Ľudské zdroje

Spoločnosť SLOVNAFT sa zaviazala vytvárať a udržiavať pracovné prostredie vzájomnej dôvery, v ktorom sa s každým, kto pracuje pre spoločnosť, zaobchádza s úctou a dôstojnosťou.

Prioritou je uplatňovanie princípu spravodlivého odmeňovania a zabraňovanie, predchádzanie diskriminácii, a taktiež sa kladie veľký dôraz na vzdelávanie, motiváciu a kariérny rast zamestnancov. Spoločnosť SLOVNAFT okrem kvalitného pracovného prostredia ponúka svojim zamestnancom atraktívny sociálny program, ktorý zahŕňa širokú škálu benefitov z oblasti zdravia, rekreácie a kultúry.

UŽITOČNÉ LINKY

×
Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×