Facebook Linkedin Youtube Twitter Instagram Corobim
  • spoločnosť Stercorat vybudovala v areáli bratislavskej rafinérie novú výrobnú linku na produkciu kvapalných hnojív na báze tiosíranu amónneho
  • spoločná investícia oboch partnerov dosiahla 18 miliónov eur, ročná kapacita výroby je 50 000 ton
  • výstavba linky na produkciu kvapalných hnojív je v súlade so stratégiou Slovnaftu a jeho materskej Skupiny MOL do roku 2030 – zvýšiť flexibilitu rafinérií, uviesť nové produkty a rozšíriť tak svoj hodnototvorný reťazec

BRATISLAVA, 8. júna 2018 – V areáli bratislavskej rafinérie sa ešte v tomto roku začnú vyrábať hnojivá pre poľnohospodárstvo. Spoločnosť Stercorat Hungary tu v spolupráci so Slovnaftom vybudovala novú výrobnú linku na produkciu kvapalných hnojív. Investícia oboch partnerov dosiahla 18 miliónov eur.  Výroba sa spustí v júni 2018, ročná kapacita produkcie predstavuje 50 000 ton. Prevádzka tejto linky bude mať pozitívny dopad na environmentálnu oblasť, keďže sa znížia emisie oxidu siričitého (SO2).

„Rozšírenie výrobného portfólia bratislavskej rafinérie je v súlade s našou stratégiou do roku 2030 zvyšovať  výrobu nepalivových produktov. Zároveň s novým produktom rozširujeme náš hodnototvorný reťazec v spracovaní ropy a  posúvame sa tak ešte bližšie ku koncovým spotrebiteľom, než sme dnes,“ uviedol generálny riaditeľ SLOVNAFT, a.s., Gabriel Szabó.

 „Technológiu na výrobu tiosíranu amónneho (ATS) dodala americká spoločnosť ThioSolv. Hnojivo sa bude vyrábať z plynov, vznikajúcich v rafinérii pri spracovaní ropy. Slovnaft doposiaľ tieto plyny spracovával na vlastnej výrobnej jednotke výroby síry. Nová technológia prináša okrem nového produktu aj významné zníženie emisií do ovzdušia,“ povedal vedúci pobočky Stercorat Hungary Kft. – organizačná zložka SK, Marek Hajdu.

Cieľom Skupiny MOL je stať sa do roku 2030 vedúcou chemickou spoločnosťou v strednej Európe. Vo svojej stratégii, ktorej súčasťou sú aj viaceré projekty v rafinérii Slovnaft, oznámila, že chce vyrábať mnohé hodnotnejšie produkty, ktoré sa používajú napríklad v automobilov priemysle, v stavebníctve či odvetví výroby elektroniky.

×