Facebook Linkedin Youtube Twitter Instagram Corobim
  • Skupina MOL dosiahla zisk pred zdanením, úrokmi a odpismi očistený o náklady súvisiace s precenením zásob (clean CCS EBITDA) vo výške 2,45 miliardy USD, vďaka zvýšenému podielu všetkých segmentov
  • voľné hotovostné prostriedky medziročne vzrástli o 21 % na úroveň 1,41 miliardy USD a výrazne prevýšili ročné plány
  • čistý zisk dosiahol 1,11 miliardy USD, s medziročným nárastom o 18 %

Budapešť, 20. februára 2018 – Skupina MOL dnes zverejnila finančné výsledky za rok 2017. Zisk pred zdanením, úrokmi a odpismi (EBITDA) sa zvýšil o 14 % a vďaka všetkým segmentom, ktoré dosiahli vynikajúce finančné a prevádzkové výsledky, výrazne prekročil cieľ stanovený pre rok 2017.

Organické kapitálové výdavky boli v súlade so zníženým cieľom na úrovni 1,04 miliardy USD a mierne prevýšili predchádzajúci rok. Skupina MOL naďalej generovala veľký objem hotovostných prostriedkov, ktoré vytvorili pevný finančný rámec na pokrytie ambicióznych transformačných projektov.

Divízia Upstream dosiahla EBITDA vo výške 854 miliónov USD. V porovnaní s rokom 2016 to vďaka vyšším cenám ropy Brent a zemného plynu predstavuje nárast o 26 %. Striktnou nákladovou disciplínou segment takmer zdvojnásobil výšku voľných hotovostných prostriedkov na úroveň 14 USD za každý vyprodukovaný barel, vďaka čomu bol jeho podiel na tvorbe hotovosti Skupiny v roku 2017 jedným z najvyšších. Priemerná denná produkcia bola
107 400 barelov ropného ekvivalentu, teda mierne pod ročným plánom, čo bolo spôsobené nižším podielom Spojeného kráľovstva.

Divízia Downstream opäť dosiahla vynikajúce výsledky a udržala si tak významný podiel na príjmoch vo výške takmer polovice zisku pred zdanením, úrokmi a odpismi očisteného o náklady súvisiace s precenením zásob (clean CCS EBITDA) na úrovni 1,18 miliardy USD. Segment zvýšil svoj podiel o 2 % oproti už tak vysokému základu, a to vďaka interným programom na zvýšenie efektívnosti a externému prostrediu, ktoré bolo naďalej priaznivé.

Služby zákazníkom aj naďalej pokračovali vo svojom výraznom dvojcifernom raste, k čomu prispela zvyšujúca sa spotreba palív (4 % nárast v roku 2017 v strednej a východnej Európe) a priaznivé marže. Tento segment dosiahol EBITDA vo výške 358 miliónov USD, čo je medziročný nárast o 17 %, a je na dobrej ceste dosiahnuť do roku 2021 cieľ pre EBITDA vo výške 450 miliónov USD. Vďaka rozširovaniu nepalivového konceptu Fresh Corner nárast nepalivovej marže aj naďalej prevyšuje palivovú maržu, pričom jej podiel na celkovej maloobchodnej marži dosiahol v poslednom štvrťroku 2017 nové maximum vo výške 26 %.

Zisk pred zdanením, úrokmi a odpismi divízie Gas Midstream sa medziročne zvýšil o 15 % a dosiahol 223 miliónov USD, a to vďaka prudko rastúcim objemom domácej prepravy, ktoré dokázali nahradiť nepriaznivé zmeny taríf.

×