Facebook Linkedin Youtube Twitter Instagram Corobim

Za najefektívnejší a najviac ucelený spôsob informovania verejnosti o ukazovateľoch považuje Skupina SLOVNAFT Výročnú správu, kde prezentuje svoje ekonomické, sociálne a environmentálne výsledky.

Výročné správy
Viac

Informovanie verejnosti
Viac

AMS protokoly
Viac

Výsledky diskontinuálnych meraní
Viac

×