Facebook Linkedin Youtube Twitter Instagram Corobim

SLOVNAFT ako jeden z najväčších zamestnávateľov na Slovensku si uvedomuje svoju zodpovednosť voči svojim zamestnancom, partnerom a v neposlednom rade voči komunite. Naším cieľom je, aby sme boli vnímaný ako spoločnosť, na ktorú sa dá vždy spoľahnúť.


V oblasti verejnoprospešných projektov kladieme dôraz na spoločné hodnoty, predovšetkým zodpovednosť, spoľahlivosť, proaktivitu, vysokú kvalitu, transparentnosť a vyvážené partnerstvo. Robíme všetko, čo je v našich silách, aby sme sa stali spoľahlivým partnerom podporujúcim komunity po celom Slovensku. Systematicky sa zameriavame predovšetkým na podporu detí a mládeže, ich zdravia a vzdelania, podporu vedy, slovenskej kultúry, športu a ochranu životného prostredia.

Želáme si, aby nás naši partneri vnímali cez kvalitu výrobkov a služieb, ktoré poskytujeme a cez hodnoty, ktoré vyznávame. Našou prioritou je vybudovanie a udržanie dôvery našich zákazníkov, zamestnancov, ako aj ostatných partnerov, s ktorými zdieľame spoločný životný priestor v súčasnosti a budúcnosti. S týmto záväzkom na zreteli sme zaviazaní neustále zlepšovať naše systémy a udržiavať otvorený a transparentný dialóg.

Spoločenská zodpovednosť
Viac

×