Facebook Linkedin Youtube Twitter Instagram Corobim
  • Skupina MOL a nemecká spoločnosť APK, zameraná na recyklačné technológie, sa dohodli na strategickej spolupráci
  • čoskoro bude spustený inovatívny závod APK na recykláciu plastov, Skupina MOL podporí jeho dokončenie
  • APK a Skupina MOL zvážia spoločné projekty v strednej a východnej Európe
  • Skupina MOL sa chce stať regionálnym lídrom v oblasti recyklácie v súlade so stratégiou Skupiny MOL 2030

Merseburg, Nemecko, 2. august 2018  Skupina MOL a spoločnosť APK AG uzavreli včera v nemeckom Merseburgu dohodu o strategickej spolupráci. Ako prvý krok v spolupráci podporí Skupina MOL dokončenie recyklačného závodu APK v Merseburgu. Závod je pilotným projektom s inovatívnym využitím rozpúšťadiel s názvom  Newcycling®, ktorý umožňuje získať vysoko kvalitný materiál aj recykláciou komplexných viacvrstvových plastových obalov.

"V súlade so stratégiou Skupiny MOL do roku 2030 podnikáme kroky, ktoré nám v spolupráci so strategickými partnermi umožnia rast nášho petrochemického priemyslu a vstup do znalostne náročného priemyslu. Dopyt našich zákazníkov po recyklovaných plastoch stúpa, a súčasne sme sa zaviazali k zhodnocovaniu odpadu a udržateľnosti. V oblasti recyklácie chceme byť v strednej a východnej Európe lídrami a dnešná dohoda je významným míľnikom. Skupina MOL ako etablovaný výrobca polymérov v regióne strednej a východnej Európy bude spoločne s inovatívnym partnerom APK pracovať na ďalšom vývoji technológie Newcycling® a zavedie ju v našom regióne, kde je významná potreba a potenciál recyklácie plastového odpadu," povedal Ferenc Horváth, viceprezident Skupiny MOL pre Downstream.

Spoločnosť APK vyvinula inovatívnu technológiu recyklácie s názvom Newcycling®, využiteľnú pre širokú škálu zmiešaných typov plastov, ktoré spracováva na vysoko kvalitné recyklované materiály. Prvý závod s kľúčovou technológiou APK s názvom Newcycling® sa momentálne stavia v centrále spoločnosti APK v Merseburgu.

"Spoločnosť APK, financovaná investormi MIG Fonds a AT Newtec, vyvinula v uplynulých rokoch vlastnú technológiu Newcycling® a dostala sa až do štádia uplatnenia na trhu formou spoločných projektov s poprednými hráčmi v oblasti obalovej techniky, rýchloobrátkového tovaru a plastikárskeho priemyslu. Je pre nás cťou stať sa strategickým partnerom Skupiny MOL – uznávaným hráčom v plastikárskom priemysle a dokončiť spoločne závod v Merseburgu. Spoločne vstupujeme do regiónu strednej a východnej Európy. Je to pre nás zaujímavý trh, nakoľko prechádza od skládkovania a spaľovania k recyklácii a hospodárstvu využívajúcemu recyklovaný materiál. Vďaka príslušnosti k tomuto regiónu je Skupina MOL ideálnym partnerom pre náš vstup do strednej a východnej Európy," uviedol Klaus Wohnig, zástupca spoločnosti APK.

Jedným z pilierov stratégie Skupiny MOL do roku 2030 je rozšírenie hodnotového reťazca v oblasti petrochémie. Skupina MOL plánuje v priebehu desiatich rokov investovať približne 4,5 miliardy USD do projektov petrochémie a výroby chemikálií. V rámci svojej rastovej stratégie plánuje Skupina MOL vybudovať vlastné recyklačné kapacity, pretože recyklácia plastov je pri zodpovednom zaobchádzaní s plastovým odpadom najúčinnejšia a prispieva k ochrane životného prostredia. Plastové obaly sú jedným z kľúčových segmentov definovaných v Stratégii Skupiny MOL do roku 2030 „Enter Tomorrow” a obaja partneri vnímajú rastúci dopyt po recyklovaných materiáloch.

×