Facebook Linkedin Youtube Twitter Instagram Corobim

Triediť novinky podľa dátumu:

Triediť novinky podľa kľúčového slova:

Slovnaft pomôže Bratislave s realizáciou bikesharingu

 • Slovnaft sa stal partnerom hlavného mesta SR Bratislava pri budovaní bikesharing systému
 • Memorandum o spolupráci podpísali primátor hlavného mesta SR Bratislava Ivo Nesrovnal s predstaviteľmi spoločnosti SLOVNAFT, a.s., Oszkárom Világim a Gabrielom Szabóom
 • Bikesharing v Bratislave bude spustený na jar budúceho roka

BRATISLAVA, 14. júna 2017 – Systém zdieľania verejných bicyklov (bikesharing) vybuduje Bratislava v spolupráci so Slovnaftom. Memorandum o spoločnej realizácii bikesharingu dnes podpísal primátor hlavného mesta SR Bratislava Ivo Nesrovnal s predstaviteľmi spoločnosti SLOVNAFT, a.s., Oszkárom Világim a Gabrielom Szabóom. Hlavné mesto sa tak od budúceho roka začlení k európskym metropolám, ktoré svojim obyvateľom a návštevníkom ponúkajú aj túto formu ekologickej verejnej dopravy.

„Začlenenie bikesharingu do systému verejnej dopravy je ďalším krokom k modernej a ekologickej Bratislave. Po rokoch sľubov sa tento projekt stáva realitou a čoskoro bude slúžiť všetkým Bratislavčanom aj návštevníkom mesta. Cyklodopravu berieme vážne a tento projekt prinesie veľký kvalitatívny posun v tejto oblasti“, povedal primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal.

Bratislava si za partnera projektu vybrala Slovnaft, ktorý mestu predložil najkomplexnejšiu ponuku realizácie systému bikesharingu. Slovnaft má navyše potrebné skúsenosti vďaka materskej spoločnosti MOL, ktorá sa podieľala na vybudovaní bikesharingu v Budapešti a úspešne je pri ňom už štvrtý rok. Počas prvých dvoch rokov využilo bikesharing systém pod názvom MOL Bubi viac ako 55 000 ľudí, ktorí si spolu zapožičali 1,4 milióna bicyklov.

Slovnaft deklaruje, že mestu daruje časť majetku zhromaždeného v rámci tohto systému, čím ho odbremení od finančných výdavkov. Výhodou pre mesto je aj to, že Slovnaft bude zodpovedný za samotnú prevádzku. Tento model spolupráce bol zo všetkých predostretých plánov aj od iných firiem pre mesto najvýhodnejší.

Impulzom pre Slovnaft v rámci tejto iniciatívy bola aj historická spätosť s mestom Bratislava, z čoho vyplýva záujem o vytvorenie služby pre jej obyvateľov. Snahou je tak zlepšiť kvalitu života v hlavnom meste, veľkou motiváciou je zlepšenie dopravnej situácie a v nemalej miere aj zníženie emisií v meste.

„Vnímame, že v Bratislave existuje silný dopyt verejnosti po bikesharingu. S realizáciou podobného projektu už máme reálne skúsenosti z Budapešti, a preto sme radi, že si nás mesto vybralo za partnera. Spoločne pripravíme novú službu pre obyvateľov a návštevníkov nášho hlavného mesta po vzore európskych metropol. Prví cyklisti budú môcť využiť bratislavský bikesharing už na jar budúceho roka,“ povedal predseda predstavenstva a generálny riaditeľ SLOVNAFT, a.s., Oszkár Világi.

Pilotná fáza bikesharingu bude pokrývať najmä najväčšie mestské časti Staré Mesto, Petržalka, Nové Mesto a Ružinov, postupne sa však bude rozrastať aj do ostatných častí hlavného mesta. Bratislava má na daný projekt vyčlenených 460 000 €, spoločnosť SLOVNAFT, a.s., prispeje sumou do 1,5 milióna eur.

Memorandum zaväzuje hlavné mesto SR Bratislavu a Slovnaft k vzájomnej spolupráci pri realizácii bikesharingu, pričom cieľom memoranda je vytvoriť podmienky pre účinnú komunikáciu oboch strán. Konkrétny model spolupráce hlavného mesta SR Bratislava a Slovnaftu bude zakotvený v zmluve o spolupráci, ktorej podpis je ďalším krokom partnerov. Detaily ako názov systému, jeho pokrytie, počet bicyklov a výber dodávateľa budú spolupracujúce strany komunikovať verejnosti postupne.

Bikesharing predstavuje automatizovanú sieť IT systémom prepojených stojanov, prostredníctvom ktorej je možné zapožičať si bicykel a následne ho vrátiť na ktoromkoľvek inom stanovišti. Cyklodoprava je podľa prieskumov v Bratislave najrýchlejším spôsobom dopravy na vzdialenosť 1 – 5 km, a preto je bikesharing skvelým doplnkom ku klasickej verejnej, individuálnej automobilovej či koľajovej doprave. Bratislavský bikesharing bude modernou kombináciou elektrobicyklov a klasických bicyklov.

 

 

Významný rast príjmov v prvom štvrťroku 2017 vo všetkých podnikateľských segmentoch Skupiny MOL

 • Skupina MOL dosiahla CCS EBITDA vo výške 614 mil. USD, čo predstavuje medziročný nárast o 21 %
 • V porovnaní s prvým štvrťrokom roku 2016 sa podiel divízie Upstream zvýšil o 50 %
 • Historicky najlepšie výsledky za prvý štvrťrok v divíziách Downstream a Služby zákazníkom (Maloobchod)
 • Čistý zisk medziročne vzrástol o 24 % na 323 mil. USD

Budapešť 5. mája 2017 - Skupina MOL dnes oznámila svoje finančné výsledky za 1. štvrťrok 2017. Všetkým podnikateľským segmentom - Upstream, Downstream, Služby zákazníkom (Consumer Services) a Midstream zemný plyn - sa v prvom štvrťroku podarilo zlepšiť svoje výsledky v porovnaní s rovnakým obdobím v predchádzajúcom roku.

Prevádzkový zisk (EBIDTA) divízie Upstream zaznamenal medziročný rast o 50 % na 219 mil. USD vďaka kapitalizácii vyšších cien ropy a vysoko konkurenčným aktívam. Výroba bola na stabilnej úrovni 111 500 barelov ropného ekvivalentu za deň.

Divízia Downstream zaznamenala historicky najvyšší zisk pred zdanením, úrokmi a odpismi, očisteného o náklady súvisiace s precenením zásob (clean CCS EBITDA) za prvý štvrťrok vo výške 324 mil. USD, čo je o 15 % viac ako v rovnakom období predchádzajúceho roka. Rast bol výsledkom oveľa lepšej dostupnosti aktív (a tým aj stabilných objemov a výnosov) a priaznivých marží tak v rafinérskom, ako aj v petrochemickom segmente.

Divízia Služby zákazníkom (Consumer Services) tiež zaznamenala za prvý štvrťrok historicky najlepší výkon, keď došlo k medziročnému rastu EBITDA o 17 %. Výsledok 55 mil. USD divízia dosiahla vďaka väčším objemom predaja pohonných hmôt a vyššiemu podielu predaja nepalivových produktov. Priaznivé prostredie zaistilo päťpercentný rast spotreby pohonných hmôt v regióne strednej a východnej Európa.

Segment Midstream zemný plyn, ktorý sa stabilne podieľa na celkových výsledkoch Skupiny MOL, dosiahol v prvom štvrťroku EBITDA vo výške 70 mil. USD, čo predstavuje medziročný rast o 4 %.

 

Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny MOL Zsolt Hernádi k výsledkom uviedol: "Prvý štvrťrok bol vynikajúcim štartom do roku 2017, keď všetky naše podnikateľské segmenty zaznamenali výrazný rast zisku. Dokázali sme totiž plne využiť výhody priaznivého externého prostredia a vychádzať pritom z nášho systematického úsilia o zlepšenie efektívnosti a nízkonákladových, vysoko kvalitných aktív. Divízia Downstream zažila historicky najlepší prvý štvrťrok vďaka výrazne vyššej dostupnosti aktív a výhodným maržiam, divízia Služieb zákazníkom - Maloobchodu,  pokračovala vo výraznom vzostupe a divízia Upstream úspešne využila výhody vyšších cien ropy a veľmi konkurencieschopných nákladov. Tieto úspechy sú pevným základom pre zvyšok roka, keď opäť plánujeme dosiahnuť EBITDA vo výške minimálne 2 mld. USD a dosiahnuť hlavné míľniky Stratégie Skupiny MOL do roku 2030."

V roku 2017 ožije ďalších 23 zelených oáz po celom Slovensku

Banská Bystrica, apríl 2017

Revitalizácia parku, obnova náučného chodníka, vytvorenie komunitnej záhrady a mnohé ďalšie  ekologické projekty po celom Slovensku sa zrealizujú vďaka podpore z grantového programu Zelené oázy. V 11. ročníku, ktorý vyhlásila Nadácia Ekopolis a spoločnosť SLOVNAFT, a.s., získalo podporu 23 projektov v celkovej výške 56 000 eur.

Grantový program Zelené oázy podporuje vytváranie, obnovu alebo oživenie ekologicky hodnotných lokalít a trás. O grant mohli žiadať registrované mimovládne neziskové organizácie, základné a stredné školy, učilištia, centrá voľného času a komunitné centrá a tiež mestá a obce. Dôležitým cieľom programu je podpora spolupráce a partnerstiev na lokálnej úrovni. Do grantového programu v aktuálnom ročníku prihlásilo svoje projekty 338 žiadateľov a poradný výbor grantového programu vybral do druhého kola 80 projektov.

Za 11 rokov fungovania grantového programu Zelené oázy sme sa presvedčili, že na zlepšenie nášho okolia nie sú potrebné výhradne veľké projekty. Dôležitý je nie len dobrý nápad a chuť ho realizovať, ale aj angažovanosť ľudí a komunity. A takto si ľudia vytvárajú ešte bližší vzťah k prostrediu, v ktorom žijú.“ povedal Anton Molnár, riaditeľ podnikovej a marketingovej komunikácie SLOVNAFT, a.s.

Zelené oázy vstupujú do svojej druhej dekády. Viac ako dvesto realizovaných projektov v oblastiach ochrany prírodného a kultúrneho dedičstva a voľnočasových aktivít a tisícky zúčastnených dobrovoľníkov už dávno potvrdili najskôr iba náš predpoklad a očakávanie, že podporovať miestnych aktívnych ľudí so záujmom o svoje okolie je nadmieru výhodná "investícia". Ľudia nás neustále prekvapujú svojím nadšením, kreativitou a odhodlaním, svojím aktívnym pozitívnym vzťahom k miestu, kde žijú a ktoré si chcú pretvárať podľa svojich predstáv a potrieb,” uvádza Milan Hronec, programový manažér z Nadácie Ekopolis.

Medzi projekty, ktoré v roku 2017 najviac zaujali poradný výbor grantového programu, patrí Školiace stredisko mladých včelárov. Zámerom projektu je vytvoriť v skanzene Ľubovnianskeho hradu miesto, kde by sa ľudia oboznámili s včelárstvom ako remeslom, ako koníčkom. Plánujú tu vysadiť ovocný sad s tradičnými drevinami, zátišie s ovocnými kríkmi, vytvoriť miesto s lavičkami, kde by sa prednášalo spolu s ukážkami pri úľoch a osadiť tabule s vysvetlením roku včelára a životom včely.

Medzi zaujímavé projekty patrí tiež projekt Braille sa učí nielen z kníh, ktorého cieľom je vybudovať v areáli Spojenej školy internátnej v Bratislave – Karlova Ves záhradu s interaktívnymi záhradnými prvkami prispôsobenými pre nevidiacich. Táto záhrada má spájať ľudí zo zdravej populácie a detí zo zdravotným hendikepom a búrať bariéry a predsudky o inakosti.

Bude zaujímavé sledovať aj výsledok projektu Od Kalvárie po Krížny vrch. V rámci projektu, ktorého predkladateľom je mesto Levice, ide o prepojenie dvoch lokalít, čím sa vytvorí zaujímavá turistická trasa spájajúca dva náučné chodníky.

Projekty podporené v tomto ročníku programu budú realizované v období od apríla do septembra 2017.

Podrobné informácie o podporených projektoch nájdete na www.ekopolis.sk, www.oazy.sk a www.slovnaft.sk. Viac informácií poskytne programový manažér Nadácie Ekopolis Milan Hronec,  048 / 470 10 95, 0911 452 457, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript..

Podporené projekty v roku 2017 z grantového programu Zelené oázy: www.oazy.sk

 

Slovnaft vyplatí akcionárom dividendu 4 eurá na akciu

 • riadne valné zhromaždenie spoločnosti Slovnaft dnes schválilo výplatu dividendy 4 eurá na akciu
 • celkovo sa na dividendách vyplatí 82,5 milióna eur

BRATISLAVA, 6. apríla 2017 – Riadne valné zhromaždenie akcionárov spoločnosti SLOVNAFT, a.s., dnes rozhodlo, že spoločnosť vyplatí akcionárom dividendy z nerozdeleného zisku minulých rokov vo výške 4 eurá na jednu akciu. Celkovo spoločnosť na dividendách vyplatí 82,5 milióna eur.

Nárok na výplatu dividend má fyzická alebo právnická osoba, ktorá bola ku dňu 13. apríla 2017 (rozhodujúci deň na určenie osoby oprávnenej uplatniť dividendu) evidovaná u Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a. s. (CDCP) ako akcionár spoločnosti SLOVNAFT, a.s., alebo ktorej bol zriadený držiteľský účet podľa § 105a zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch v platnom znení. Dividenda je splatná najneskôr do 60 dní od dátumu rozhodujúceho dňa na určenie osoby oprávnenej uplatniť si právo na dividendu, ktorým je 13. apríl 2017. V prípade, že si akcionár neuplatní do dátumu splatnosti svoje právo na dividendy spôsobom uvedeným v týchto zásadách, budú nevyplatené dividendy uložené na účte spoločnosti SLOVNAFT, a. s., po dobu 4 rokov.

Akcionári dnes prerokovali výročnú správu spoločnosti SLOVNAFT, a.s., a schválili riadnu individuálnu a konsolidovanú účtovnú závierku spoločnosti SLOVNAFT, a.s., za rok 2016.

Na základe rozhodnutia riadneho valného zhromaždenia bol za člena predstavenstva opätovne zvolený Ferenc Horváth. Novým členom predstavenstva bude Zsolt Pethő, ktorý na tejto pozícii vystrieda Vladimíra Kestlera. Zsolt Pethő je v súčasnosti viceprezidentom Skupiny MOL pre zásobovanie, obchodovanie a optimalizáciu. Za člena dozornej rady bol opätovne zvolený Szabolcs István Ferencz. Richarda Austena vystrieda ako člen dozornej rady Slavomír Hatina, ktorý je zároveň členom dozornej rady spoločnosti MOL. Členovia predstavenstva a dozornej rady spoločnosti sú do funkcie volení na päť rokov.

Väčšinovým akcionárom Slovnaftu je medzinárodná ropná a plynárenská spoločnosť MOL s 98,4-percentým podielom, ostatní akcionári držia 1,6 percenta akcií.

V Slovnafte sa v apríli začnú generálne revízie časti rafinérskej výroby

 • Rozsiahla kontrola technického stavu a údržba boli vopred naplánované a potrvajú zhruba dva mesiace
 • V rámci generálnych revízií Slovnaft do svojich zariadení investuje viac ako 57 miliónov eur
 • Zákazníci bratislavskej rafinérie odstávky nepocítia, ich požiadavky pokryjú zásoby a produkcia v rámci materskej Skupiny MOL

BRATISLAVA, 5. apríla 2017 – Spoločnosť SLOVNAFT, a.s., odstaví po Veľkej noci časť svojich výrobných zariadení. Dôvodom sú pravidelné generálne revízie, ktoré majú zabezpečiť ďalší bezproblémový chod technológií. Odstavených bude postupne 16 výrobných jednotiek. Ich opätovný nábeh na plnú produkciu je naplánovaný na polovicu júna 2017.

Počas generálnych revízií bude prebiehať rozsiahla kontrola technického stavu a údržba zariadení, ako aj ich modernizácia. Cieľom je zníženie energetickej náročnosti v oblasti výroby ropných produktov a zvýšenie bezpečnosti. Investície Slovnaftu v rámci generálnych revízií dosiahnu celkovo viac ako 57 miliónov eur, z toho je na opravy a údržba vyčlenených približne 33 miliónov a na modernizáciu  viac ako 24 miliónov eur.

Práce počas generálnych revízií môže sprevádzať zvýšená hladina hluku, vznik zápachu a prípadné spaľovanie na poľných horákoch. Cieľom spoločnosti Slovnaft je skrátiť negatívne vplyvy činností znižujúcich pohodlie obyvateľov žijúcich v okolí rafinérie na nevyhnutné minimum.

Hlavným dodávateľom je dcérska spoločnosť Slovnaft Montáže a Opravy, ktorá väčšinu prác zabezpečí prostredníctvom externých dodávateľov a časť vlastnými pracovníkmi. Počas generálnych revízií bude v Slovnafte pracovať približne 1400 externých pracovníkov.

Odstávka časti bratislavskej rafinérie vďaka včasnému plánovaniu neovplyvní objednávky zákazníkov. Spoločnosť si vytvorila dostatočné zásoby, prípadný vyšší dopyt dokáže pokryť produkciou ďalších rafinérií Skupiny MOL prípadne prostredníctvom lokálnych nákupov na exportných trhoch.

Skupina MOL komunikuje so záujemcami o absolventský program Growww cez novinku od Facebooku – Messenger Bot

 • Skupina MOL, materská spoločnosť Slovnaftu, využíva nový komunikačný nástroj od Facebooku - Messenger Bot
 • cieľom je osloviť čerstvých absolventov univerzít a vysokých škôl a poskytnúť im detailné informácie o medzinárodnom absolventskom programe Growww
 • tento rok Slovnaft ponúka na výber z 12 pozícií, záujemcovia sa do 7. apríla môžu uchádzať aj o pracovné miesta v ďalších krajinách, kde pôsobí Skupina MOL 

BRATISLAVA, 31. marec – Skupina MOL, materská spoločnosť Slovnaftu, spustila nový spôsob komunikácie s čerstvými absolventmi univerzít a vysokých škôl cez novinku od Facebooku s názvom Messenger Bot. Aj touto formou im ponúka detailné informácie a odpovede na otázky týkajúce sa medzinárodného absolventského programu Growww. Záujemcovia s maximálne ročnou praxou sa do programu môžu prihlásiť do 7. apríla 2017 na stránkach www.slovnaft.sk/growww alebo www.molgroup.info/growww.

Ako jednu z možností oslovenia a informovania čerstvých absolventov o programe Growww zvolila Skupina MOL novú službu od Facebooku s názvom Messenger Bot. Ide o úplne nový komunikačný nástroj, ktorému môžu ľudia napísať správu a dostanú príslušnú odpoveď. Konverzáciu je možné začať vyhľadaním hesla „Growww“  v aplikácii Messenger a odoslaním správy s pozdravom „Hi“. Viac o fungovaní aplikácie nájdete vo videu.

V 11. ročníku medzinárodného absolventského programu Growww ponúka Slovnaft 12 pozícií v oblasti prevádzkovania výroby, operatívnej údržby, predaja, financií či IT. Tie plánuje obsadiť 16 mladými ľuďmi. Záujemcovia sa môžu uchádzať o aj pracovné miesta v ďalších krajinách, v ktorých pôsobí Skupina MOL.

Všeobecným cieľom medzinárodného programu Growww je zamestnávať najlepších absolventov a mladých odborníkov z rôznych odborov. Keďže pre túto skupinu ľudí je komunikačným kanálom číslo jeden aplikácia Messenger, používanie služby Messenger Bot považuje Skupina MOL pre účely náboru ako veľmi efektívne.

Absolventský program Growww vytvorila Skupina MOL v roku 2007. Tento rok ponúka celkovo 176 pozícií v 9 krajinách, a to v oblastiach strojárstva, IT, ekonomiky a prírodných a spoločenských vied. Okrem Slovenska sú k dispozícii pozície v Rakúsku, Maďarsku, Slovinsku, Chorvátsku, Bosne a Hercegovine, Taliansku, Poľsku a Českej republike. Absolventi sa môžu prihlásiť do 7. apríla 2017.

Vybraní kandidáti budú mať počas dvanásťmesačného programu Growww priradeného školiteľa, ktorý im pomôže s úlohami a na ktorého sa môžu pri svojich povinnostiach obrátiť. V rámci programu Business Education, ako aj od svojich kolegov, získajú prehľad o fungovaní Slovnaftu a o činnostiach materskej Skupiny MOL.

Detské divadelné predstavenia navštívilo vďaka projektu So Slovnaftom do divadla už viac ako 30 tisíc školákov

Bratislava, 27. marca 2017 - Od roku 2012 navštívilo divadelné predstavenia vďaka projektu
So Slovnaftom do divadla viac ako 30 000 školákov. Projekt vznikol v snahe pomôcť základným školám vo väčšej miere využiť kultúrne poukazy Ministerstva kultúry SR, keďže preprava detí na kultúrne podujatia často prevyšovala ich finančné možnosti. Slovnaft preto v spolupráci so SAD Dunajská Streda a Eurobus, a.s., zabezpečuje ich prepravu. Prepravu detí zatiaľ spoločnosť podporila sumou 140 000 eur.

Ambasádorkou projektu sa v tomto roku stala herečka Táňa Pauhofová: „Teším sa z toho, pretože v čase mobilov, tabletov, aplikácií a hier je návšteva divadla pre mnohé deti ako sci-fi. Umožniť im navštíviť divadelné predstavenie je ako otvoriť im dvere do iného sveta. Potom už je len na každom z tých detí, či sa mu ten svet zapáči alebo nie... Ale týmto projektom deťom dávame možnosť vyskúšať si to a rozhodnúť sa“.

Okrem Malej Scény v Bratislave sa do projektu zapojili aj Jókaiho divadlo v Komárne, Divadlo Martin, Spišské divadlo, Bábkové divadlo v Košiciach, Štátne divadlo v Košiciach a Divadlo Thália Színház v Košiciach.

Anton Molnár, riaditeľ podnikovej a marketingovej komunikácie SLOVNAFT, a.s.,: „Našou ambíciou nie je lámať rekordy v návštevnosti detských predstavení, ale umožniť čo najviac deťom zažiť ozajstnú divadelnú atmosféru. Pre nás je tento projekt dlhodobým záväzkom, ale zároveň aj investíciou do výchovy novej generácie.“

Cieľom projektu je aspoň raz mesačne prepraviť 4 autobusmi deti do divadla, ktoré je vzdialené od školy do 50 km. V prípade rozšírenia spolupráce o ďalšie mestá by sa prepravná kapacita mohla zvyšovať.

 

 
     
   

Jedno z najstarších bežeckých podujatí na Slovensku – Beh okolo Slovnaftu bude tento rok 18. mája

 • V roku 2017 sa beží v poradí už 57. ročník Behu okolo Slovnaftu
 • Registrácia je otvorená na stránke www.behokoloslovnaftu.sk, štartovné sa neplatí
 • Najrýchlejších bežcov čaká prémiové ocenenie so zatavenou kvapkou ropy

Bratislava, 20. marca 2017 – Jedno z najstarších bežeckých podujatí na Slovensku, Beh okolo Slovnaftu, sa uskutoční 18. mája 2017 v športovom areáli bratislavského Vlčieho hrdla. V poradí 57. ročník podujatia je otvorený pre širokú verejnosť a v samostatných kategóriách pre žiakov SOŠ Chemickej a zamestnancov spoločnosti Slovnaft. Najrýchlejších bežcov v kategóriách dospelých čaká prémiové ocenenie so zatavenou kvapkou ropy. Prihlasovanie je otvorené na stránke www.behokoloslovnaftu.sk do 11. mája 2017. Podujatie organizuje Združenie klubov Apollo v spolupráci so spoločnosťou Slovnaft.

Novinkou 57. ročníka Behu okolo Slovnaftu bude prémiové ocenenie so zatavenou kvapkou ropy. To čaká na bežcov v kategóriách dospelých, ktorí najrýchlejšie odbehnú prvý 1500 metrový okruh. V troch hlavných disciplínach Behu okolo Slovnaftu je pre bežcov pripravených 19 kategórií, rozdelených podľa pohlavia a veku účastníkov. Účastníci sa môžu registrovať prostredníctvom online formulára na stránke www.behokoloslovnaftu.sk najneskôr do 11. mája 2017.

Štartovné na behu sa neplatí. Podujatie začne o 16:00 behom pre žiakov SOŠ Chemickej a pokračuje firemným behom pre zamestnancov Slovnaftu. Behy pre verejnosť odštartujú krátko po 17:00.

Uplynulého ročníka Behu okolo Slovnaftu sa zúčastnilo 188 bežcov. Víťazom hlavnej kategórie mužov bol Alexander Jablokov z klubu AK Slávia UK Bratislava, ktorý odbehol 9000 m v čase 30 minút a 15 sekúnd. Rekordérom v počte štartov sa stal Gustáv Erdelský, ktorý si za svoj 48. odbehnutý ročník prebral čestné uznanie.

Beh okolo Slovnaftu organizuje Združenie klubov Apollo v spolupráci so spoločnosťou Slovnaft. Združenie je neziskovou organizáciou, ktorá združuje a podporuje mimopracovné aktivity pre zamestnancov SLOVNAFT, a.s., a ich rodinných príslušníkov.

VOĽNE SŤAHOVATEĽNÉ DOKUMENTY

Talentovaní mladí ľudia opäť získali granty z programu Talenty Novej Európy

 • Do 10. ročníka Talentov Novej Európy sa prihlásilo 183 mladých ľudí
 • Granty v celkovej výške 66 000 eur si rozdelí 54 talentov

BRATISLAVA, 13. marca 2017 - Veda, umenie a šport. Tri oblasti, v ktorých na Slovensku vyniká veľa mladých ľudí. V rámci jubilejného 10. ročníka grantového programu Talenty Novej Európy (TNE) si 54 najvýraznejších talentov rozdelilo celkovo 66 000 eur. Do programu sa tento rok prihlásilo 183 talentovaných mladých ľudí.

O udelení grantov v programe TNE, ktorý už desiaty rok organizuje spoločnosť Slovnaft so Stredoeurópskou nadáciou, rozhodovali februárové finálové kolá. Dve odborné poroty, v ktorých boli zastúpení aj herec Michal Hudák, výtvarníčka Ilona Németh, matematik SAV Anatolij Dvurečenskij, jazykovedec Jozef Tancer, riaditeľ Konzervatória v Bratislave Peter Čerman, bývalý hokejový reprezentačný tréner Ján Filc a pedagóg FTVŠ UK Ľubor Tománek, vybrali a navrhli podporiť 27 talentov z oblasti športu a rovnaký počet z oblasti umenia a vedy.

Medzi podporenými v rámci tohto ročníka TNE bol napríklad aj 17-ročný vedec Samuel Smoter, ktorý získal bronzovú medailu na jednej z najväčších projektových súťaží v americkom Houstone. V kategórii Životné prostredie bodoval vďaka svojmu projektu vývoja nového filtra, ktorý odstraňuje z vody ťažké kovy.

V športovej oblasti sa porota rozhodla podporiť iba 9-ročnú talentovanú šachistku Luciu Kapičákovú. Okrem toho, že je majsterka Európskej únie mládeže v šachu, sa chce stať aj majsterkou Európy a sveta. Šach hráva súťažne od svojich 6 rokov a pravidelne vyhráva aj nad 18-ročnými súpermi. Jej snom je otvoriť si vlastnú šachovú školu, ktorá na Slovensku chýba.

Michal Hudák zhodnotil výber talentov svojsky: „Decká, ktoré boli tento rok podporené to v živote ďaleko dotiahnu. Nielenže majú talent, ale aj odhodlanie a sebavedomie. Už si živo predstavujem ako budem na showbiznisovom dôchodku pozerať v telke ako švédsky kráľ odovzdáva v Štokholme nejakú cenu malému útlemu blondiakovi a vtedy poviem svojim vnukom: Pred 20-timi rokmi stál predo mnou na pódiu a rozhodoval sa, či má byť moderátor alebo vedec. Ja som mu povedal kašli na vedu... čo si myslíš, že získaš nobelovku?“.

Počas uplynulých desiatich rokov mohlo rozvíjať svoj talent aj vďaka grantu TNE veľa výnimočných mladých ľudí. Ukážkovou investíciou do talentu je 23-ročný chemik Marek Buchman, ktorý už má za sebou štúdium na Oxforde. Momentálne si v americkom Houstone robí doktorát a pra¬cu¬je na výrobe látok s vyso¬kou bio¬lo¬gic¬kou akti¬vi¬tou, ktoré by mohli byť pou¬žité ako che¬mo¬te¬ra¬pe¬utiká pri liečbe rakoviny. NASA dokonca po Marekovi pomenovala asteroid. Marek Buchman vysvetľuje: „Pomenovanie asteroidu bola vlastne cena od NASA za druhé miesto na medzinárodnej súťaži Intel ISEF v kate¬gó¬rii ché¬mia.“ Intel ISEF je jedna z najprestížnejších súťaží pre mladých vedcov na svete.

Grant z programu TNE získala v minulosti aj 21-ročná Emília Petríková, slovenský supertalent v oblasti biológie. V roku 2014 vyhrala súťaž Európskej únie pre mladých vedcov a v rokoch 2015 a 2016 sa zúčastnila na stážach na rádiologickom oddelení prestížnej Mayo Clinic v USA, kde sa venovala výskumu zameranému na mozgové nádory – glioblastómy.

Zo športovcov, ktorí boli podporení počas desiatich rokov programu, treba spomenúť 20-ročnú Naďu Daabousovú, ktorá si v mladom veku splnila najväčší sen športovcov tejto planéty. V minulom roku štartovala v synchronizovanom plávaní na letnej olympiáde v Riu de Janeiro.

Opakovanú podporu z grantového programu získala 16-ročná športovkyňa Klaudia Nemcová. Tento rok sa jej podarilo ako historicky najmladšej lyžiarke kvalifikovať na majstrovstvá sveta v slalome do hlavnej seniorskej súťaže žien.

„Keď si uvedomíme, že títo mladí ľudia obetujú väčšinu svojho detstva rozvoju talentu, tak niet pochýb o tom, že si zaslúžia veľkú morálnu a finančnú pomoc. Keďže naša krajina kladie väčší dôraz na morálnu podporu, je dobré, že sú inštitúcie ako Stredoeurópska nadácia a Slovnaft, ktoré ich podporia aj peniazmi. Za všetkých budúcich majstrov Európy, sveta či nositeľov prestížnych svetových vedeckých a umeleckých ocenení im ďakujem“, povedal bývalý tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Ján Filc.

Počas desiatich rokov existencie programu Talenty Novej Európy získalo granty v celkovej výške 648 tisíc EUR už 347 talentovaných mladých ľudí. Financie využili napríklad na nákup laboratórnych pomôcok, hudobných nástrojov, technického vybavenia či na účasť na profesijných a študijných stážach, sústredeniach a športových súťažiach doma a v zahraničí.

Program Talenty Novej Európy priblížila výkonná riaditeľka Stredoeurópskej nadácie Szilvia Czuczor: „Na to, aby sa talent mladých ľudí prejavil aj v dospelosti, vplýva viacero faktorov. Okrem prirodzenej danosti sú to aj motivácia, rodinné zázemie, dobrý tréner alebo učiteľ a samozrejme peniaze na rozvoj talentu. Aj tento rok sme vyvinuli maximum úsilia, aby granty získali tí najtalentovanejší. Som presvedčená, že peniaze investované do talentovaných mladých ľudí majú pre krajinu porovnateľnú pridanú hodnotu ako napríklad investície do infraštruktúry“.

Viac informácií o programe Talenty Novej Európy nájdete na www.tne.sk

Video z finálových kôl si môžete pozrieť na https://www.youtube.com/watch?v=l-ZhjTCcOek

 

 
     
 
     
 

Slovnaft otvára 11. ročník absolventského programu Growww

 • ročný platený program Growww je určený absolventom univerzít a vysokých škôl s praxou maximálne jeden rok
 • žiadosti je možné podávať do 7. apríla 2017
 • Slovnaft ponúka absolventom zamestnanie na 12 pozíciách, mladí ľudia sa môžu uchádzať aj o pracovné miesta v ďalších krajinách, kde pôsobí jeho materská spoločnosť, Skupina MOL

Bratislava 27. februára 2017 – Spoločnosť SLOVNAFT, a.s., opäť otvára svoje brány absolventom univerzít a vysokých škôl. V 11. ročníku programu Growww ponúka absolventom s maximálne ročnou praxou 12 pracovných pozícií. Cieľavedomí mladí ľudia, ktorí sa chcú rozvíjať v medzinárodnej spoločnosti, sa do programu môžu prihlásiť do 7. apríla 2017 na stránkach www.slovnaft.sk/growww alebo www.molgroup.info/growww.

Program Growww ponúka čerstvým absolventom vysokých škôl a univerzít, ako aj mladým ľuďom s praxou maximálne jeden rok, príležitosť získať zamestnanie ihneď po skončení štúdia. V 11. ročníku programu Slovnaft hľadá 16 mladých ľudí na obsadenie 12 pozícií v oblasti prevádzkovania výroby, operatívnej údržby, predaja či financií a IT. Do programu je možné prihlásiť sa do 7. apríla 2017.

„Keďže moja myseľ ako čerstvej absolventky univerzity bola stále naladená na školský režim, umožnilo mi to prijímať veľa informácií z rôznych oblastí. Dozvedela som sa nielen o technológii spracovania ropy, ale aj o základoch biznisu a zlepšovaní procesov. Oceňujem taktiež prístup mojich starších kolegov, ktorí mi stále dávajú množstvo rád a príležitostí na osobný rozvoj. Táto práca je pre mňa výzvou, no zároveň ma baví a napĺňa,“ hovorí Katarína Hrčková z útvaru Optimalizácia procesov a riadenie projektov, ktorá sa zúčastnila programu Growww 2016.

Vybraní kandidáti budú mať počas dvanásťmesačného programu Growww priradeného školiteľa, ktorý im pomôže s úlohami a na ktorého sa môžu pri svojich povinnostiach obrátiť. V rámci programu Business Education, ako aj od svojich kolegov, získajú prehľad o fungovaní Slovnaftu a o činnostiach materskej Skupiny MOL.

„Skupina SLOVNAFT získala za posledných desať rokov vďaka absolventskému programu Growww 300 mladých talentovaných ľudí. Z nich sú zhruba tri štvrtiny stále zamestnancami našich spoločností, mnohí už na manažérskych pozíciách. Mladým ľuďom ponúkame nielen osobnostný, ale aj kariérny rozvoj, a preto som presvedčený, že sa v najbližších rokoch stanú členmi vedenia nielen Slovnaftu ale aj Skupiny MOL ako najväčšej a najúspešnejšej energetickej spoločnosti v regióne,“ povedal člen predstavenstva SLOVNAFT, a.s., Gabriel Szabó.

Voľné pracovné pozície pre absolventov neponúka len Slovnaft, ale aj ďalšie spoločnosti Skupiny MOL. Celkovo je pre mladých ľudí vytvorených 175 pozícií v 10 krajinách v oblasti strojárstva, IT, ekonómie a prírodných a spoločenských vied.

Prostredníctvom absolventského programu Growww hľadá Skupina MOL mladých ľudí už od roku 2007 s cieľom podporovať ich osobný rozvoj, a prispievať tak k neustálemu zlepšovaniu spoločnosti. Spoločne so svojimi mladými zamestnancami chce tiež dosiahnuť naplnenie svojich zámerov vyplývajúcich z nedávno predstavenej Stratégie 2030, a to poskytovať čo najkvalitnejšie a najžiadanejšie služby pre ľudí na cestách.

Ďalšie informácie o programe a voľných pozíciách nájdete na www.slovnaft.sk/growww  a www.molgroup.info/growww.

×