Facebook Linkedin Youtube Twitter Instagram Corobim
  • rekonštrukčné práce sa dotknú Ústrednej nákladnej stanice Prievoz a spojovacej koľaje, ktorá vedie cez Slovnaftskú ulicu v Bratislave, pokračovať budú v areáli rafinérie
  • modernizácia železničnej trate začne v druhej polovici februára 2018, jej ukončenie je naplánované na leto 2019
  • táto investícia v objeme 10 miliónov eur umožní zvýšiť zaťaženie železničnej vlečky, zvýšenie bezpečnosti pri prácach a zjednodušenie organizácie logistiky na nej

BRATISLAVA, 7. februára 2018 – Slovnaft začne v druhej polovici februára rekonštruovať železničnú vlečku na Ústrednej nákladnej stanici Prievoz v Bratislave a zaháji tak rozsiahlu modernizáciu svojej železničnej infraštruktúry v celkovej hodnote 10 miliónov eur. Po ukončení prác bude môcť spoločnosť zvýšiť zaťaženie vlečky a zefektívniť logistiku vďaka menšiemu počtu prepravovaných železničných cisterien.

Slovnaft pre nevyhovujúci stav trate v súčasnosti nedokáže využiť maximálnu kapacitu svojich cisterien. Modernizovaná železničná vlečka však umožní plniť cisterny zo súčasných 80 ton na ich plnú kapacitu 90 ton. Prechodom na zvýšenie záťaže železničnej vlečky sa zároveň zníži počet prepravovaných cisterien.

Komplexnou modernizáciou prejde aj 1,2-kilometrová spojovacia koľaj, ktorá vedie cez Slovnaftskú ulicu a celkovo sa na nej nachádzajú dve železničné priecestia a dva železničné mosty. Zároveň je to kľúčová dopravná tepna rafinérie, keďže sa po nej expedujú produkty zákazníkom. Zrekonštruuje sa aj časť koľajiska v areáli rafinérie, kde sa tiež osadí nová váha na váženie železničných cisterien. Investície do železničnej infraštruktúry zvýšia efektivitu aj bezpečnosť prác na železnici, a zároveň prispejú k úspore nákladov spoločnosti. Zrekonštruovaná vlečka bude tiež menej hlučná, čo skvalitní život obyvateľov v blízkosti koľajiska.

„Modernizácia našej železnice by mala trvať do polovice roka 2019. Koľaje sa budú rekonštruovať postupne, aby nebolo obmedzené expedovanie cisterien a zásobovanie zákazníkov, a aby boli minimalizované dopravné obmedzenia na Slovnaftskej ulici,“ uviedol Branislav Vinter, riaditeľ logistiky SLOVNAFT, a.s.

V podobnom rozsahu rekonštruuje Slovnaft svoju železnicu po prvý raz od výstavby rafinérie v 50. rokoch minulého storočia. Opravovať sa bude úsek dlhý približne 20 kilometrov, pričom celková dĺžka koľají v podniku je 93 kilometrov.

×