Filter aktualít

od dátumu
do dátumu

Tlačové správy

2018-08-02 Skupina MOL a APK sa stali strategickými partnermi v oblasti recyklácie plastov

 • Skupina MOL a nemecká spoločnosť APK, zameraná na recyklačné technológie, sa dohodli na strategickej spolupráci
 • čoskoro bude spustený inovatívny závod APK na recykláciu plastov, Skupina MOL podporí jeho dokončenie
 • APK a Skupina MOL zvážia spoločné projekty v strednej a východnej Európe
 • Skupina MOL sa chce stať regionálnym lídrom v oblasti recyklácie v súlade so stratégiou Skupiny MOL 2030

Merseburg, Nemecko, 2. august 2018  Skupina MOL a spoločnosť APK AG uzavreli včera v nemeckom Merseburgu dohodu o strategickej spolupráci. Ako prvý krok v spolupráci podporí Skupina MOL dokončenie recyklačného závodu APK v Merseburgu. Závod je pilotným projektom s inovatívnym využitím rozpúšťadiel s názvom  Newcycling®, ktorý umožňuje získať vysoko kvalitný materiál aj recykláciou komplexných viacvrstvových plastových obalov.

"V súlade so stratégiou Skupiny MOL do roku 2030 podnikáme kroky, ktoré nám v spolupráci so strategickými partnermi umožnia rast nášho petrochemického priemyslu a vstup do znalostne náročného priemyslu. Dopyt našich zákazníkov po recyklovaných plastoch stúpa, a súčasne sme sa zaviazali k zhodnocovaniu odpadu a udržateľnosti. V oblasti recyklácie chceme byť v strednej a východnej Európe lídrami a dnešná dohoda je významným míľnikom. Skupina MOL ako etablovaný výrobca polymérov v regióne strednej a východnej Európy bude spoločne s inovatívnym partnerom APK pracovať na ďalšom vývoji technológie Newcycling® a zavedie ju v našom regióne, kde je významná potreba a potenciál recyklácie plastového odpadu," povedal Ferenc Horváth, viceprezident Skupiny MOL pre Downstream.

Spoločnosť APK vyvinula inovatívnu technológiu recyklácie s názvom Newcycling®, využiteľnú pre širokú škálu zmiešaných typov plastov, ktoré spracováva na vysoko kvalitné recyklované materiály. Prvý závod s kľúčovou technológiou APK s názvom Newcycling® sa momentálne stavia v centrále spoločnosti APK v Merseburgu.

"Spoločnosť APK, financovaná investormi MIG Fonds a AT Newtec, vyvinula v uplynulých rokoch vlastnú technológiu Newcycling® a dostala sa až do štádia uplatnenia na trhu formou spoločných projektov s poprednými hráčmi v oblasti obalovej techniky, rýchloobrátkového tovaru a plastikárskeho priemyslu. Je pre nás cťou stať sa strategickým partnerom Skupiny MOL – uznávaným hráčom v plastikárskom priemysle a dokončiť spoločne závod v Merseburgu. Spoločne vstupujeme do regiónu strednej a východnej Európy. Je to pre nás zaujímavý trh, nakoľko prechádza od skládkovania a spaľovania k recyklácii a hospodárstvu využívajúcemu recyklovaný materiál. Vďaka príslušnosti k tomuto regiónu je Skupina MOL ideálnym partnerom pre náš vstup do strednej a východnej Európy," uviedol Klaus Wohnig, zástupca spoločnosti APK.

Jedným z pilierov stratégie Skupiny MOL do roku 2030 je rozšírenie hodnotového reťazca v oblasti petrochémie. Skupina MOL plánuje v priebehu desiatich rokov investovať približne 4,5 miliardy USD do projektov petrochémie a výroby chemikálií. V rámci svojej rastovej stratégie plánuje Skupina MOL vybudovať vlastné recyklačné kapacity, pretože recyklácia plastov je pri zodpovednom zaobchádzaní s plastovým odpadom najúčinnejšia a prispieva k ochrane životného prostredia. Plastové obaly sú jedným z kľúčových segmentov definovaných v Stratégii Skupiny MOL do roku 2030 „Enter Tomorrow” a obaja partneri vnímajú rastúci dopyt po recyklovaných materiáloch.

2018-07-04 Primátor Bratislavy rokoval s vedením spoločnosti Slovnaft o dôležitých dopravných projektoch v Bratislave

BRATISLAVA, 4. júla 2018 –Oficiálna návšteva primátora Bratislavy Iva Nesrovnala v bratislavskej rafinérii Slovnaft mala niekoľko tém. Medzi kľúčové patrila dopravná situácia a jej rozvoj, v kontexte výstavby diaľnice D4R7, ako aj rozvoj električkovej dopravy do Podunajských Biskupíc a Vrakune. Bratislava ako sídelné miesto jedného z najväčších zamestnávateľov na Slovensku, spoločnosť Slovnaft, majú veľa spoločných tém, ktoré na dnešnom stretnutí rezonovali.  

„Polovica Slovnaftárov dochádza do práce z Bratislavy a druhá polovica z priľahlých obcí. Každý by privítal menší čas strávený v kolónach. Urobím všetko pre to, aby sa situácia zlepšila a aby sa čas strávený prepravou skrátil,“ povedal primátor hlavného mesta.

Na rokovaní rezonovala výstavba D4/R7, ktorá prinesie nemalé dopravné obmedzenia v hlavnom meste. Primátor informoval predstaviteľov spoločnosti Slovnaft o koordinačnom stretnutí na pôde hlavného mesta, na ktorom vyzval ministra dopravy a zhotoviteľa stavby na posilnenie informovanosti o projekte k obyvateľom, inštitúciám, mestu a mestským častiam. Dôležitým bodom rokovania bol aj rozvoj električkových tratí, konkrétne juhovýchodným smerom, na potrebe ktorého sa obe strany zhodli. 

Ďalšou významnou témou boli investície Slovnaftu do projektov mobility ako je bikesharing a projekty na ochranu  životného prostredia a preventívne opatrenia. Pri tej príležitosti navštívil primátor dispečing rafinérie, ktorý funguje v režime 24/7 a informačne, či osobne preveruje podnety z externého prostredia 

„Spoločnosť  neustále modernizuje výrobu a zavádza najlepšie dostupné technológie, ktoré zvyšujú ochranu životného prostredia. Z celkových investícií za posledných 10 rokov v objeme 1,3 miliardy eur smerovala viac ako desatina, 148 miliónov eur práve na oblasť ochrany životného prostredia a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Tieto investície sa premietli  napríklad do zníženia emisií oxidu siričitého o 70% , či zníženia emisií oxidu dusíka o 45%“, povedal generálny riaditeľ SLOVNAFT, a.s. Gabriel Szabó. 

Slovnaft na stretnutí informoval o rozšírení grantového programu Zelené oázy a navýšenia peňazí pre projekty okolitých mestských častí.  Doteraz sa v rámci programu za 12 rokov prerozdelilo viac ako 700.000 eur a úspešne zrealizovalo viac ako 300 projektov – zelených oáz po celom Slovensku. (viac na www.oazy.sk alebo www.ekopolis.sk )

2018-06-28 Bikesharing v Bratislave sa spustí v lete

 • spoločnosť Slovnaft a hlavné mesto Bratislava si po testovaní bratislavského bikesharingu Slovnaft BAjk vyžiadali čas na jeho doladenie, aby mohli verejnosti ponúknuť užívateľsky jednoduchú a komfortnú službu
 • služba sa v Bratislave spustí postupne počas letných mesiacov 

BRATISLAVA, 28.júna 2018 – Hlavné mesto Bratislava a spoločnosť SLOVNAFT, a.s., avizovali spustenie bratislavského bikesharingu Slovnaft BAjk na začiatok letných prázdnin. Partneri si však po internom testovaní služby vyžiadali čas na jej doladenie  v záujme zvýšenia užívateľského komfortu.

V rámci zavedenia novej európskej smernice na ochranu osobných údajov GDPR sa partneri projektu takisto rozhodli pre dodatočné bezpečnostné opatrenia pri správe systému. Zároveň obaja partneri  pracujú  s novými podnetmi cyklistických organizácií a budúcich užívateľov na umiestnenie dokovacích staníc. Už predstavená mapa systému sa tak ešte počas pilotnej prevádzky doplní o nové miesta.

Službu Slovnaft BAjk spustí hlavné mesto Bratislava v spolupráci so Slovnaftom počas letných mesiacov. Spočiatku pôjde o testovanie systému v uliciach Bratislavy s vybranými užívateľmi zo spoločnosti Slovnaft, zamestnancami magistrátu a vybranými užívateľmi z verejnosti, ktorí sa zapojili do súťaže na www.slovnaftbajk.sk.

Služba Slovnaft BAjk je súčasťou nových podnikateľských aktivít  v rámci Skupiny MOL, ktorej členom je aj Slovnaft. V rámci stratégie Skupiny MOL by do roku 2030 oblasť zdieľanej ekonomiky mala zohrávať jednu z dôležitých úloh. V Budapešti je Skupina MOL už štvrtý rok aktívna pri mestskom zdieľaní bicyklov pod značkou MOL Bubi a v januári 2018 spustila aj systém zdieľania áut pod názvom MOL Limo.

2018-06-22 Novým predsedom dozornej rady Slovnaftu sa stal Zoltán Áldott

BRATISLAVA, 22. júna 2018 – Za nového predsedu Dozornej rady SLOVNAFT, a.s., a dozornej rady MOL bol zvolený Zoltán Áldott.

Dozorná rada SLOVNAFT, a.s., zvolila Zoltána Áldotta za svojho predsedu s účinnosťou od 21. júna 2018. Zároveň si ho zvolila za svojho predsedu aj Dozorná rada MOL, s účinnosťou od25. júna 2018. Zoltán Áldott je v pozícii predsedu dozorných rád spoločností Slovnaft a MOL nasledovníkom Györgyho Mosonyiho, ktorý v máji zomrel.

Zoltán Áldott sa stal členom Dozornej rady MOL tento rok v apríli. V Skupine MOL pracuje od roku 1995, pričom zastával rôzne manažérske pozície. Okrem iného bol riaditeľom strategického rozvoja podnikania Skupiny MOL, riaditeľom útvaru Stratégie Skupiny MOL a viceprezidentom pre Prieskum & Ťažbu Skupiny MOL. Od apríla 2010 je prezidentom Správnej rady chorvátskej spoločnosti INA.

2018-06-20 Chorvátska INA, člen Skupiny MOL, kúpi od talianskej Eni podiely v ložiskách zemného plynu v severnej časti Jadranského mora

 • ťažba Skupiny MOL vzrastie o takmer 380 000 m3 denne (2500 barelov ropného ekvivalentu denne)
 • uhľovodíkové rezervy stúpnu o takmer 4,3 milióna barelov ropného ekvivalentu
 • INA sa stane 100-percentným vlastníkom a jediným operátorom dvoch podmorských ťažobných polí

Budapešť, 20. jún 2018 – Chorvátska súčasť Skupiny MOL – spoločnosť INA kúpi spoločnosť Eni Croatia, člena talianskej Skupiny Eni. Prostredníctvom Eni Croatia participovala Skupina Eni na spoločnom projekte ťažby zemného plynu z morského dna v chorvátskej severnej časti Jadranského mora a ťažobnej lokalite Marica.

Po splnení všetkých podmienok vrátane súhlasu chorvátskeho protimonopolného úradu sa INA stane 100-percentným vlastníkom a jediným operátorom uhľovodíkových ložísk v severnej časti Jadranského mora a lokalite Marica. Vydanie rozhodnutia sa očakáva v najbližších mesiacoch.

Transakcia môže zvýšiť overené a predpokladané zásoby spoločnosti INA o takmer 4,3 milióna barelov ropného ekvivalentu (boepd) a zvýšiť ťažbu uhľovodíkov v roku 2018 o 2500 boepd (približne 380 000 m³ denne). Je to ďalší krok k naplneniu cieľa Skupiny MOL v oblasti dopĺňania uhľovodíkových rezerv. INA sa tiež po prvý raz vo svojej histórii stane jediným operátorom podmorského ložiska. To spoločnosti umožní rozšíriť do budúcna svoje investície v severnej časti Jadranského mora a ťažobnej lokalite Marica. 

Po ukončení transakcie bude celý objem zemného plynu vyťaženého z koncesnej lokality v severnej časti Jadranského mora využitý na zásobovanie Chorvátska, kým zemný plyn z ťažobnej lokality Marica bude v súlade so zmluvami medzi INA a Eni o predaji zemného plynu smerovať – tak ako doteraz – do Talianska.

 

2018-06-15 Ministerstvo hospodárstva a Slovnaft podpísali dobrovoľnú dohodu o úsporách energie

Slovensko spravilo ďalší významný krok z hľadiska energetickej efektívnosti. Zástupcovia 12-tich spoločností podpísali s Ministerstvom hospodárstva SR dobrovoľné dohody. Očakávaný prínos dobrovoľných dohôd pre

plnenie záväzného cieľa konečnej energetickej spotreby, vyplývajúceho zo stratégie EÚ do roku 2020, sa pohybuje na úrovni aspoň 20%. Rezort hospodárstva tak naštartoval aktívny dialóg s významnými hráčmi v oblasti priemyslu. Hoci Slovensko v posledných rokoch už dosiahlo významné úspory, stále patrí k energeticky najnáročnejším krajinám EÚ.

Ministerstvo hospodárstva dnes podpísalo dobrovoľné dohody s dvanástimi priemyselnými spoločnosťami na Slovensku, medzi ktorými sú aj podniky s významným podielom na celkovej  spotrebe energie. Dobrovoľné dohody sú považované za jedno z kľúčových opatrení na dosahovanie úspor energie, a to najmä v priemysle.  „Lepšia efektivita bude prínosom pre ekonomiku, životné prostredie a pomôže nám to plniť naše záväzky voči EÚ. Spolupráca s významnými priemyselnými hráčmi je výborným signálom pre budúcnosť, lebo môže motivovať aj ďalšie spoločnosti, aby sa v budúcnosti pridali. Teší ma, že Slovensko už patrí k členským štátom Európskej únie, ktoré plnia ciele energetickej efektívnosti aj takouto formou," povedal minister hospodárstva Peter Žiga. 

Dobrovoľné dohody dnes podpísal rezort hospodárstva s dvanástimi podnikmi - Duslo, a.s.; Hornonitrianske bane Prievidza, a.s; Ferroenergy, s.r.o; Metsä Tissue Slovakia, s.r.o; Mondi SCP, a.s; PSA Peugeot Citroën Slovakia, s.r.o; Philips Slovakia, s.r.o; RMS, a.s.; Slovenské magnezitové závody, a.s.; Slovnaft, a.s; U. S. Steel Košice, s.r.o; Volkswagen Slovakia, a.s. 

Ide o dva typy dohôd – dohoda o poskytovaní informácií a dohoda o úspore. Dohoda o poskytovaní informácií zaväzuje podnik k dodaniu údajov o dosiahnutých úsporách energie. Spoločnosti budú každý rok informovať rezort hospodárstva o konkrétnych opatreniach na úsporu energie, ktoré sa im podarilo zrealizovať. Druhým typom je dohoda o úspore, ktorá zaväzuje podnik k dosahovaniu konkrétnych úspor energie na najbližšie roky. Spoločnosti budú na základe týchto dohôd plniť plán so záväznými hodnotami energetických úspor do roku 2020. Ministerstvo hospodárstva sa však bude snažiť o využívanie dobrovoľných dohôd aj pre ďalšie obdobie - do roku 2030, a to v kontexte pripravovanej novely smernice  o energetickej efektívnosti, o ktorej sa tento týždeň diskutovalo na Rade ministrov pre energetiku v Luxemburgu. „Rezort hospodárstva je pripravený naďalej viesť aktívny dialóg s podnikmi s cieľom navrhovania nových opatrení a plánovania ďalších finančných mechanizmov aj po roku 2020,“ zdôraznil minister hospodárstva Peter Žiga. 

Energetická efektívnosť je jedným z kľúčových pilierov energetickej politiky SR aj Európskej únie. V rokoch 2000 – 2015 sa Slovensku podarilo znížiť energetickú náročnosť o 51 %. Spomedzi krajín V4 má v súčasnosti Slovensko najnižšiu energetickú náročnosť, no v porovnaní s ostatnými členskými krajinami EÚ sme v poradí siedmou krajinou s najvyššou energetickou náročnosťou.  Potenciál na ďalšie úspory energie je stále najväčší v sektore priemyslu, ktorý má z hľadiska konečnej energetickej spotreby dominantnú pozíciu. Jeho podiel na celkovej spotrebe národného hospodárstva SR predstavuje približne 36 %.

Výdavky na energie sú jednou z najväčších nákladových položiek viacerých spoločností, ktoré podpísali dobrovoľné dohody. „Pre zachovanie konkurencieschopnosti preto musíme dosiahnuť vyššiu účinnosť tam, kde energie spotrebúvame, a to v rámci rafinérskej výroby, distribučných kanáloch či prevádzke čerpacích staníc,“  povedal generálny riaditeľ spoločnosti Slovnaft Gabriel Szabó. Medzi signatármi dobrovoľných dohôd je aj U. S. Steel Košice. Viceprezident spoločnosti Miroslav Kiraľvarga víta snahu MH SR vyjsť v ústrety priemyslu z hľadiska zlepšenia energetickej efektívnosti  výroby. „Keďže je u nás elektrina významnou zložkou nákladov, je pre nás prirodzenou snahou nachádzať cesty, ako energiu čo najlepšie využiť,“ upresnil Kiraľvarga. K úsporám energie sa zaviazali aj niektoré automobilky. „Aj týmto podpísaným záväzkom pristupujeme k danej téme zodpovedne a presadzujeme znižovanie energetickej náročnosti aj konkrétnymi dosiahnutými úsporami,“ povedal člen predstavenstva spoločnosti Volkswagen Slovakia pre personálnu oblasť Eric Reuting.  Napĺňanie európskej stratégie v súvislosti s energetickou efektívnosťou plne podporuje aj trnavská automobilka PSA Peugeot Citroën. „Máme ambíciu prispieť znížením spotreby energie nášho výrobného centra v Trnave,“ uviedol generálny riaditeľ Groupe PSA Slovakia Stéphane Bonhommeau.

Dnešné podpísanie dohôd by mohlo byť pozitívnym signálom aj pre ďalšie subjekty na Slovensku. Ministerstvo hospodárstva už v rokoch 2016 a 2017 podpísalo dobrovoľné dohody s jedenástimi podnikmi (Transpetrol, a.s.; VSE, a.s.; SPP, a.s.; ZSE – D, a.s.; ZSE Energia, a.s.; Bratislavská teplárenská, a.s.; eustream, a.s.; SSE, a.s.; SPP - D, a.s..; Matador Holding, a.s.; Železiarne Podbrezová, a.s.).​

2018-06-12 Stanice služby Slovnaft BAjk sa inštalujú, zatiaľ ich je tridsať

 • v bratislavských uliciach je aktuálne nainštalovaných 30 dokovacích staníc pre bikesharing Slovnaft BAjk
 • do prípravy projektu sa aktívne zapája aj verejnosť s vlastnými návrhmi
 • o sieti lokalít pre umiestnenie bicyklov Slovnaft diskutuje aj s občianskym združením Cyklokoalícia

BRATISLAVA, 12. júna 2018 – V bratislavských uliciach postupne pribúdajú dokovacie stanice pre bikesharingovú službu Slovnaft BAjk. V mestských častiach Staré Mesto, Nové Mesto, Ružinov a Petržalka je aktuálne nainštalovaných 30 staníc, pričom celkovo ich bude 90. Do diskusie o rozmiestnení dokovacích staníc sa aktívne zapája aj verejnosť.

Dokovacie stanice Slovnaft BAjku už pokrývajú niektoré dopravné uzly, ako napríklad Trnavské Mýto, križovatku Trnavská/Bajkalská či Ovsište v Petržalke, ale aj frekventované a obľúbené miesta Bratislavčanov, ku ktorým patrí jazero Štrkovec v Ružinove, Námestie slobody alebo Hodžovo námestie. Práce na niektorých miestach však skomplikovali vodiči, ktorí pripravené plochy využívajú ako miesto pre odparkovanie svojho vozidla a narúšajú tým harmonogram prác.

Nová služba vzbudila záujem obyvateľov, ktorí doposiaľ poslali takmer 3300 pripomienok. Väčšinou sa týkajú návrhov  na umiestnenie dokovacích staníc. Viacero otázok smeruje k umiestneniu bicyklov pri Hlavnej stanici, kde sa o finálnej lokalite ešte rokuje. Návrhy je stále možné posielať vyplnením dotazníka na webovej stránke www.slovnaftbajk.sk alebo mailom na info@slovnaftbajk.sk. Tipy verejnosti sa zohľadnia pri rozširovaní bikesharingu alebo pri úprave súčasného rozmiestnenia staníc.

Občianske združenie Cyklokoalícia podporujúce rozvoj mestskej cyklistiky v Bratislave, tiež navrhlo rozšírenie pokrytia o nové body, ktoré sa v súčasnosti vyhodnocujú. Cieľom je začleniť bikesharing do systému mestskej hromadnej dopravy, preto sa stanice prioritne inštalujú blízko zastávok verejnej dopravy alebo cyklotrás. Miesta pre požičanie alebo vrátenie bicyklov Slovnaft BAjk by mali byť od seba vzdialené približne 300 až 500 metrov. Rovnako dôležité je mať vysporiadané pozemky. Preto sú rozvrhnuté na pozemkoch hlavného mesta a na čerpacích staniciach Slovnaftu.

Počas pilotnej fázy projektu, ktorá bude trvať rok, sa bude využívanie jednotlivých staníc vyhodnocovať. Predpokladá sa, že systém sa na základe výsledkov používania a podnetov od verejnosti  môže rozšíriť o nové stanice resp. upraví sa počet bicyklov už na existujúcich.

Služba Slovnaft BAjk je súčasťou nových podnikateľských aktivít  v rámci Skupiny MOL, ktorej členom je aj Slovnaft. V rámci stratégie Skupiny MOL by do roku 2030 oblasť zdieľanej ekonomiky mala zohrávať jednu z dôležitých úloh. V Budapešti je Skupina MOL už štvrtý rok aktívna pri mestskom zdieľaní bicyklov pod značkou MOL Bubi a v januári 2018 spustila aj systém zdieľania áut pod názvom MOL Limo.

 

2018-06-08 Slovnaft bude so spoločnosťou Stercorat Hungary v bratislavskej rafinérii vyrábať kvapalné hnojivá pre poľnohospodárstvo

 • spoločnosť Stercorat vybudovala v areáli bratislavskej rafinérie novú výrobnú linku na produkciu kvapalných hnojív na báze tiosíranu amónneho
 • spoločná investícia oboch partnerov dosiahla 18 miliónov eur, ročná kapacita výroby je 50 000 ton
 • výstavba linky na produkciu kvapalných hnojív je v súlade so stratégiou Slovnaftu a jeho materskej Skupiny MOL do roku 2030 – zvýšiť flexibilitu rafinérií, uviesť nové produkty a rozšíriť tak svoj hodnototvorný reťazec

BRATISLAVA, 8. júna 2018 – V areáli bratislavskej rafinérie sa ešte v tomto roku začnú vyrábať hnojivá pre poľnohospodárstvo. Spoločnosť Stercorat Hungary tu v spolupráci so Slovnaftom vybudovala novú výrobnú linku na produkciu kvapalných hnojív. Investícia oboch partnerov dosiahla 18 miliónov eur.  Výroba sa spustí v júni 2018, ročná kapacita produkcie predstavuje 50 000 ton. Prevádzka tejto linky bude mať pozitívny dopad na environmentálnu oblasť, keďže sa znížia emisie oxidu siričitého (SO2).

„Rozšírenie výrobného portfólia bratislavskej rafinérie je v súlade s našou stratégiou do roku 2030 zvyšovať  výrobu nepalivových produktov. Zároveň s novým produktom rozširujeme náš hodnototvorný reťazec v spracovaní ropy a  posúvame sa tak ešte bližšie ku koncovým spotrebiteľom, než sme dnes,“ uviedol generálny riaditeľ SLOVNAFT, a.s., Gabriel Szabó.

 „Technológiu na výrobu tiosíranu amónneho (ATS) dodala americká spoločnosť ThioSolv. Hnojivo sa bude vyrábať z plynov, vznikajúcich v rafinérii pri spracovaní ropy. Slovnaft doposiaľ tieto plyny spracovával na vlastnej výrobnej jednotke výroby síry. Nová technológia prináša okrem nového produktu aj významné zníženie emisií do ovzdušia,“ povedal vedúci pobočky Stercorat Hungary Kft. – organizačná zložka SK, Marek Hajdu.

Cieľom Skupiny MOL je stať sa do roku 2030 vedúcou chemickou spoločnosťou v strednej Európe. Vo svojej stratégii, ktorej súčasťou sú aj viaceré projekty v rafinérii Slovnaft, oznámila, že chce vyrábať mnohé hodnotnejšie produkty, ktoré sa používajú napríklad v automobilov priemysle, v stavebníctve či odvetví výroby elektroniky.

2018-06-06 Novým finančným riaditeľom Slovnaftu sa stal Marek Senkovič

BRATISLAVA, 6. júna 2018 – Novým finančným riaditeľom rafinérskej spoločnosti Slovnaft sa od júna stal jej doterajší hlavný ekonóm Marek Senkovič. Vo funkcii nahradil Ladislava Janyíka, ktorý zostáva súčasťou Skupiny SLOVNAFT a z osobných dôvodov bude čerpať niekoľkomesačnú prestávku v práci.

Ladislav Janyík bol riaditeľom útvaru Financie od roku 2009. V tejto pozícii zodpovedal za riadenie finančnej stratégie Slovnaftu a plnenie jeho finančných cieľov. V rámci Skupiny MOL, ktorej je Slovnaft súčasťou, dohliadal tiež na financie v ďalších krajinách – v Českej republike, Rakúsku, Poľsku a Nemecku.

Marek Senkovič v Slovnafte pracuje od roku 2006 ako hlavný ekonóm. Pre spoločnosť sleduje vývoj na komoditných a finančných trhoch, a zároveň sa podieľa na jeho cenotvorbe. Zastupuje tiež domáce ropné spoločnosti v predstavenstve vládnej Agentúry pre krízové zásoby ropy. Pred nástupom do Slovnaftu pracoval v rokoch 1997 až 2005 na rôznych pozíciách investičného bankovníctva v Istrobanke a bol členom jej dozornej rady.

2018-06-01 Skupina MOL kúpila výrobcu minerálnej vody

 • Fonte Viva je popredným hráčom na maďarskom trhu s minerálkami
 • akvizícia je v súlade so stratégiou Skupiny MOL 2030, ktorej cieľom je vstup do nových podnikateľských oblastí v strednej a východnej Európe
 • silná pozícia Skupiny MOL v regióne otvára spoločnosti Fonte Viva ďalšie možnosti rastu

Budapešť 1. júna 2018 - Skupina MOL dnes oznámila, že kupuje výrobcu maďarskej minerálnej vody Fonte Viva.

Spoločnosť Fonte Viva vznikla v roku 2002 a dodáva na maďarský trh vysoko kvalitnú sýtenú aj nesýtenú minerálnu vodu zo svojich prameňov v maďarskom meste Somogyvár.

Transakcia bola ukončená 31. mája 2018 a Skupina MOL získala Fonte Vivu od zakladateľov tejto spoločnosti.

Akvizícia je plne v súlade so stratégiou Skupiny MOL 2030, ktorej cieľom je aj orientácia na nové investičné príležitosti v strednej a východnej Európe.

 

Skupina MOL bude naďalej zásobovať súčasných zákazníkov spoločnosti Fonte Viva, a zároveň podporí jej ďalší rast.

×
Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×