Udržateľný rozvoj & SLOVNAFT

Trvalo udržateľný rozvoj (TUR) sa stal globálnou a jednou z najdôležitejších výziev 21. storočia. Tento koncept ide vysoko nad rámec etických či marketingových otázok. Jeho podstatou je vyvážené a súčasné zvažovanie všetkých troch pilierov TUR – životné prostredie, hospodárstvo a spoločnosť – s cieľom zabezpečiť, aby aj budúce generácie mali rovnaké príležitosti a možnosti ako my.

Pre Skupinu SLOVNAFT znamená trvalo udržateľný rozvoj ,,záväzok vyvážene integrovať ekonomické, environmentálne a sociálne aspekty do našich každodenných podnikateľských činností, s cieľom maximalizovať tvorbu hodnôt pre našich partnerov a zabezpečiť povolenie pre našu činnosť v dlhodobom horizonte.“

Systém riadenia TUR je založený na princípe, že TUR by mal byť neoddeliteľnou súčasťou našich každodenných činností, preto všetky zložky, týkajúce sa trvalo udržateľného rozvoja, sú integrované do našej celkovej podnikateľskej stratégie a rozpočtu.

Systém riadenia TUR zabezpečuje efektívnu podporu pre dosahovanie našich strategických cieľov, a pôsobí tiež ako silný stimulátor ďalšieho rozvoja, podpory povedomia o trvalej udržateľnosti, ako aj väčšej transparentnosti.

Naše kľúčové priority
Viac

Naše kľúčové princípy
Viac

Riadenie rizík vo vzťahu k TUR
Viac

Manažérske systémy založené na normách
Viac

Strategické ciele TUR 2016-2020 Skupiny Slovnaft
Viac

×
Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×