Facebook Linkedin Youtube Twitter Instagram Corobim
Linkedin
  • začala sa výstavba 24-poschodovej administratívnej budovy “MOL Campus”, ktorú naprojektovalo architektonické štúdio Foster + Partners
  • interiér navrhne berlínske projekčné štúdio KINZO
  • nová budova bude slúžiť ako centrála Skupiny MOL od roku 2021
  • fotografie a videá projektu sú na stránke hu/en/shared

Budapešť, 2. októbra 2018 - Skupina MOL dnes položila základy svojej novej centrály MOL Campus. Budúce pracovné priestory pre 2 500 zamestnancov budú situované na brehu Dunaja v južnej časti Budapešti, neďaleko aktuálnej centrály. Moderný projekt odráža víziu Skupiny MOL stať sa nasledujúcich desaťročiach iniciátorom zmien v strednej a východnej Európe a  zvyšuje úroveň pracovísk zamestnancov Skupiny MOL.

Zsolt Hernádi, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny MOL, uviedol: "Staviame najmodernejšiu administratívnu budovu v regióne, MOL Campus. Tento objekt je vyvrcholením budovania trhovej pozície a kultúry Skupiny MOL počas uplynulých dvadsiatich rokov, ale je aj základom našej budúcnosti.  Zdôrazňuje, že Skupina MOL žije v symbióze so životným prostredím, investuje do budúcnosti a vytvára inšpirujúce pracovné prostredie pre zamestnancov, ktorí budú mať najväčší podiel na realizácii Stratégie 2030."

Naplnenie ambicióznych cieľov novej dlhodobej Stratégie 2030 si vyžaduje investície do fyzickej infraštruktúry, ako aj ľudského kapitálu. V súčasnosti sú budovy Skupiny MOL rozptýlené v piatich obvodoch Budapešti a pochádzajú prevažne zo 70. rokov 20. storočia. Nová centrála bude nielen generovať značné prevádzkové synergie sústredením celého personálu na jedno miesto, ale bude hrať aj podstatnú úlohu pri pretváraní skúseností zamestnancov, rozširovaní spolupráce a vytváraní kvalitnejšieho fyzického, technologického a kultúrneho prostredia. To bude rozhodujúce pre prilákanie a udržanie vysoko kvalitnej, mobilnej a technicky zdatnej pracovnej sily v budúcnosti. V súlade s víziou Skupiny MOL do roku 2030 bude nová budova centrály predstavovať najvyššie štandardy energetickej účinnosti a trvalej udržateľnosti a má za cieľ získať environmentálnu certifikáciu budov LEED aj BREEAM.

Skupina MOL si na naprojektovanie interiéru budovy MOL Campus najala berlínske projekčné štúdio KINZO, ktoré realizovalo v predchádzajúcom období niektoré projekty spojené s návrhom interiéru pre veľké administratívne budovy, ako je napríklad ERSTE Campus vo Viedni, centrálu Adidas v Herzogenaurache či kanceláriu SoundCloud v Berlíne. Miestnym partnerom KNZO je spoločnosť Minusplus.

Budovu MOL Campus navrhlo jedno z najrenomovanejších architektonických štúdií na svete, britské Foster + Partners, ktoré bude v koordinácii s berlínskym štúdiom KINZO zodpovedné aj za niektoré interiérové komunitné priestory.
Maďarským partnerom Foster + Partners je štúdio FintaStudio.

 

×