Facebook Linkedin Youtube Twitter Instagram Corobim

Triediť novinky podľa dátumu:

Triediť novinky podľa kľúčového slova:

Novým predsedom dozornej rady Slovnaftu sa stal Zoltán Áldott

BRATISLAVA, 22. júna 2018 – Za nového predsedu Dozornej rady SLOVNAFT, a.s., a dozornej rady MOL bol zvolený Zoltán Áldott.

Dozorná rada SLOVNAFT, a.s., zvolila Zoltána Áldotta za svojho predsedu s účinnosťou od 21. júna 2018. Zároveň si ho zvolila za svojho predsedu aj Dozorná rada MOL, s účinnosťou od25. júna 2018. Zoltán Áldott je v pozícii predsedu dozorných rád spoločností Slovnaft a MOL nasledovníkom Györgyho Mosonyiho, ktorý v máji zomrel.

Zoltán Áldott sa stal členom Dozornej rady MOL tento rok v apríli. V Skupine MOL pracuje od roku 1995, pričom zastával rôzne manažérske pozície. Okrem iného bol riaditeľom strategického rozvoja podnikania Skupiny MOL, riaditeľom útvaru Stratégie Skupiny MOL a viceprezidentom pre Prieskum & Ťažbu Skupiny MOL. Od apríla 2010 je prezidentom Správnej rady chorvátskej spoločnosti INA.

Chorvátska INA, člen Skupiny MOL, kúpi od talianskej Eni podiely v ložiskách zemného plynu v severnej časti Jadranského mora

 • ťažba Skupiny MOL vzrastie o takmer 380 000 m3 denne (2500 barelov ropného ekvivalentu denne)
 • uhľovodíkové rezervy stúpnu o takmer 4,3 milióna barelov ropného ekvivalentu
 • INA sa stane 100-percentným vlastníkom a jediným operátorom dvoch podmorských ťažobných polí

Budapešť, 20. jún 2018 – Chorvátska súčasť Skupiny MOL – spoločnosť INA kúpi spoločnosť Eni Croatia, člena talianskej Skupiny Eni. Prostredníctvom Eni Croatia participovala Skupina Eni na spoločnom projekte ťažby zemného plynu z morského dna v chorvátskej severnej časti Jadranského mora a ťažobnej lokalite Marica.

Po splnení všetkých podmienok vrátane súhlasu chorvátskeho protimonopolného úradu sa INA stane 100-percentným vlastníkom a jediným operátorom uhľovodíkových ložísk v severnej časti Jadranského mora a lokalite Marica. Vydanie rozhodnutia sa očakáva v najbližších mesiacoch.

Transakcia môže zvýšiť overené a predpokladané zásoby spoločnosti INA o takmer 4,3 milióna barelov ropného ekvivalentu (boepd) a zvýšiť ťažbu uhľovodíkov v roku 2018 o 2500 boepd (približne 380 000 m³ denne). Je to ďalší krok k naplneniu cieľa Skupiny MOL v oblasti dopĺňania uhľovodíkových rezerv. INA sa tiež po prvý raz vo svojej histórii stane jediným operátorom podmorského ložiska. To spoločnosti umožní rozšíriť do budúcna svoje investície v severnej časti Jadranského mora a ťažobnej lokalite Marica. 

Po ukončení transakcie bude celý objem zemného plynu vyťaženého z koncesnej lokality v severnej časti Jadranského mora využitý na zásobovanie Chorvátska, kým zemný plyn z ťažobnej lokality Marica bude v súlade so zmluvami medzi INA a Eni o predaji zemného plynu smerovať – tak ako doteraz – do Talianska.

 

Ministerstvo hospodárstva a Slovnaft podpísali dobrovoľnú dohodu o úsporách energie

Slovensko spravilo ďalší významný krok z hľadiska energetickej efektívnosti. Zástupcovia 12-tich spoločností podpísali s Ministerstvom hospodárstva SR dobrovoľné dohody. Očakávaný prínos dobrovoľných dohôd pre

plnenie záväzného cieľa konečnej energetickej spotreby, vyplývajúceho zo stratégie EÚ do roku 2020, sa pohybuje na úrovni aspoň 20%. Rezort hospodárstva tak naštartoval aktívny dialóg s významnými hráčmi v oblasti priemyslu. Hoci Slovensko v posledných rokoch už dosiahlo významné úspory, stále patrí k energeticky najnáročnejším krajinám EÚ.

Ministerstvo hospodárstva dnes podpísalo dobrovoľné dohody s dvanástimi priemyselnými spoločnosťami na Slovensku, medzi ktorými sú aj podniky s významným podielom na celkovej  spotrebe energie. Dobrovoľné dohody sú považované za jedno z kľúčových opatrení na dosahovanie úspor energie, a to najmä v priemysle.  „Lepšia efektivita bude prínosom pre ekonomiku, životné prostredie a pomôže nám to plniť naše záväzky voči EÚ. Spolupráca s významnými priemyselnými hráčmi je výborným signálom pre budúcnosť, lebo môže motivovať aj ďalšie spoločnosti, aby sa v budúcnosti pridali. Teší ma, že Slovensko už patrí k členským štátom Európskej únie, ktoré plnia ciele energetickej efektívnosti aj takouto formou," povedal minister hospodárstva Peter Žiga. 

Dobrovoľné dohody dnes podpísal rezort hospodárstva s dvanástimi podnikmi - Duslo, a.s.; Hornonitrianske bane Prievidza, a.s; Ferroenergy, s.r.o; Metsä Tissue Slovakia, s.r.o; Mondi SCP, a.s; PSA Peugeot Citroën Slovakia, s.r.o; Philips Slovakia, s.r.o; RMS, a.s.; Slovenské magnezitové závody, a.s.; Slovnaft, a.s; U. S. Steel Košice, s.r.o; Volkswagen Slovakia, a.s. 

Ide o dva typy dohôd – dohoda o poskytovaní informácií a dohoda o úspore. Dohoda o poskytovaní informácií zaväzuje podnik k dodaniu údajov o dosiahnutých úsporách energie. Spoločnosti budú každý rok informovať rezort hospodárstva o konkrétnych opatreniach na úsporu energie, ktoré sa im podarilo zrealizovať. Druhým typom je dohoda o úspore, ktorá zaväzuje podnik k dosahovaniu konkrétnych úspor energie na najbližšie roky. Spoločnosti budú na základe týchto dohôd plniť plán so záväznými hodnotami energetických úspor do roku 2020. Ministerstvo hospodárstva sa však bude snažiť o využívanie dobrovoľných dohôd aj pre ďalšie obdobie - do roku 2030, a to v kontexte pripravovanej novely smernice  o energetickej efektívnosti, o ktorej sa tento týždeň diskutovalo na Rade ministrov pre energetiku v Luxemburgu. „Rezort hospodárstva je pripravený naďalej viesť aktívny dialóg s podnikmi s cieľom navrhovania nových opatrení a plánovania ďalších finančných mechanizmov aj po roku 2020,“ zdôraznil minister hospodárstva Peter Žiga. 

Energetická efektívnosť je jedným z kľúčových pilierov energetickej politiky SR aj Európskej únie. V rokoch 2000 – 2015 sa Slovensku podarilo znížiť energetickú náročnosť o 51 %. Spomedzi krajín V4 má v súčasnosti Slovensko najnižšiu energetickú náročnosť, no v porovnaní s ostatnými členskými krajinami EÚ sme v poradí siedmou krajinou s najvyššou energetickou náročnosťou.  Potenciál na ďalšie úspory energie je stále najväčší v sektore priemyslu, ktorý má z hľadiska konečnej energetickej spotreby dominantnú pozíciu. Jeho podiel na celkovej spotrebe národného hospodárstva SR predstavuje približne 36 %.

Výdavky na energie sú jednou z najväčších nákladových položiek viacerých spoločností, ktoré podpísali dobrovoľné dohody. „Pre zachovanie konkurencieschopnosti preto musíme dosiahnuť vyššiu účinnosť tam, kde energie spotrebúvame, a to v rámci rafinérskej výroby, distribučných kanáloch či prevádzke čerpacích staníc,“  povedal generálny riaditeľ spoločnosti Slovnaft Gabriel Szabó. Medzi signatármi dobrovoľných dohôd je aj U. S. Steel Košice. Viceprezident spoločnosti Miroslav Kiraľvarga víta snahu MH SR vyjsť v ústrety priemyslu z hľadiska zlepšenia energetickej efektívnosti  výroby. „Keďže je u nás elektrina významnou zložkou nákladov, je pre nás prirodzenou snahou nachádzať cesty, ako energiu čo najlepšie využiť,“ upresnil Kiraľvarga. K úsporám energie sa zaviazali aj niektoré automobilky. „Aj týmto podpísaným záväzkom pristupujeme k danej téme zodpovedne a presadzujeme znižovanie energetickej náročnosti aj konkrétnymi dosiahnutými úsporami,“ povedal člen predstavenstva spoločnosti Volkswagen Slovakia pre personálnu oblasť Eric Reuting.  Napĺňanie európskej stratégie v súvislosti s energetickou efektívnosťou plne podporuje aj trnavská automobilka PSA Peugeot Citroën. „Máme ambíciu prispieť znížením spotreby energie nášho výrobného centra v Trnave,“ uviedol generálny riaditeľ Groupe PSA Slovakia Stéphane Bonhommeau.

Dnešné podpísanie dohôd by mohlo byť pozitívnym signálom aj pre ďalšie subjekty na Slovensku. Ministerstvo hospodárstva už v rokoch 2016 a 2017 podpísalo dobrovoľné dohody s jedenástimi podnikmi (Transpetrol, a.s.; VSE, a.s.; SPP, a.s.; ZSE – D, a.s.; ZSE Energia, a.s.; Bratislavská teplárenská, a.s.; eustream, a.s.; SSE, a.s.; SPP - D, a.s..; Matador Holding, a.s.; Železiarne Podbrezová, a.s.).​

Stanice služby Slovnaft BAjk sa inštalujú, zatiaľ ich je tridsať

 • v bratislavských uliciach je aktuálne nainštalovaných 30 dokovacích staníc pre bikesharing Slovnaft BAjk
 • do prípravy projektu sa aktívne zapája aj verejnosť s vlastnými návrhmi
 • o sieti lokalít pre umiestnenie bicyklov Slovnaft diskutuje aj s občianskym združením Cyklokoalícia

BRATISLAVA, 12. júna 2018 – V bratislavských uliciach postupne pribúdajú dokovacie stanice pre bikesharingovú službu Slovnaft BAjk. V mestských častiach Staré Mesto, Nové Mesto, Ružinov a Petržalka je aktuálne nainštalovaných 30 staníc, pričom celkovo ich bude 90. Do diskusie o rozmiestnení dokovacích staníc sa aktívne zapája aj verejnosť.

Dokovacie stanice Slovnaft BAjku už pokrývajú niektoré dopravné uzly, ako napríklad Trnavské Mýto, križovatku Trnavská/Bajkalská či Ovsište v Petržalke, ale aj frekventované a obľúbené miesta Bratislavčanov, ku ktorým patrí jazero Štrkovec v Ružinove, Námestie slobody alebo Hodžovo námestie. Práce na niektorých miestach však skomplikovali vodiči, ktorí pripravené plochy využívajú ako miesto pre odparkovanie svojho vozidla a narúšajú tým harmonogram prác.

Nová služba vzbudila záujem obyvateľov, ktorí doposiaľ poslali takmer 3300 pripomienok. Väčšinou sa týkajú návrhov  na umiestnenie dokovacích staníc. Viacero otázok smeruje k umiestneniu bicyklov pri Hlavnej stanici, kde sa o finálnej lokalite ešte rokuje. Návrhy je stále možné posielať vyplnením dotazníka na webovej stránke www.slovnaftbajk.sk alebo mailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.. Tipy verejnosti sa zohľadnia pri rozširovaní bikesharingu alebo pri úprave súčasného rozmiestnenia staníc.

Občianske združenie Cyklokoalícia podporujúce rozvoj mestskej cyklistiky v Bratislave, tiež navrhlo rozšírenie pokrytia o nové body, ktoré sa v súčasnosti vyhodnocujú. Cieľom je začleniť bikesharing do systému mestskej hromadnej dopravy, preto sa stanice prioritne inštalujú blízko zastávok verejnej dopravy alebo cyklotrás. Miesta pre požičanie alebo vrátenie bicyklov Slovnaft BAjk by mali byť od seba vzdialené približne 300 až 500 metrov. Rovnako dôležité je mať vysporiadané pozemky. Preto sú rozvrhnuté na pozemkoch hlavného mesta a na čerpacích staniciach Slovnaftu.

Počas pilotnej fázy projektu, ktorá bude trvať rok, sa bude využívanie jednotlivých staníc vyhodnocovať. Predpokladá sa, že systém sa na základe výsledkov používania a podnetov od verejnosti  môže rozšíriť o nové stanice resp. upraví sa počet bicyklov už na existujúcich.

Služba Slovnaft BAjk je súčasťou nových podnikateľských aktivít  v rámci Skupiny MOL, ktorej členom je aj Slovnaft. V rámci stratégie Skupiny MOL by do roku 2030 oblasť zdieľanej ekonomiky mala zohrávať jednu z dôležitých úloh. V Budapešti je Skupina MOL už štvrtý rok aktívna pri mestskom zdieľaní bicyklov pod značkou MOL Bubi a v januári 2018 spustila aj systém zdieľania áut pod názvom MOL Limo.

 

Slovnaft bude so spoločnosťou Stercorat Hungary v bratislavskej rafinérii vyrábať kvapalné hnojivá pre poľnohospodárstvo

 • spoločnosť Stercorat vybudovala v areáli bratislavskej rafinérie novú výrobnú linku na produkciu kvapalných hnojív na báze tiosíranu amónneho
 • spoločná investícia oboch partnerov dosiahla 18 miliónov eur, ročná kapacita výroby je 50 000 ton
 • výstavba linky na produkciu kvapalných hnojív je v súlade so stratégiou Slovnaftu a jeho materskej Skupiny MOL do roku 2030 – zvýšiť flexibilitu rafinérií, uviesť nové produkty a rozšíriť tak svoj hodnototvorný reťazec

BRATISLAVA, 8. júna 2018 – V areáli bratislavskej rafinérie sa ešte v tomto roku začnú vyrábať hnojivá pre poľnohospodárstvo. Spoločnosť Stercorat Hungary tu v spolupráci so Slovnaftom vybudovala novú výrobnú linku na produkciu kvapalných hnojív. Investícia oboch partnerov dosiahla 18 miliónov eur.  Výroba sa spustí v júni 2018, ročná kapacita produkcie predstavuje 50 000 ton. Prevádzka tejto linky bude mať pozitívny dopad na environmentálnu oblasť, keďže sa znížia emisie oxidu siričitého (SO2).

„Rozšírenie výrobného portfólia bratislavskej rafinérie je v súlade s našou stratégiou do roku 2030 zvyšovať  výrobu nepalivových produktov. Zároveň s novým produktom rozširujeme náš hodnototvorný reťazec v spracovaní ropy a  posúvame sa tak ešte bližšie ku koncovým spotrebiteľom, než sme dnes,“ uviedol generálny riaditeľ SLOVNAFT, a.s., Gabriel Szabó.

 „Technológiu na výrobu tiosíranu amónneho (ATS) dodala americká spoločnosť ThioSolv. Hnojivo sa bude vyrábať z plynov, vznikajúcich v rafinérii pri spracovaní ropy. Slovnaft doposiaľ tieto plyny spracovával na vlastnej výrobnej jednotke výroby síry. Nová technológia prináša okrem nového produktu aj významné zníženie emisií do ovzdušia,“ povedal vedúci pobočky Stercorat Hungary Kft. – organizačná zložka SK, Marek Hajdu.

Cieľom Skupiny MOL je stať sa do roku 2030 vedúcou chemickou spoločnosťou v strednej Európe. Vo svojej stratégii, ktorej súčasťou sú aj viaceré projekty v rafinérii Slovnaft, oznámila, že chce vyrábať mnohé hodnotnejšie produkty, ktoré sa používajú napríklad v automobilov priemysle, v stavebníctve či odvetví výroby elektroniky.

Novým finančným riaditeľom Slovnaftu sa stal Marek Senkovič

BRATISLAVA, 6. júna 2018 – Novým finančným riaditeľom rafinérskej spoločnosti Slovnaft sa od júna stal jej doterajší hlavný ekonóm Marek Senkovič. Vo funkcii nahradil Ladislava Janyíka, ktorý zostáva súčasťou Skupiny SLOVNAFT a z osobných dôvodov bude čerpať niekoľkomesačnú prestávku v práci.

Ladislav Janyík bol riaditeľom útvaru Financie od roku 2009. V tejto pozícii zodpovedal za riadenie finančnej stratégie Slovnaftu a plnenie jeho finančných cieľov. V rámci Skupiny MOL, ktorej je Slovnaft súčasťou, dohliadal tiež na financie v ďalších krajinách – v Českej republike, Rakúsku, Poľsku a Nemecku.

Marek Senkovič v Slovnafte pracuje od roku 2006 ako hlavný ekonóm. Pre spoločnosť sleduje vývoj na komoditných a finančných trhoch, a zároveň sa podieľa na jeho cenotvorbe. Zastupuje tiež domáce ropné spoločnosti v predstavenstve vládnej Agentúry pre krízové zásoby ropy. Pred nástupom do Slovnaftu pracoval v rokoch 1997 až 2005 na rôznych pozíciách investičného bankovníctva v Istrobanke a bol členom jej dozornej rady.

Skupina MOL kúpila výrobcu minerálnej vody

 • Fonte Viva je popredným hráčom na maďarskom trhu s minerálkami
 • akvizícia je v súlade so stratégiou Skupiny MOL 2030, ktorej cieľom je vstup do nových podnikateľských oblastí v strednej a východnej Európe
 • silná pozícia Skupiny MOL v regióne otvára spoločnosti Fonte Viva ďalšie možnosti rastu

Budapešť 1. júna 2018 - Skupina MOL dnes oznámila, že kupuje výrobcu maďarskej minerálnej vody Fonte Viva.

Spoločnosť Fonte Viva vznikla v roku 2002 a dodáva na maďarský trh vysoko kvalitnú sýtenú aj nesýtenú minerálnu vodu zo svojich prameňov v maďarskom meste Somogyvár.

Transakcia bola ukončená 31. mája 2018 a Skupina MOL získala Fonte Vivu od zakladateľov tejto spoločnosti.

Akvizícia je plne v súlade so stratégiou Skupiny MOL 2030, ktorej cieľom je aj orientácia na nové investičné príležitosti v strednej a východnej Európe.

 

Skupina MOL bude naďalej zásobovať súčasných zákazníkov spoločnosti Fonte Viva, a zároveň podporí jej ďalší rast.

Zomrel György Mosonyi, predseda dozornej rady Slovnaftu a spoločnosti MOL

BRATISLAVA, 31. mája 2018 – Po dlhej a vážnej chorobe zomrel vo veku 69 rokov György Mosonyi, predseda Dozornej rady SLOVNAFT, a.s., a dozornej rady spoločnosti MOL.

György Mosonyi začínal svoju kariéru v ropnom priemysle u predchodcu MOL – spoločnosti Áfor. V roku 1974 nastúpil do maďarského zastúpenia spoločnosti Shell International Petroleum a v roku 1986 sa stal jej obchodným riaditeľom. Od roku 1994 do roku 1999 bol predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom spoločnosti Shell Maďarsko, a zároveň bol v roku 1997 vymenovaný za prezidenta Shell pre strednú a východnú Európu.

Generálnym riaditeľom spoločnosti MOL sa György Mosonyi stal v roku 1999, zároveň bol členom jej predstavenstva. V čele spoločnosti bol do roku 2011 a v tomto období sa najväčšia maďarská spoločnosť stala plnohodnotným medzinárodným hráčom. Aj po ukončení pôsobenia na pozícii generálneho riaditeľa bol György Mosonyi súčasťou života spoločnosti MOL a až do svojho úmrtia bol predsedom jej dozornej rady, ako aj dozornej rady Slovnaftu.

Odchod Györgyho Mosonyiho je stratou nielen pre Skupinu MOL a maďarský priemysel, ale o významnú osobnosť prišiel aj celý energetický sektor strednej a východnej Európy. György Mosonyi bol zároveň  predsedom maďarskej Obchodnej a priemyselnej komory a zastával viaceré pozície v prezídiu maďarskej Asociácie Joint Venture. V apríli 2012 bol tiež zvolený za člena predstavenstva spoločnosti Magyar Telekom.

Hlavné mesto SR Bratislava a spoločnosť Slovnaft predstavili najväčší bikesharingový systém na Slovensku

 • služba zdieľaných bicyklov v Bratislave bude mať názov Slovnaft BAjk
 • v polovici mája sa v štyroch mestských častiach – Staré Mesto, Nové Mesto, Ružinov a Petržalka – začali inštalovať dokovacie stanice
 • systém bude spočiatku pozostávať z 90 dokovacích staníc a 750 smart bicyklov
 • partneri spúšťajú na www.slovnaftbajk.sk súťaž, v ktorej je možné vyhrať dvojmesačný program na využívanie bratislavského bikesharingu zdarma

 BRATISLAVA, 15. mája 2018 – Bratislavský bikesharing pod značkou Slovnaft BAjk naberá viditeľné kontúry. V máji začala inštalácia prvých dokovacích staníc systému. V júni ich bude pripravených na prevádzku celkovo 90, pričom Bratislavčanom bude k dispozícii 750 bicyklov. Ide o prvú fázu projektu, ktorého pilotná prevádzka bude spustená pred letnými prázdninami 2018.

„Bratislava bude mať čoskoro funkčný, moderný a atraktívny systém zdieľania bicyklov, tak ako ho poznáme z mnohých európskych krajín. Som rád, že naše mesto sa pripojí k viac ako 30tke európskych metropol, kde tento systém úspešne funguje. Bikesharing v Bratislave bude najväčším projektom svojho druhu v Slovenskej republike,“ povedal primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal.

V nasledujúcich týždňoch začnú v uliciach Bratislavy pribúdať dokovacie stanice. Celkovo 10 smart staníc, prostredníctvom ktorých si bude možné zapožičať bicykel a 80 klasických dokovacích staníc nainštalujú Slovnaft s hlavným mestom SR Bratislavou v štyroch najľudnatejších mestských častiach Bratislavy. Miesta staníc boli vyberané tak, aby bolo možné čo najjednoduchšie napojenie užívateľov na cyklotrasy a prestupy v rámci využívania bratislavskej mestskej hromadnej dopravy. Dokovacie stanice budú rozmiestnené vo vzdialenosti približne 300 až 500 metrov. Spočiatku však budú nefunkčné, a to až do spustenia krátkej, maximálne 48-hodinovej testovacej fázy s vybranými užívateľmi. Bezprostredne po nej bude pred letnými prázdninami, teda koncom 2. štvrťroka 2018, spustená pilotná fáza projektu pre verejnosť.

 Smart bicykle pre bratislavský bikesharing sa vyrábajú v Európskej únii a na kľúč, podľa požiadaviek oboch partnerov projektu. Každý bicykel obsahuje okrem zabudovaného počítača aj GPS, vďaka ktorému bude neustále monitorovaný. Špeciálny hliníkový rám zabezpečuje nižšiu váhu bicykla, a tým aj komfortnejšiu jazdu v porovnaní s inými bicyklami využívanými v rámci bikesharingových systémov naprieč Európou. Bratislavské Slovnaft BAjky sú vyrobené zo špeciálneho materiálu, čo eliminuje ich poškodenie či krádež.

 Spoločnosť SLOVNAFT, a.s., zároveň spustila na www.slovnaftbajk.sk interaktívny dotazník s možnosťou zapojenia sa do súťaže o dvojmesačný program na využívanie bikesharingu alebo štýlový návlek na sedačku mestského bicykla.

  „Slovnaft BAjk bude prvou službou Slovnaftu, ktorá nezapadá do jeho tradičného podnikateľského spektra. Partnerstvom v tomto projekte napĺňame stratégiu našej spoločnosti ponúknuť zákazníkom aj iné, inovatívne služby,“ vysvetlil generálny riaditeľ SLOVNAFT, a.s., Gabriel Szabó.

 Využívanie bikesharingu prinesie užívateľovi štyri základné benefity – rýchlejšiu prepravu po hlavnom meste, úsporu nákladov za dopravu, zlepšovanie fyzickej kondície, a rovnako aj úsporu emisií, čím bude chrániť životné prostredie.

slovnaft-bajk_side-view

Pap Oil v Českej republike končí, čerpacie stanice sa zmenia na MOL

 • Skupina MOL ukončí do roku 2020 stratégiu dvoch značiek na českom trhu
 • modré čerpacie stanice Pap Oil sa zmenia na zelené čerpacie stanice MOL s konceptom občerstvenia Fresh Corner
 • rebrandované čerpacie stanice budú poskytovať nadštandardný servis, očakávaný od silnej značky MOL
 • s 306 čerpacími stanicami je MOL druhým najväčším prevádzkovateľom siete čerpacích staníc v Česku

Praha 3. mája 2018 – Takmer všetky čerpacie stanice Pap Oil v Českej republike podstúpia do roku 2020 rebranding a zmenia sa na zelené čerpacie stanice MOL. Skupina MOL tak ukončí obchodnú stratégiu dvoch značiek. Súčasťou zmeny bude zavedenie konceptu občerstvenia Fresh Corner, ktorý je dnes na 100 čerpacích staniciach MOL v Česku.

Skupina MOL kúpila čerpacie stanice Pap Oil v roku 2012 a ponechala ich v pôvodnej modrej farbe a pod pôvodným názvom. To sa ale čoskoro zmení. "Rozhodnutie realizovať stratégiu dvoch značiek nebolo nikdy definitívne. V čase zlučovania celkovo štyroch značiek sme tento koncept z pohľadu energie a financií potrebných na celkový rebranding vyhodnotili ako najlepší. Asi pred pol rokom sme ale dospeli k rozhodnutiu, že z hľadiska zákazníka je jednoduchšie a efektívnejšie mať všetko pod jednou značkou. Bude tak úplne jasné, aké služby a akú kvalitu môžu vodiči očakávať od celej našej siete," vysvetľuje Richard Austen, generálny riaditeľ MOL Česká republika.

Dokončenie zeleného rebrandingu je plánované do konca roka 2020 a bude sa týkať takmer všetkých 114 existujúcich staníc Pap Oil. Značka podstúpi rovnakú zmenu, akou pred časom prešli pôvodné čerpacie stanice Agip, Slovnaft a Lukoil. Ku koncu roka 2020 bude MOL s celkovým počtom 306 staníc zjednotených do zeleného dizajnu druhou najväčšou sieťou čerpacích staníc v Českej republike. Spoločnosť MOL si ponechá niekoľko staníc Pap Oil v zmodernizovanej podobe pre zachovanie značky a uvažuje o jej možnom budúcom využití. 

Zelená farba a koncept občerstvenia Fresh Corner

Premena Pap Oil na MOL sa už začala a niektoré čerpacie stanice zmenili dominantnú modrú farbu a za zelenú. "Začali sme s čerpacími stanicami na frekventovaných atraktívnych miestach, kde v rámci rekonštrukcie zavádzame aj náš koncept občerstvenia Fresh Corner. Momentálne máme moderných čerpacích staníc s Fresh Cornerom rovných sto, do konca roka 2019 chceme, aby mali Fresh Corner takmer všetky stanice MOL. Postupne k nim budú pribúdať práve pôvodné stanice Pap Oilu," vysvetľuje Richard Austen a dodáva: "Ide nám o to, aby sme udržali naprieč celou sieťou nadštandardný servis, ktorý verejnosť očakáva od silnej prémiové značky."

Koncept Fresh Corner je postavený na troch základných princípoch. Prvým je kvalitný zrnková káva, druhým princípom je gastronómia vrátane širokej ponuky teplých jedál, a do tretice je to predaj tradičných potravín. "Naším cieľom a ani snahou nie je konkurovať klasickým supermarketom. Vieme ale, že vodiči širokú ponuku týchto doplnkových služieb vyhľadávajú. Fresh Corner preto vnímame ako kvalitatívne vyššiu, ale pritom cenovo veľmi príjemnú alternatívu k motorestom a reštauráciám s ich denným menu," uvádza Tomáš Lux, manažér pre Maloobchod MOL Česká republika.

Fresh Corner v Česku prvýkrát predstavili v júli 2015 na čerpacej stanici MOL vo Vyškove a v máji 2018 bol otvorený Fresh Corner s poradovým číslom 100 v pražskom Podolí.

Skupina MOL prevádzkuje v strednej Európe Fresh Corner už na 500 miestach. "Príklad konceptu Fresh Corner  potvrdzuje, že pomere marží medzi predajom motorových palív a nepalivovým tovarom sa čoraz viac posilňuje v prospech nepalivového tovaru. Ten sa dnes pohybuje v Českej republike už niekde okolo 40 % celkových maloobchodných marží, čo je najviac v Skupine MOL, "dodáva Richard Austen.

O spoločnosti MOL Česká republika

MOL Česká republika s 306 čerpacími stanicami je dnes druhým najväčším prevádzkovateľom siete čerpacích staníc na českom trhu. Silnú pozíciu má MOL aj v oblasti veľkoobchodu, kde patrí k vedúcim obchodným spoločnostiam v oblasti distribúcie a predaja motorových palív a mazív. Ambíciou Skupiny MOL v ČR je stať sa prvou voľbou pre zákazníkov tak v maloobchode, ako aj v oblasti veľkoobchodu.

×