Správa nehnuteľností

EVIDENCIA, PREDAJ, PRENÁJOM A OPTIMALIZÁCIA VYUŽITIA NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU SKUPINY SLOVNAFT

  • Predávame nevyužívané nehnuteľnosti na celom území SR (odstavené bývalé priemyselné areály, pozemky, byty a iné nehnuteľnosti vo vlastníctve Skupiny SLOVNAFT).
  • Prenajímame administratívne, prevádzkové, obchodné a konferenčné priestory, pozemky a parkovacie miesta pre fyzické alebo právnické osoby.
  • Ponúkame kvalitné ubytovanie rodinám, študentom a pracujúcim za prijateľné ceny.
  • Zabezpečujeme riešenie majetkoprávnych sporov, vysporiadanie užívacích práv k nehnuteľnému majetku formou vecných bremien.
  • Poskytujeme stanoviská k umiestňovaniu stavieb na pozemkoch, resp. v susedstve pozemkov a inžinierskych stavieb vo vlastníctve SLOVNAFT, a.s.

Prečo využiť naše služby

Našim cieľom je poskytovať kvalitné a profesionálne služby s vysokou pridanou hodnotou. Sme serióznym obchodným partnerom, snažíme sa prinášať spoľahlivé riešenia, ktoré sú v súlade s požiadavkami našich zákazníkov a obchodných partnerov, poskytovať im starostlivosť a odborné poradenstvo na najvyššej úrovni. Zárukou profesionálneho prístupu je náš tím s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti správy a evidencie nehnuteľného majetku.

Referencie

 

×
Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×