Facebook Linkedin Youtube Twitter Instagram Corobim

Triediť novinky podľa dátumu:

Triediť novinky podľa kľúčového slova:

Palivá od Slovnaftu sú pripravené aj na arktickú zimu

 • na čerpacích staniciach Slovnaft sa od polovice novembra predávajú výhradne zimné motorové palivá
 • automobilové benzíny aj motorová nafta v sieti čerpacích staníc Slovnaft sú aditivované a ich úžitkové vlastnosti sú prispôsobené náročnejším podmienkam v zimných mesiacoch
 • motorová nafta TEMPO Plus na čerpacích staniciach Slovnaft je vhodná pre teploty do -20 °C, v prípade extrémnych mrazov sa odporúča natankovať prémiový EVO Diesel, ktorý zvládne teploty až do -40 °C

BRATISLAVA, 5. januára 2017 Extrémna zima, ktorá v najbližších dňoch zasiahne Slovensko, pravdepodobne preverí aj vodičov a stav ich vozidiel. Motoristi môžu problémom so štartovaním predísť udržiavaním dobrého technického stavu svojich vozidiel, kontrolou autobatérie, prevádzkových kvapalín a tankovaním kvalitných motorových palív. Tie sú jedným z predpokladov, aby motor naskočil aj v tých najtuhších mrazoch.

Slovenská legislatíva predajcom určuje, aby v období od 16. novembra do 28. resp. 29. februára predávali palivá, ktorých vlastnosti sú prispôsobené odlišným klimatickým podmienkam v zimnom období.  Zloženie automobilových benzínov a motorovej nafty je preto v zime odlišné; benzíny obsahujú viac prchavých zložiek, ktoré zabezpečujú lepšiu odpariteľnosť paliva. Motorová nafta zase obsahuje menšie množstvo ťažkých parafínov, ktoré majú tendenciu pri mínusových teplotách kryštalizovať, a tým zaniesť palivový filter. Zmena v zložení zabezpečuje lepšiu štartovateľnosť aj chod motora pri mínusových teplotách.

Sieť čerpacích staníc Slovnaft ponúka už aditivované palivá, ktoré zlepšujú ich úžitkové aj nízkoteplotné vlastnosti. Motoristi tak nemusia do nádrží prilievať ďalšie látky. Automobilové benzíny od Slovnaftu spĺňajú požiadavky aj pre extrémne nízke teploty, motorová nafta TEMPO Plus je vhodná do -20 °C, v prípade arktických mrazov sa odporúča natankovať prémiový EVO Diesel, ktorý zvládne teploty až do -40 °C.

V zimných mesiacoch sa odporúča tankovať plnú nádrž, keďže kondenzáciou vzdušnej vlhkosti v nádrži sa do palivového systému môže dostať voda. Vyšší objem paliva znižuje množstvo vzduchu v nádrži, a tým aj prípadné problémy s vyzrážanými kryštálmi vody pri teplotách nižších ako 0 °C.

Čo je dobré vedieť o motorových palivách v zimných mesiacoch.

Prečo sa palivá delia na letné a zimné?

Letné a zimné motorové palivá s majú kvalitu optimálnu pre klimatické podmienky príslušného ročného obdobia. Sú tiež  prispôsobené environmentálnym aspektom, ktoré vplývajú na manipuláciu s palivom –napríklad tlak pár benzínu v lete.

V čom sa líši zloženie a vlastnosti letných a zimných palív?

Rozdiel medzi letným a zimným palivom je daný ročným obdobím, kedy sa používa. Počas letných mesiacov nie sú motorové palivá vystavované nízkym teplotám, na ktoré je citlivý tak benzín, ako aj motorová nafta.

Samotné zloženie motorovej nafty je v zimnom období mierne odlišné, aby bola  zabezpečená lepšia odolnosť paliva voči nízkym teplotám. Motorová nafta obsahuje menšie množstvo ťažkých parafínov, ktoré majú tendenciu pri mínusových teplotách kryštalizovať ako prvé. Motorová nafta obsahuje v zimnom období aj špeciálne aditíva napomáhajúce eliminovať negatívne správanie parafínov, ktoré sú prirodzenou súčasťou paliva. Funkciou aditívov je potláčať vznik parafinických kryštálov a zároveň zamedzovať ich zhlukovaniu.

V zime sa okrem dieslových motorov kladú odlišné požiadavky aj na palivá pre zážihové motory. Hlavný rozdiel oproti letnému benzínu je, že obsahuje viac prchavých zložiek. Vďaka prchavým zložkám má palivolepšiu odpariteľnosť, čo v kombinácii s destilačným profilom zabezpečuje spoľahlivú  štartovateľnosť a plynulý chod motora aj pri mínusových teplotách okolia.

Odkedy sú na čerpacích staniciach v predaji zimné palivá?

Pre obe palivá (automobilové benzíny, motorové nafty) platí rovnaké zimné obdobie, a to najneskôr od 16. novembra do 28. resp. 29. februára.

Predávajú všetky čerpacie stanice zimné palivá?

Kvalita palív na čerpacích staniciach musí byť v súlade s príslušnými normami (STN EN 228 pre automobilové benzíny a STN EN 590 pre motorové nafty).  Podľa vyhlášky 228/2014 Z.z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a vedenie prevádzkovej evidencie o palivách, je povinný každý predajca v predpísanom zimnom období predávať palivá podľa príslušnej zimnej špecifikácie. Kontrolu dodržiavania vyhlášky zabezpečuje  Slovenská inšpekcia životného prostredia.

Okrem toho renomovaní predajcovia, vrátane siete Slovnaft, ponúkajú prémiovú motorovú naftu, ktorá je schopná odolávať aj oveľa náročnejším klimatickým podmienkam než štandardná motorová nafta.

Je možné zistiť, že tankujem zimné palivo? 

Motorista, ktorý tankuje palivo na čerpacej stanici, nedokáže pri pohľade na prietokomer alebo tankovaciu pištoľ povedať, či tečie letný, prechodový, alebo zimný benzín, respektíve motorová nafta. Každopádne predajca musí zabezpečiť pre zákazníka kvalitu prislúchajúcu danému obdobiu podľa noriem a vyhlášok pre automobilové benzíny a motorové nafty.

Na čerpacích staniciach Slovnaft majú zákazníci k dispozícii dokumenty, ktoré obsahujú aj informácie o aktuálne predávanom palive. Podľa nich si môže zákazník overiť, aké palivo sa práve nachádza na príslušnej čerpacej stanici.

Čo robiť, ak som mal vozidlo dlhšiu dobu v garáži a nejazdil som s ním?

Teraz v zime nie je vhodné sa spoliehať na motorovú naftu natankovanú pred 16. novembrom. Takéto motorové nafty ešte neobsahovali príslušné aditíva a ich letná kvalita neumožňuje garantovať bezproblémové úžitkové vlastnosti pri dlhodobo nízkych teplotách. Pri výmene letného paliva za zimné je optimálne ísť tankovať s čo najmenším objemom starého paliva v nádrži. Tým minimalizujeme negatívny vplyv letnej motorovej nafty na nízkoteplotné úžitkové vlastnosti zimnej motorovej nafty.

Je potrebné k zimnému palivu ešte pridávať špeciálne aditíva?

Zimná motorová nafta v  sieti čerpacích staníc Slovnaft je plne aditivovaná a nevyžaduje si pridávanie ďalších aditív. Navyše, neoverené aditíva priliate do paliva nemusia byť kompatibilné so zložkami v palive a môžu spôsobiť komplikácie. .Taktiež preaditivovanie paliva môže viesť k zníženiu účinnosti prísad.

Odolnosť benzínu voči nízkym teplotám je zabezpečená jeho zložením a charakteristickými vlastnosťami, teda benzín ani v zime nezamrzne. Ak dôjde k upchatiu palivového systému u zážihového motora, je to takmer výlučne z dôvodu prítomnosti vody v benzíne.

Nenatankoval som pred mrazmi zimnú naftu a teraz neviem naštartovať. Čo mám spraviť?

Problém s naštartovaním auta v zime môže byť spôsobený viacerými faktormi. Pred zimnou sezónou by si majitelia automobilov mali skontrolovať stav autobatérie, palivových filtrov, prevádzkových kvapalín (olej, chladiaca kvapalina) a u naftových motoroch aj funkčnosť žhavičov. Samozrejme, nemožno úplne vylúčiť ani kvalitu paliva.

Ak nafta už stuhla v palivovom systéme, najvhodnejším riešením je presunúť vozidlo do teplejšieho prostredia garáže alebo servisu, alebo počkať kým vonkajšia teplota nestúpne a nafta sa opätovne nestane tekutou v celom svojom objeme. Tento proces však vo vonkajšom prostredí môže trvať aj niekoľko týždňov. Ak má motorista natankovanú nevhodnú motorovú naftu, tak odporúčame takúto naftu vypustiť a natankovať novú motorovú naftu.

Pri extrémnych mrazoch  (pod -20 °C) odporúčame natankovať prémiovú motorovú naftu EVO diesel, ktorej kvalita je nastavená tak, aby zvládala aj arktické teploty pod -40 °C.

Prečo je lepšie v zime natankovať plnú nádrž paliva?

Do palivového systému sa dostáva voda kondenzáciou vzdušnej vlhkosti. Preto sa odporúča v zime tankovať plnú nádrž, aby sa obmedzilo množstvo vzduchu v nádrži. Vyzrážané kryštály vody pri teplotách nižších ako 0 °C dokážu urýchliť upchatie filtra.

Je možné miešať bežnú a prémiovú naftu? Vylepšia sa tým vlastnosti bežnej nafty?

Miešanie bežnej a prémiovej nafty je možné. To, či sa pridaním prémiovej nafty zlepšia parametre zmiešanej natankovanej nafty závisí najmä od pomeru prémiovej a bežnej nafty ako aj od kvalitatívnych parametroch prémiovej nafty. Prémiová nafta EVO diesel je vhodná aj pre teploty nižšie ako -40 °C.

Štefan Svitko chce na Dakare 2017 patriť opäť medzi najlepších

 • celkové 2. miesto Štefana Svitka na rely Dakar 2016 v kategórii motocyklov je jeho doteraz najlepším výsledkom na tejto súťaži a historicky najlepším umiestnením slovenského jazdca na Dakare
 • na rely odchádza so svojím SLOVNAFT Teamom, novým motocyklom a s pódiovými ambíciami
 • motocykel a sprievodné vozidlá výpravy smerujú do Južnej Ameriky už dnes - 24. novembra, členovia tímu odlietajú koncom decembra 2016

BRATISLAVA, 24. novembra 2016 – Najprv deviate miesto v prvej etape minuloročnej rely Dakar, potom päťkrát štvrtý, raz druhý a v desiatej etape premiérový etapový triumf na Dakare. Vďaka vynikajúco zvládnutým etapám sa 34-ročný slovenský jazdec na začiatku rely prebojoval do prvej päťky. Potom sa prepracoval na tretie miesto a v piatej etape poskočil na druhú pozíciu. V ďalších štyroch etapách si ju upevnil a po príchode do cieľa ho už čakalo fantastické pódiové umiestnenie a cenná Hlava beduína.

Trojnásobný majster Európy, niekoľkonásobný majster Slovenska v enduro a cross country a jazdecký líder motocyklového SLOVNAFT Teamu Štefan Svitko sa v januári postaví na štart prestížnej Rely Dakar 2017 už ôsmykrát. Aj tento raz bude mať k dispozícii novú motorku. Hoci ide o rovnaký model, na akom si vyjazdil tento rok striebro, v detailoch mu ponúka viacero vylepšení, vrátane väčšej podpory od výrobcu motocykla priamo na Dakare.

„Dakar je o dobre pripravenej technike, kondičnej príprave a šťastí, pričom niekedy nemusí stačiť ani táto trojkombinácia. V svetovej 20-ke sú dnes veľmi dobrí jazdci, z ktorých dvaja, traja či piati môžu mať o trochu viac šťastia ako ja a zajazdiť Dakar lepšie,“ hovorí Štefan Svitko.

V rámci 39. ročníka rely Dakar bude Števovi v SLOVNAFT Teame sekundovať osvedčená dvojica – mechanik Zlatko Novosád a Martin Kubačka, zodpovedný za logistiku a prenos informácií z aktuálneho diania domov na Slovensko. Členmi tímu budú tak ako minulý ročník aj Viliam Tóth a Marián Jacina s doprovodným karavanom. Štart ďalšieho ročníka Dakaru tradične preverí nielen Števovu kondičku a jeho jazdecké majstrovstvo, ale aj motocykel, pri ktorého bezchybnom chode budú opäť sekundovať produkty MOL Dynamic, vrátane motorových olejov, určených aj do extrémnych prevádzkových podmienok.

O dobrej forme Štefana Svitka pred Dakarom svedčí aj to, že skončil celkovo druhý na prestížnych pretekoch v Maroku koncom mája tohto roku a v septembri 2016 sa stal celkovým víťazom Serres rely v Grécku, keď pred druhým jazdcom v celkovom poradí mal takmer hodinový náskok.

„Verím, že sa mi ešte podarí doladiť formu tak, aby vyvrcholila práve v Južnej Amerike. Mojím osobným cieľom je zajazdiť celkové pódiové umiestnenie,“ dodáva Štefan Svitko.

Od svojej premiéry na tejto púštnej rely v roku 2010 vo všetkých ročníkoch štartoval Štefan Svitko s podporou Slovnaftu. Hneď na prvom Dakare v kategórii motocyklov obsadil trináste miesto a stal sa najúspešnejším nováčikom. Nasledujúci rok pre poruchu na motorke nedokončil ôsmu etapu a musel odstúpiť. O dva roky neskôr mal nepríjemný pád a zo súťaže odstúpil len tri etapy pred koncom. V roku 2013 skončil deviaty, ale v rokoch 2012 a 2015 obsadil celkovo piate priečky. V roku 2016 triumfoval na 2. mieste.

Priaznivci slovenského reprezentanta môžu počas celých pretekov sledovať aktuálne dianie, vrátane zaujímavých informácií zo zákulisia na jeho fanúšikovskej stránke:
www.facebook.com/StefanSvitkoFanklub.

Graficky príťažlivá a informačne veľmi užitočná je nová stránka Štefana Svitka www.stefansvitko.com, kde fanúšikovia motošportu nájdu zaujímavé informácie nielen o ňom, ale napríklad aj o jeho tíme, doterajších úspechoch a motocykloch, na ktorých v súčasnosti jazdí.

Rely Dakar 2017 odštartuje 2. januára 2017 v Paraguaji, odkiaľ sa jazdci presunú do Bolívie. Preteky vyvrcholia v Argentíne 14. januára 2017. Trať bude merať 9000 km a povedie napríklad popri brehoch známeho jazera Titicaca, ale aj cez najvyššie položené hlavné mesto sveta – bolívijskú metropolu La Paz.


Štefan Svitko chce na Dakare 2017 patriť opäť medzi najlepších (1)

Štefan Svitko chce na Dakare 2017 patriť opäť medzi najlepších (2)

Štefan Svitko chce na Dakare 2017 patriť opäť medzi najlepších (3)

Skupina MOL oznámila svoje finančné a prevádzkové ciele na roky 2017-2021

 • Skupina MOL investuje v nasledujúcich piatich rokoch do strategických projektov približne 2 miliardy USD
 • Voľný tok hotovosti plne pokryje strategické investície a menšie fúzie a akvizície
 • Skupina MOL zverejňuje podrobnosti o rozvoji petrochémie
 • Služby zákazníkom do roku 2021 vygenerujú prevádzkový zisk (EBITDA) 450-500 miliónov USD alebo viac ako 20 % zisku Skupiny
 • V oblasti Upstreamu Skupina MOL v období 2017-2021 vynaloží viac ako 2 miliardy USD v organických kapitálových výdavkoch a bude naďalej sledovať možnosti dopĺňania rezerv

Budapešť, 7. novembra 2016 - Po zverejnení stratégie "Skupina MOL 2030 – Enter Tomorrow" dnes Skupina MOL zverejnila svoje finančné a prevádzkové ciele na nasledujúcich päť rokov.

Integrovaný model podnikania Skupiny MOL bude počas nasledujúcich 10-15 rokov generovať stabilný a vysoký zisk. Tvorba značného objemu hotovosti z hlavných podnikateľských aktivít plne pokryje strategické projekty a menšie fúzie a akvizície Skupiny MOL do roku 2030.

Skupina MOL vyčlenila pre obdobie 2017-2021 celkovo 2 miliardy USD na strategické investície súvisiace s implementáciou novej dlhodobej stratégie. Suma prevyšuje ročné organické kapitálové výdavky, ktoré sa očakávajú na úrovni 1,0-1,1 miliardy USD.

Spracovanie ropy - efektívne a flexibilné aktíva: V oblasti spracovania ropy sa bude Skupina MOL naďalej sústreďovať na zvyšovanie efektívnosti a implementáciu iniciatív programu Next Downstream (2015-2017), ktorý má priniesť zvýšenie prevádzkového zisku (EBITDA) o 500 miliónov USD. Ako súčasť svojej dlhodobej stratégie sa Skupina MOL zameriava na postupné zvyšovanie svojho podielu hodnotných produktov mimo segmentu motorových palív na viac ako 50 % do roku 2030 zo súčasných menej ako 30 %. Skupina MOL má v úmysle zvyšovať dodávky vstupných surovín pre svoje petrochemické závody, a zároveň využiť vzrastajúci dopyt po ziskových produktoch akými sú letecké palivo, mazivá a základné oleje. Spoločnosť MOL rozšíri svoj trhový podiel aj v oblasti LPG. Skupina MOL plánuje do svojich rafinérií v Maďarsku a na Slovensku investovať okolo 80-130 miliónov USD, aby tak zvýšila flexibilitu výroby propylénu a mazív. Aby spracovávala čo najvýnosnejšiu ropu a pokryla dopyt po svojich produktoch, Skupina MOL chce zvýšiť prísun ropy z námorných trás do svojich vnútrozemských rafinérií zo súčasných 10 % na 33 % do roku 2030.

Petrochemické produkty - priemyselná transformácia: Skupina MOL do roku 2021 vyčlenila až 1,9 miliardy USD na rozvoj podnikania s petrochemickými produktami. Zlepšenie výťažkov z propylénu a investícia do atraktívnych propylénových derivátov budú hlavným smerovaním na nasledujúcich päť rokov. Aby Skupina MOL umožnila ďalšiu diverzifikáciu produktov z propylénu, investuje viac ako 500 miliónov USD do svojich etylénových jednotiek v Maďarsku a na Slovensku. Skupina MOL bude tiež investovať do polyolov na báze propylénoxidu, vysoko hodnotných produktov používaných v automobilovom priemysle, obalovom priemysle a pri výrobe nábytku. Skupina MOL by sa tak stala jediným plne integrovaným dodávateľov v regióne strednej a východnej Európy, ktorý bude poháňať rast dodávok v Európe. Navyše, plánujú sa aj ďalšie investície do iných produktov.

Služby pre zákazníkov - transformácia maloobchodu: Skupina MOL má v úmysle ďalej rozvíjať svoju sieť čerpacích staníc, ktorá má vedúce postavenie na trhu v regióne strednej a východnej Európy a pokračovať v hľadaní príležitostí na fúzie a akvizície v dodávateľskom okruhu svojich rafinérií mimo troch hlavných krajín (Maďarsko, Slovensko a Chorvátsko). Skupina MOL stavia na svojej maloobchodnej sieti a 10 miliónovej spotrebiteľskej základni a plánuje predstaviť nové služby a produkty. Do roku 2018 zmodernizuje svoje čerpacie stanice a na 700 čerpacích staniciach bude naďalej skvalitňovať svoj koncept Fresh Corner. Podiel prevádzkového zisku (EBITDA) zo spotrebiteľských tovarov a služieb zákazníkom by mal do roku 2021 dosiahnuť 450-500 miliónov USD a mal by predstavovať viac ako 20 % prevádzkového zisku (EBITDA) Skupiny a do roku 2030 by mal ešte narastať.

Prieskum a ťažba - tvorba hodnôt v prostredí nízkych cien ropy: Skupina MOL má v rokoch 2017-2021 v úmysle vynaložiť viac ako 2 miliardy USD organických kapitálových výdavkov, pričom ich bude dôkladne kontrolovať. Približne 35 % financií bude alokovaných na ťažbu so zameraním na strednú a východnú Európu, Pakistan a Nórsko, zatiaľ čo 45 % financií sa vyčlení na projekty rozvoja v strednej a východnej Európe, Spojenom kráľovstve, Pakistane, Kazachstane a na nálezisku Baitugan v Rusku. Skupina MOL je presvedčená o výhodnosti integrovaného modelu podnikania, ktorý predpokladá, že ťažba ropy a plynu si udrží prinajmenšom svoju súčasnú úroveň. Toto si však vyžaduje organické, a možno i neorganické investície do dopĺňania rezerv, aby sa zastavil pokles, ktorý nastane po roku 2019. Vzhľadom na to musia mať všetky budúce potenciálne kroky v prostredí nízkych cien ropy z finančného hľadiska zmysel. Skupina MOL si chce udržať svoju pozíciu z hľadiska konkurenčných cien s jednocifernými priamymi výrobnými nákladmi (v súčasnosti na úrovni 6,3 USD/barel ropného ekvivalentu) a pokračovať v cielenom samofinancovaní, v udržateľných a ziskotvorných operáciách prieskumu a ťažby aj v prostredí s nízkymi cenami ropy (ceny ropy na úrovni 50 USD/barel alebo nižšie).

Zsolt Hernádi, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny MOL, povedal: "Po zverejnení našej dlhodobej stratégie "Skupina MOL 2030 – Enter Tomorrow" je nám dnes potešením poskytnúť finančnej komunite najnovšie informácie o našich finančných cieľoch a implementácii našej stratégie v nasledujúcich piatich rokoch. Spoliehajúc sa na tvorbu hotovosti z nášho integrovaného modelu podnikania, a tiež na našu silnú súvahu, budeme investovať značné finančné prostriedky do strategických investícií, ktorými ešte viac rozšírime naše podnikanie a zvýšime svoj vplyv v oblastiach, ktoré nie sú závislé na dopyte po motorových palivách. V dôsledku našej priemyselnej transformácie očakávame, že prvá fáza strategických projektov v petrochemických produktoch sa bude na našom prevádzkovom zisku (EBITDA) ročne podieľať sumou 250-300 miliónov USD a zároveň očakávame, že podiel zákazníckych služieb do roku 2021 prevýši 20 % nášho celkového prevádzkového zisku (EBITDA). Zároveň tvorba hotovosti bude schopná ľahko udržať rastúci trend v dividendách pre našich akcionárov."

Druhá grantová výzva Dunajského fondu s vyššou sumou

V rámci nadačného programu Dunajský fond vyhlasuje Stredoeurópska nadácia už druhé grantové kolo, ktoré je zamerané na oživovanie a skvalitňovanie verejných priestorov na Dunaji a Malom Dunaji.

Grantová výzva je realizovaná vďaka podpore VÚB Banky, a.s./Nadácie VÚB, spoločnosti Slovnaft, a.s., a rodiny Kúšikovcov. V druhej grantovej výzve je k dispozícii suma na prerozdelenie v celkovej výške 45 000 €, z čoho minimálne 9 000 € bude rozdelených na aktivity na Malom Dunaji.

O podporu sa môžu uchádzať neziskové organizácie s projektmi, pokiaľ napĺňajú aspoň jeden z cieľov programu:

 • bližší kontakt s riekou,
 • bohatší život na rieke (vrátane prírodných hodnôt),
 • plynulejší a príjemnejší pohyb pri/na rieke,
 • spojenie prostredníctvom rieky so susedmi a ďalšími štátmi/sídelnými celkami.

Žiadosti je možné podávať do 15. decembra 2016. Podrobné podmienky a formuláre sú na webovej stránke Dunajského fondu www.dunajskyfond.sk. O podporu sa môžu uchádzať samostatné projekty, ako i ucelené dielčie aktivity v rámci rozsiahlejších a dlhodobejších projektov.

Prijaté žiadosti bude hodnotiť odborná porota, ktorá sa skladá z členov Kruhu poradcov Dunajského fondu. Sú nimi osobnosti pôsobiace v oblastiach architektúry, urbanizmu, ochrany prírody, športovo-rekreačných aktivít na rieke a tvorby podujatí mestského a komunitného života. Konkrétnu výšku finančnej podpory vybraným projektom schváli Správna rada Stredoeurópskej nadácie. Výsledky grantovej výzvy budú zverejnené najneskôr 15. marca 2017 na webovej stránke.

Vo svojej Prvej grantovej výzve, ktorá bola s podporu VÚB Banky, a.s./Nadácie VÚB a spoločnosti Slovnaft, a.s., vyhlásená v januári tohto roku, Dunajský fond rozdelil 26 908 € šiestim projektom naprieč celým územím slovenského toku Dunaja i Malého Dunaja.

Dunajský fond je nadačným programom Stredoeurópskej nadácie. Je to nezisková platforma združujúca ľudí, zdroje a nápady v prospech oživovania, kultivovania, rozvíjania a ochrany verejných priestranstiev na území Dunaja a Malého Dunaja. Pred začiatkom leta 2016 Dunajský fond inicioval júnovú prehliadku podujatí na rieke pre verejnosť pod názvom Slnovrat na Dunaji. 

Viac informácií:
Stredoeurópska nadácia
www.dunajskyfond.sk
c
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

Program Zelené oázy štartuje ďalšiu dekádu

Program Zelené oázy aj tento rok ponúka možnosť vybudovať, skrášliť a rekultivovať verejné priestory miest a obcí. Spoločnosť SLOVNAFT, a.s., v spolupráci s Nadáciou Ekopolis rozdelí sumu 56 000 eur medzi projekty, ktoré sú zamerané na podporu komunít a zveľaďovanie verejných priestorov miest a obcí. Jedným z hlavných cieľov programu je aj rozvoj dobrovoľníctva. Uzávierka prijímania žiadostí o grant je
12. decembra 2016.

Grantový program Zelené oázy už desať rokov podporuje vytváranie, obnovu alebo oživenie ekologicky hodnotných lokalít a trás. O grant môžu žiadať registrované mimovládne neziskové organizácie, základné a stredné školy, učilištia, centrá voľného času a komunitné centrá, a tiež priamo mestá a obce. Finančné prostriedky môžu byť použité na materiál na výsadbu a úpravy terénu, náradie a iné potreby, ktoré sú v súlade s environmentálnym zámerom projektu.

Počas uplynulých desiatich rokov grantového programu Slovnaft podporil celkovo 225 projektov sumou viac ako 560 tisíc eur. “Zo všetkých projektov patrili z pohľadu výberu tém a originality nápadov medzi najúspešnejšie školské a komunitné záhrady, vidiecke sauny, projekty podporujúce rozvoj včelárstva, čistenie vodných tokov, vodných plôch a revitalizácia brehových porastov, mestské a vidiecke parky či vysadené a obnovené obecné sady a stromové aleje,“ hovorí Milan Hronec, programový manažér Nadácie Ekopolis. „Projektom s najväčším množstvom zapojených účastníkov je zrejme obnova mestského parku v Komárne v roku 2009, kde priložili ruku k dielu všetky slovenské aj maďarské základné školy v meste. Park si podelili na jednotlivé sektory a za každý z nich zodpovedala jedna škola. Do realizácie projektu boli zapojené stovky žiakov, učiteľov, rodičov a pracovníkov mestského úradu.“ 

Na reálne potreby žiadateľov, a tiež na trendy v spoločnosti reaguje program Zelené oázy aktualizáciou svojich programových aktivít. „Každý rok sa okrem tradičných tém snažíme medzi priority zaradiť aj témy, ktoré najviac rezonujú medzi žiadateľmi o podporu. Preto aj v tomto ročníku otvárame novú tému, ktorá sa objavuje hlavne v mestskom prostredí,“ približuje Milan Hronec. Novinkou tohto ročníka je osobitná podpora projektov zameraných na vytvorenie, oživenie alebo obnovenie verejných priestorov predovšetkým v mestách a na sídliskách, kde by deti rozvíjali svoje športové a pohybové aktivity a hrali sa v motivujúcom prostredí. Projekty by mali byť prispôsobené miestnym podmienkam a mali by vychádzať z potrieb miestnych obyvateľov. „Cieľom podporených projektov by mala byť humanizácia mestského prostredia a rozvoj medziľudských vzťahov. Ponúkame možnosť oživiť zanedbané verejné plochy – parky, ihriská, dvory, športoviská - hlavne v mestách, ale aj na vidieku a s prispením dobrovoľnej práce ich premeniť na miesta vhodné pre zdravý a bezpečný pohyb detí,“ dopĺňa Milan Hronec.

„Kvalita prostredia, v ktorom ľudia žijú, je pre Slovnaft mimoriadne motivujúca. Nechceme zostať iba pri investíciách do ekologizácie výroby, ale chceme pomôcť aj pri obnove a rozvoji ekologicky hodnotných lokalít, vrátane parkov a oddychových zón. Hodnota miest a obcí sa čoraz menej posudzuje podľa výšky budov a zastavanosti a čoraz viac podľa podielu a kvality zelene. To je tiež jeden z hlavných dôvodov, prečo už desať rokov na programe participujeme,“ dopĺňa Anton Molnár, riaditeľ Podnikovej a marketingovej komunikácie SLOVNAFT, a.s. 

Vyhodnotenie predchádzajúceho ročníka

V 10. ročníku programu Zelené oázy získalo grant v celkovej výške 56 000 eur spolu 21 projektov. Osobitnú podporu mali projekty zamerané na zakladanie a prevádzkovanie malých komunitných projektov s alternatívnym farmárskym zameraním. Projekty mali byť prispôsobené miestnym podmienkam a mali kombinovať okrasné, ovocné a zeleninové záhrady s prvkami drobnochovu malých hospodárskych zvierat.

Odborná komisia sa zhodla, že najzaujímavejším projektom 10. ročníka grantového programu Zelené oázy bol projekt Krajina ako živá učebňa. Občianske združenie Pre Prírodu vytvorilo pre školy multifunkčnú učebňu v prírode a verejný náučno-relaxačný chodník pre pešiu či konskú turistiku medzi Orechovským potokom a Váhom, vhodný aj na relaxačný beh. V tejto lokalite pribudli aj oddychové zóny s lavičkami, nové ohnisko, malý genofondový ovocný sad a prístrešok s vegetačnou strechou na nábreží Váhu v Trenčíne-Orechovom.

Podrobné informácie o programe Zelené oázy, kritériá a prihlasovacie formuláre sú na stránkach  www.oazy.sk, www.ekopolis.sk a www.slovnaftludom.sk.

Predstavenstvo Skupiny MOL schválilo dlhodobú stratégiu spoločnosti

Budapešť, 14. októbra 2016 – Pod názvom „Skupina MOL 2030“ schválilo Predstavenstvo Skupiny MOL dňa
13. októbra 2016 novú dlhodobú stratégiu spoločnosti.

Hlavnými piliermi novej stratégie sú:

Udržanie a posilnenie pozície regionálneho lídra v strednej a východnej Európe. Zámerom Skupiny MOL je udržať si pozíciu regionálneho lídra vo svojich hlavných činnostiach, stať sa vedúcou spoločnosťou v chemickom priemysle v strednej a východnej Európe, byť prvou voľbou pre zákazníkov a vhodnými produktmi a službami napĺňať ich rozmanité a meniace sa potreby a stať sa primárnym zdrojom riešení pre mobilitu a inovácie. Zároveň bude Skupina MOL vytvárať pre svojich akcionárov rastúcu a atraktívnu výnosnosť z ich investícií. Cieľom Skupiny MOL je zvýšiť svoj podiel na trhu s palivami v širšom regióne strednej a východnej Európy zo súčasných vyše
20 % na 25 až 30 % a naďalej patriť vo svojom sektore z hľadiska jednotkovej ziskovosti medzi 25 % najúspešnejších spoločností.

Spracovanie ropy: komplexnosť, efektívnosť, pružnosť a diverzifikácia produkcie. Skupina MOL bude v strednodobom horizonte naďalej prevádzkovať veľmi komplexné, efektívne a ziskové rafinérie, ktoré patria z hľadiska tvorby čistej marže zo spracovanej ropy k najlepším európskym rafinérskym spoločnostiam. Skupina MOL bude v sektore spracovania ropy ďalej pokračovať v úsilí o neustále zvyšovanie svojej nákladovej i energetickej efektívnosť s cieľom zaradenia sa medzí 25 % najefektívnejších spoločností v tomto odvetví. Zároveň, ako reakcia na strednodobý pohľad Skupiny MOL na trendy na trhu s palivami, rýchlo sa šíriace alternatívne technológie a zmenu spotrebiteľského správania, bude cieľom Skupiny MOL do roku 2030 významne diverzifikovať svoje rafinérske činnosti. Do roku 2030 plánuje postupne zvýšiť podiel výroby iných produktov než sú motorové palivá na viac ako 50 % (zo súčasných menej ako 30 %), a to pomocou starostlivo vybraných investičných projektov, zameraných najmä na oblasť petrochémie (plastov a ďalších petrochemických derivátov) a chemikálií.

Petrochémia a chemikálie: cieľový segment na alokáciu kapitálu s významným rastom do budúcna. Skupina MOL verí, že logickým krokom v stratégii diverzifikácie finálnych produktov sú ďalšie investície do výroby plastov, ďalších petrochemických výrobkov a chemikálií pri udržaní si svojho integrovaného zamerania sa na oblasť downstreamu (odvetvie spracovania ropy a predaja ropných a petrochemických produktov). Do roku 2030 plánuje Skupina MOL investovať do rozvoja v segmente výroby petrochémie a chemikálií každých 5 rokov okolo 1,5 miliardy USD. Tieto investície budú zamerané na rastové projekty v regióne strednej a východnej Európy. Zámerom je zvýšiť vstupnú surovinovú bázu pre oblasť petrochémie a chemikálií na 3 milióny ton a vstúpiť do oblasti výroby nových produktov a produktových skupín. Investície do segmentu petrochémie a chemikálií by mali byť postavené na existujúcej surovinovej báze z produkcie rafinérií v rámci Skupiny MOL. Boli by tak pokračovaním súčasnej stratégie prehlbovania integrácie v downstreame v rámci hodnotového reťazca spolu s čiastočným orientovaním sa aj na vysoko špecializované produkty a tiež na polokomodity.

Maloobchod: transformácia „tradičného“ maloobchodu s palivom na trhového lídra v oblasti poskytovania tovarov a služieb zákazníkom. Skupina MOL bude prevádzkovať a ďalej rozvíjať svoju vedúcu regionálnu stredo- a východoeurópsku sieť čerpacích staníc a chce byť prvou voľbou pre zákazníka. Súčasne však v reakcii na vývoj na trhu a zmeny v preferenciách a správaní sa zákazníkov pretransformuje svoj maloobchod na poskytovateľa „služieb pre spotrebiteľov“, ktorý bude nielen napĺňať existujúci dopyt zákazníkov, no zároveň aj generovať nové typy zákazníckych požiadaviek. Cieľom je, aby segment produktov a služieb pre zákazníkov maloobchodu postupne prispieval až jednou tretinou k celkovému prevádzkovému zisku (EBITDA) Skupiny MOL.

Prieskum a ťažba: cielené aktivity s rastúcou hodnotou. Skupina MOL chce byť cieľavedomým a efektívnym operátorom v oblasti prieskumu a ťažby, schopným prevádzkovať zariadenia menšej až strednej veľkosti v starostlivo vybraných kľúčových regiónoch tak, aby tieto aktivity generovali rastúcu celkovú hodnotu. Skupina MOL si hodlá udržať svoju konkurenčnú nákladovú pozíciu udržiavaním priamych nákladov na úrovni jednociferného čísla (v súčasnosti je to menej ako 7 USD/barel). Aktivity a investície v tejto oblasti bude Skupina MOL vykonávať tak, aby projekty boli samofinancovateľné, trvalo udržateľné a to aj v prostredí nízkych cien ropy (na úrovni 50 USD/bbl ropy alebo menej).

Osvojenie si inovácií a nových smerov podnikania. Nová dlhodobá stratégia počíta s postupnými investíciami Skupiny MOL do nových smerov podnikania s cieľom, aby tieto nové aktivity vytvárali do roku 2030 okolo 10 % prevádzkového zisku (EBITDA) Skupiny MOL. Aj pre tieto investície do nových aktivít platí, že budú podliehať prísnej finančnej disciplíne, pričom je zámerom, aby postupne do roku 2030 generovali prebytkový cah flow.

Stratégia 2030 – kultúra 2030. Úspech stratégie Skupiny MOL do roku 2030 a splnenie strategických podnikateľských cieľov bude tiež veľmi závisieť od úspešnosti prebiehajúcej transformácie vnútrofiremnej kultúry. Spolupráca, schopnosť podstupovať riziko, inovácia, na služby orientovaný prístup – toto všetko bude kľúčom k zabezpečeniu toho, aby Skupina MOL vynikala v odvetví a prispievala k rozvoju regiónu a spoločnosti, kde pôsobí.

Atraktívna výnosnosť pre akcionárov. MOL sa bude usilovať o prvotriedne zhodnotenie investícií svojich akcionárov. Naďalej sa bude zameriavať na neustály rast svojich ročných dividend. V strednodobom horizonte MOL bude tiež podporovať vyššiu obchodovateľnosť svojich akcií na trhu.

Zsolt Hernádi, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny MOL, povedal: „Počas uplynulých 15 rokov bola spoločnosť MOL lídrom v konsolidácii ropného a plynárenského priemyslu strednej a východnej Európe a stala sa ozajstným medzinárodným hráčom. Náš prevádzkový zisk EBITDA sme zvýšili sedemnásobne a našu trhovú kapitalizáciu päťnásobne. Počet našich čerpacích staníc vzrástol zo 450 na viac ako 2000 a dnes denne obslúžime milión zákazníkov. Našu stratégiu sme naplnili. Rozhodne sa však nezastavíme. V externom prostredí, ktoré sa mení čoraz rýchlejšie, a v ktorom sa objavujú nové globálne vzorce spotreby energie, palív a nové návyky zákazníkov, sme si zabezpečili dobrú pozíciu na ďalší dlhodobý rast. Cieľom stratégie „Skupina MOL 2030“ je nielen udržať a posilniť naše regionálne postavenie v hlavných činnostiach, ale zostať naďalej hnacím motorom zmien v strednej a východnej Európe. V rámci našej novej stratégie budeme naďalej diverzifikovať a rozširovať svoje portfólio v oblasti petrochémie a chemikálií s cieľom stať sa vedúcou skupinou v chemickom priemysle. Takisto nebudeme iba predávať palivo prostredníctvom našej maloobchodnej siete, ale naším cieľom bude stať sa prvou voľbou pre zákazníkov a vhodnými výrobkami a službami napĺňať ich stále rozmanitejšie a meniace sa potreby. Divízia Upstream (prieskum a ťažba) bude naďalej zohrávať kľúčovú úlohu ako prirodzený stabilizačný pilier, ktorý je schopný generovať zisk a pridanú hodnotu aj v prostredí nízkych cien ropy. Som presvedčený, že kombináciou našich vysoko kvalitných aktív, finančnej sily, rastúcich trhov, talentovaných ľudí a vhodnej kultúry bude Skupina MOL počas nasledujúcich 15 rokov znovu udávať tempo, prinášať konkurencieschopnú výnosnosť našim akcionárom a prispievať k dlhodobej sociálnej a hospodárskej prosperite regiónu.“

Slovnaft investuje do petrochémie ďalších 20 miliónov eur

 • Slovnaft pokračuje v modernizácii Etylénovej jednotky, ktorá je kľúčová pre nadväzujúcu výrobu plastov a chemikálií
 • náklady na tieto práce presiahnu 20 miliónov eur
 • investícia zvýši prevádzkovú spoľahlivosť petrochemickej výroby a zároveň zníži energetickú náročnosť výrobného procesu

Bratislava, 12. októbra 2016 – Po dokončení novej prevádzky na výrobu polyetylénu LDPE 4 v objeme 300 miliónov eur pokračuje Slovnaft v investíciách do petrochémie. V októbri začne s ďalšou fázou modernizácie Etylénovej jednotky, do ktorej investuje viac ako 20 miliónov eur. Do prác sa zapojí zhruba 800 interných zamestnancov aj dodávateľov zo Slovenska a zahraničia. Táto investícia prispeje k vyššej prevádzkovej spoľahlivosti petrochemickej výroby a zároveň sa zníži energetická náročnosť výroby.

Etylénová jednotka v spoločnosti Slovnaft bola spustená pred 40 rokmi, a patrí tak k najstarším výrobným zariadeniam. Patrí však aj ku kľúčovým výrobným jednotkám pri produkcii nadväzujúcich plastov a chemikálií a pre udržanie jej spoľahlivosti a zároveň zníženie energetickej náročnosti je nutná jej modernizácia. S rekonštrukciou výrobnej jednotky začala spoločnosť už v roku 2011, aktuálne pokračuje jej druhá fáza. Tá je naplánovaná od 20. októbra do 17. novembra. Na modernizáciu Etylénovej jednotky vynaloží Slovnaft v tomto roku viac ako 20 miliónov eur.

„Výroba plastov je pre Slovnaft jedným z kľúčových segmentov do budúcnosti. Aj preto po ukončení výstavby najmodernejšej výrobnej jednotky LDPE 4 na produkciu polyetylénu pokračujeme v modernizácii ďalších prevádzok,“ uviedol predseda predstavenstva a generálny riaditeľ SLOVNAFT, a.s., Oszkár Világi.

Modernizácia Etylénovej jednotky si vyžaduje jej odstavenie, čo bude do 18. októbra 2016 sprevádzať spaľovanie uhľovodíkov na poľných horákoch, zvýšená hladina hluku a prípadného zápachu. Ide však o štandardný a bezpečný proces súvisiaci s odstavením výrobného zariadenia.

Etylénová jednotka

Slovnaft zamestnal 27 absolventov vysokých škôl a univerzít v programe GROWWW 2016

 • GROWWW je ročný platený program, počas ktorého sa absolventi pripravujú na odborné zvládnutie svojej profesie
 • absolventi programu môžu po jeho skončení získať trvalé pracovné miesto
 • Skupina MOL, ktorej členom je aj Slovnaft, celkovo prijala 162 čerstvých absolventov vysokých škôl

BRATISLAVA, 28. septembra 2016 – Skupina SLOVNAFT zvýšila počet svojich zamestnancov o 27 mladých ľudí. Tých prijala tento rok v rámci programu GROWWW určeného pre absolventov vysokých škôl a univerzít, ktorí nemajú za sebou viac ako jeden rok praxe. V rámci celej Skupiny MOL, ktorej členom je aj Slovnaft, bolo do 10. ročníka programu prijatých až 162 absolventov v deviatich krajinách. Mladí ľudia majú po skončení programu šancu získať trvalé pracovné miesto v spoločnosti.

Ročný platený program GROWWW ponúka absolventom vysokých škôl a univerzít jedinečnú príležitosť získať zamestnanie ihneď po skončení štúdia. Prví vstúpili do programu v júli a poslední začínajú svoju prax v Skupine SLOVNAFT od októbra. Spoločnosť im okrem množstva praktických skúseností ponúka taktiež možnosť rozšíriť si prehľad o fungovaní rafinérsko-petrochemického priemyslu, ako aj medzinárodnej Skupiny MOL.

V desiatom ročníku programu GROWWW nastúpili absolventi v Skupine SLOVNAFT na 27 pracovných pozícií ako odborný inžinier, technológ, nákupca, obchodný zástupca pre mazivá či inžinier informačných systémov. Každý z nich pracuje pod vedením svojich kolegov, ktorí mu pomáhajú pri zbieraní praktických skúseností a pripravujú ho na odborné zvládnutie svojej profesie.

„Absolventi, ktorí sa tento rok stali súčasťou spoločnosti, dostali výnimočnú šancu, ako naštartovať svoju kariéru. Pre Slovnaft je to taktiež jedna z možností, ako nájsť mladé talenty, podporiť ich a pripraviť po odbornej stránke, nakoľko súčasný trh práce čelí nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily,“ povedala riaditeľka Ľudských zdrojov SLOVNAFT, a.s., Alžbeta Grácová.

Prijatiu do programu predchádzalo výberové konanie pozostávajúce z online jazykových a osobnostných testov. Uchádzači boli následne pozvaní na osobné pohovory a tí najúspešnejší sú dnes súčasťou programu GROWWW 2016.

Od spustenia programu v roku 2007 zamestnala Skupina SLOVNAFT v programe GROWWW už 300 mladých ľudí. Z nich viac ako 70 % dodnes pracuje v spoločnosti a časť pokračuje v kariére v rámci Skupiny MOL.

Štartuje 10. ročník grantového programu Talenty Novej Európy

 • grantový program v jubilejnom ročníku podporí mladé talenty v oblasti umenia, vedy a športu sumou 66.000 eur
 • Stredoeurópska nadácia a Slovnaft doteraz podporili 294 nadaných detí sumou 584.000 eur

Talentované deti a mladí ľudia, zameraní na vedu, umenie a šport, majú šancu získať finančnú podporu z grantového programu Talenty Novej Európy (TNE). Tento program už desiaty rok realizujú spoločnosť SLOVNAFT, a.s., a Stredoeurópska nadácia. Záujemcovia môžu posielať prihlášky do 22. októbra 2016. O najúspešnejších z nich, ktorí si rozdelia spolu sumu 66.000 eur, rozhodne odborná porota.

Jubilejný ročník grantového programu Talenty Novej Európy opäť podporí talenty, ktoré môžu v budúcnosti úspešne zastupovať a reprezentovať Slovensko. Príkladom je 19-ročná Naďa Daabousová, slovenská reprezentantka v synchronizovanom plávaní, ktorá sa tento rok zúčastnila na letných olympijských hrách v Riu de Janeiro. Ambiciózna akvabela pred tromi rokmi získala grant z programu Talenty Novej Európy a aj vďaka nemu mohla naďalej rozvíjať svoj športový potenciál.

Vybrať z množstva talentov tých najlepších je z roka na rok náročnejšie. Záujem uchádzačov o grant je veľký, a tak má porota pri výbere neľahkú úlohu. „V predchádzajúcom ročníku bolo vo finále toľko výnimočných talentov, že sme mali čo robiť, aby sme vybrali naozaj tých najlepších. V porovnaní s úvodnými ročníkmi bol ten posledný o to ťažší, že napríklad v oblasti vedy viacero prihlásených študuje na prestížnej univerzite v Oxforde, na Sorbonne alebo Cambridge, kde sa venujú aj výskumu. Napriek náročnosti výberu si prajem, aby bol tento ročník rovnako silný ako minulý“, uviedla Szilvia Czuczor, výkonná riaditeľka Stredoeurópskej nadácie.

V minulom roku sa do grantového programu prihlásilo 233 nadaných detí zo Slovenska. Z nich získalo finančnú podporu 65 talentov. Uspela napríklad dvadsaťjedenročná Emília Petríková, ktorá v roku 2014 vyhrala súťaž Európskej únie pre mladých vedcov. V minulom roku sa zúčastnila 10-týždňovej stáže na rádiologickom oddelení Mayo Clinic v USA, kde sa venovala výskumu nádorov mozgu – glioblastómov.

Predsedom poroty pre umenie a vedu bol v predchádzajúcom ročníku herec Lukáš Latinák. Spolu s ním hodnotili finalistov aj ďalší umelci a odborníci v oblasti prírodných vied. V športovej porote hľadal najväčšie talenty bývalý hokejový reprezentačný tréner Ján Filc spoločne s ďalšími odborníkmi v oblasti športu.

Anton Molnár, riaditeľ Podnikovej a marketingovej komunikácie spoločnosti SLOVNAFT, a.s., je presvedčený, že základom úspechu každého grantového programu sú jeho odborní garanti – v tomto prípade členovia poroty. „Môžete byť očarení výstupom mladého huslistu, ale iba hudobný pedagóg s dlhoročnou praxou pozná, či z neho bude husľový virtuóz. Tak je to aj v prípade talentovaného fyzika či športovca. Finančne podporiť tých najlepších pre nás zároveň znamená posunúť vyššie latku aj pre tých ostatných.“

Počas predchádzajúcich deviatich ročníkov programu Talenty Novej Európy získalo granty v hodnote viac ako 584 000 eur celkovo 294 talentovaných detí a mladých ľudí.

Viac informácií o programe Talenty Novej Európy a prihlášky pre nadané deti a mladých ľudí sú na www.tne.sk

Slovnaft výrazne rozšíri počet predajní Fresh Corner na svojich čerpacích staniciach

 • Slovnaft v súčasnosti prevádzkuje 14 predajní Fresh Corner, do konca roka by ich malo pribudnúť ďalších 60
 • predajne Fresh Corner prinášajú zákazníkom čerpacích staníc Slovnaft novú ponuku kvalitnej kávy, občerstvenia aj potravín každodennej spotreby
 • v rámci Skupiny MOL je koncept Fresh Corner zavedený na takmer všetkých trhoch, kde spoločnosť pôsobí – v Českej republike, Chorvátsku, Maďarsku, Rumunsku , Slovensku, Slovinsku a Srbsku

BRATISLAVA, 9. augusta 2016 – Slovnaft, najväčší prevádzkovateľ čerpacích staníc na Slovensku, v tomto roku výrazne rozšíri počet čerpacích staníc s novým konceptom predajne Fresh Corner. Po otvorení prvých predajní v minulom roku začala spoločnosť s ďalšou fázou rekonštrukcie alebo úprav pôvodných priestorov na čerpacích staniciach. Vo Fresh Corneroch je dostupná nová ponuka kvalitnej kávy, občerstvenia a potravín každodennej spotreby. Do konca roku by mali byť predajne Fresh Corner dostupné na viac ako 70 čerpacích staniciach Slovnaft v rámci celého Slovenska.

V súčasnosti je v prevádzke 14 predajní v novom dizajne Freshh Corner vo Vyšnom Kubíne, Lučenci, Záhorskej Bystrici, Dolnom Kubíne, Banskej Bystrici, Žiline, Banskej Štiavnici, Šamoríne, Galante, Moldave nad Bodvou, Ružomberku, Bardejove a na dvoch čerpacích staniciach v Bratislave. V júli začal Slovnaft s modernizáciou ďalších štyroch predajní v Pezinku, Bernolákove, Ilave a Poprade, úprava ďalších čerpacích staníc sa spustí v auguste.

„Po vlaňajšom otvorení prvých troch pilotných predajní Fresh Corner tento rok rozšírime náš nový koncept maloobchodného predaja a služieb na viac ako štvrtinu siete čerpacích staníc Slovnaft. Zákazníci nájdu v predajniach Fresh Corner nielen príjemné prostredie a kvalitné služby, ale najmä vždy čerstvé občerstvenie a chutnú kávu,“ povedala Timea Reicher, riaditeľka maloobchodu Slovnaft.

Ponuka predajní Fresh Corner sa líši v závislosti od veľkosti čerpacej stanici. Na niektorých predajných miestach je okrem občerstvenia a kávy k dispozícii aj ponuka produktov každodennej spotreby – napríklad pekárenských, mliečnych či trvalých potravín.

Koncept Fresh Corner zavádzajú aj ďalšie siete čerpacích staníc Skupiny MOL, ktorej členom je aj Slovnaft. Zákazníkom sú k dispozícii v Českej republike, Chorvátsku, Maďarsku, Rumunsku, Slovensku, Slovinsku a Srbsku.

×