Správy a ukazovatele

Za najefektívnejší a najviac ucelený spôsob informovania verejnosti o ukazovateľoch považuje Skupina SLOVNAFT Výročnú správu, kde prezentuje svoje ekonomické, sociálne a environmentálne výsledky.

Výročné správy
Viac

Informovanie verejnosti
Viac

AMS protokoly
Viac

Výsledky diskontinuálnych meraní
Viac

×
Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×