Facebook Linkedin Youtube Twitter Instagram Corobim
  • Skupina MOL dosiahla za prvý polrok 2018 zisk EBITDA vo výške 1,3 miliardy USD, podobne ako v minulom roku
  • Divízia Upstream a divízia Služieb zákazníkom vykompenzovali slabší výkon divízie Downstream
  • Čistý zisk dosiahol 512 miliónov USD 

Budapešť, 3. august 2018 – Skupina MOL dnes oznámila finančné výsledky za prvých šesť mesiacov tohto roka. Zisk pred zdanením, úrokmi a odpismi (EBITDA) vo výške 1,3 miliardy USD si udržal veľmi silnú úroveň z roka 2017. Spoločnosť na základe toho zvýšila cieľovú koncoročnú EBITDA na 2,4 miliardy USD z pôvodných približne 2,2 miliardy USD.

EBITDA divízie Upstream dosiahla za prvých šesť mesiacov 612 miliónov USD, čo predstavuje medziročný nárast
o 37 %. Prispelo k tomu zvýšenie cien ropy a zemného plynu. Priemerná denná ťažba uhľovodíkov bola v prvom polroku stabilne na úrovni 110 barelov ropného ekvivalentu denne (boepd). Nižšiu ťažbu v Maďarsku, Chorvátsku a Rusku vyvážila vyššia produkcia vo Veľkej Británii. Po spustení ťažby zemného plynu v lokalite Catcher vyťažila Skupina MOL v máji celkovo 60 tisíc boepd (Skupina MOL má na poli Catcher 20 % podiel).

Zisk pred zdanením, úrokmi a odpismi očistený o náklady súvisiace s precenením zásob (Clean CCS EBITDA) divízie Downstream dosiahol v prvej polovici roka 492 miliónov USD a po dobrých vlaňajších výsledkoch klesol medziročne o 24 %. Spôsobil to hlavne nepriaznivý makroekonomický vývoj. Integrovaná petrochemická marža sa prepadla o viac ako 150 EUR/t a marže rafinérií Skupiny MOL oslabili o 1,1 USD za barel. Silné interné výsledky najmä v oblasti petrochémie dokázali slabšie marže vyvážiť len čiastočne.

Divízia Služieb zákazníkom aj naďalej stúpa k novým maximám a za prvý polrok dosiahla zisk EBITDA 192 miliónov USD, čo je medziročný nárast o 28 %. Tento nárast je spôsobený kombináciou rastúcich nepalivových marží a silným rastom predaja palív vďaka stúpajúcej spotrebe v krajinách strednej a východnej Európy. Nepalivové marže naďalej rástli rýchlejšie ako palivové a dosiahli 27 % celkových marží, čo je 24 % nárast oproti minulému roku.

Divízia Gas Midstream dosiahla v prvom polroku EBITDA 116 miliónov USD, čo predstavuje medziročný rast o 8 %.

„Náš robustný integrovaný obchodný model opäť potvrdil svoju silu aj v meniacom sa prostredí, čo nám umožnilo zvýšiť cieľovú očistenú EBITDA pre rok 2018 na približne 2,4 miliardy USD (z pôvodných zhruba 2,2 miliardy USD). Skupina MOL dosiahla v prvom polroku 2018 vynikajúce výsledky a udržala si vysokú úroveň zisku nastavenú v minulom roku, keď bola EBITDA 1,3 miliardy USD aj pri rastúcich cenách ropy a slabších maržiach Downstreamu. Naše výsledky sú dobré a úspešne pokračujeme v transformačnej stratégii 2030," uviedol k výsledkom predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny MOL Zsolt Hernádi.

×