Facebook Linkedin Youtube Twitter Instagram Corobim

Triediť novinky podľa dátumu:

Triediť novinky podľa kľúčového slova:

Skupina MOL ukončila v Maďarsku akvizíciu aktivít spoločnosti Eni v oblasti downstreamu

 • vďaka dobrému umiestneniu čerpacích staníc v Budapešti a na diaľniciach je akvizícia príležitosťou na rast
 • transakcia je v súlade so stratégiou Skupiny MOL na rozšírenie maloobchodu a ďalšiu integráciu downstreamu
 • rozšírenie maloobchodnej siete ešte viac posilní vedúce postavenie Skupiny MOL v strednej a východnej Európe
 • v uplynulých dvoch rokoch získala Skupina MOL zhruba 450 čerpacích staníc v 5 krajinách

Budapešť, 1. augusta 2016 – Skupina MOL dnes ukončila akvizíciu spoločnosti ENI Hungaria. Ide o 173 čerpacích staníc pod značkou Agip v Maďarsku, vrátane čerpacích staníc vo vlastníctve prevádzkovateľov, ako aj veľkoobchodné aktivity, s výnimkou veľkoobchodných aktivít s mazivami značky Eni. Skupina MOL v súčasnosti prevádzkuje maloobchodnú sieť s viac ako 2000 čerpacími stanicami v 10 krajinách strednej a východnej Európy.

Akvizíciou sa maloobchodná sieť spoločnosti MOL v Maďarsku rozšíri na viac ako 500 čerpacích staníc. Novo nadobudnuté čerpacie stanice zlepšia pokrytie trhu a ich umiestnenie v Budapešti a na diaľniciach umožní spoločnosti MOL ešte viac sa priblížiť svojim zákazníkom. Po integrácii tejto siete má spoločnosť MOL príležitosť na významné veľkoobchodné a maloobchodné synergie a optimalizáciu nákladov.

Ferenc Horváth, výkonný viceprezident Skupiny MOL pre oblasť downstreamu, povedal: „Ukončením tejto akvizície sa ešte viac rozšíri trh našich rafinérií. Akvizícia a integrácia približne 450 čerpacích staníc v strednej a východnej Európe v uplynulých dvoch rokoch nám pomôže dosiahnuť do roku 2017 strategický cieľ, ktorým je významný nárast objemu predaja paliva v rámci maloobchodu o viac ako 25 %. Navyše, vďaka novým akvizíciám v regióne má teraz k našim službám prístup viac ako 1 milión zákazníkov denne. Naše predajné miesta chceme čoraz viac využívať na uspokojovanie meniacich sa potrieb zákazníkov, ktoré sa netýkajú len paliva.“

Po akvizícii spoločnosti ENI Hungaria premenuje Skupina MOL čerpacie stanice Agip na MOL a plánuje na nich zaviesť svoj koncept Fresh Corner so špeciálnym zameraním na kávu, občerstvenie a potraviny každodennej potreby.

„Vidíme veľký potenciál vo využití nových predajných miest Agip v súlade s našou koncepciou maloobchodu. Chceme sa stať jasnou voľbou pre zákazníkov pri maloobchodnom predaji paliva a súvisiacich nákupoch. Na dosiahnutie tohto cieľa je našou úlohou poskytovať na čerpacích staniciach vysoko kvalitné produkty a služby, aby sme zlepšili skúsenosti zákazníkov a dali im všestranne najavo, že sú vítaní. Preto hľadáme spôsoby na zlepšenie úrovne našich služieb a našej ponuky, ktorá je vytvorená na základe potrieb moderných motoristov a ich spolucestujúcich,“ povedal Lars Höglund, viceprezident Skupiny MOL pre maloobchod.

Počas uplynulých dvoch rokov Skupina MOL získala približne 450 čerpacích staníc v strednej a východnej Európe. V súčasnosti jej maloobchodnú sieť tvorí viac ako 2000 čerpacích staníc. V roku 2015 Skupina MOL ukončila akvizíciu aktivít spoločnosti ENI v oblasti downstreamu v Českej republike, na Slovensku a v Rumunsku (okrem veľkoobchodných aktivít s mazivami značky Eni), a zároveň získala obchodné aktivity spoločnosti LUKOIL v Českej republike. V júni 2016 Skupina MOL ukončila akvizíciu downstreamových aktivít ENI v Slovinsku. Prostredníctvom týchto akvizícií si Skupina MOL ešte viac posilnila pozíciu lídra na trhu v Maďarsku a na Slovensku, stala sa druhou najväčšou maloobchodnou sieťou v Českej republike, treťou najväčšou v Rumunsku, a tiež posilnila svoju pozíciu trhovej trojky na slovinskom trhu.

V areáli bratislavského Slovnaftu žije viac než 20 vtáčích druhov, ukázalo mapovanie

 • Rafinéria Slovnaft po prvý raz sprístupnila ornitológom svoj areál - výsledkom ich júlového mapovania je zistenie prítomnosti viac než 20 druhov vtáctva
 • Prekvapením je najmä výskyt ďatľa hnedkavého, ktorý v areáli spoločnosti žije predovšetkým vďaka množstvu starých ovocných stromov
 • Územie Slovnaftu sa stane súčasťou pripravovaného Atlasu vtáctva Bratislavy

BRATISLAVA, 20. júla 2016 – Spoločnosť Slovnaft v júli umožnila ornitológom sčítanie vtáčích druhov na svojom takmer 500-hektárovom území. Mapovanie ukázalo, že v areáli rafinérie žije viac než 20 vtáčích druhov, pričom v čase migrácie a hniezdenia sa tu môžu vyskytovať ďalšie desiatky druhov. Okrem získania zaujímavých faktov a čísel o vtáctve v tejto oblasti tak Slovnaft napomohol ku kompletizácii pripravovaného Atlasu vtákov Bratislavy.

Sčítanie vtákov sa v rafinérii počas jej dlhej histórie uskutočnilo po prvý raz. Výsledky júlového sčítania prekvapili. Okrem bežných druhov ako vrabce poľné, vrany popolavé či veľké holuby hrivnáky identifikovali aj ďatľa hnedkavého, ktorý v Slovnafte žije vďaka množstvu starých ovocných stromov. Tento druh ďatľa je často považovaný za indikátor zachovalosti a pestrosti vidieckej krajiny južného Slovenska.

Z ďalších druhov vtáctva žijú v rafinérii sýkorky, žlny, kavky, dážďovníky či lastovičkám podobné belorítky, ktoré majú od roku 2014 na objektoch rafinérie vybudované umelé hniezda pre bezpečné vyvedenie mladých.

Z celkovej rozlohy areálu Slovnaftu je zatrávnených až 270 hektárov a nachádza sa tu viac než 10 000 stromov. Vtáčie druhy majú v odľahlejších častiach veľkého zeleného teritória ticho a pokoj potrebný na hniezdenie. Okrem množstva vtákov žijú v areáli rafinérie aj ďalšie druhy zvierat, napríklad zajace, bažanty, líšky či bobor.

Atlas vtákov sa pripravuje od roku 2006 pod záštitou Slovenskej ornitologickej spoločnosti – SOS/BirdLife, Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského a Ústavu zoológie Slovenskej akadémie vied. Pri prudkých zmenách biotopov v poslednom desaťročí atlas poslúži ako podklad pre ochranu vtáctva. Rok 2016 je posledným rokom mapovania.

Slovnaft začal v Bratislave s výstavbou čerpacej stanice s unikátnym dizajnom

 • nová čerpacia stanica s unikátnym dizajnom vyrastie na Prístavnej ulici v blízkosti modernej administratívno-obchodnej štvrte
 • pri výstavbe sa použijú viaceré úsporné technológie, ako zelená strecha či tepelné čerpadlo
 • čerpacia stanica by mala byť dokončená do konca tohto roka

BRATISLAVA, 6. júla 2016 – Slovnaft, najväčší prevádzkovateľ čerpacích staníc na Slovensku, začal s výstavbou novej čerpacej stanice s unikátnym dizajnom na Prístavnej ulici. Nové predajné miesto bude súčasťou modernej administratívno-obchodnej štvrte v blízkosti nákupného centra Eurovea, komplexu Panorama City a lokality Mlynské Nivy. Čerpaciu stanicu netradičného vzhľadu navrhla architektonická kancelária ALEXY & ALEXY.

Čerpaciu stanicu ozvláštni najmä originálne riešené membránové prestrešenie s výraznou kovovou konštrukciou. Pri výstavbe predajne sa taktiež použije viacero úsporných technológií. Vykurovaná bude prostredníctvom tepelného čerpadla, kedy sa odobratá voda z podložia použije na vykurovanie a chladenie objektu a následne sa vráti späť do podzemných vôd. Strechu zas pokryje zeleň, ktorá má nielen estetický, ale aj ekologický prínos. Zeleň na streche je navrhnutá zo suchomilných tráv, ktoré sú nenáročné na starostlivosť a údržbu.  

„Naším zámerom bolo, aby sa unikátne riešená čerpacia stanica Slovnaft stala prirodzenou súčasťou jednej z najdynamickejšie sa rozvíjajúcich častí Bratislavy. Pri jej výstavbe použijeme viaceré moderné technológie, ktoré nie sú pre čerpacie stanice štandardom,“ povedala riaditeľka maloobchodu Timea Reicher.

Čerpacia stanica by mala byť vybudovaná do konca tohto roka a sprevádzkovaná v úvode roka 2017. Motoristom ponúkne kompletný sortiment aditivovaných palív vrátane LPG a ďalších doplnkových služieb. V interiéri čerpacej stanice nájdu zákazníci ponuku občerstvenia Fresh Corner s výberovou kávou a čerstvými bagetami.

Zaujímavosťou tiež je, že nová čerpacia stanica bude stáť vedľa budovy Apollo klubu, kde v minulosti sídlilo riaditeľstvo rafinérie Apollo, predchodkyne Slovnaftu, ktorá bola zničená počas 2. svetovej vojny.

 

Slovnaft ukončil rebranding čerpacích staníc Agip

 • žlto-čierne farby Slovnaftu už nesie všetkých 41 bývalých čerpacích staníc Agip
 • na niektorých čerpacích staniciach sa modernizovali aj výdajné stojany a súčasne sa vyčistili všetky nádrže na pohonné hmoty
 • bývalé čerpacie stanice Agip sú naplno integrované v sieti Slovnaft

BRATISLAVA, 30. júna 2016 – Najväčší slovenský prevádzkovateľ čerpacích staníc, spoločnosť Slovnaft, tento mesiac ukončil rebranding siete 41 čerpacích staníc Agip, ktoré prevzal vlani v lete minulého roka. So zmenou vizuálnych prvkov na čerpacích staniciach spoločnosť začala minulý rok v októbri a v prvej fáze ju realizovala na 33 predajných miestach. Výmenu časti prestrešenia nad výdajnými stojanmi a totemov s cenami palív na zvyšných čerpacích staniciach Agip dokončil Slovnaft v tomto roku.

Na niektorých bývalých čerpacích staniciach Agip sa modernizovali aj technológie. Celkovo na 13 čerpacích staniciach sa vymenili výdajné stojany na palivá. Zároveň boli vyčistené všetky nádrže na pohonné hmoty, aby bola zaistená kvalita pohonných hmôt na všetkých nových čerpacích staniciach vo farbe Slovnaftu.

Niekdajšie čerpacie stanice Agip v súčasnosti ponúkajú rovnaký sortiment palív a ďalších produktov a služieb pre zákazníkov, ako pôvodné čerpacie stanice Slovnaft. Rozšírila sa najmä dostupnosť prémiových palív EVO Benzín a EVO Diesel. Pre motoristov sú dostupné aj ďalšie služby, ako napríklad vernostný Klub Bonus či možnosť platby palivovými kartami Slovnaft.

Slovnaft má v súčasnosti na Slovensku 253 čerpacích staníc. Čerpacie stanice Agip pôvodne prevádzkovala spoločnosť ENI, ktorej obchodné aktivity v maloobchode vo viacerých krajinách strednej Európy prevzala Skupina MOL, materská spoločnosť Slovnaftu.

O Skupine SLOVNAFT

Skupina SLOVNAFT je integrovanou rafinérsko-petrochemickou skupinou. Kľúčovou spoločnosťou skupiny je SLOVNAFT, a.s., ktorá sa zaoberá najmä spracovaním ropy v jednej z najkomplexnejších európskych rafinérií a veľkoobchodným a maloobchodným predajom pohonných hmôt. Slovnaft prevádzkuje najväčšiu sieť čerpacích staníc v SR. Spoločnosť patrí na Slovensku k lídrom v oblasti CSR a firemnej filantropie, významne podporuje šport, kultúru, vzdelávanie, mládež a revitalizáciu životného prostredia. Magazín Forbes zaradil značku Slovnaft medzi najhodnotnejšie slovenské značky. Skupina SLOVNAFT je členom medzinárodnej Skupiny MOL.

Slovnaft podporuje malých domácich producentov potravín, ich produkty predáva vo svojej sieti čerpacích staníc

 • Slovnaft spustil vo svojej sieti čerpacích staníc predaj poctivých slovenských potravín od malých výrobcov
 • pod značkou Naše najlepšie nájdu zákazníci na čerpacích staniciach v prvej fáze projektu 55 produktov od 16 dodávateľov
 • poctivé slovenské potraviny sú zatiaľ v ponuke na vybraných 72 čerpacích staniciach

BRATISLAVA, 31. mája 2016 – Najväčšia slovenská sieť čerpacích staníc Slovnaft spustila predaj poctivých domácich potravín od malých výrobcov. Zákazníkom pod značkou Naše najlepšie v súčasnosti ponúka 55 produktov od 16 dodávateľov. Na vybraných 72 čerpacích staniciach majú zákazníci možnosť zakúpiť si syry, ďalšie mliečne a mäsové výrobky, sirupy, džemy, medy, cestoviny, nápoje a iné regionálne špeciality.

Skvalitnenie a rozšírenie ponuky o kvalitné potraviny od malých regionálnych producentov je súčasťou stratégie zmeny tradičných čerpacích staníc na servisné stanice s rozšírenou ponukou tovarov a služieb, ako aj podporou slovenských výrobcov, ktorí nedostali možnosť ponúknuť svoje výrobky v obchodných reťazcoch. Prieskum agentúry GfK pre Potravinársku komoru Slovenska navyše ukázal neustály pokles podielu slovenských potravín na pultoch predajní na rekordne nízku úroveň 39 percent.

„Tieto čísla vnímame aj ako výzvu vrátiť na domáci trh tradičnú produkciu slovenských potravín. Zákazníkom preto prinášame výnimočne kvalitné produkty od malých výrobcov, ktorí do nich vkladajú to najlepšie zo seba,“ povedal predseda predstavenstva a generálny riaditeľ SLOVNAFT, a.s., Oszkár Világi.

Projekt predaja domácich potravín v sieti Slovnaft pod značkou Naše najlepšie sa spustil vlani v lete registráciou malých výrobcov, ktorí mohli prejaviť záujem o umiestnenie svojich produktov na čerpacích staniciach. Výrobky zaregistrované do konca októbra 2015 hodnotila komisia zložená z interných aj externých odborníkov v oblasti gastronómie a produktových kategórií. V prvej fáze bolo vybraných viac ako 50 produktov. Pri výbere sa kládol dôraz na slovenský pôvod, výber surovín, zloženie, chuť, kvalitu a tradičný spôsob výroby.

Registrácia pre ďalších záujemcov je otvorená aj v súčasnosti na webe projektu: www.nasenajlepsie.sk. Záujemcovia na stránke nájdu aj zoznam čerpacích staníc, na ktorých sú výrobky dostupné, prehľad samotných produktov a ich výrobcov ako aj informácie o aktuálnych akciách pre členov vernostného programu Bonus klub.

Defibrilátory AED sú už na 15 čerpacích staniciach Slovnaft

 • Slovnaft umiestnil automatické externé defibrilátory (AED) na ďalších piatich čerpacích staniciach: Košice – Poľov, Janovík – v oboch smeroch a Budča – v oboch smeroch
 • defibrilátory AED od Falck Academy sú už celkovo na 15 čerpacích staniciach Slovnaft
 • prístroj prostredníctvom hlasových povelov v slovenskom jazyku riadi postup prvej pomoci pred príchodom záchrannej služby a zvyšuje tak šance na záchranu života

BRATISLAVA, 27. apríla 2016 - K desiatim čerpacím staniciam spoločnosti Slovnaft, ktoré majú automatické externé defibrilátory od konca minulého roka, pribudlo ďalších päť čerpacích staníc vybavených prístrojom na záchranu života. Sú nimi čerpacie stanice Košice – Poľov, Janovík – v oboch smeroch a Budča – v oboch smeroch. Prístroje AED, ktoré dokážu pri zlyhaní srdca obnoviť jeho činnosť a tým zvýšiť šance na záchranu ľudského života, budú súčasťou spolu 15 čerpacích staníc spoločnosti. Na použitie defibrilátorov bol zaškolený personál čerpacích staníc, ich obsluhu však zvládne aj laik.

AED prístroje výrazne zvyšujú šance na záchranu človeka s náhlym zlyhaním srdca. Prístroj prostredníctvom hlasových povelov v slovenskom jazyku riadi postup podávania prvej pomoci, nevyhnutnej pred príchodom záchrannej služby. Po priložení elektród na hrudník je schopný samostatne vyhodnotiť potrebu jeho použitia na obnovu rytmu srdcovej činnosti. V prípade, že to je nutné, použije elektrický výboj na obnovu srdcovej činnosti.

Slovnaft inštaloval automatické defibrilátory na svojich najfrekventovanejších čerpacích staniciach. K dispozícii sú aj na čerpacích staniciach Zeleneč, Sverepec, Dolná Streda, Sekule (oba smery), Zamarovce, Ivachnová, Štrba, Malý Šariš (oba smery). Dodávateľom zariadení je spoločnosť Falck Academy, ktorá je na Slovensku lídrom v poskytovaní kurzov prvej pomoci.

VOĽNE SŤAHOVATEĽNÉ DOKUMENTY

Grant z programu Talenty Novej Európy získa 65 detí a mladých ľudí

 • do deviateho ročníka programu Talenty Novej Európy sa zapojilo takmer 230 mladých talentov
 • finančná podpora v hodnote 66 000 eur bude rozdelená medzi 65 talentovaných detí a mladých ľudí zo Slovenska

BRATISLAVA, 19. apríla 2016 – Mimoriadne talentované slovenské deti a mladí ľudia v oblasti vedy, umenia a športu získajú už po deviaty rok finančnú podporu z grantového programu Talenty Novej Európy (TNE), ktorý realizuje spoločnosť Slovnaft a Stredoeurópska nadácia. Sumu v celkovej výške 66 000 eur si tento rok na základe rozhodnutia dvoch odborných porôt rozdelí 65 mladých talentov. Do programu sa pritom prihlásilo takmer 230 talentovaných detí a mladých ľudí.

Členmi poroty boli okrem zástupcov Stredoeurópskej nadácie a Slovnaftu viacerí odborníci a známe osobnosti. Predsedom poroty pre vedu a umenie bol herec Lukáš Latinák, spolu s ním hodnotili finalistov výtvarníčka Ilona Németh, matematik SAV Anatolij Dvurečenskij, jazykovedkyňa Lucia Satinská, fyzik Martin Mojžiš, klavirista Miki Škuta a riaditeľ Konzervatória v Bratislave Peter Čerman. V športovej porote talenty hľadal bývalý hokejový reprezentačný tréner Ján Filc, hokejový majster sveta Richard Lintner a pedagóg FTVŠ Univerzity Komenského Ľubor Tománek.

Jedným z výnimočných talentov, ktoré opätovne získali grant TNE, je dvadsaťročná Emília Petríková, ktorá v roku 2014 vyhrala súťaž Európskej únie pre mladých vedcov. V minulom roku sa zúčastnila 10-týždňovej stáže na rádiologickom oddelení Mayo Clinic v USA, kde sa venovala výskumu nádorov mozgu – glioblastómov.

Talentom s veľkou budúcnosťou je aj 16-ročný baletný tanečník Filip Martinský, ktorý sa baletu začal venovať pred 3 rokmi. V roku 2014 sa stal vicemajstrom sveta v kategórii „Balett solo“ v Poľsku.

Porotu zaujal aj mladý slovenský herec Marko Damian Kováč, ktorý peniaze z grantu použije na financovanie jednej z najprestížnejších hereckých škôl sveta - Royal Central School of Speech and Drama v Londýne (zo 4000 adeptov prijali iba 16), či mladý filmár zo Slovenska, študujúci vo Francúzsku, Dominik Bari. Práve jeho film „Shout to home“ získal zlaté ocenenie v kategórii "Najlepší krátky film roka 2014" na medzinárodnom filmovom festivale Filmmakers of the Year v indonézskej Jakarte.

Lukáš Latinák: „Som očarený výnimočnosťou týchto mladých ľudí. Mal som to šťastie počas jedného dňa vidieť a počuť monológ z Rómea a Júlie v angličtine, fantastické klavírne a gitarové sóla, baletné kreácie hodné významných javísk, alebo prednášku o možnosti mangánovej (bio)mineralizácie na Marse pomocou EPR spektroskopie (fascinovalo ma zanietenie, lebo obsahu som nerozumel). Projekt TNE má pre celú spoločnosť väčší zmysel ako si dokážeme predstaviť.“

Medzi športovými talentami vynikol Patrik Megela, ktorý v atletických disciplínach získal v roku 2015 dve zlaté medaily na Medzinárodných športových hrách mládeže v tureckom Konya. Grant získal napríklad aj Julian Enrik Smoliga. Ten v minulom roku skončil na 2. mieste na kadetských Majstrovstvách Európy v Zürichu v kategórii kata.

Ján Filc: „Veľa talentov a málo peňazí je pre rozvoj športu vždy lepšia kombinácia ako naopak. Napriek tomu si myslím, že peniaze sú pre rozvoj talentu dôležité. Talenty, ktoré sme počas tohto ročníka podporili majú veľmi reálne šance presadiť sa aj v seniorských kategóriách. Budeme ich pozorne sledovať a držať im palce.“

Počas deviatich rokov existencie programu Talenty Novej Európy získalo granty v hodnote viac ako 584 tisíc eur celkovo 329 talentovaných detí a mladých ľudí. Financie využili napríklad na nákup laboratórnych pomôcok, hudobných nástrojov, kníh a na účasť na profesijných a študijných stážach a súťažiach v zahraničí.

„Tento ročník možno považovať za jeden z najúspešnejších. Medzinárodné ocenenia, ktoré mladí ľudia v jednotlivých kategóriách už získali, potvrdzujú predpoklady, že sa vo svojej oblasti môžu dostať na absolútny vrchol. Verím, že sme ich finančnými grantmi trochu posunuli k tomuto cieľu,“ zhrnula Szilvia Czuczor, výkonná riaditeľka Stredoeurópskej nadácie.

Viac informácií k programu Talenty Novej Európy nájdete na www.tne.sk

Kontaktné osoby:

SLOVNAFT, a.s.
Anton Molnár - hovorca a riaditeľ Podnikovej a marketingovej komunikácie
tel: +421 905 393 161

Central European Foundation / Stredoeurópska nadácia (CEF)
Juraj Tedla - koordinátor programu
tel.: +421 918 707 397

10. ročník grantového programu Zelené oázy priniesol podporu 21 zeleným projektom

V 10. ročníku grantového programu Zelené oázy, ktorý vyhlásila Nadácia Ekopolis a spoločnosť SLOVNAFT, a.s., získalo 21 projektov podporu v celkovej výške 56 000 eur. Grantový program Zelené oázy podporuje vytváranie, obnovu alebo oživenie ekologicky hodnotných lokalít a trás.

Do grantového programu v aktuálnom ročníku prihlásilo svoje projekty 271 žiadateľov, z nich bolo podporených 21 projektov v celkovej sume 56 000 eur. „Novinkou tohto ročníka je osobitná podpora projektov zameraných na zakladanie a prevádzkovanie malých komunitných projektov s alternatívnym farmárskym zameraním. Projekty sú prispôsobené miestnym podmienkam a kombinujú okrasné, ovocné a zeleninové záhrady s prvkami drobnochovu malých hospodárskych zvierat,“ uvádza Milan Hronec, programový manažér z Nadácie Ekopolis.

Medzi projekty, ktoré v roku 2016 zaujali poradný výbor grantového programu, patrí projekt Na túru za prameňmi Vihorlatu. Občianske združenie TELEKIA vybuduje infraštruktúru pre cyklistov a turistov smerujúcich na územie Vihorlatu. V projekte ide o zastrešenie prameňov pitnej vody a výstavbu oddychových miest na 3 lokalitách najnavštevovanejších turistických chodníkov.

Ďalším z projektov je vybudovanie Ekocentra v areáli záhrady v miestnej časti Karlova Ves v Bratislave. Organizácia Envirosvet zriadi outdoorovú klubovňu, založí zeleninové a bylinkové záhony, kompostoviská a chovné objekty pre malé hospodárske zvieratá.

K úspešným patrí aj projekt Včelárska minifarma v Liptovskom Mikuláši. Zámerom projektu je zriadenie včelnice v areáli Strednej odbornej školy polytechnickej s dlhodobým cieľom zaradiť doplnkový predmet včelárstvo do učebných osnov.

„Grantový program Zelené oázy má za sebou jubilejných desať rokov, Za toto obdobie sme podporili 225 projektov sumou viac ako 566 tisíc eur. Do aktivít sa zapojili tisíce dobrovoľníkov, ktorí vysadili drevinami, zveľadili a upravili plochu s rozlohou približne 120 futbalových ihrísk,“ povedal Anton Molnár, riaditeľ podnikovej a marketingovej komunikácie SLOVNAFT, a.s.

Projekty podporené v tomto ročníku programu budú realizované v období od apríla do septembra 2016.

Podporené projekty v roku 2016 z grantového programu Zelené oázy nájdete TU.

V najvyšších orgánoch spoločnosti MOL sú už traja Slováci

 • valné zhromaždenie spoločnosti MOL opätovne zvolilo Oszkára Világiho za člena predstavenstva
 • členom dozornej rady spoločnosti MOL bude okrem Slavomíra Hatinu aj Ivan Mikloš, ktorý bude tiež nestálym členom Audítorskej komisie
 • valné zhromaždenie rozhodlo aj o výplate dividend v objeme 55 miliárd forintov

BRATISLAVA, 14. apríla 2016 – Členmi najvyšších orgánov medzinárodnej spoločnosti MOL budú už traja Slováci. Riadne valné zhromaždenie spoločnosti dnes opätovne zvolilo Oszkára Világiho za člena predstavenstva a Ivana Mikloša za člena dozornej rady a nestáleho člena Audítorskej komisie. Členom dozornej rady spoločnosti MOL je od roku 2002 aj Slavomír Hatina. Do Skupiny MOL patrí tiež bratislavská rafinérska spoločnosť Slovnaft.

Oszkár Világi, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Slovnaftu, je členom vedenia jednej z najväčších stredoeurópskych spoločností už od roku 2010. V apríli toho roka sa stal členom Výkonnej rady Skupiny MOL a o rok neskôr členom predstavenstva. V oboch funkciách sa aktívne podieľa na riadení spoločnosti, ktorá pôsobí vo viac ako 30 krajinách sveta a zamestnáva 26 000 ľudí. Okrem spoločnosti Slovnaft je zodpovedný najmä za aktivity Skupiny v Českej republike, Poľsku, Rakúsku a Nemecku.

Slovenský ekonóm a bývalý podpredseda vlády a minister financií Ivan Mikloš bude členom dozornej rady spoločnosti od 1. mája 2016, zvolený bol na päťročné funkčné obdobie. Za člena dozornej rady spoločnosti MOL bol dnes opätovne zvolený aj jej súčasný predseda György Mosonyi.

Valné zhromaždenie spoločnosti MOL dnes rozhodlo aj o výplate dividend v objeme 55 miliárd forintov a schválilo konsolidovanú účtovnú závierku za rok 2015. Skupina MOL vykázala v roku 2015 zisk pred zdanením, úrokmi a odpismi očistený o náklady súvisiace s precenením zásob (clean CCS EBITDA) vo výške 2,5 miliardy USD oproti plánovaným 2,2 miliardy dolárov.

Najväčším akcionárom spoločnosti MOL je maďarský štát s takmer 25 percentami akcií. Zahraniční investori (najmä inštitucionálni) držia 22,4 percenta akcií. Podiel v MOL-e majú taktiež spoločnosti ČEZ, Oman Oil, Unicredit Bank, OTP Bank a ďalší.

Viac informácií o Skupine MOL nájdete na stránke https://www.molgroup.info

 

Slovnaft vyplatí akcionárom dividendu vo výške 2 eurá na akciu

 • riadne valné zhromaždenie spoločnosti Slovnaft schválilo výplatu dividendy 2 eurá na akciu
 • celkovo sa na dividendách vyplatí 41,25 milióna eur

BRATISLAVA, 7. apríla 2016 – Riadne valné zhromaždenie akcionárov spoločnosti SLOVNAFT, a.s., dnes rozhodlo, že spoločnosť vyplatí akcionárom dividendy z nerozdeleného zisku minulých rokov vo výške 2 eurá na jednu akciu. Celkovo spoločnosť na dividendách vyplatí 41,25 milióna eur.

Nárok na výplatu dividend má fyzická alebo právnická osoba, ktorá bola ku dňu 14. apríla 2016 (rozhodujúci deň na určenie osoby oprávnenej uplatniť dividendu) evidovaná u Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a. s. (CDCP) ako akcionár spoločnosti SLOVNAFT, a.s., alebo ktorej bol zriadený držiteľský účet podľa § 105a zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch v platnom znení. Dividenda je splatná najneskôr do 60 dní od dátumu rozhodujúceho dňa na určenie osoby oprávnenej uplatniť si právo na dividendu, ktorým je 14. apríl 2016. V prípade, že si akcionár neuplatní do dátumu splatnosti svoje právo na dividendy spôsobom uvedeným v týchto zásadách, budú nevyplatené dividendy uložené na účte spoločnosti SLOVNAFT, a. s., po dobu 4 rokov.

Akcionári dnes prerokovali výročnú správu spoločnosti SLOVNAFT, a.s., a schválili riadnu individuálnu a konsolidovanú účtovnú závierku spoločnosti SLOVNAFT, a.s., za rok 2015.

Na základe rozhodnutia riadneho valného zhromaždenia bol za člena predstavenstva opätovne zvolený Mihály Kupa. Za člena dozornej rady bol opätovne zvolený György Mosonyi, novou členkou dozornej rady sa stala Zsuzsanna Ortutay. Členovia predstavenstva a dozornej rady spoločnosti sú do funkcie volení na päť rokov.

Väčšinovým akcionárom Slovnaftu je medzinárodná ropná a plynárenská spoločnosť MOL s 98,4-percentým podielom, ostatní akcionári držia 1,6 percenta akcií.

×