Zdravie a bezpečnosť

Predpokladom pre zodpovedné fungovanie spoločnosti je starostlivosť o zdravie zamestnancov a vytvorenie dobrého pracovného prostredia, preto bezpečnosť a ochrana zdravia zamestnancov pri práci je jednou z najdôležitejších a kľúčových hodnôt skupiny SLOVNAFT.

Snažíme sa o zníženie počtu úrazov rovnako v práci ako mimo nej. Prostredníctvom kampaní sa snažíme osloviť jednak zamestnancov, dodávateľov, no aj ich rodinných príslušníkov. V rámci kampane Turniketom sa to nekončí, ktorej cieľom bolo znížiť počet mimopracovných úrazov našich zamestnancov, sme vytvorili aj animovaný film s názvom Turniket. Hlavnou myšlienkou príbehu je „Je jedno, kde sa zraníš, chýbaš doma aj v práci.“ Kampaň mala zamestnancov upozorniť, že HSE je našou hodnotou a zásady HSE platia rovnako aj mimo brán Slovnaftu.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Viac

REACH
Viac

Informovanie verejnosti o možnom ohrození
Viac

×
Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×