Filter aktualít

od dátumu
do dátumu

Tlačové správy

2020-06-26 Povinná údržba, opravy a modernizácia niektorých výrobných jednotiek 
počas júla v rafinérii Slovnaft

 • rafinéria Slovnaft začne koncom júna odstavovať niektoré výrobné jednotky, aby na nich počas júla vykonala povinnú údržbu, opravy a modernizáciu
 • práce budú trvať zhruba štyri týždne, výrobné jednotky budú do bežného chodu nabiehať postupne
 • celkový objem investícií predstavuje 7 miliónov eur

BRATISLAVA, 26. júna 2020 – Rafinéria Slovnaft začne v závere júna odstavovať niektoré výrobné jednotky, aby na nich počas júla mohla vykonať povinnú údržbu, opravy a modernizáciu. Po ukončení prác budú zariadenia postupne spustené do bežného chodu. Zásobovanie zákazníkov počas generálnych revízií a technologických zarážok nebude ovplyvnené.

Generálne revízie sa dotknú dvoch výrobných jednotiek a technologické zarážky troch výrobných jednotiek. Na týchto zariadeniach sa počas júla vykoná kontrola technického stavu, údržba, ako aj ich modernizácia. Okrem toho sa na jednej výrobnej jednotke vykonajú nevyhnutné opravy. Do prác sa zapoja zamestnanci Skupiny SLOVNAFT, ako aj externí pracovníci, celkovo zhruba 700 ľudí. Investície Slovnaftu do naplánovaných činností predstavujú 7 miliónov eur.

Práce počas generálnych revízií bude sprevádzať spaľovanie na poľných horákoch, zvýšená hladina hluku a vznik zápachu. Cieľom spoločnosti Slovnaft je skrátiť negatívne vplyvy činností znižujúcich pohodlie obyvateľov žijúcich v okolí rafinérie na nevyhnutné minimum. O vplyve prác na komfort obyvateľov bude spoločnosť Slovnaft priebežne informovať na internetovej stránke:

https://slovnaft.sk/sk/o-nas/spolocenska-zodpovednost/rafineria-transparentne/planovane-cinnosti-v-rafinerii/

V prípade otázok je pre verejnosť 24 hodín denne pripravená infolinka na čísle 02/4055 8929.

2020-06-16 Slovnaft BAjk chce v novej sezóne rozšíriť pokrytie v Bratislave, 
pridá aj nové bicykle

 • mestský bikesharing Slovnaft BAjk chce v tomto roku rozšíriť pokrytie v Bratislave, má záujem zahustiť existujúcu sieť dokovacích staníc a ísť aj do ďalších mestských častí
 • pre väčší komfort užívateľov by mali pribudnúť aj nové bicykle, celkovo bude k dispozícii 500 až 650 bajkov
 • cenník v novej cyklistickej sezóne sa nemení, ročný lístok vyjde na 29,40 eura a študentov na 19,20 eura

Bratislava, 16. júna 2020 – Bratislavský mestský bikesharing Slovnaft BAjk vstupuje tento rok do svojej druhej cyklistickej sezóny. Jeho hlavným cieľom je zvýšiť dostupnosť služby – zahustiť sieť dokovacích staníc, rozšíriť pokrytie do ďalších mestských častí a zvýšiť počet bicyklov. Ceny bikesharingu sa oproti minulému roku nemenia.

Užívatelia si môžu v súčasnosti požičať žlté bicykle Slovnaft BAjk v štyroch mestských častiach: Starom Meste, Novom Meste, Ružinove a Petržalke na 83 dokovacích staniciach. Celkovo má v priebehu leta pribudnúť 20 dokovacích staníc. Rozšírením chce bikesharing reagovať na meniace sa dopravné situácie v meste. Napríklad rekonštrukcia Karloveskej radiály by mala priniesť nové dokovacie stanice v Karlovej vsi. Mesto má záujem, aby aj čo najviac študentov využívalo bicykel ako dopravný prostriedok a nenastúpilo na paradigmu vlastníctva auta ako formy spoločenského statusu, preto magistrát aktívne rokuje s univerzitami o možnostiach umiestnenia žltých bicyklov v ich blízkosti. Dokovacie stanice sa pripravujú aj na všetkých železničných staniciach v závislosti od procesov v ŽSR. Vzhľadom na rozlohu Bratislavy sa bikesharing bude postupne rozširovať do ďalších mestských častí. Zahustiť by sa mala sieť v Novom Meste a nové stanice by mali pribudnúť v Rači, Vrakuni či vo Vajnoroch.

Rozšírením pokrytia by sa mal zvýšiť aj počet bicyklov, aby bola garantovaná dostupnosť služby a komfort pre užívateľov. Počet bicyklov v uliciach závisí najmä od aktuálneho záujmu užívateľov a počas hlavnej cyklistickej sezóny od júna do októbra je najvyšší. Slovnaft zabezpečí pre tento rok 150 nových bicyklov, celú flotilu tak bude tvoriť spolu 850 žltých bajkov. Oproti prvému modelu, ktorý nasadil Slovnaft BAjk v rámci testovacej prevádzky na jeseň 2018, majú všetky nové bicykle zosilnené predné vidlice, dlhšiu sedlovku, odolnejší uzamykací kábel a zosilnený zámok a ďalšie vylepšenia. Nová generácia, ktorá bude predstavená v lete, bude mať lepšie viditeľný displej na vrchnej časti predného štítu, ešte spoľahlivejší zámok a väčší solárny panel, ktorý udrží batériu bicykla nabitú aj v chladnejšom počasí.

„Veľmi dôležité budú novinky žltých zdieľaných bicyklov. Pripravujeme integráciu so systémom IDS Bratislavského kraja, ktorá má prepojiť používateľov MHD, aby na ich tzv. „poslednú míľu“ použili zdieľaný bicykel. Zároveň chceme previazať vlakové stanice a univerzity či kampusy, nakoľko práve mimobratislavskí študenti by mali mať možnosť zistiť, aké príjemné zážitky ponúka bicyklovanie po Bratislave,“ hovorí mestský cyklokoordinátor Tomáš Peciar.

„Jazda Slovnaft BAjkom má mnohé výhody – je ekologická, rýchla, človek urobí niečo pre svoje zdravie. Aktuálna pandémia koronavírusu navyše ukázala, že aj bezpečná. V rámci pravidelnej údržby sa totiž žlté bicykle čistia a dezinfikujú,“ doplnil Norbert Nagy zo spoločnosti Slovnaft Mobilty Services, ktorá zabezpečuje prevádzku Slovnaft BAjk-u.

Cenník pre užívateľov sa v tomto roku nemení.

Lístok Cena
DENNÝ 6 EUR
MESAČNÝ 9 EUR
ROČNÝ 29,40 EUR (študenti 19,20 EUR)
ROČNÝ PREMIUM 38,40 EUR
KREDITNÝ 12 EUR

Detailné informácie o cenách sú zverejnené na stránke https://slovnaftbajk.sk/

Partnermi bikesharingu Slovnaft BAjk sú mesto Bratislava a spoločnosť Slovnaft. Žlté bicykle sú súčasťou verejnej dopravy v hlavnom meste. Od spustenia bikesharingu na jeseň 2018 najazdili užívatelia viac ako pol milióna jázd, pričom najdlhšia merala viac ako 50 kilometrov. Bicykle si užívatelia najčastejšie používajú v centre mesta, na dokovacích staniciach na Námesti SNP, Šafárikovom námestí a na Pribinovej ulici.

2020-06-08 Obec Rovinka má novú monitorovaciu stanicu na meranie kvality ovzdušia

 • Slovnaft nainštaloval novú monitorovaciu stanicu na meranie kvality ovzdušia v Rovinke
 • monitorovacia stanica meria znečisťujúce látky v ovzduší vrátane tuhých znečisťujúcich látok PM10 a PM2,5
 • výsledky meraní sú verejnosti dostupné na stránke SHMÚ v časti kvalita ovzdušia

BRATISLAVA, 8. júna 2020 – Slovnaft nainštaloval novú monitorovaciu stanicu na meranie kvality ovzdušia v Rovinke neďaleko Bratislavy. Monitorovacia stanica nahradila staršie zariadenie, ktoré v obci meralo kvalitu ovzdušia od roku 1996. Zariadenie má moderné analyzátory a oproti minulosti sa rozšíril rozsah meraní o tuhé znečisťujúce látky PM2,5, čo sú malé prachové častice alebo sadze. Slovnaft vlani obnovil svoju monitorovaciu v Podunajských Biskupiciach a v budúcom roku plánuje zmodernizovať zariadenie vo Vlčom hrdle. Celkové investície na modernizáciu všetkých meracích staníc dosiahnu 600 000 eur.

V Rovinke nainštaloval Slovnaft nový merací kontajner vrátane vybavenia. Jeho súčasťou sú imisné analyzátory na meranie ozónu (O3), oxidov dusíka (NO, NO2, NOx), oxidu siričitého (SO2), oxidu uhoľnatého (CO), metánu (CH4), nemetánových uhľovodíkov (NMHC), celkových uhľovodíkov (THC) a tuhých znečisťujúcich látok PM10 a PM2,5 v ovzduší. Z pôvodného vybavenia sa zachoval len analyzátor B-T-X (benzén, toluén, xylén) bol vymenený v roku 2011 a jeho predpokladaná životnosť je do 15 rokov. V zariadení je tiež generátor nulového vzduchu (slúži na kalibráciu analyzátorov), generátor vodíka (slúži pre analyzátory BTX a THC), senzor teploty a vlhkosti vzduchu a senzor tlaku vzduchu. Súčasťou monitorovacej stanice je aj nová informačná tabuľa.

Meracia stanica sleduje vplyv Slovnaftu, dopravy a ďalších znečisťovateľov na čistotu ovzdušia. Informácie o kvalite ovzdušia sú zverejňované priamo na stanici, v spoločnosti Slovnaft, ako aj na stránke Slovenského hydrometeorologického ústavu v časti spravodajstvo kvality ovzdušia (http://www.shmu.sk/sk/?page=1&id=oko_imis). Slovnaft sprístupnil vlani v júli ako prvý priemyselný podnik na Slovensku dáta zo svojich monitorovacích staníc širokej verejnosti.

Dodávateľom analyzátorov je spoločnosť HORIBA, ktorej techniku využívajú aj slovenské štátne inštitúcie a ďalšie priemyselné podniky. Po inštalácii nových meracích prístrojov sa uskutoční úplná kontrola monitorovacej stanice akreditovanou skupinou a laboratóriami. Výsledky kontroly by mali byť známe v auguste. Následne vydá Národná energetická spoločnosť, ktorá je akreditovaným inšpekčným orgánom správu o úplnej oprávnenej inšpekcii zhody a o výsledkoch integrálnej oprávnenej kalibrácie a skúšky automatizovaného meracieho systému kvality ovzdušia, kde bude uvedené či meracie prístroje spoločnosti Slovnaft spĺňajú požiadavky na umiestnenie aj kvalitu meraní. Po tomto podá Slovnaft žiadosť na trvalú prevádzku monitorovacej stanice.

Na informačnej tabuli monitorovacej stanice v Rovinke môže verejnosť vidieť tieto informácie:

Veličina Imisný limit Hodinový priemer Jednotky
NO2 200 µg/m3 / 1h µg/m3
SO2 350 µg/m3 / 1h µg/m3
CO 10 µg/m3 / 8h mg/m3
Benzén 5 µg/m3 / rok µg/m3
Častice PM10 50 µg/m3 / 24h µg/m3
Teplota vzduchu - oC

Imisný limit je stanovený podľa vyhlášky 244/2016 Z.z. o kvalite ovzdušia, príloha č.1, odsek B:

Limitné hodnoty na ochranu zdravia ľudí a termíny ich dosiahnutia

Znečisťujúca látka Priemerované obdobie Limitná hodnota
Častice PM10 1 deň 50 µg/m3 sa nesmie prekročiť viac ako

35-krát za kalendárny rok
kalendárny rok 40 µg/m3
Častice PM2,5 kalendárny rok Do 1. januára 2020: 25 µg/m3
Od 1. januára 2020: 20 µg/m3
SO2 1 h 350 µg/m3 sa nesmie prekročiť viac ako
24-krát za kalendárny rok
1 deň 125 µg/m3 sa nesmie prekročiť viac ako

3-krát za kalendárny rok
NO2 1 h 200 µg/m3 sa nesmie prekročiť viac ako
18-krát za kalendárny rok
kalendárny rok 40 µg/m3
CO Najväčšia denná 8-hodinová stredná hodnota1) 10 mg/m3
Pb kalendárny rok 0,5 µg/m3
Benzén kalendárny rok 5 µg/m3

2020-06-02 Slovnaft zrekonštruoval detské ihriská a odovzdal ich bratislavskej mestskej časti Ružinov

Na pôvodných miestach, ale úplne iné. Dve vynovené detské ihriská pri obytných blokoch ružinovského Vlčieho hrdla opäť slúžia deťom. Slovnaft investoval do rekonštrukcie 35 tisíc eur a ihriská odovzdal do správy mestskej časti Ružinov.

Symbolicky ku Dňu detí prevzala mestská časť Ružinov od Slovnaftu vynovené detské ihriská pri obytných blokoch Inovec a na Pohotovostnom sídlisku vo Vlčom hrdle. Obidve majú modernú bezpečnú dopadovú plochu, prevažovacie hojdačky, závesné hojdačky aj pre deti do troch rokov, šmykľavky, nové hracie prvky, lavičky a smetné koše.

Pre obnovu zanedbaných ihrísk sa Slovnaft rozhodol ešte v roku 2019. Do príprav renovácie vstúpilo sprísnenie podmienok legislatívy pre verejné plochy a ihriská ich teraz v plnom rozsahu spĺňajú. Obidve majú oplotenie pre bezpečnosť detí a zvýšenie hygieny priestoru, kde sa hrajú.

„Chceli sme vytvoriť rodinám v našom susedstve lepšie podmienky a rozšíriť možnosti, ako tráviť voľný čas s deťmi. Ihriská odovzdávame do správy mestskej časti. Budú tak mať pravidelnú údržbu a potrebnú starostlivosť“, uviedol Gabriel Szabó, CEO SLOVNAFT, a.s.

"Vlčie hrdlo bolo dlhé roky opomínanou súčasťou Ružinova a sme radi, že sa to začína meniť aj vďaka spolupráci so Slovnaftom. Detské ihriská sú miestom, kde sa stretávajú deti, rodičia, starí rodičia, a preto je pre nás dôležité, aby boli bezpečné a pekné. Vážime, že spoločnosť Slovnaft aj takto vyšla v ústrety nielen mestskej časti, ale najmä ľuďom, ktorí sa tu v okolí rozhodli žiť," povedal starosta Ružinova Martin Chren.

Slovnaft dlhodobo podporuje miestne komunity. V rámci grantového programu Dobrý sused poskytuje financie na projekty kultúrneho a sociálneho rozvoja mestských častí v okolí bratislavskej rafinérie.

Na miestne komunity pamätal Slovnaft aj po vypuknutí pandémie koronavírusu. Pre bratislavské nemocnice ešte v marci urýchlene kúpil 6 pľúcnych ventilátorov a na čerpacích staniciach Slovnaft rozdal zdravotníkom viac než 61 tisíc šálok kávy ako poďakovanie za ich náročnú prácu. Spustil tiež výrobu vlastnej dezinfekcie, aby zmiernil kritický nedostatok dezinfekčných prostriedkov na Slovensku. V rámci projektu 1000 litrov denne pre Slovensko Slovnaft daroval viac ako 33 000 litrov účinnej dezinfekcie nemocniciam, poskytovateľom zdravotnej a sociálnej starostlivosti, mestám, obciam a neziskovým organizáciám. Ďalších tisíc litrov dezinfekcie rozdal základným a materským školám v Bratislave pri ich opätovnom otvorení pre deti a malých žiakov.

2020-05-13 Program Talenty Novej Európy pomôže deťom a mladým ľuďom, aby sa ich nadanie nestalo obeťou krízy

Spoločnosť Slovnaft a Stredoeurópska nadácia rozhodli, že ani pandémia nepripraví talentované deti a mládež o finančnú podporu. Práve teraz potrebujú reálnu pomoc viac ako obvykle, aby sa ich talent nestal obeťou krízy. Za prísnych bezpečnostných opatrení sa preto odborníci z oblasti vedy, športu a kultúry zaoberali všetkými žiadosťami, ktoré prišli do 13. ročníka grantového programu Talenty Novej Európy. Na základe ich rozhodnutia podporil Slovnaft v spolupráci so Stredoeurópskou nadáciou 59 detí a mladých ľudí z celého Slovenska. Finančný grant v celkovej sume 66 tisíc eur si rozdelí 33 finalistov v kategórii Umenie a veda a 26 finalistov v kategórii Šport.

O rozdelení grantov rozhodovali výtvarníčka Ilona Németh, riaditeľ Konzervatória v Bratislave Peter Čerman, violončelista Jozef Lupták, matematik SAV Anatolij Dvurečenskij, chemik zo SAV Tomáš Bertók, pedagóg  FTVŠ UK Ľubor Tománek, Ernö Kelecsényi viceprezident Slovenského zväzu hádzanárov (SZH), šéfredaktor a majiteľ portálu www.takurcitee.sk Denis Bohumil Schvarcz.

Porota posúdila 135 prijatých žiadostí talentovaných detí a mladých ľudí. Okrem dosiahnutých úspechov brala do úvahy, či majú jasnú predstavu o svojich cieľoch a na aký účel žiadajú grant.

V oblasti vedy je medzi podporenými talentmi 24-ročný biológ a matematik Miroslav Gašpárek. Doktorand na Oxforde sa venuje syntetickej biológii a počítačovému dizajnu biologických systémov. Vyštudoval biomedicínske inžinierstvo na Imperial College London a absolvoval výskumné stáže na Caltechu a na Stanforde. V rámci programu TalentGuide prednáša na stredných školách, aby medzi študentmi spopularizoval bioinžinierstvo a syntetickú biológiu. Pri popularizácii vedy využíva aj podcast pravidelnadavka.sk, bloguje na portáli sme.sk a v Denníku N.

Medzi mladými umelcami, ktorí získali grant, je Dominik György, študent Filmovej a Televíznej Fakulty Akadémie Múzických Umení – FAMU. Mladý talentovaný filmár sa z grantu chystá na nákup vytúženej techniky na tvorbu 2D a 3D animácií a postprodukčné práce, ktorú využije už pri svojom celovečernom debute, na ktorom práve pracuje. Hoci je ešte len v treťom ročníku bakalárskeho štúdia na katedre hranej filmovej réžie, už má na konte päť školských filmov, ktoré sa s úspechom premietajú na domácich aj svetových festivaloch. Jeden z ich bol dokonca nominovaný na najprestížnejšiu filmovú cenu na svete The Student Academy Awards.

Väčšina športovcov sa momentálne pripravuje na budúce súťaže doma a grant im spravidla pomôže pri doplnení športových potrieb. Grant na nákup športového vybavenia využije aj nádejná atlétka Rebeka Žibritová, ktorá v roku 2019 na Medzištátnom stretnutí výberov Čiech, Maďarska, Slovinska a Slovenska v behu na 300 m s prekážkami vybojovala bronzovú medailu a zvíťazila na Medzinárodnom žiackom mítingu European kids athletics games (EKAG) v Brne v prekážkovom behu na 100 m. Jej veľkým snom a cieľom je vybojovať si reprezentačný dres na súťaž olympijských nádejí EYOF organizovaných v roku 2021 na Slovensku a splniť náročný limit na majstrovstvá sveta 17-ročných.

"Ako každý rok, prekvapili ma mladí vedci, ktorí sa púšťajú do extrémne komplikovaných tém. Medzi adeptami sme mali stredoškoláka s veľmi podobnou témou, ako bola moja doktorská práca, čo je na tento vek skutočne obdivuhodné!" vyjadril sa člen poroty, chemik zo SAV Tomáš Bertók.

Tento ročník Talentov novej Európy bol náročnejší ako predošlé nielen pre vysoký počet naozaj výnimočných talentov, ale aj pre mimoriadne opatrenia proti šíreniu COVID 19. Porota musela pri udeľovaní grantov zohľadňovať aj zrušené preteky, odložené podujatia, či obmedzenia pri cestách do zahraničia.

„Aj v tomto náročnom čase pomôžeme deťom a mladým ľuďom na ceste za výnimočnými výsledkami. Granty pre najlepších sú ocenením ich disciplíny, vytrvalosti a odhodlania. Je to tiež forma poďakovania ich najbližším, pretože grant ich aspoň trochu v týchto ťažkých časoch odbremení od nákladov, ktoré si rozvoj talentu vyžaduje“, uviedol Anton Molnár, riaditeľ Komunikácie SLOVNAFT a.s.

„Finalisti a finalistky 13. ročníka Talentov Novej Európy vynikajú okrem talentu aj vytrvalosťou, pracovitosťou a cieľavedomosťou, čo ich predurčuje k ďalším vynikajúcim výsledkom. Som presvedčená, že o mnohých z nich budeme ešte veľa počuť“, dodáva Szilvia Czuczor zo Stredoeurópskej nadácie.

Slovnaft so Stredoeurópskou nadáciou doteraz v grantovom programe TNE podporili 418 detí a mladých ľudí sumou takmer 845 tisíc eur.

Viac informácií o programe Talenty Novej Európy nájdete na www.tne.sk.

2020-05-07 Slovnaft daroval takmer 33 000 litrov dezinfekcie

Bratislavská rafinéria Slovnaft sa aktívne zapojila do boja proti koronavírusu. V uplynulých týždňoch rozdala po celom Slovensku takmer 33 000 litrov dezinfekcie, ktorá je prevenciou proti šíreniu nebezpečnému ochorenia. Slovnaft daroval dezinfekčný prípravok Slovnaft Hygi Fluid samosprávam, poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, domovom sociálnych služieb, neziskovým organizáciám a ďalším žiadateľom.

Najväčší záujem o dezinfekciu prejavili samosprávy. Slovnaft daroval takmer 16 000 litrov prípravku pre 101 miest a obcí Slovenska. Poskytovateľom zdravotnej starostlivosti poskytol viac ako 7000 litrov dezinfekcie a domovom sociálnych služieb vyše 4500 litrov. Neziskové organizácie a ďalší žiadatelia dostali vyše 5000 litrov prípravku Slovnaft Hygi Fluid.

Dezinfekciu Slovnaft Hygi Fluid vyrába VÚRUP, dcérska spoločnosť Slovnaftu. S jej produkciou začala krátko po vypuknutí pandémie koronavírusu, v čase, keď bol na trhu nedostatok týchto prípravkov. V súčasnosti už je na slovenskom trhu dostatok dezinfekcie a vzhľadom k pozitívnemu vývoju počtu ochorení sa urýchlilo uvoľňovanie karanténnych opatrení aj otváranie ekonomiky. Prípravok Slovnaft Hygi Fluid je v predaji na čerpacích staniciach Slovnaft.

2020-05-07 Skupina MOL vykázala v prvom štvrťroku čistú stratu 152 miliónov USD

 • spoločnosť dosiahla v prvom štvrťroku 2020 čistú stratu vo výške 152 miliónov USD v dôsledku rozsiahlych devízových strát a strát zo zásob spôsobených oslabením forintu a padajúcimi cenami ropy
 • podnikateľské aktivity boli silné až do polovice marca, keď obmedzenie pohybu v súvisiace s pandémiou začalo vážne ovplyvňovať všetky divízie
 • EBITDA v Upstreame klesla v prvom štvrťroku v dôsledku oveľa nižších cien ropy a plynu o 35 % na 185 miliónov USD
 • čistá CCS EBITDA v Downstreame stúpla v prvom štvrťroku vďaka zdvojnásobeniu rafinérskych marží z nízkych hodnôt na 295 miliónov USD
 • EBITDA divízie Služby pre zákazníkov zostala v prvom štvrťroku stabilná na úrovni 88 miliónov USD, keď obmedzenie pohybu v marci vymazalo predošlý rast
 • efekty pandémie a ekonomickej krízy sa v plnej sile prejavili v apríli a všetky divízie museli čeliť ešte väčším výzvam a komplikáciám

Budapešť, 7. mája 2020 - Skupina MOL dnes oznámila finančné výsledky za prvý štvrťrok 2020. Rozsiahle straty zo zásob a devízových operácií viedli k tomu, že MOL vykázal čistú stratu 152 miliónov USD. Je to prvý prejav krízy súvisiacej s pandémiou. Podnikateľské aktivity boli silné až do polovice marca, čo odráža CCS EBITDA vo výške 622 miliónov USD, ale pandémia už v posledných dvoch-troch marcových týždňoch začala vážne ovplyvňovať celé podnikanie a situácia sa v apríli ďalej zhoršovala. Z dôvodu nepredvídateľného vonkajšieho prostredia bol cieľ EBITDA pre rok 2020 stiahnutý a výhľad kapitálových výdavkov sa znížil o viac ako 25 %.

Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny MOL Zsolt Hernádi k výsledkom uviedol: „COVID-19 formuje a ovláda svet a energetický priemysel. Pandémia a následná hospodárska kríza vrhajú dlhý tieň na našu celkovú výkonnosť v roku 2020. Jednotlivci, ako aj spoločnosti vstúpili do obdobia neistoty, aká nám pravdepodobne nikdy predtým ani nenapadla. Aj keď bojujeme proti pandémii a robíme všetko, čo je v našich silách, aby sme chránili našich ľudí, našich zákazníkov a partnerov, usilovne pracujeme aj na zabezpečení toho, aby spoločnosť MOL mohla fungovať aj v extrémnych scenároch a aby z tejto krízy nakoniec mohla vyjsť ešte silnejšia. Naši odhodlaní kolegovia, vysoko kvalitné aktíva, silná súvaha a náš odolný integrovaný podnikateľský model nám pomôžu prejsť cez tieto neznáme vody. Už sme urobili niekoľko zložitých rozhodnutí, ktoré nám pomôžu dosiahnuť neutrálny vplyv hotovosť, udržať našu likviditu a finančnú flexibilitu a umožnia nám využiť príležitosti, ktoré môžu vzniknúť na ceste k normalizácii situácie.“

 • Upstream Q1: V dôsledku extrémne nízkych cien ropy od začiatku marca klesla EBITDA v Upstreame v prvom štvrťroku na 185 miliónov USD. Objem ťažby ropy a zemného plynu bol 110,6 mboepd, čo je v dôsledku prirodzeného poklesu v strednej a východnej Európe medziročne o 4 % menej. V prvom štvrťroku sa MOL ako operátor ropného poľa sústredil na offshore prieskum ropy a zemného plynu v teritoriálnych vodách Nórska s predbežným odhadom vyťažiteľných zdrojov medzi 12 - 71 miliónmi barelov.

Aktualizácia za apríl: MOL úspešne ukončil akvizíciu podielov spoločnosti Chevron v Azerbajdžane, od ktorej kúpil 9,57 % podiel na ropnom poli ACG a 8,9 % podiel na plynovode Baku-Tbilisi-Ceyhan. Novo zavedené OPEX a CAPEX opatrenia reflektovali pokles cien na približne 25 USD/barel ropy. V Pakistane blok TAL v súčasnosti ťaží len na približne 50 % kapacity, čím sa prispôsobil odstávke rafinérií spôsobenej poklesom dopytu počas koronakrízy. Priemerná cena ropy Brent bola v apríli v priemere okolo 18,5 USD/bbl, čo je menej ako polovica úrovne za prvý štvrťrok. Klesali aj ceny zemného plynu, čo naznačuje výrazne slabší výhľad v druhom štvrťroku.

 • Downstream Q1: Čistá CCS EBITDA sa v prvom štvrťroku zdvojnásobila a vďaka zdvojnásobeniu rafinérskych marží medziročne stúpla z nízkej úrovne na 295 miliónov USD. Projekt Polyol zaznamenal v závere prvého štvrťroka 60-percentnú dokončenosť. Pandémia ovplyvňuje aj dodávateľský reťazec projektu a komplikuje mobilizáciu pracovnej sily. Celý vplyv súčasnej situácie na harmonogram projektu zatiaľ nie je možné posúdiť, ale očakáva sa sklz.

Aktualizácia za apríl: Rafinérie boli v prevádzke na 70 až 75 % výkonu a etylénové jednotky fungovali s kapacitou 90 %. Rafinérska marža bola v apríli 9 USD/bbl, ale výrazne sa prepadla; petrochemická marža je od polovice marca na 500 - 600 EUR/t. Všetky hlavné logistické trasy a systémy sú v prevádzke.

 • Služby pre zákazníkov Q1: EBITDA v lokálnych menách vzrástla o 4 % (88 miliónov USD), ale obmedzenia pohybu a extrémne podmienky podnikania v posledných 2 - 3 týždňoch marca vymazali veľkú časť silného rastu, ktorý bol zaznamenaný v prvom štvrťroku v palivovom aj nepalivovom segmente.

Aktualizácia za apríl: Predaj motorových palív sa prepadol v celej sieti o približne 35 – 40 %, v poslednom čase sa ale pomaly zlepšuje. Predaj nepalivového tovaru a marža spočiatku klesli, ale predaj občerstvenia sa v posledných týždňoch zlepšil a sortiment sa rozšíril. Výsledky za nepalivový segment sú len o 10 až 20 % pod úrovňou minulého roka.

 • Midstream – preprava zemného plynu Q1: EBITDA medziročne vzrástla o 9 % na úroveň 71 miliónov USD, čo bolo spôsobené vyšším prepraveným objemom a nižšími prevádzkovými nákladmi. Domáce objemy prepravy boli rovnaké, kým objemy vývozu sa v prvom štvrťroku zvýšili o 39 %. OPEX klesol vzhľadom na nižšiu spotrebu plynu v súlade s nižšími nákupnými cenami plynu.

2020-04-29 Pri výrobe ochranných prostriedkov pre zdravotníctvo sa používajú aj polyméry zo Slovnaftu

 • pri výrobe ochranných prostriedkov pre zdravotníctvo na obmedzenie šírenia ochorenia COVID-19 sa používajú aj polyméry zo Slovnaftu
 • využívajú sa pri výrobe rúšok, ochranných odevov či injekčných striekačiek
 • petrochemické výrobky dodáva spoločnosť na domáci trh aj do zahraničia

Bratislava, 29. apríl 2020 – V reakcii na šírenie koronavírusu sa v tomto roku výrazne zvýšil dopyt po ochranných prostriedkoch pre zdravotníctvo. Pri ich výrobe sa používajú aj polyméry zo Slovnaftu. Na produkciu ochranných prostriedkov proti šíreniu ochorenia COVID-19 sú vhodné polyméry z bratislavskej rafinérie – polypropylén a polyetylén.

Slovnaft vyrába oba typy polymérov vo forme granulátu – malých plastových guličiek. Z nich sa následne vyrába široké spektrum produktov: od obalových materiálov, hračiek, vecí pre domácnosť i záhradu až po ochranné pomôcky. Na základne požiadaviek odberateľov dokážu odborníci v spoločnosti poradiť, ktorý typ polyméru je pre požadovaný produkt vhodný.

Napríklad pri výrobe ochranných prostriedkov pre zdravotníctvo a výrobkov, ktoré sú určené pre medicínske a farmaceutické aplikácie, je dôležitá vysoká chemická aj mechanická čistota polymérov a ich konzistentná kvalita. Polyméry musia byť bez zbytočných chemických prímesí, bez zápachu a nesmú obsahovať žiadne mechanické nečistoty. Ich kvalita musí vyhovovať legislatíve, ktorá platí v zdravotníctve, napríklad Európskemu liekopisu.

Polypropylén zo Slovnaftu používajú odberatelia na výrobu netkaných textílií, z ktorých sa následne vyrábajú zdravotnícke ochranné prostriedky: ochranné rúška, jednorazové ochranné odevy alebo súčasti respirátorov. Polyetylén aj polypropylén majú široké využitie ako obalové materiály farmaceutických výrobkov.

Z kombinácie polyetylénu a polypropylénu odberatelia vyrábajú injekčné striekačky a laboratórne príslušenstvo na testy.

Na domáci trh dodáva Slovnaft zhruba šestinu svojej produkcie, zvyšok vyváža do zahraničia. Rafinéria pokrýva dopyt v okruhu 1000 kilometrov od Bratislavy. Granulát sa exportuje balený vo vreciach alebo v cisternách. Najväčšími odberateľmi sú Nemecko, Poľsko a Maďarsko, spoločnosť vyváža aj do Českej republiky, Talianska, Rumunska, na Ukrajinu a na Balkánsky polostrov.

Výrobky z polymérov vyrábaných Slovnafte a používané v zdravotníctve

Polypropylén – TATREN Výrobky z netkaných textílií: rúška, jednorazové zdravotnícke obleky, súčasti respirátorov
Ďalšie výrobky: obaly na tabletky, laboratórne misky, odmerky, vialky
Polyetylén – BRALEN+ Obaly: fólie, vrecká rôznych veľkostí, fľaštičky, tuby, vrchnáky, uzávery

 

2020-04-15 Slovnaft preventívne testuje zamestnancov na koronavírus

 • Slovnaft začal preventívne testovať svojich zamestnancov vo výrobnej zóne na koronavírus
 • PCR testami už bolo otestovaných viac ako 1000 ľudí, všetky výsledky boli negatívne
 • testovanie prebieha v pravidelných intervaloch, rozšírené bude o sérologické testy

Bratislava, 15. apríl 2020 – Rafinérska spoločnosť Slovnaft začala pred Veľkou nocou testovať svojich zamestnancov na ochorenie COVID-19, ktoré spôsobuje nový koronavírus. Ide o ďalšie z opatrení s cieľom chrániť zdravie zamestnancov a zabezpečiť chod výroby. Zatiaľ bolo otestovaných viac ako 1000 ľudí, všetky testy boli negatívne. Okrem PCR testov pribudnú aj sérologické vyšetrenia krvi.

Slovnaft zaviedol prísne opatrenia z dôvodu zaistenia vysokej ochrany zamestnancov už od samého začiatku vzniku epidémie. Používanie účinnej ochrany dýchacích ciest a očí, zvýšená hygiena, dezinfekcia rúk i samotných prevádzkových priestorov, meranie telesnej teploty a zníženie počtu zamestnancov na nevyhnutné minimum patria už niekoľko týždňov k štandardom v areáli bratislavskej rafinérie. Vykonávanie testov na prítomnosť koronavírusu je ďalšou vrstvou nášho komplexného systému ochrany zamestnancov.

„Práca v rafinérii sa nedá vykonávať z domu, preto je testovanie zamestnancov, ktorí od začiatku pandémie pravidelne dochádzajú do Slovnaftu, našou prirodzenou zodpovednosťou. Ako strategický podnik zároveň máme zodpovednosť aj voči štátu a komunitám, aby sme v mimoriadnej situácii dodávali potrebné produkty,“ povedal CEO Slovnaftu Gabriel Szabó.

Pri testovaní sa Slovnaft sústredí na zamestnancov vo výrobnej zóne, teda tých, ktorí sú kľúčoví pre zachovanie prevádzky podniku. Testujú sa nielen vlastní zamestnanci, ale aj dlhodobí externí dodávatelia, s ktorými zamestnanci prichádzajú pravidelne do kontaktu. Cieľom tohto opatrenia je zabrániť šíreniu vírusu  identifikovaním tých, ktorí nemajú príznaky, avšak môžu ohroziť ostatných.

Testovanie pre Slovnaft zabezpečuje súkromné laboratórium. Testuje sa formou PCR testu, ktorý sa vykonáva stermi z nosa a hrdla. Doposiaľ bolo otestovaných viac ako 1000 ľudí, všetky výsledky boli negatívne. V prípade pozitívneho nálezu má rafinéria pripravené špeciálne postupy pre okamžitú intervenciu na zabránenie rozšírenia nákazy v rámci podniku a zachovania kontinuity podnikania.

Slovnaft bude zamestnancov opakovane testovať vždy po približne 8 – 10 dňoch. Neskôr k PCR testom pribudnú aj krvné, sérologické testy, ktoré sa budú robiť raz za mesiac. Kombináciou týchto testov dokáže firma efektívne manažovať rôzne stupne ochrany zdravia zamestnancov vo vzťahu k aktuálnej úrovni rizika súvisiaceho s nákazou koronavírusom.

S testovaním zamestnancov tento mesiac začala aj rafinéria MOL v Maďarsku, ktorá je rovnako ako Slovnaft súčasťou Skupiny MOL.

testovanie1 testovanie2 testovanie3 testovanie3

2020-04-08 Skupina MOL garantuje bezpečné zásobovanie po prijatí optimalizovaných 
výrobných a finančných opatrení

 • Skupina MOL v reakcii na pandémiu COVID-19 a ekonomickú situáciu zaviedla zdravotné, bezpečnostné, výrobné a finančné opatrenia
 • MOL stiahol svoj tohtoročný cieľ EBITDA, znížil investičné aj prevádzkové náklady
 • Výroba pokračuje bez prerušenia podľa optimalizovaného harmonogramu a s objemom výroby podľa aktuálnych potrieb

Budapešť 8. apríla 2020 - Skupina MOL zaviedla opatrenia, ktoré zmierňujú dopady súčasnej situácie na Skupinu a umožnia, aby MOL vyšiel z tejto krízy silnejší. Skupina MOL sa zameriava na ochranu zdravia a bezpečnosti svojich zamestnancov, svojou prevádzkou minimalizuje šírenie COVID-19 a objemy výroby prispôsobuje zmenám dopytu na trhu. Prevádzkové náklady a kapitálové výdavky sa podstatne znížia, aby mala Skupina k dispozícii hotovosť, ktorá jej umožní fungovať v tomto náročnom období aj v prípade dlhšej krízy.

Skupina MOL sa flexibilne prispôsobuje neustále sa meniacej situácii. V uplynulých týždňoch zaviedla rôzne opatrenia a využila nové riešenia na zníženie pravdepodobnosti infekcie medzi zamestnancami a zákazníkmi. Tieto preventívne opatrenia sú zavedené v maloobchode, downstreame aj upstreame. Znižujú sociálne kontakty, zvyšujú povedomie o hygienických opatreniach, zabezpečujú pre zamestnancov ochranné pomôcky, upravujú harmonogram zmenovej práce na prevádzkach aj pri ťažbe, nariaďujú testovanie zamestnancov kľúčových prevádzok a prácu z domu pre všetkých, u ktorých je to možné.

Mimoriadne opatrenia krajín, v ktorých pôsobí Skupina MOL, viedli v súvislosti s COVID-19 k čiastočnému alebo úplnému obmedzeniu pohybu, čo výrazne spomalilo hospodársku činnosť v strednej a východnej Európe – kľúčovom regióne Skupiny MOL. Skupina MOL aktualizovala svoje finančné a prevádzkové ciele, aby posilnila svoju odolnosť.

V dôsledku neistoty okolo trvania a dosahu pandémie koronavírusu, extrémnej nestálosti externého prostredia a nepredvídateľnosti dopytu vo všetkých segmentoch podnikania, Skupina MOL

 • Stiahla svoj cieľ EBITDA pre rok 2020;
 • Znížila pre rok 2020 kapitálové výdavky o 25 % pod hranicu 1,5 miliardy USD revíziou všetkých projektov a odložením všetkých investícií, ktoré môžu byť posunuté;
 • Komplexne preskúmala prevádzkové náklady s cieľom udržať hotovosť;
 • Rozhodla o udržaní dostatočnej likvidity aj po ukončení transakcie s ACG, po ktorej bude k dispozícii približne 2,0 - 2,5 miliardy USD, čo umožní zvládnuť aj potenciálne dlhšiu krízu a chopiť sa príležitostí hneď po návrate do normálu;
 • Ponechá si zisk po zdanení z roku 2019 až do úplnej normalizácie situácie, keď by sa mohol na základe rozhodnutia akcionárov vyplatiť ako dividendy.

Predseda predstavenstva a generálny Riaditeľ Skupiny MOL Zsolt Hernádi uviedol:

„Svet čelí bezprecedentnej výzve. Náš život sa za posledných pár týždňov úplne zmenil. Energetický priemysel, aj keď má lepšiu pozíciu na zvládnutie ekonomických ťažkostí ako iné segmenty, vstúpil do obdobia neistoty, s akým sa pravdepodobne nikdy predtým nestretol a scenáre siahajú až do extrémov, ktoré boli ešte pred pár týždňami nepredstaviteľné.

Skupina MOL už veľakrát preukázala svoju adaptabilitu, keď v minulosti úspešne prekonala niekoľko šokov. Dokázali sme, že sme schopní úspešne fungovať vo vysoko volatilnom externom prostredí, a to nielen vďaka našim vysoko kvalitným aktívam, nášmu odolnému integrovanému podnikateľskému modelu a – čo je najdôležitejšie – našej špecializovanej a vysoko kvalifikovanej pracovnej sile. Skupina MOL vstúpila do tohto zložitého obdobia v dobrej kondícii. Som si istý, že z neho vyjdeme ešte silnejší a s dôležitými skúsenosťami.

Všetko to súvisí s našimi investíciami do ľudského kapitálu - odbornou prácou takmer 25 000 mojich kolegov. V mnohých krajinách máme veľa aktív, ale naši ľudia sú pre našu schopnosť odolávať kľúčoví. Robíme a budeme robiť všetko pre ochranu ich zdravia, najmä u tých, ktorí musia byť fyzicky prítomní na pracoviskách, aby sme zaistili kontinuitu podnikania a bezpečnosť dodávok.

Som nesmierne hrdý na svojich kolegov, ktorí prišli s nápadom zameniť výrobu mazív za výrobu dezinfekčných prostriedkov. Aj keď to mohlo byť v bežných časoch dobrou podnikateľskou ideou, dnes je našou povinnosťou a zodpovednosťou prichádzať s inovatívnymi nápadmi a riešeniami, ktoré pomôžu spomaliť šírenie vírusu, budú chrániť našich zamestnancov a pomôžu v boji proti epidémii jednotlivým vládam, štátnym orgánom a komunitám v krajinách, kde pôsobíme. Som presvedčený, že správanie Skupiny MOL v čase krízy ukáže jej skutočný charakter a silu. Skupina MOL je odhodlaná zostať zdrojom stability vo svete sužovanom neistotou a znova potvrdiť, že jej miesto je v prvej lige energetických spoločností.”

Aktualizácia prevádzky kľúčových divízií:

 • V Upstreame sa v prvom štvrťroku pohybovala ťažba okolo 110 mboepd, čo bolo v súlade s plánom. Nižší dopyt po palivách, naplnené skladovacie kapacity a znížený výkon rafinérií však môžu u niektorých medzinárodných aktív viesť k dočasnému obmedzeniu ťažby. Potenciálne to môže byť vykompenzované nízkou cenou ropy. Vzhľadom na neisté makroekonomické prostredie meníme plán ťažby na 115 - 120 mboepd zo 120 mboepd (za predpokladu 6-mesačného príspevku od ACG).
 • Downstream. Obmedzenie pohybu v kľúčových krajinách nášho podnikania spôsobilo u hlavných skupín výrobkov významný pokles dopytu o 20 – 40 %. Aj keď táto situácia predstavovala veľkú výzvu a vyžadovala si neustálu optimalizáciu výroby našich kľúčových produktov, využívame atraktívne marže a udržiavame všetky rafinérie v prevádzke. Skupina MOL naďalej garantuje bezpečnú a stabilnú dodávku ropných produktov a chemikálií vo všetkých štátoch, kde má hlavné podnikateľské aktivity.
 • Služby zákazníkom. Po silných prevádzkových a finančných výsledkoch prvého štvrťroka zaznamenala Skupina MOL klesajúci predaj v dôsledku uzavretia hraníc a obmedzenia spoločenských aktivít. Skupina MOL preto preorientovala svoju prevádzku, aby zabezpečila spoľahlivé a bezpečné dodávky palív a služby v sieti čerpacích staníc a zachovala si kladný hotovostný tok. Aj v tejto divízii Skupina pozastavila stiahla svoje ciele a usmernenia na rok 2020, pretože nie je známy čas trvania opatrení obmedzujúcich cestovanie.
×
Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×