Facebook Linkedin Youtube Twitter Instagram Corobim

Triediť novinky podľa dátumu:

Triediť novinky podľa kľúčového slova:

Riadne valné zhromaždenie MOL odsúhlasilo výplatu dividend vo výške 94 miliárd forintov

 • Akcionári schválili konsolidovanú účtovnú závierku Skupiny MOL za rok 2017
 • Riadne valné zhromaždenie odsúhlasilo výplatu dividend vo výške 94 mld. forintov (370 mil. USD)
 • Akcionári menovali členov predstavenstva, dozornej rady a výboru pre audit
 • Výročná správa Skupiny MOL je dostupná na stránke molgroup.info/annualreport2017

Budapešť, 12. apríl 2018 – Dnes sa v Budapešti konalo riadne valné zhromaždenie spoločnosti MOL. Akcionári odsúhlasili správu predstavenstva o hospodárení v roku 2017 a schválili konsolidovanú účtovnú závierku. Valné zhromaždenie v súvislosti s výsledkami ocenilo minuloročnú prácu predstavenstva.

Valné zhromaždenie súhlasilo s návrhom predstavenstva rozdeliť zisk formou výplaty dividend vo výške 94 miliárd forintov. V porovnaní s predošlým rokom ide o významný nárast. Základná dividenda stúpla o 9 % na 85 forintov na akciu z vlaňajších 78,255 forintu na akciu. Ide o pokračovanie trendu postupného zvyšovania pravidelne vyplácaných dividend. Akcionári tiež schválili mimoriadnu dividendu, ktorú navrhlo predstavenstvo vzhľadom na silnú tvorbu cash flow v roku 2017. Po zarátaní mimoriadnej dividendy, ktorá predstavuje približne 50-percentné navýšenie o 42,5 forintu na akciu, je za rok 2017 celková dividenda vo výške 127,5 forintu na akciu.

Riadne valné zhromaždenie schválilo návrh predstavenstva na opätovné zvolenie pána Zsolta Hernádiho do funkcie člena predstavenstva. Za členov dozornej rady boli zvolení pán Zoltán Áldott a profesor Dr. András Lánczi. Akcionári tiež odsúhlasili zvolenie pána Csabu Szabóa do dozornej rady, kde bude pôsobiť ako zástupca zamestnancov.

Zsolt Hernádi, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny MOL, uviedol: "Ďakujem našim akcionárom za podporu uznesení, ktoré navrhlo predstavenstvo. Je pre mňa cťou vstúpiť do ďalšieho funkčného obdobia ako  predseda predstavenstva Skupiny MOL. Rok 2017 bol obdobím, keď sme všetci tvrdo pracovali, aby sme naštartovali našu strategickú transformáciu po ére motorových palív, a zároveň sme dosiahli vynikajúce finančné a prevádzkové výsledky. Náš silný finančný rámec nám umožňuje pokračovať v roku 2018 v transformácii nášho podnikania a v nadchádzajúcich rokoch postupne zvyšovať návratnosť pre našich akcionárov. "

Slovnaft vyplatí akcionárom dividendu 6,5 eura na akciu

 • riadne valné zhromaždenie spoločnosti Slovnaft dnes schválilo výplatu dividendy 6,5 eura na akciu
 • celkovo sa na dividendách vyplatí 134,06 milióna eur

BRATISLAVA, 5. apríla 2018 – Riadne valné zhromaždenie akcionárov spoločnosti SLOVNAFT, a.s., dnes rozhodlo, že spoločnosť vyplatí akcionárom dividendy z nerozdeleného zisku minulých rokov vo výške
6,5 eura na jednu akciu. Celkovo spoločnosť na dividendách vyplatí 134,06 milióna eur.

Nárok na výplatu dividend má fyzická alebo právnická osoba, ktorá bola ku dňu 12. apríla 2018 (rozhodujúci deň na určenie osoby oprávnenej uplatniť dividendu) evidovaná u Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a. s. (CDCP) ako akcionár spoločnosti SLOVNAFT, a.s., alebo ktorej bol zriadený držiteľský účet podľa
§ 105a zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch v platnom znení. Dividenda je splatná najneskôr do 60 dní od dátumu rozhodujúceho dňa na určenie osoby oprávnenej uplatniť si právo na dividendu, ktorým je
12. apríl 2018. V prípade, že si akcionár neuplatní do dátumu splatnosti svoje právo na dividendy spôsobom uvedeným v týchto zásadách, budú nevyplatené dividendy uložené na účte spoločnosti SLOVNAFT, a. s., po dobu 4 rokov.

Akcionári dnes prerokovali výročnú správu spoločnosti SLOVNAFT, a.s., a schválili riadnu individuálnu a konsolidovanú účtovnú závierku spoločnosti SLOVNAFT, a.s., za rok 2017.

Na základe rozhodnutia riadneho valného zhromaždenia boli za členov predstavenstva opätovne zvolení Timea Reicher a Miika Eerola. Z funkcie členky dozornej rady odstúpila Zsuzsanna Ortutay a nahradí ju Zoltán Áldott, ktorý v súčasnosti vedie chorvátsku spoločnosť INA a zároveň je členom výkonnej rady Skupiny MOL. Členovia predstavenstva a dozornej rady spoločnosti sú do funkcie volení na päť rokov.

Väčšinovým akcionárom Slovnaftu je medzinárodná ropná a plynárenská spoločnosť MOL s 98,4-percentým podielom, ostatní akcionári držia 1,6 percenta akcií.

Slovnaft od apríla zvýši mzdy operátorov o 100 eur mesačne

 • Slovnaft od apríla zvýši základné mzdy operátorov rafinérskej výroby o 100 eur
 • zamestnanci v tomto roku dostanú mimoriadnu odmenu 250 eur a palivové karty v hodnote 240 eur
 • novú kolektívnu zmluvu dohodol Slovnaft s odborovou organizáciou ECHOZ na tri roky

BRATISLAVA, 29. marca 2018 – Rafinérska a petrochemická spoločnosť Slovnaft zvýši od apríla tohto roka základné mzdy operátorov chemickej výroby o 100 eur mesačne. Všetci zamestnanci navyše dostanú jednorazovú odmenu 250 eur za dobré hospodárenie spoločnosti v minulom roku. Na úprave miezd sa dohodol Slovnaft s odbormi ECHOZ po niekoľkých týždňoch rokovaní.

Spoločnosť Slovnaft zamestnáva približne 2 300 ľudí, z toho zhruba polovica pracuje vo oblasti výroby. Operátorom chemickej výroby sa okrem základných miezd upravia aj zmenové príplatky a zároveň sa zvýši nástupná základná mzda (bez príplatkov a benefitov) na 800 eur. Priemerná mesačná mzda operátora vo výrobe za rok 2017 bola 1641 eur.

Nová kolektívna zmluva Slovnaftu zohľadňuje najdôležitejšie požiadavky rafinérie aj odborov. Obe strany dospeli ku konsenzu po šiestich kolách rokovaní. Sociálni partneri sa dohodli i na úprave pracovného času zamestnancov od januára budúceho roka. Zamestnancom v nepretržitom režime (napr. operátorom chemickej výroby) sa do pracovného času započíta celá prestávka v práci, čo pre nich znamená dva dni voľna ročne navyše. Zamestnancom v administratíve sa zase skráti týždenný pracovný čas na 37,5 hodiny zo súčasných 40 hodín.

„Jednou z našich firemných hodnôt sú práve ľudia, preto som rád, že sme sa dokázali s odbormi dohodnúť pri vzájomnom rešpektovaní priorít. Dohodnutá kolektívna zmluva určite potvrdí pozíciu Slovnaftu ako jedného z najatraktívnejších zamestnávateľov v slovenskom priemysle,“ povedal generálny riaditeľ spoločnosti Gabriel Szabó. V poslednej ankete spoločnosti Profesia sa Slovnaft umiestnil na prvom mieste ako najatraktívnejší zamestnávateľ v oblasti výroby a priemyslu.

Súčasťou kolektívnej zmluvy sú aj benefity pre zamestnancov. Tie zahŕňajú napríklad 13. plat vo výške 100 % základnej mzdy, výkonnostnú odmenu vo výške približne 10 % ročného príjmu, ročný príspevok 1596 eur pre každého zamestnanca na šport, oddych, vzdelávanie či kultúru alebo príspevok na stravovanie. Okrem toho poskytne Slovnaft svojim zamestnancom ročne dve palivové karty v celkovej hodnote 240 eur. Novinkou je tiež príspevok 50 eur ročne pre každého zamestnanca na využívanie nových športovísk, ktoré Slovnaft aktuálne dokončuje v areáli Vlčieho hrdla. Zamestnanci v športovom centre budú môcť využívať napríklad kolkáreň, posilňovňu, masáže či wellness.

Grantový program Talenty Novej Európy rozdelil aj v tomto roku 66 tisíc eur pre nadaných mladých ľudí

 • Stredoeurópska nadácia a Slovnaft aj tento rok podporili najtalentovanejšie deti a mládež na Slovensku sumou 66 000 eur
 • granty získalo 54 mladých športovcov, umelcov a vedcov
 • za 11 rokov existencie programu bolo podporených 350 mladých talentov sumou vyše 717 000 eur

Mimoriadne talentované deti a mladí ľudia v oblasti vedy, umenia a športu získali aj tento rok finančnú podporu z grantového programu Talenty Novej Európy, ktorý realizuje spoločnosť Slovnaft a Stredoeurópska nadácia.

Odborné poroty rozhodli, že zo 185 prihlásených sa v 11. ročníku programu Talentom Novej Európy stalo 54 z nich. Finančnú podporu získalo 30 športovcov a 24  umelcov a vedcov. Rozhodujúcim kritériom boli dosiahnuté výsledky na medzinárodnej úrovni, ako aj perspektíva ďalšieho rozvoja talentu.

„Každý rok pribúdajú nové mladé osobnosti, ktoré ma prekvapia svojou víziou a odhodlaním ísť za svojim snom. Som šťastná, že naši laureáti z predchádzajúcich ročníkov študujú na prestížnych medzinárodných univerzitách, sú členmi najlepších hudobných telies, pracujú v špičkových vedeckých tímoch a dosahujú výnimočné športové výsledky,“ uviedla Szilvia Czuczor, výkonná riaditeľka Stredoeurópskej nadácie.

Vo finálových kolách talentovaní mladí ľudia svojimi vynikajúcimi prezentáciami prekvapili aj skúsených porotcov. O grantoch tento rok rozhodovali výtvarníčka Ilona Németh, matematik SAV Anatolij Dvurečenskij, riaditeľ Konzervatória v Bratislave Peter Čerman, pedagóg  FTVŠ UK Ľubor Tománek, viceprezident Slovenského zväzu hádzanej Ernő Kelecsényi, šéfredaktor a majiteľ portálu www.takurcitee.sk Denis Bohumil Schvarcz, chemik zo SAV Tomáš Bertók a violončelista Jozef Lupták.

Jedným z tohtoročných laureátov TNE je 18-ročný Filip Martinský z Liptovského Hrádku, ktorý sa venuje baletu a tanečnému divadlu. Okrem toho, že tvorí vlastné choreografie je víťazom mnohých baletných a tanečných podujatí a okrem iného aj majstrom sveta v balete v kategórii dvojíc z roku 2015.

Pozoruhodný talent má iba 16-ročný informatik Ondrej Vrábel. Je tvorcom počítačových Pinf hier, určených pre mentálne hendikepované deti, za čo získal ocenenie Krištáľové krídlo. Grant použije na podporu rozšírenia svojich hier na školy po celom Slovensku, aby sa k nim dostalo čo najviac detí s postihnutím.

V športovej oblasti získal grant 10-ročný skokan na lyžiach Hektor Kapustík. Je dvojnásobným majstrom SR a zároveň členom slovenskej reprezentácie. Jeho snom je účasť na olympiáde v športe, ktorý u nás kedysi patril medzi tie úspešnejšie.

„Títo talentovaní mladí ľudia sú už dnes v niečom lepší ako ich rovesníci na Slovensku. To je základný predpoklad k tomu, aby mali vyššie ambície, napríklad byť úspešní aj v zahraničí. V tomto ich chceme aj naďalej podporovať, pretože premrhať talentom iba pre nedostatok financií by bola škoda“, dodáva Anton Molnár, riaditeľ podnikovej a marketingovej komunikácie SLOVNAFT, a.s.

Počas 11 rokov existencie programu Talenty Novej Európy získalo granty v hodnote viac ako 650 tisíc eur celkovo 350 talentovaných detí a mladých ľudí. Financie využili napríklad na nákup laboratórnych pomôcok, hudobných nástrojov, kníh a športovej výbavy. Veľká časť z finančných prostriedkov smerovala aj na financovanie profesijných a študijných pobytov v zahraničí, účasti na športových podujatiach a tréningov.

Viac informácií k programu Talenty Novej Európy nájdete na www.tne.sk.

Kontaktné osoby:

SLOVNAFT, a.s.
Anton Molnár - hovorca a riaditeľ Podnikovej a marketingovej komunikácie
tel: +421 905 393 161

Central European Foundation / Stredoeurópska nadácia (CEF)
Juraj Tedla -  koordinátor programu
tel.: +421 918 707 397

Slovensko bude mať ďalších 26 zelených oáz

V 12. ročníku grantového programu Zelené oázy, ktorý vyhlásila Nadácia Ekopolis a spoločnosť SLOVNAFT, a.s., získalo podporu 26 projektov v celkovej výške 56 000 eur. Prostredníctvom financií z grantu môžu žiadatelia so zapojením dobrovoľníkov revitalizovať parky, obnoviť cyklotrasy, vytvoriť komunitné a školské záhrady a zrealizovať mnohé ďalšie prospešné projekty po celom Slovensku.

Grantový program Zelené oázy podporuje už 12 rokov neziskové organizácie, miestne samosprávy, školské zariadenia a centrá voľného času pri vytváraní, obnove alebo oživení ekologicky hodnotných lokalít a trás. „Dôležitým cieľom programu je budovanie spolupráce a partnerstiev na lokálnej úrovni. Program je zameraný na trvalú starostlivosť o environmentálne hodnotné miestne lokality, ktoré slúžia širokej verejnosti, podporujú ochranu prírody a trvalú udržateľnosť,“ uvádza Milan Hronec, programový manažér z Nadácie Ekopolis.

Do grantového programu v aktuálnom ročníku prihlásilo svoje projekty 189 žiadateľov a poradný výbor grantového programu vybral do druhého kola 107 projektov. „Tento ročník programu Zelené oázy bol dôkazom, že organizácie, ktoré sa uchádzajú o granty sa vedia čoraz lepšie pripraviť a vypracovať kvalitný projekt, kde už na prvý pohľad vidieť nielen silný environmentálny zámer, ale aj angažovanosť miestnych komunít. Aj preto bol výber finalistov tentoraz veľmi náročný a podporu získalo až 26 projektov,“ povedal Anton Molnár, riaditeľ podnikovej a marketingovej komunikácie SLOVNAFT, a.s.

„Je čoraz viac zrejmé, že aj nás sa už bezprostredne dotýkajú klimatické zmeny, aké sme doteraz nezažili. Dlhé obdobia extrémnych horúčav, prívalové dažde, vysychanie celých oblastí a iné. Dopad týchto zmien sa prejavuje nielen v mestskom prostredí. Program Zelené oázy sa od svojho vzniku snaží reagovať na aktuálne výzvy v oblasti životého prostredia, a tak verný svojmu poslaniu - ale aj názvu - sa v tomto ročníku prioritne zameriavame na realizáciu adaptačných opatrení ako reakciu na zmenu klímy,“ približuje Milan Hronec, programový manažér Nadácie Ekopolis. Medzi adaptačné opatrenia patria lokálne, praktické a efektívne opatrenia na zadržiavanie vody, ochladzovanie - hlavne v mestách, rozširovanie zelených plôch (predovšetkým viacetážovej alebo vertikálnej zelene), podpora efektívnejšieho hospodárenia s vodou, budovanie zelených striech, opatrenia na prevenciu a elimináciu následkov lokálnych prívalových povodní a podobne.

Jedným z projektov, ktoré v roku 2018 najviac zaujali poradný výbor grantového programu je návrh vytvorenia komunitnej záhrady s vlastným zdrojom vody. Hlavnou myšlienkou projektu občianskeho združenia Vrbovčan je obnova bývalej studne a jej využívanie na vytváranie vhodnej mikroklímy, výsadba zelene a svojpomocná výroba lavičiek v tieni stromov. Dobrovoľníci realizujú tento projekt v mestskej časti Vrbovec, ktorá je súčasťou mesta Michalovce.

Medzi zaujímavé projekty patrí tiež projekt Strednej odbornej školy lesníckej z Banskej Štiavnice. Študenti obnovia ovocný sad v dolnej Botanickej záhrade, ktorá je významným zeleným prvkom v centre mesta. Ošetria existujúce stromy a dosadia nové stromy krajových odrôd typických pre územie Banskej Štiavnice. Postupne tak vznikne priestor, ktorý bude slúžiť aj na realizáciu rôznych druhov neformálneho vzdelávania, ako  ovocinárske kurzy, kurzy vegetatívneho rozmnožovania rastlín a rôznych kultúrno-spoločenských aktivít.

Dobrovoľníci z občianskeho združenia Priatelia Znieva obnovia a sprevádzkujú existujúce staré obecné studne v Kláštore pod Znievom. Studne sa tak stanú novým alternatívnym zdrojom pitnej i úžitkovej vody pre všetkých obyvateľov obce a zároveň miestom stretnutia a spomínania na časy minulé.

Projekty podporené v tomto ročníku programu budú realizované v období od apríla do septembra 2018.

Podrobné informácie o podporených projektoch nájdete na www.ekopolis.sk, www.oazy.sk a www.slovnaft.sk. Viac informácií poskytne programový manažér Nadácie Ekopolis Milan Hronec,  048 / 470 10 95, 0911 452 457, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript..

Zoznam podporených projektov v roku 2018 z grantového programu Zelené oázy nájdete TU.

Skupina MOL a spoločnosť JSR dokončili výstavbu nového závodu na výrobu syntetického kaučuku

 • syntetický kaučuk (S-SBR) patrí medzi najinovatívnejšie suroviny na výrobu bezpečných a úsporných pneumatík
 • surovinu bude dodávať závod Skupiny MOL na produkciu butadiénu

Budapešť, 19. marca 2018 – Skupina MOL a spoločnosť JSR dnes v maďarskom meste Tiszaújváros slávnostne otvorili nový závod na výrobu syntetického kaučuku (S-SBR). Závod s najvyspelejšou technológiou bude ročne produkovať 60 000 ton syntetického kaučuku a vytvorí viac ako 100 nových pracovných miest.

Syntetický kaučuk (S-SBR) je celosvetovo veľmi vyhľadávaný chemický produkt. Najdôležitejšou vstupnou surovinou pre S-SBR je butadién, ktorý vyrába spoločnosť MOL v neďalekom závode, otvorenom v roku 2015. Pre svoju charakteristickú molekulárnu štruktúru je S-SBR vysoko cenený po celom svete ako surovina na výrobu pneumatík, ktoré prispievajú k zníženiu spotreby a majú vynikajúcu priľnavosť k mokrému povrchu.

Závod slávnostne otvorili premiér Maďarska Viktor Orbán, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny MOL Zsolt Hernádi a výkonný riaditeľ spoločnosti JSR Koichi Kawasaki. Skupina MOL a spoločnosť JSR sa v roku 2013 dohodli na vzniku nového podniku so spoločnou majetkovou účasťou, kde 51 % vlastní JSR a 49 % Skupina MOL. Výstavba závodu sa začala v roku 2015.

"Skupina MOL rozšírila svoj petrochemický hodnotový reťazec o jeden z najinovatívnejších produktov sveta. Sme hrdí na to, že MOL z roka na rok dokáže vyprodukovať viac špecializované a výnosnejšie výrobky. Pred nami je ešte veľký kus práce, ale sme na dobrej ceste, aby sme dosiahli náš strategický cieľ a stali sa do roku 2030 vedúcou chemickou spoločnosťou v strednej a východnej Európe " povedal predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny MOL Zsolt Hernádi.

Jedným zo základných pilierov stratégie Skupiny MOL 2030 - Enter Tomorrow je rozšíriť petrochemický hodnotový reťazec spoločnosti a vyrábať produkty s vyššou hodnotou využívané v automobilovom priemysle, ale aj pri výrobe obalov, v stavebníctva a elektronike. Spoločnosť plánuje do konca nasledujúceho desaťročia investovať 4,5 miliardy USD do projektov podporujúcich rast petrochemického a chemického odvetvia.

 

Slovnaft opäť ponúka možnosť naštartovať kariéru v absolventskom programe GROWWW

 • GROWWW je ročný platený program, určený absolventom univerzít a vysokých škôl s praxou maximálne jeden rok
 • po úspešnom ukončení programu majú absolventi príležitosť získať trvalé pracovné miesto
 • prihlásiť sa je možné do 29. apríla 2018 na stránke slovnaft.sk/growww

BRATISLAVA, 8. marca 2018 – Spoločnosť Slovnaft aj tento rok  dáva absolventom univerzít a vysokých škôl príležitosť získať zamestnanie ihneď po skončení štúdia. V 12. ročníku absolventského programu GROWWW im ponúka vyše 30 pracovných pozícií, širokú škálu nadštandardných zamestnaneckých výhod a možnosť rozvíjať sa v medzinárodnej spoločnosti. Mladí ambiciózni ľudia sa do programu môžu prihlásiť do 29. apríla na stránke www.slovnaft.sk/growww.

Program GROWWW je určený čerstvým absolventom vysokých škôl a univerzít, ako aj mladým ľuďom s praxou maximálne jeden rok. Okrem príležitosti naštartovať svoju kariéru ihneď po skončení štúdia im Slovnaft ponúka po úspešnom absolvovaní programu aj trvalé pracovné miesto.

V 12. ročníku programu Slovnaft hľadá mladých ľudí na pracovné pozície v oblasti chémie, elektrotechniky, strojárstva, stavebníctva, financií, predaja, obchodu, projektového manažmentu, podpory biznisu, ľudských zdrojov a informačných technológií. Do programu je možné prihlásiť sa do 29. apríla 2018 na stránke www.slovnaft.sk/growww. Záujemcovia sa zároveň môžu uchádzať aj o pracovné miesta v ďalších krajinách, v ktorých pôsobí materská spoločnosť Slovnaftu Skupina MOL.

 „Za jedenásť rokov absolventského programu GROWWW sa nám v Slovnafte podarilo získať viac ako 300 šikovných mladých ľudí, z ktorých sú dnes zhruba tri štvrtiny stále našimi zamestnancami. Veľmi nás teší, že v priebehu rokov môžeme sledovať ich osobný a najmä kariérny rast, nakoľko viacerí absolventi v súčasnosti zastávajú významné pozície nielen v Slovnafte, ale aj v Skupine MOL,“ hovorí Alžbeta Grácová, riaditeľka Ľudských zdrojov spoločnosti SLOVNAFT, a.s.

Prostredníctvom absolventského programu GROWWW oslovuje Skupina MOL mladých ľudí už od roku 2007. Za ten čas sa jej podarilo získať z celého sveta viac ako 2000 čerstvých absolventov, z ktorých takmer 90 % v nej pracuje aj v súčasnosti. Tento rok otvára Skupina MOL celkovo 180 pracovných pozícií v 11 krajinách: Bosna a Hercegovina, Česko, Chorvátsko, Maďarsko, Pakistan, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko a Taliansko. Jej cieľom je získať tých najlepších absolventov z rôznych odborov, ponúknuť im príležitosť na rozvoj svojej kariéry a podporiť tým neustále zlepšovanie spoločnosti vyplývajúce zo Stratégie 2030, s pomocou ktorej sa chce Skupina MOL stať najúspešnejšou energetickou spoločnosťou v regióne.

Ďalšie informácie o programe a voľných pozíciách nájdete na www.slovnaft.sk/growww

Skupina MOL vstupuje do odvetvia solárnej energie

 • MOL vybuduje fotovoltaické elektrárne na momentálne nevyužívaných plochách v troch zo svojich hlavných priemyselných areálov v Maďarsku
 • v súlade so Stratégiou 2030 sa Skupina MOL zaviazala investovať do technológií alternatívnych energií
 • očakáva sa, že solárne elektrárne v porovnaní s využitím bežnej energie znížia emisie CO2 o 9 000 ton

Budapešť, 1. marca 2018 – Skupina MOL dnes zverejnila zámer vybudovať v troch vlastných priemyselných areáloch v Maďarsku solárne elektrárne. Projekt podporuje strategický cieľ Skupiny MOL posilniť svoje priemyselné kapacity, a súčasne prispeje k napĺňaniu širších cieľov spoločnosti v oblasti udržateľnosti.

Skupina MOL má dlhodobé skúsenosti s výrobou bežnej energie, avšak v rámci Stratégie 2030 je jej cieľom pripraviť sa na éru po vyčerpaní tradičných zdrojov a preskúmať príležitosti v oblasti technológií alternatívnych zdrojov energie. Kapacita prevádzky fotovoltaických elektrární je naplánovaná na 18,38 MWp, čo zodpovedá spotrebe viac ako 9 000 domácností. Okrem pokrytia časti energetických potrieb vlastných prevádzok, ponúka tento projekt spoločnosti MOL vynikajúcu príležitosť nazbierať odborné skúsenosti v oblasti solárnych technológií a využiť možnosti tohto sľubného trhu.

Zelená elektrina zo solárnych parkov by mala znížiť produkciu emisií CO2 o 9 000 ton ročne. Prispeje tak k naplneniu cieľov, ktoré si Skupina MOL stanovila v oblasti udržateľnosti, zníži objem priamych aj nepriamych emisií skleníkových plynov, a naopak, zvýši výnosy z alternatívnych zdrojov energie v súlade so Stratégiou udržateľného rozvoja 2020. Táto expanzia prispeje k už aj tak vynikajúcej výkonnosti Skupiny MOL v oblasti udržateľnosti, ktorá je opakovane vysoko hodnotená poprednými inštitúciami pre výskum a rating ESG (environmental, social and governance), vrátane Dow Jones Sustainability Indices, MSCI, Sustainalytics a Bloomberg.

"Projekt je skutočným odrazom našich ambícií stať sa popredným inovátorom v regióne, ako uvádzame v Stratégii 2030. V spoločnosti MOL si uvedomujeme, že solárna energia bude hrať v energetických systémoch budúcnosti dôležitú úlohu, a preto sme vstupom do tohto dynamicky rastúceho odvetvia začali budovať vlastné priemyselné kapacity. Fotovoltaické elektrárne sú pre nás tiež vynikajúcim spôsobom, ako využiť potenciál plôch v našich areáloch, ktoré v súčasnosti ležia ladom a podporiť náš záväzok znižovať ekologickú stopu prostredníctvom zníženia emisií uhlíka generovaných našou výrobou," uviedol riaditeľ spoločnosti MOL Sándor Fasimon.

Solárne panely by mali byť nainštalované do konca roka 2018. Solárne parky budú sústredené v areáloch troch kľúčových závodov Skupiny MOL – petrochemickom závode v meste Tiszaújváros, rafinérii Duna v meste Százhalombatta a závode Füzesgyarmat. Všetky budú pripojené do lokálnej distribučnej siete spoločnosti MOL.

Skupina MOL zverejnila zisk za rok 2017, je najvyšší za posledné desaťročie

 • Skupina MOL dosiahla zisk pred zdanením, úrokmi a odpismi očistený o náklady súvisiace s precenením zásob (clean CCS EBITDA) vo výške 2,45 miliardy USD, vďaka zvýšenému podielu všetkých segmentov
 • voľné hotovostné prostriedky medziročne vzrástli o 21 % na úroveň 1,41 miliardy USD a výrazne prevýšili ročné plány
 • čistý zisk dosiahol 1,11 miliardy USD, s medziročným nárastom o 18 %

Budapešť, 20. februára 2018 – Skupina MOL dnes zverejnila finančné výsledky za rok 2017. Zisk pred zdanením, úrokmi a odpismi (EBITDA) sa zvýšil o 14 % a vďaka všetkým segmentom, ktoré dosiahli vynikajúce finančné a prevádzkové výsledky, výrazne prekročil cieľ stanovený pre rok 2017.

Organické kapitálové výdavky boli v súlade so zníženým cieľom na úrovni 1,04 miliardy USD a mierne prevýšili predchádzajúci rok. Skupina MOL naďalej generovala veľký objem hotovostných prostriedkov, ktoré vytvorili pevný finančný rámec na pokrytie ambicióznych transformačných projektov.

Divízia Upstream dosiahla EBITDA vo výške 854 miliónov USD. V porovnaní s rokom 2016 to vďaka vyšším cenám ropy Brent a zemného plynu predstavuje nárast o 26 %. Striktnou nákladovou disciplínou segment takmer zdvojnásobil výšku voľných hotovostných prostriedkov na úroveň 14 USD za každý vyprodukovaný barel, vďaka čomu bol jeho podiel na tvorbe hotovosti Skupiny v roku 2017 jedným z najvyšších. Priemerná denná produkcia bola
107 400 barelov ropného ekvivalentu, teda mierne pod ročným plánom, čo bolo spôsobené nižším podielom Spojeného kráľovstva.

Divízia Downstream opäť dosiahla vynikajúce výsledky a udržala si tak významný podiel na príjmoch vo výške takmer polovice zisku pred zdanením, úrokmi a odpismi očisteného o náklady súvisiace s precenením zásob (clean CCS EBITDA) na úrovni 1,18 miliardy USD. Segment zvýšil svoj podiel o 2 % oproti už tak vysokému základu, a to vďaka interným programom na zvýšenie efektívnosti a externému prostrediu, ktoré bolo naďalej priaznivé.

Služby zákazníkom aj naďalej pokračovali vo svojom výraznom dvojcifernom raste, k čomu prispela zvyšujúca sa spotreba palív (4 % nárast v roku 2017 v strednej a východnej Európe) a priaznivé marže. Tento segment dosiahol EBITDA vo výške 358 miliónov USD, čo je medziročný nárast o 17 %, a je na dobrej ceste dosiahnuť do roku 2021 cieľ pre EBITDA vo výške 450 miliónov USD. Vďaka rozširovaniu nepalivového konceptu Fresh Corner nárast nepalivovej marže aj naďalej prevyšuje palivovú maržu, pričom jej podiel na celkovej maloobchodnej marži dosiahol v poslednom štvrťroku 2017 nové maximum vo výške 26 %.

Zisk pred zdanením, úrokmi a odpismi divízie Gas Midstream sa medziročne zvýšil o 15 % a dosiahol 223 miliónov USD, a to vďaka prudko rastúcim objemom domácej prepravy, ktoré dokázali nahradiť nepriaznivé zmeny taríf.

Slovnaft zmodernizuje svoju železničnú infraštruktúru za 10 miliónov eur

 • rekonštrukčné práce sa dotknú Ústrednej nákladnej stanice Prievoz a spojovacej koľaje, ktorá vedie cez Slovnaftskú ulicu v Bratislave, pokračovať budú v areáli rafinérie
 • modernizácia železničnej trate začne v druhej polovici februára 2018, jej ukončenie je naplánované na leto 2019
 • táto investícia v objeme 10 miliónov eur umožní zvýšiť zaťaženie železničnej vlečky, zvýšenie bezpečnosti pri prácach a zjednodušenie organizácie logistiky na nej

BRATISLAVA, 7. februára 2018 – Slovnaft začne v druhej polovici februára rekonštruovať železničnú vlečku na Ústrednej nákladnej stanici Prievoz v Bratislave a zaháji tak rozsiahlu modernizáciu svojej železničnej infraštruktúry v celkovej hodnote 10 miliónov eur. Po ukončení prác bude môcť spoločnosť zvýšiť zaťaženie vlečky a zefektívniť logistiku vďaka menšiemu počtu prepravovaných železničných cisterien.

Slovnaft pre nevyhovujúci stav trate v súčasnosti nedokáže využiť maximálnu kapacitu svojich cisterien. Modernizovaná železničná vlečka však umožní plniť cisterny zo súčasných 80 ton na ich plnú kapacitu 90 ton. Prechodom na zvýšenie záťaže železničnej vlečky sa zároveň zníži počet prepravovaných cisterien.

Komplexnou modernizáciou prejde aj 1,2-kilometrová spojovacia koľaj, ktorá vedie cez Slovnaftskú ulicu a celkovo sa na nej nachádzajú dve železničné priecestia a dva železničné mosty. Zároveň je to kľúčová dopravná tepna rafinérie, keďže sa po nej expedujú produkty zákazníkom. Zrekonštruuje sa aj časť koľajiska v areáli rafinérie, kde sa tiež osadí nová váha na váženie železničných cisterien. Investície do železničnej infraštruktúry zvýšia efektivitu aj bezpečnosť prác na železnici, a zároveň prispejú k úspore nákladov spoločnosti. Zrekonštruovaná vlečka bude tiež menej hlučná, čo skvalitní život obyvateľov v blízkosti koľajiska.

„Modernizácia našej železnice by mala trvať do polovice roka 2019. Koľaje sa budú rekonštruovať postupne, aby nebolo obmedzené expedovanie cisterien a zásobovanie zákazníkov, a aby boli minimalizované dopravné obmedzenia na Slovnaftskej ulici,“ uviedol Branislav Vinter, riaditeľ logistiky SLOVNAFT, a.s.

V podobnom rozsahu rekonštruuje Slovnaft svoju železnicu po prvý raz od výstavby rafinérie v 50. rokoch minulého storočia. Opravovať sa bude úsek dlhý približne 20 kilometrov, pričom celková dĺžka koľají v podniku je 93 kilometrov.

×