sustainalytics, ktoré zohľadňujú environmentálne a sociálne kritériá a podnikovú kultúru, vrátane Dow Jones Indexu Udržateľnosti, kde je MOL jediným zástupcom pochádzajúcim z Európy, potvrdili snahy MOL v oblasti udržateľnosti a prechodu na nízkouhlíkovú ekonomiku.

2019-11-12 Podpora pre viac zelene do našich miest

Bratislava, 11. novembra 2019 - Už po 14. krát otvorí Nadácia Ekopolis so spoločnosťou Slovnaft grantový program Zelené oázy. Témou tohto ročníka environmentálneho programu je podpora biodiverzity – rozmanitosti života, a to najmä v mestskom prostredí. Medzi najlepšie projekty sa rozdelí suma 60 000 eur.

„V tomto ročníku sme sa zamerali na podporu vytvárania alebo rozširovania menších zelených plôch v zastavanom území miest a obcí s cieľom zlepšiť hniezdne možnosti spevavcov, vysádzať potravne dôležité rastliny pre opeľovače - včely, čmeliaky a motýle, budovať napájadlá, prepájať existujúce zelené plochy biokoridormi, zlepšiť podmienky pre život malých stavovcov ako sú veverice, ježe či jašterice, nevyhnutne potrebných pre rovnováhu v prírode,“ hovorí Milan Hronec, programový manažér z Nadácie Ekopolis. „Nápady na tematické rozširovanie programu pochádzajú priamo od žiadateľov, čím sa oni dostávajú do pozície partnera programu a aktívne nám pomáhajú pri jeho ďalšom rozvoji a smerovaní,“ dopĺňa Hronec.
Hlavným cieľom programu Zelené oázy je podpora trvalej starostlivosti o oblasti, ktoré slúžia širokej verejnosti, podporujú ochranu prírody a trvalú udržateľnosť. Prostredníctvom neho tak Nadácia Ekopolis a Slovnaft už 14 rokov podporujú aktívnych občanov v neziskových organizáciách, miestnych samosprávach, školských zariadeniach a centrách voľného času pri vytváraní, obnove alebo oživení ekologicky hodnotných lokalít a trás.

„Naša spolupráca s Nadáciou Ekopolis priniesla doteraz Slovensku 324 nových alebo obnovených zelených miest, ktoré plnia svoju úlohu nielen z pohľadu životného prostredia, ale aj z pohľadu budovania vzťahov medzi lokálnymi komunitami, ktoré sa pričinili o ich vznik či revitalizáciu. Pri budovaní ciest a výstavbe sídel by sme nemali zabúdať na rovnováhu, ktorú potrebujeme udržiavať s prírodou. Naším cieľom je podporiť projekty prinášajúce viac zelene do našich miest,“ uvádza Anton Molnár, riaditeľ Komunikácie SLOVNAFT, a.s.

V predošlom ročníku Zelených oáz sa do prvého kola zapojilo až 123 žiadateľov, z ktorých poradný výbor grantového programu vybral v dvoch kolách najlepších 23 projektov na realizáciu. Aktuálny ročník prinesie malú zmenu v podobe jednokolového procesu hodnotenia projektov s možnosťou zapojenia verejnosti do hlasovania.

Výzva na podávanie projektov je otvorená od 11. novembra 2019 do 13. januára 2020. Po uzávierke prijímania žiadostí bude odborná komisia vyberať najlepšie návrhy, ktoré sa už od jari budú môcť realizovať. Podrobné informácie o grantovej výzve a možnostiach, ako požiadať o grant v programe Zelené oázy nájdete na: www.ekopolis.sk, www.oazy.sk a www.slovnaft.sk.

Viac informácií poskytne i programový manažér Nadácie Ekopolis Milan Hronec, 048 / 470 10 95, 0911 452 457, hronec@ekopolis.sk.

2019-11-05 Skupina MOL získa 9,57 % podiel v azerbajdžanskom komplexe ropných polí ACG a 8,9 % podiel na ropovode BTC

 • Komplex ropných polí ACG (Azeri-Chirag-Gunashli) predstavuje najväčšie azerbajdžanské ropné zásoby a ropovod BTC (Baku-Tbilisi-Ceyhan) je kľúčovou exportnou trasou pre ropu z tejto oblasti; po uzavretí zmluvy bude Skupina MOL v komplexe ropných polí ACG tretím najväčším partnerom
 • Transakcia bude okamžitým prínosom pre EBITDA, voľný cash flow a EPS a zvýši čistú ťažbu Skupiny MOL o približne 20 000 barelov denne
 • Transakcia prehĺbi transformáciu segmentu Upstream Skupiny MOL na subjekt podnikajúci na medzinárodnej scéne 
 • Tento krok je v súlade so stratégiou Skupiny MOL do roku 2030, ktorá je zameraná na zachovanie odolného integrovaného podnikateľského modelu 

Budapešť, 5. november 2019 – Skupina MOL podpísala dohodu so spoločnosťami Chevron Global Ventures Ltd a Chevron BTC Pipeline, Ltd, ktorou nadobudne ich podiely v prieskume, ťažbe a midstreame v Azerbajdžane, vrátane 9,57 % podielu v komplexe ropných polí Azeri-Chirag-Gunashli (ACG) a 8,9 % podielu na ropovode Baku-Tbilisi-Ceyhan (BTC), prepravujúcom azerbajdžanskú ropu do tureckého prístavu Ceyhan v Stredozemnom mori. Po ukončení transakcie vo výške 1,57 miliardy USD sa Skupina MOL stane tretím najväčším partnerom v komplexe ropných polí ACG. 

Obrovský komplex ropných ložísk ACG je hlavnou ťažobnou lokalitou Azerbajdžanu. Rozprestiera sa na ploche 400 kilometrov štvorcových, na ktorých sa nachádza 6 hlbokomorských (off-shore) ťažobných plošín. Ropa sa tam ťaží nepretržite od roku 1997 a s ťažbou majú 20-ročné dobré skúsenosti. Operátorom najväčšieho ropného poľa je BP. V roku 2018 dosiahla táto spoločnosť priemernú ťažbu 584,000 barelov ropy denne.  Partnermi Skupiny MOL v kľúčovom komplexe ropných polí budú svetové spoločnosti ako BP, Exxon, Equinor a SOCAR. MOL tiež získa podiel na ropovode BTC, ktorý prepravuje ropu z Azerbajdžanu do tureckého prístavu Ceyhan v Stredozemnom mori. 

Toto aktívum svetovej úrovne zvýši v nasledujúcich rokoch čistú ťažbu MOL približne o 20 000 barelov denne a reálne tiež zvýši preukázané a pravdepodobné uhľovodíkové rezervy Skupiny MOL.

Nové aktíva budú okamžitým príspevkom k EBITDA a voľnému cash flow. Ťažba na ACG je nízkonákladová a počas dvadsiatich rokov prináša vynikajúce výsledky, ktoré sú zaujímavé aj v prostredí s oveľa nižšími svetovými cenami ropy.

Transakcia excelentne zapadá do súčasného portfólia Skupiny MOL a prispeje k ďalšej transformácii Upstreamu Skupiny MOL na medzinárodného hráča, prítomného v regióne Spoločenstva nezávislých štátov – v Kaspickej oblasti. Je to v súlade so stratégiou Skupiny MOL do roku 2030, ktorá je zameraná na zachovanie odolného integrovaného podnikateľského modelu v Upstreame aj Downstreame Skupiny MOL.

Transakcia má hodnotu 1,57 miliardy USD a Skupina MOL ju bude financovať z dostupnej likvidity spoločnosti.

„Táto veľká transakcia v hodnote 1,57 miliardy USD je významným míľnikom pri budovaní nášho medzinárodného portfólia v segmente Prieskumu a ťažby v jednom z našich hlavných regiónov, v Spoločenstve nezávislých štátov, kde budeme spolupracovať s partnermi na svetovej úrovni. Po uzavretí dohody bude približne polovica našej ťažby pochádzať z krajín mimo strednej a východnej Európy, čo vytvára zdravú rovnováhu. Tento nový objem ťažby posilní náš odolný integrovaný podnikateľský model, ktorý bude aj naďalej vytvárať robustný cash flow na financovanie transformačných projektov MOL 2030, ako aj zvyšovanie dividend našim akcionárom,“ povedal Zsolt Hernádi, predseda predstavenstva a generálny Riaditeľ Skupiny MOL.

„Zmluva o ACG predstavuje začiatok novej kapitoly v príbehu prieskumu a ťažby Skupiny MOL. Je to významný krok v splnení nášho sľubu o dopĺňaní anorganických rezerv. Po akvizícii ACG budeme vo výhodnej pozícii, aby sme si dlhodobo zachovali vynikajúcu schopnosť generovať cash-flow v oblasti prieskumu a ťažby. Náš Prieskum & Ťažba Skupiny MOL  v uplynulých rokoch dosiahla vysokú ziskovosť a touto akvizíciou pokračujeme v transformácii Upstreamu na medzinárodného hráča, ako sme sľúbili v našej stratégii MOL 2030,“ uviedol Dr. Berislav Gašo, viceprezident pre Upstream Skupiny MOL.

Transakcia podlieha súhlasu štátnych a regulačných úradov a jej ukončenie sa predpokladá v druhom štvrťroku 2020.

2019-10-31 Skupina MOL po výbornom 3. štvrťroku aktualizuje výhľad na rok 2019

 • očakávaný zisk na báze EBITDA sa za celý rok 2019 zvýšil, výhľad investícií zostáva nezmenený
 • čistý zisk na báze CCS EBITDA na úrovni 689 miliónov USD sa prakticky nezmenil (-3 %). EBITDA za 1. až 3. štvrťrok je tak 1,84 miliardy USD
 • voľný peňažný tok vypočítaný zjednodušenou metodikou sa udržal v kladných číslach v 3. štvrťroku, aj od začiatku roka, a to napriek tomu, že organické kapitálové výdavky sa v súvislosti s implementáciou strategických transformačných projektov medziročne takmer zdvojnásobili na 1,37 miliardy USD
 • čistý zisk segmentu Downstream na báze CCS EBITDA sa medziročne zvýšil o 4 %, kým v segmente Upstream sa znížil v dôsledku nízkych cien uhľovodíkov. Integrovaný obchodný model MOL však funguje ako prirodzená poistka volatilných cien ropy a zemného plynu
 • zisk divízie Služby zákazníkom na báze EBITDA v miestnej mene stúpol o 15 % a v USD o 10 %

Budapešť, 31. októbra 2019 – Skupina MOL dnes oznámila finančné výsledky za tretí štvrťrok 2019. Napriek slabšiemu makroekonomickému prostrediu a oveľa nižším cenám ropy a zemného plynu mohla Skupina MOL vďaka výbornému EBITDA za 3. štvrťrok zvýšiť celoročný výhľad zo "zhruba 2,3 miliardy USD" na "zhruba 2,4 miliardy USD“.

EBITDA divízie Upstream poklesla v 3. štvrťroku na 235 miliónov USD v reakcii na nižšie ceny ropy a výrazne nižšie ceny zemného plynu. Objem ťažby uhľovodíkov v 3. štvrťroku zaznamenal mierny medziročný pokles o 1 % a predstavoval 107 500 barelov ropného ekvivalentu denne (boepd), avšak s objemom 112 000 boepd od začiatku roka sa stále drží nad celoročným výhľadom.

Čistý zisk segmentu Downstream na báze CCS EBITDA sa v 3. štvrťroku zvýšil o 4 % na 272 miliónov USD, keďže rafinérska marža sa po poklese v 1. polroku zotavila. Dopyt po motorových palivách sa v relevantnom stredoeurópskom regióne (CEE) ďalej zvyšoval 3-percentným tempom a prispel k výsledkom segmentu. Práce na výstavbe závodu na spracovanie polyolov, ktorý je doteraz najväčšou organickou investíciou Skupiny MOL, v 3. štvrťroku pokročili a sú v súlade s harmonogramom.

Divízia Služby zákazníkom dosiahla výsledok 161 miliónov USD, čo je historické štvrťročné maximum. V medziročnom vyjadrení ide o 10 % rast. Zvýšili sa palivová aj nepalivová marža a výsledky podporil aj silný dopyt po palivách. Nepalivový koncept Fresh Corner sa dynamicky rozširuje v celej sieti. Počet rekonštruovaných čerpacích staníc s touto službou vzrástol z vlaňajších 615 na 794.

Segment Gas Midstream dosiahol v 3. štvrťroku EBITDA 27 milióna USD, čo je o 8 % viac ako vlani.

Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny MOL Zsolt Hernádi okomentoval výsledky takto: "Silné finančné výsledky nášho odolného, integrovaného obchodného modelu za prvých 9 mesiacov nám umožňujú zvýšiť výhľad čistého zisku na báze CCS EBITDA za celý rok 2019 z doterajších 2,3 miliardy USD na približne 2,4 miliardy USD. Naďalej tiež generujeme voľný peňažný tok vypočítaný zjednodušenou metodikou a sme schopní financovať organické investície, ktoré súvisia s našimi strategickými transformačnými projektmi, v takmer dvojnásobnom objeme. Náš závod na polyoly rastie v súlade s plánom. V 3. štvrťroku sme odviedli kus dobrej práce a projekt je teraz dokončený na viac ako 35 %.“

2019-10-24 Kaviarne Fresh Corner sú už na 200 čerpacích staniciach Slovnaft, ročne predajú viac ako osem miliónov káv

 • najväčšia sieť kaviarní Fresh Corner je už na 200 čerpacích staniciach Slovnaft
 • ročne sa vo Fresh Corneroch predá vyše 8 miliónov šálok kávy
 • zákazníci najviac obľubujú veľkú kávu s mliekom a tradičné espresso

Bratislava, 22. októbra 2019 – Fresh Corner, najväčšia sieť kaviarní na Slovensku, je už súčasťou 200 čerpacích staníc Slovnaft. Ročne sa v nich predá viac ako osem miliónov šálok kávy, zákazníci najviac obľubujú veľkú kávu s mliekom a tradičné espresso. V tomto roku pribudnú na čerpacích staniciach Slovnaft ďalšie dve desiatky predajní Fresh Corner.

Značka Fresh Corner sa stala súčasťou čerpacích staníc Slovnaft v júli 2015, keď boli otvorené prvé kaviarne v Záhorskej Bystrici, Lučenci a vo Vyšnom Kubíne. V nasledujúcich rokoch sa ich počet postupne zvyšoval a dnes už sú súčasťou takmer celej (80 %) siete Slovnaftu.

„Do modernizácie a prestavby našej siete sme od roku 2015 investovali 90 miliónov eur, z toho viac ako polovicu tvorili výdavky na Fresh Corner. Vďaka tomu sme nielen najväčšou sieťou na Slovensku, ale aj jednotkou v oblasti občerstvenia na cestách,“ povedal CEO Slovnaftu Gabriel Szabó.

Vo Fresh Corneroch sa ročne predá viac ako 8 miliónov šálok kávy. Zákazníci najčastejšie siahnu po veľkej káve s mliekom a tradičnom espresse – spolu sa ich predá takmer 2,5 milióna šálok. Kľúčovou surovinou pri príprave kávy je kávové zrno.

„Vo Fresh Corneri pripravujeme kávu v pomere 70 percent arabica a 30 percent robusta. Toto zloženie pred uvedením na trh degustovali špičkoví baristi, a tiež zákazníci. Vyberali spomedzi 40 rôznych zmesí,“ hovorí riaditeľka maloobchodnej siete Slovnaftu, Timea Reicher. Vďaka vyrovnanému pomeru v zložení je Fresh Corner káva prispôsobená talianskemu typu praženia a vhodná nielen na prípravu talianskeho espressa, ale aj cappuccina či latte.

Pri predaji kávy je najdôležitejšie, aby bola vždy čerstvá, pripravená zo starostlivo vybraných kávových zŕn a mala lahodnú a vyrovnanú chuť. V rámci siete Fresh Corner sa preto pripravuje z vody s nízkym obsahom minerálov, vždy z rovnakého mlieka a kávových zŕn. Zákazníci si ju môžu vychutnať priamo u baristu, alebo si ju pripravia sami na samoobslužných strojoch Franke. Tie urobia až 19 druhov kávy v troch rôznych veľkostiach.

Predajne Fresh Corner ponúkajú aj na mieste dopekané sladké a slané pečivo a rýchle občerstvenie. Na vybraných čerpacích staniciach sú v ponuke aj čerstvé zeleninové či ovocné šaláty alebo zdravé nápoje – smoothies. Od roku 2017 sa tento gastro koncept rozrástol aj o reštaurácie Fresh Corner Restaurant.

 

2019-10-10 Jediným akcionárom Slovnaftu bude MOL, rozhodlo mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti

 • mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti SLOVNAFT, a.s., dnes schválilo prevod akcií minoritných akcionárov na MOL Nyrt.
 • spoločnosť MOL vyplatí po prevode akcií minoritným akcionárom za každú akciu 85 eur

Bratislava, 10. októbra 2019 – Mimoriadne valné zhromaždenie akcionárov spoločnosti SLOVNAFT, a.s., dnes schválilo prevod akcií minoritných akcionárov na spoločnosť MOL Nyrt. Jediným akcionárom bratislavskej rafinérie a najväčšieho predajcu palív na Slovensku sa tak stane medzinárodná ropná a plynárenská Skupina MOL, ktorá doteraz kontrolovala 98,72-percentný podiel Slovnaftu.

MOL ohlásil svoj zámer navýšiť svoj podiel v spoločnosti Slovnaft tento rok v apríli, a následne ponúkol akcionárom v rámci dobrovoľnej ponuky na odkup akcií možnosť predaja svojich cenných papierov. Cieľom bolo zjednodušiť a racionalizovať vlastnícku štruktúru Slovnaftu. V auguste MOL oznámil, že si v súlade s legislatívou chce uplatniť právo výkupu akcií menšinových akcionárov,  čo Národná banka Slovenska vrátane podmienok odkupu v septembri schválila.

Na základe dnešného rozhodnutia mimoriadneho valného zhromaždenia dôjde k prevodu akcií na MOL a minoritným akcionárom bude vyplatených 85 eur za každú akciu. Cena bola stanovená na základe kritérií uvedených v zákone o cenných papieroch, pričom MOL Nyrt. musel ponúknuť najvyššiu cenu podľa týchto kritérií. Suma, ktorú má akcionárom zaplatiť väčšinový akcionár už bola zložená v banke. Menšinovým akcionárom budú peniaze za akcie Slovnaftu vyplatené bankovým prevodom alebo prostredníctvom poštových poukážok.

Spoločnosť MOL vstúpila do Slovnaftu v roku 2000 najskôr v pozícii strategického partnera, v nasledujúcich rokoch svoj podiel navýšila na viac ako 98 percent.

2019-10-10 Slovnaft pre generálne revízie odstaví petrochemickú časť rafinérie

 • v októbri začne druhá časť plánovaných generálnych revízií v rafinérii Slovnaft
 • spoločnosť odstaví petrochemickú časť rafinérie na necelých osem týždňov
 • súčasťou investícií v objeme viac ako 37 miliónov eur je aj projekt zníženia emisií oxidov dusíka

BRATISLAVA, 9. októbra 2019 – Slovnaft pokračuje na jeseň v údržbe a modernizácii svojich výrobných zariadení. Spoločnosť postupne od štvrtka v rámci generálnych revízií odstaví petrochemickú časť rafinérie, jej opätovné spustenie je plánované na začiatok decembra. Cieľom prác počas generálnych revízií a technologických zarážok je aj zníženie emisií.

Počas generálnych revízií bude prebiehať kontrola technického stavu a údržba zariadení, ako aj ich modernizácia. Celkové investície Slovnaft v rámci druhej časti tohtoročných generálnych revízií dosiahnu 37,6 milióna eur. Súčasťou prác je aj zníženie emisií oxidov dusíka o polovicu na jednej z výrobných jednotiek tak, aby rafinéria plnila požiadavky európskej legislatívy. Výdavky na zníženie týchto emisií dosiahnu 5 miliónov eur.

Práce počas generálnych revízií môže sprevádzať spaľovanie na poľných horákoch, zvýšená hladina hluku a vznik zápachu. Cieľom spoločnosti Slovnaft je skrátiť negatívne vplyvy činností znižujúcich pohodlie obyvateľov žijúcich v okolí rafinérie na nevyhnutné minimum. O vplyve prác na komfort obyvateľov bude spoločnosť Slovnaft priebežne informovať na internetovej stránke www.slovnaft.sk/gr2019. Informácie pre verejnosť budú každý týždeň aktualizované, v prípade otázok je 24 hodín denne pripravená infolinka na čísle 02/4055 8929 a e-mailová adresa gr2019@slovnaft.sk.

V prvej polovici roka sa uskutočnili generálne revízie v rafinérskej časti Slovnaft, a to na 21 výrobných jednotkách. Na historicky najväčších odstávkach v dejinách rafinérie sa podieľalo okrem zamestnancov Skupiny SLOVNAFT aj takmer 2000 externých pracovníkov. Počas generálnych revízií sa realizovalo viacero nových projektov, očakáva sa, že prispejú k efektívnejšej, spoľahlivejšej a bezpečnej prevádzke rafinérie. Celkové investície v rámci prvej časti generálnych revízií dosiahli 75 miliónov eur.

2019-10-09 Slovnaft vdýchol Podunajským Biskupiciam nový život: vysadil stromy

 • dobrovoľnícka aktivita manažmentu spoločnosti priniesla do mestskej časti nových 200 stromov
 • k iniciatíve skvalitniť životné prostredie vo svojom okolí sa pridalo 200 dobrovoľníkov zo Slovnaftu

BRATISLAVA, 9. októbra 2019 – Spolu 200 stromov oživilo stredové pásy zelene na uliciach Komárovská, Biskupická a Padlých hrdinov v bratislavských Podunajských Biskupiciach. Iniciatíva spoločnosti Slovnaft v spolupráci s občianskym združením Sadíme stromy chce touto cestou priniesť do hlavného mesta viac stromov.

Viac ako 200 dobrovoľníkov zo Slovnaftu spoločne vysadilo 200 stromov v bratislavskej mestskej časti Podunajské Biskupice. Dobrovoľnícka aktivita manažmentu spoločnosti má byť príkladom pre ostatných, aby svoj čas neváhali venovať ich blízkej komunite.

„Stromy sú životne dôležitým orgánom našich miest,“ hovorí Gabriel Szabó, CEO spoločnosti Slovnaft. Stromy znižujú hluk, čistia vzduch, bojujú proti klimatickým zmenám, dokonca nám pomáhajú vysporiadať sa so stresom. „Výsadba novej zelene je spôsob, akým vieme spríjemniť a skvalitniť prostredie, v ktorom žijeme. Nielen nám, ale v budúcnosti aj našim deťom,“ dodáva Gabriel Szabó.

„Naším cieľom je zabezpečiť pre Podunajské Biskupice do budúcnosti viac zelene. Veľmi ma teší záujem zo strany Slovnaftu o pomoc a som vďačný, že sa osobne na sadení angažoval aj jeho manažment,“ uviedol Zoltán Pék, starosta Podunajských Biskupíc.

Mestská časť sa po vysadení zaviazala k následnej starostlivosti o stromy a zabezpečenie ich zalievania.

2019-09-27 Skupina MOL položila základný kameň technologického komplexu na výrobu polyéterických polyolov v hodnote 1,2 miliardy EUR

 • Komplex na výrobu polyéterických polyolov bude uvedený do prevádzky v roku 2021 a vytvorí 200 pracovných miest.
 • S rozpočtom vo výške 1,2 mld. EUR, ku ktorému prispeje aj maďarská vláda prostredníctvom daňových úľav a investičnej dotácie, je tento projekt najväčšou organickou investíciou Skupiny MOL.
 • Komplex bude disponovať najmodernejšou technológiou a vybuduje ho nemecká spoločnosť thyssenkrupp Industrial Solutions.

Tiszaújváros, 27. septembra 2019 - V maďarskom meste Tiszaújváros položili základný kameň komplexu na výrobu polyéterických polyolov. Závod bude uvedený do prevádzky v roku 2021. Do výstavby komplexu, ktorý vyprodukuje približne 200 000 ton polyolov ročne, investuje Skupina MOL 1,2 mld. EUR.

Na slávnostnom položení základného kameňa sa zúčastnil Zsolt Hernádi, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny MOL, Dr. Sami Pelkonen, generálny riaditeľ Chemical & Process Technologies spoločnosti thyssenkrupp Industrial Solutions, Ferenc Koncz, člen maďarského parlamentu, a Mihály Varga, minister financií Maďarska. Spoločnosť MOL Petrochemicals v Tiszaújvárose sa stane jedinou spoločnosťou v Maďarsku a celom regióne strednej a východnej Európy s integrovaným hodnotovým reťazcom od ťažby ropy až po výrobu polyéterických polyolov používaných na výrobu plastov. Projekt výroby polyolov poskytne pracovné príležitosti pre 200 ľudí.

Závod s predpokladaným začiatkom výroby v roku 2021 predstavuje najväčší organický investičný projekt v histórii Skupiny MOL s celkovým rozpočtom vo výške 1,2 mld. EUR, vrátane investičnej pomoci maďarskej vlády vo výške 131 mil. EUR vo forme daňových úľav a hotovostného investičného príspevku. Podľa odhadov Skupiny MOL sa bude závod každoročne podieľať na hospodárskom výsledku pred zdanením, odpismi a úrokmi (EBITDA) v rámci Skupiny MOL sumou približne 150 mil. EUR. Polyol je významná a vyhľadávaná surovina využívaná v mnohých priemyselných odvetviach, od automobilovej výroby až po stavebníctvo a odevný priemysel. Petrochemický komplex v Tiszaújvárose bude na výrobu polyéterických polyolov využívať efektívne a ekologické technológie, ako je napríklad proces HPPO (výroba propylénoxidu z peroxidu vodíka), ktorý vyvinuli spoločnosti thyssenkrupp a Evonik.

„Vďaka tomuto investičnému projektu sa Skupina MOL stane jedným z najvýznamnejších hráčov chemického priemyslu v regióne, pričom MOL bude jedinou spoločnosťou v strednej a východnej Európe, ktorá bude zastrešovať celý hodnotový reťazec od ťažby ropy až po výrobu polyolov,“ uviedol Zsolt Hernádi. „Závod po uvedení do prevádzky v roku 2021 ďalej posilní pozíciu mesta Tiszaújváros v chemickom priemysle, nakoľko odborné zameranie a výrobná infraštruktúra môžu prilákať do tejto oblasti ďalších investorov."

„Dnešok je významným krokom v transformácii chemického priemyslu v Maďarsku, ako aj pre spoluprácu medzi Skupinou MOL a spoločnosťou thyssenkrupp,” uviedol Dr. Sami Pelkonen.

„Svojou Stratégiou 2030 Skupina MOL realizuje ambicióznu agendu rastu. Zaviazali sme sa túto stratégiu podporovať a prispieť svojimi technológiami a know-how k inovatívnemu a trvalo udržateľnému chemickému sektoru.”

Jedným zo základných pilierov Stratégie Skupiny MOL 2030 - Enter Tomorrow je rozšírenie petrochemického hodnotového reťazca spoločnosti a výroba produktov s vyššou pridanou hodnotou. Míľnikmi tejto stratégie sú závod na výrobu polyolov a závod na výrobu syntetického kaučuku, ktorý Skupina MOL vybudovala s japonskou spoločnosťou JSR. Závod už produkuje 60 000 ton styrén-butadiénového kaučuku vyrobeného roztokovou polymerizáciou (S-SBE), ktorý je celosvetovo veľmi vyhľadávaným chemickým produktom. Najdôležitejšou surovinou na výrobu S-SBR je butadién, ktorý vyrába Skupina MOL v závode uvedenom do prevádzky v roku 2015.

Stručný prehľad o petrochémii Skupiny MOL
Skupina MOL rozširuje v súlade so svojou stratégiou 2030 svoj petrochemický hodnotový reťazec s cieľom stať sa popredným hráčom v oblasti chemického priemyslu v regióne strednej a východnej Európy. Vďaka širokej škále aplikačných možností predstavuje polyéterický polyol, ktorý je surovinou pre výrobu poyluretánových pien, hlavnú orientáciu petrochemického vývoja Skupiny MOL. Používa sa napríklad v automobilovom, stavebnom, obalovom aj nábytkárskom priemysle. Skupina MOL chce byť strategickým partnerom výrobcov polyuretánu v regióne prostredníctvom svojho plne integrovaného hodnotového reťazca, najmodernejšieho technologického zariadenia a vynikajúcich štandardov v oblasti služieb.

×
Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×