Facebook Linkedin Youtube Twitter Instagram Corobim
  • Akcionári schválili konsolidovanú účtovnú závierku Skupiny MOL za rok 2017
  • Riadne valné zhromaždenie odsúhlasilo výplatu dividend vo výške 94 mld. forintov (370 mil. USD)
  • Akcionári menovali členov predstavenstva, dozornej rady a výboru pre audit
  • Výročná správa Skupiny MOL je dostupná na stránke molgroup.info/annualreport2017

Budapešť, 12. apríl 2018 – Dnes sa v Budapešti konalo riadne valné zhromaždenie spoločnosti MOL. Akcionári odsúhlasili správu predstavenstva o hospodárení v roku 2017 a schválili konsolidovanú účtovnú závierku. Valné zhromaždenie v súvislosti s výsledkami ocenilo minuloročnú prácu predstavenstva.

Valné zhromaždenie súhlasilo s návrhom predstavenstva rozdeliť zisk formou výplaty dividend vo výške 94 miliárd forintov. V porovnaní s predošlým rokom ide o významný nárast. Základná dividenda stúpla o 9 % na 85 forintov na akciu z vlaňajších 78,255 forintu na akciu. Ide o pokračovanie trendu postupného zvyšovania pravidelne vyplácaných dividend. Akcionári tiež schválili mimoriadnu dividendu, ktorú navrhlo predstavenstvo vzhľadom na silnú tvorbu cash flow v roku 2017. Po zarátaní mimoriadnej dividendy, ktorá predstavuje približne 50-percentné navýšenie o 42,5 forintu na akciu, je za rok 2017 celková dividenda vo výške 127,5 forintu na akciu.

Riadne valné zhromaždenie schválilo návrh predstavenstva na opätovné zvolenie pána Zsolta Hernádiho do funkcie člena predstavenstva. Za členov dozornej rady boli zvolení pán Zoltán Áldott a profesor Dr. András Lánczi. Akcionári tiež odsúhlasili zvolenie pána Csabu Szabóa do dozornej rady, kde bude pôsobiť ako zástupca zamestnancov.

Zsolt Hernádi, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny MOL, uviedol: "Ďakujem našim akcionárom za podporu uznesení, ktoré navrhlo predstavenstvo. Je pre mňa cťou vstúpiť do ďalšieho funkčného obdobia ako  predseda predstavenstva Skupiny MOL. Rok 2017 bol obdobím, keď sme všetci tvrdo pracovali, aby sme naštartovali našu strategickú transformáciu po ére motorových palív, a zároveň sme dosiahli vynikajúce finančné a prevádzkové výsledky. Náš silný finančný rámec nám umožňuje pokračovať v roku 2018 v transformácii nášho podnikania a v nadchádzajúcich rokoch postupne zvyšovať návratnosť pre našich akcionárov. "

×