Generálne revízie 2022

Slovnaft má na tento rok naplánovanú údržbu polovice výrobných zariadení a investície vo výške 52 mil. eur. Generálne revízie sú rozdelené do troch blokov – jarný, letný a jesenný.

Počas generálnych revízií bude prebiehať kontrola technického stavu a údržba zariadení, ako aj ich modernizácia. Na vyčistení rafinérskych a petrochemických zariadení, ich kontrole a opravách sa budú podieľať domáci a zahraniční externí dodávatelia. Zásobovanie zákazníkov počas odstávok nebude ovplyvnené.

Bezpečné odstavovanie a opätovný nábeh výrobných zariadení sú sprevádzané činnosťami, ktoré môžu okolití obyvatelia vnímať citlivo. Ide napríklad o spaľovanie materiálov na poľných horákoch, čo spôsobuje žiarenie, prípadne zvýšený hluk. Otváranie zariadení kvôli ich kontrole a čisteniu zas môže sprevádzať šírenie zápachu. Jeho intenzita pritom závisí aj od poveternostných podmienok. Spoločnosť zmenila systém prípravy a realizácie generálnych revízií tak, aby boli čo najkratšie a minimalizoval sa ich vplyv na okolie, a podľa toho naplánovala všetky práce a činnosti. Zmierneniu dopadov má napomôcť program Turnaround Excellence (TEX), ktorý spoločnosť vypracovala v spolupráci s externými konzultantmi.

INFORMÁCIE O SPRIEVODNÝCH JAVOCH

Vždy aktuálne informácie o vplyve činností v rafinérii na komfort obyvateľov nájdete na webovej stránke v štandardnej časti Plánované činnosti v rafinérii, ako aj v aplikácii Sused Slovnaft. Aplikácia obsahuje aj formulár, prostredníctvom ktorého nás môžete kedykoľvek kontaktovať, a vaše podnety v čo najkratšom čase preveríme. V prípade otázok je pre obyvateľov naďalej 24 hodín denne pripravená infolinka na čísle 02/4055 8929

JESENNÝ BLOK GENERÁLNYCH REVÍZIÍ

TRVANIE: 8. 10. – 27. 11. 2022

Jesenná fáza pravidelnej povinnej údržby v bratislavskej rafinérii je naplánovaná od 8. októbra 2022 do 27. novembra 2022. Záverečná časť plánovaných odstávok v roku 2022 sa týka celkovo dvoch výrobných jednotiek. Na prácach sa podieľa 180 externých pracovníkov.

V októbri sa uskutoční generálna revízia na Hydrogenačnej rafinácii palív, ktorá je kľúčová pri výrobe nafty. Technologické zariadenia sú podrobené revíznym prehliadkam pre bezpečné prevádzkovanie v súlade s legislatívnymi požiadavkami.

Druhá výrobná jednotka, Regenerácia kyseliny sírovej, je odstavená v tzv. technologickej zarážke, čo znamená, že sa uskutočňujú len čistiace práce zariadení pred nadchádzajúcou zimou a drobné opravy, ktoré prispievajú k efektívnejšiemu prevádzkovaniu.

Jesenná časť uzatvára tohtoročné tri bloky plánovaných odstávok s údržbou 33 výrobných jednotiek a celkovými investíciami na inšpekcie, kontroly, čistenie, opravy a investície do nových zariadení na úrovni 69 miliónov eur. Hlavným cieľom bolo zníženie environmentálnej záťaže, zníženie dopadov energetickej náročnosti výroby ropných produktov a zvýšenie bezpečnosti zložitých technologických zariadení.

Pozrite si časozberné video unikátnej operácie z letnej časti odstávok – výmeny pece na Atmosférickej destilácii, keď nová pec nahradila starú po 55 rokoch prevádzky.

LETNÝ BLOK GENERÁLNYCH REVÍZIÍ

30. týždeň, 25. JÚL 2022 – 31. JÚL 2022

Letná časť plánovaných odstávok sa skončila a rafinérska aj petrochemická časť Slovnaftu sú od 30. júla 2022 v stabilnom chode. Ako posledné nabehli Etylénová jednotka a Polyetylén 2. Plánované odstávky odštartovali 20. mája 2022 a celkovo bolo postupne odstavených 21 výrobných jednotiek. Slovnaft v rámci letných odstávok na kontrolu a údržbu svojich výrobných zariadení vynaložil takmer 36 miliónov eur a ďalších viac ako 24 miliónov investoval do ich modernizácie. Tohtoročný cyklus plánovaných odstávok uzavrie jesenná časť. Odstavia sa tri výrobné jednotky na približne tri týždne.

30. týždeň, 25. JÚL 2022 – 31. JÚL 2022

29. TÝŽDEŇ, 18. JÚL 2022 – 24. JÚL 2022

Letná časť plánovaných odstávok, ktorá sa začala 20. mája 2022, sa blíži do finále. Výrobné jednotky v rafinérskej časti Slovnaftu sú všetky v štandardnom stabilnom chode, ako posledná sa dostala na parametre Štiepna jednotka Komplexu hydrokrak v polovici predošlého týždňa. V petrochemickej časti sú už všetky čistiace, údržbárske a modernizačné práce ukončené a v týchto dňoch sa operátori a technológovia Etylénovej jednotky 2 a Polypropylénu 3 sústreďujú na postupný nábeh výrobných jednotiek. Stabilizácia ich chodu zavŕši letnú časť odstávok a Slovnaft zintenzívni prípravu jesennej časti plánovanej údržby. Jej rozsah bude v porovnaní s letom malý a odstávky potrvajú len dva týždne.

29. TÝŽDEŇ, 18. JÚL 2022 – 24. JÚL 2022

28. TÝŽDEŇ, 11. JÚL 2022 – 17. JÚL 2022

Výrobné jednotky rafinérskej časti, ktoré boli v uplynulých týždňoch odstavené v rámci letných plánovaných odstávok, sú už v štandardnom chode a ich produkcia je stabilizovaná. Posledná z odstavených rafinérskych výrobných jednotiek – Štiepna jednotka Komplexu hydrokrak – sa dostane na parametre v polovici 28. týždňa. Hlavnú pozornosť interného tímu a externých dodávateľov teraz na seba viažu odstavené výrobné jednotky v petrochemickej časti Výroby. Na Etylénovej jednotke pokračuje popri údržbe zariadení uzatváranie vyčistených zariadení a tlakové skúšky. Na výrobnej jednotke Polypropylén 3 (PP3) sa realizačné tímy sústreďujú na údržbárske práce. Plánované odstávky budú ukončené v druhej polovici júla.

27. TÝŽDEŇ, 4. – 10. JÚL 2022

27. TÝŽDEŇ, 4. – 10. JÚL 2022

Takmer všetky výrobné jednotky rafinérskej časti Slovnaftu, ktoré boli zaradené do letnej časti plánovaných odstávok, sú už v normálnom chode s výnimkou vodíkarne Komplexu hydrokrak, kde ešte prebiehajú vákuové testy. V petrochemickej časti sa odstávky kľúčových zariadení začali minulý týždeň. Na Polypropyléne 3 sa práce sústreďujú na kompresorovňu. Na Etylénovej jednotke 2 sú zariadenia postupne otvárané a sprístupňované na údržbárske práce. V kolónach výrobnej jednotky sú demontované vnútorné časti, ktoré po preprave do dielní podstúpia čistenie.

27. TÝŽDEŇ, 4. – 10. JÚL 2022

26. TÝŽDEŇ, 27. JÚN 2022 – 3. JÚL 2022

V uplynulom týždni boli úspešne ukončené odstávky na Odsírení plynov, HRR4, Extrakcii aromátov a Reformingu 5 a výrobné jednotky sú už v štandardnom chode. Na ďalších odstavených výrobných jednotkách rafinérie pokračujú čistiace, údržbárske a pred-nábehové práce. Súčasne sa začala etapa odstavovania petrochemickej časti. Letné plánované odstávky sa týkajú troch kľúčových petrochemických výrobných jednotiek – Etylénovej jednotky, LDPE4 (výroby polyetylénu), a PP3 (výroba polypropylénu). S činnosťami na týchto výrobných jednotkách sú spojené javy, viditeľné aj v okolí Slovnaftu – zvýšená hlučnosť a svetlo zo spaľovania odplynov na poľných horákoch.

25. týždeň 20. JÚN 2022 – 26. JÚN 2022

V týchto dňoch nabiehajú po generálnych opravách späť na prevádzkové parametre tri rafinérske výrobné jednotky. Zariadenia sú vyčistené a boli na nich vykonané zákonom predpísané tlakové skúšky plášťov, ako aj vizuálne kontroly špecialistami. Vymenená je časť potrubí, generálnou opravou prešli aj armatúry a poistné ventily. Tento týždeň predpokladáme ukončenie prác na ďalších 5 výrobných jednotkách a ich postupný nábeh.

Zároveň sa od utorka 21. júna začína odstavovanie petrochemickej časti podniku. Odstávky budú spojené s aktivitou na poľných horákoch – tri až štyri dni treba počítať s flérovaním.

Letné plánované odstávky sú v rafinérskej časti ukončené na 80 %, v petrochemickej časti sa práve začali s predpokladaným ukončením 21. júla. Celkovo sú plánované odstávky ukončené na 60 %.

24. TÝŽDEŇ, 13. JÚN 2022 – 19. JÚN 2022

Do štandardného chodu boli uplynulý týždeň uvedené ďalšie tri výrobné jednotky, vrátane Komplexu hydrokrak. Na rafinérskych výrobných jednotkách, ktoré sú ešte v odstávke, pokračuje čistenie a oprava zariadení. Na investičnom projekte výmeny pece na Atmosférickej destilácii 5 sa skončila demontáž plášťa po jednotlivých segmentoch a inštalácia novej pece. Plášť novej pece s hmotnosťou 205 ton premiestnil z miesta prefabrikácie na základové pätky žeriav Liebherr s nosnosťou 750 ton. Tento týždeň pokračuje kompletizácia ďalších odstavených výrobných zariadení, tlakové skúšky a príprava na ich nábeh.

23. TÝŽDEŇ, 6. JÚN 2022 – 12. JÚN 2022

Prvá odstavená výrobná jednotka, SRU100 – Sulphur Recovery Unit, nabehla do štandardného chodu. Na ostatných pokračuje montáž lešení a demontážne práce zariadení. Na investičnom projekte výmeny pece na Atmosférickej destilácii 5 sa po segmentoch rozoberá plášť pece na zjednodušenie demolácie a zošrotovania. Na rozoberaných strojnotechnologických zariadenia prebieha čistenie a vnútorné inšpekcie, prípadne opravy. Zároveň sa rozbehli výmeny katalyzátorov v reaktoroch za účasti supervízorov a licenzorov. Tento týždeň bude pokračovať čistenie zariadení, ich postupná kompletizácia a tlakové skúšky vodou na predpísaný tlak.

22. TÝŽDEŇ, 6. JÚN 2022 – 12. JÚN 2022

22. TÝŽDEŇ, 6. JÚN 2022 – 12. JÚN 2022

22. TÝŽDEŇ, 30. MÁJ 2022 – 5. JÚN 2022

Po odstavení výrobných jednotiek, sprevádzanom spaľovaním na poľných horákoch, nasledovalo otváranie technologických zariadení, demontáž armatúr a vnútorných častí kolón. Štiepna jednotka Komplexu Hydrokrak, sa pripravuje na výmenu katalyzátora. Na Atmosférickej destilácii 5 demontovali stabilizačnú kolónu a pripravuje sa inštalácia novej kolóny pomocou veľkého žeriavu.

21. týždeň 23. MÁJ – 29. MÁJ 2022

Letná časť plánovaných odstávok odštartovala v piatok 20. mája odstavením jednej výrobnej jednotky v rafinérskej časti a pokračovala cez víkend odstavovaním ďalších jednotiek. Následne sa začali práce na otváraní výrobných zariadení.

JARNÝ BLOK GENERÁLNYCH REVÍZIÍ

Trvanie: 5. 3. – 5. 4. 2022

Jarná časť plánovaných povinných odstávok výrobných zariadení trvala od 5. marca do úvodu apríla 2022. V rozpätí približne jedného mesiaca odstavila, vyčistila, opravila a zmodernizovala deväť výrobných jednotiek. Slovnaft tak zvýšil bezpečnosť a znížil energetickú náročnosť svojich výrobných zariadení. Všetky práce sa realizovali v plánovanom čase aj vďaka novo zavedenému programu TEX – Turnaround Excellence.

Okrem zamestnancov Slovnaftu sa na prácach podieľalo aj 1100 externých špecialistov. V tejto fáze Slovnaft odstavil deväť výrobných jednotiek a nadväzných šesť jednotiek bolo v prestoji. Odstavenie väčšiny začalo 5. marca 2022, pričom všetky práce boli ukončené a výrobné jednotky opätovne sprevádzkované v úvode apríla.

Jarné technologické zarážky boli prednostne zamerané na vyčistenie zariadení, čo následne znižuje energetickú náročnosť procesov spracovania ropy. Znamená to nižšiu spotrebu zemného aj rafinérskeho plynu s priamym vplyvom na znižovanie ekologickej záťaže.

Slovnaft ako významná súčasť kritickej infraštruktúry má dlhodobo zavedené prísne protipandemické opatrenia a počas odstávok sa vzťahovali aj na všetkých externých dodávateľov, pracujúcich vo výrobnom areáli. Paralelne s jarnou údržbou pokračovali prípravné práce na letnú časť plánovaných odstávok, ktoré budú v máji a júni. generálne revízie absolvuje 15 výrobných jednotiek, ďalšie tri Slovnaft odstaví do technickej zarážky, tri budú v prestoji kvôli technologickým nadväznostiam a dve výrobné jednotky budú zmodernizované.

Generálne revízie 2022

Informačné materiály

×
{{-- content goes here from dom --}}
PRISPÔSOBTE SÚBORY COOKIE POUŽITÉ NA TEJTO WEBOVEJ STRÁNKE

Webová stránka spoločnosti SLOVNAFT, a.s. používa súbory cookie na svoju prevádzku, zlepšenie používateľskej skúsenosti, monitorovanie aktivít na webovej stránke a zobrazovanie relevantných ponúk.

Výberom tejto možnosti povoľujete:

 • Len nevyhnutné cookies podľa § 109 ods. 8 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách, konkrétne dočasné cookies a súbory cookie zjednodušujúce používanie webovej stránky

Výberom tejto možnosti zakazujete:

 • Zobrazovanie remarketingových reklám, ktoré reflektujú vaše záujmy mimo webovej lokality (napríklad na sociálnych sieťach)
 • Používanie analýz využívania stránky a aktivít, ktoré sa merajú na webových lokalitách spoločnostiSLOVNAFT, a.s., s cieľom kontaktovať vás s personalizovanými ponukami (ak ste nám napríklad pri registrácii poskytli svoje kontaktné údaje)

Výberom tejto možnosti povoľujete:

 • Len nevyhnutné cookies podľa § 109 ods. 8 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách, konkrétne dočasné cookies a súbory cookie zjednodušujúce používanie webovej stránky
 • M_GDPR_CONTENT_LIST_ITEM_2
 • Analytické webové nástroje na štatistické účely
 • Zobrazovanie remarketingových reklám, ktoré reflektujú vaše záujmy mimo webovej lokality (napríklad na sociálnych sieťach)

Výberom tejto možnosti zakazujete:

 • Používanie analýz využívania stránky a aktivít, ktoré sa merajú na webových lokalitách spoločnostiSLOVNAFT, a.s., s cieľom kontaktovať vás s personalizovanými ponukami (ak ste nám napríklad pri registrácii poskytli svoje kontaktné údaje)

Výberom tejto možnosti povoľujete:

 • Len nevyhnutné cookies podľa § 109 ods. 8 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách, konkrétne dočasné cookies a súbory cookie zjednodušujúce používanie webovej stránky
 • M_GDPR_CONTENT_LIST_ITEM_2
 • Analytické webové nástroje na štatistické účely
 • Zobrazovanie remarketingových reklám, ktoré reflektujú vaše záujmy mimo webovej lokality (napríklad na sociálnych sieťach)
 • Používanie analýz využívania stránky a aktivít, ktoré sa merajú na webových lokalitách spoločnostiSLOVNAFT, a.s., s cieľom kontaktovať vás s personalizovanými ponukami (ak ste nám napríklad pri registrácii poskytli svoje kontaktné údaje)

Zásady používania súborov cookie

Zásady ochrany osobných údajov

Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×