Facebook Linkedin Youtube Twitter Instagram Corobim
  • GROWWW je ročný platený program, určený absolventom univerzít a vysokých škôl s praxou maximálne jeden rok
  • po úspešnom ukončení programu majú absolventi príležitosť získať trvalé pracovné miesto
  • prihlásiť sa je možné do 29. apríla 2018 na stránke slovnaft.sk/growww

BRATISLAVA, 8. marca 2018 – Spoločnosť Slovnaft aj tento rok  dáva absolventom univerzít a vysokých škôl príležitosť získať zamestnanie ihneď po skončení štúdia. V 12. ročníku absolventského programu GROWWW im ponúka vyše 30 pracovných pozícií, širokú škálu nadštandardných zamestnaneckých výhod a možnosť rozvíjať sa v medzinárodnej spoločnosti. Mladí ambiciózni ľudia sa do programu môžu prihlásiť do 29. apríla na stránke www.slovnaft.sk/growww.

Program GROWWW je určený čerstvým absolventom vysokých škôl a univerzít, ako aj mladým ľuďom s praxou maximálne jeden rok. Okrem príležitosti naštartovať svoju kariéru ihneď po skončení štúdia im Slovnaft ponúka po úspešnom absolvovaní programu aj trvalé pracovné miesto.

V 12. ročníku programu Slovnaft hľadá mladých ľudí na pracovné pozície v oblasti chémie, elektrotechniky, strojárstva, stavebníctva, financií, predaja, obchodu, projektového manažmentu, podpory biznisu, ľudských zdrojov a informačných technológií. Do programu je možné prihlásiť sa do 29. apríla 2018 na stránke www.slovnaft.sk/growww. Záujemcovia sa zároveň môžu uchádzať aj o pracovné miesta v ďalších krajinách, v ktorých pôsobí materská spoločnosť Slovnaftu Skupina MOL.

 „Za jedenásť rokov absolventského programu GROWWW sa nám v Slovnafte podarilo získať viac ako 300 šikovných mladých ľudí, z ktorých sú dnes zhruba tri štvrtiny stále našimi zamestnancami. Veľmi nás teší, že v priebehu rokov môžeme sledovať ich osobný a najmä kariérny rast, nakoľko viacerí absolventi v súčasnosti zastávajú významné pozície nielen v Slovnafte, ale aj v Skupine MOL,“ hovorí Alžbeta Grácová, riaditeľka Ľudských zdrojov spoločnosti SLOVNAFT, a.s.

Prostredníctvom absolventského programu GROWWW oslovuje Skupina MOL mladých ľudí už od roku 2007. Za ten čas sa jej podarilo získať z celého sveta viac ako 2000 čerstvých absolventov, z ktorých takmer 90 % v nej pracuje aj v súčasnosti. Tento rok otvára Skupina MOL celkovo 180 pracovných pozícií v 11 krajinách: Bosna a Hercegovina, Česko, Chorvátsko, Maďarsko, Pakistan, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko a Taliansko. Jej cieľom je získať tých najlepších absolventov z rôznych odborov, ponúknuť im príležitosť na rozvoj svojej kariéry a podporiť tým neustále zlepšovanie spoločnosti vyplývajúce zo Stratégie 2030, s pomocou ktorej sa chce Skupina MOL stať najúspešnejšou energetickou spoločnosťou v regióne.

Ďalšie informácie o programe a voľných pozíciách nájdete na www.slovnaft.sk/growww

×