Facebook Linkedin Youtube Twitter Instagram Corobim

Žiadosti o príspevky a návrhy na spoluprácu adresované našej spoločnosti, posudzujeme viacstupňovo podľa prísnych kritérií Skupiny MOL a spoločnosti SLOVNAFT, a.s.. Aj pre rok 2017 si naša spoločnosť zadefinovala hlavné oblasti podpory a projekty, ktoré v rámci nich postupne realizujeme.

Aktivity darcovstva a partnerskej spolupráce sa zároveň snažíme proporčne rozdeliť medzi jednotlivé podporované oblasti. Medzi prioritné oblasti patria aj v roku 2017 podpora detí a mládeže, ich vzdelávania a zdravia, podpora talentov, vedy, hodnotných občianskych iniciatív, kultúry a športu, a tiež projekty na ochranu životného prostredia. Na týchto stránkach nájdete informácie o konkrétnych projektoch, ktoré SLOVNAFT, a.s., podporil.

Najčastejšie formy podpory:
1. peňažné a nepeňažné dary
2. grantové programy (Zelené oázy, Talenty Novej Európy)
3. asignácia 2 % z dane
4. firemné dobrovoľníctvo
5. reklamná spolupráca

Informácie pre žiadateľov o podporu projektov a iniciatív:

  • Ak máte záujem o zaslanie žiadosti o podporu projektu či hodnotnej iniciatívy, vyplňte, prosím jeden z nasledujúcich formulárov podľa typu žiadosti.
    Žiadosť o poskytnutie daru.doc
    Žiadosť o reklamnú spoluprácu.doc
  • Vyplnenú žiadosť zašlite, prosím výlučne elektronickou formou na e-mailovú adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
  • Žiadosti posudzujeme spravidla raz za 2 mesiace, prosíme Vás preto o trpezlivosť. Zodpovedný zamestnanec spoločnosti SLOVNAFT, a.s. bude kontaktovať výlučne žiadateľov, ktorých žiadosť je pre našu spoločnosť zaujímavá a sme naklonení jej podpore. Preto prosím nezabudnite v žiadosti vyplniť Vašu elektronickú adresu, resp. telefonický kontakt.

Kontaktná osoba:

Hana Kukučková
Tel: (+421) 02/40558918
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

VOĽNE SŤAHOVATEĽNÉ DOKUMENTY
×