MALÝ DUNAJ

Areál spoločnosti Slovnaft, a.s. je situovaný na okraji Bratislavy, leží v blízkosti dvoch riek Dunaj a Malý Dunaj a zasahuje do chránenej vodohospodárskej oblasti Žitný Ostrov. Plne si uvedomujeme svoju pozíciu a vplyv na životné prostredie a preto proaktívne hľadáme riešenia pre minimalizáciu nášho vplyvu na životné prostredie. V roku 2013 sme spustili nový projekt, ktorý je nad rámec legislatívnych požiadaviek a podmienok rozhodnutí týkajúcich sa vypúšťania odpadových vôd. Cieľom tohto projektu je ,,Zvýšenie ochrany Malého Dunaja“.

AKO TO VŠETKO ZAČALO

 • Pre technickú náročnosť bol projekt bol rozdelený na dve časti.
 • Prvá časť bola už zrealizovaná a daná do užívania. Náklady prvej časti projektu presiahli 240 tis. €. V prvej fáze projektu sme osadili kontinuálne analyzátory ropných látok do jednotlivých zberačov B1 a B2 s prenosom signálu na podnikový dispečing a prevádzku Vodné hospodárstvo. Týmito analyzátormi sme zabezpečili kontinuálne monitorovanie kvality prítokov zo zberačov B1, B2 do zberača C. Nainštalovali sme nornú stenu na zachytenie plávajúcich uhľovodíkov na zberači C, ktorá bude použitá v prípade zvýšenej koncentrácie ropných látok, čím sme dosiahli zníženie zaťaženia samotnej čistiarni odpadových vôd na bl.17-18. Na výstupe z ČOV 17-18 sme vymenili nornú stenu a skimmer za modernejší a účinnejší typ.
 • V roku 2019 predpokladáme ukončenie druhej časti projektu. Súčasťou plánovaných aktivít je zvýšenie zdržnej doby odpadových vôd s využitím dažďovej zdrže. Taktiež zautomatizovanie prevádzky ČOV bl.17-18 za účelom zvýšenia využívania komôr odlučovača. Monitorovanie kvality odpadových vôd celej dĺžke zberača C za pomoci kontinuálnych analyzátorov a kamerovým systémom. Zakúpenie vzorkovacieho zariadenia na odber vzoriek, prenosného multifunkčného prístroja a laboratórneho prístroja na stanovenie koncentrácie ropných látok pre prevádzku Vodné hospodárstvo. V rámci projektu bude tiež zabezpečené napojenie VJ Extrakcia aromátov a VJ HRP 5 na Cirkulačné centrá. Napojením zabezpečíme prechod z prietočného systému chladenia na cirkulačný, čim znížime množstvo odpadových vôd a následne aj zaťaženie recipientu Malý Dunaj znečisťujúcimi látkami.

ČO SME DOSIAHLI?

Úspešným ukončením projektu dosiahneme:

 • Rýchlejšiu identifikáciu a presnejšiu lokalizáciu zdroja znečistenia.
 • Zvýšenie retenčných objemov pre znečistenú odpadovú vodu.
 • Zvýšenie času potrebného na identifikáciu zdroja a sanáciu znečistenia.
 • Možnosť odklonenia znečistených vôd do dažďovej zdrže s možnosťou prečerpávania do chemickej kanalizácie.
 • Napojenie ďalších výrobných jednotiek na chladenie cirkulačnou vodou, čím sa zníži spotreba vody v Rafinérii ako aj množstvo vypúšťaných odpadových vôd z ČOV bl.17-1

MALÝ DUNAJ      MALÝ DUNAJ

×
{{-- content goes here from dom --}}
PRISPÔSOBTE SÚBORY COOKIE POUŽITÉ NA TEJTO WEBOVEJ STRÁNKE

Webová stránka spoločnosti SLOVNAFT, a.s. používa súbory cookie na svoju prevádzku, zlepšenie používateľskej skúsenosti, monitorovanie aktivít na webovej stránke a zobrazovanie relevantných ponúk.

Výberom tejto možnosti povoľujete:

 • Len nevyhnutné cookies podľa § 109 ods. 8 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách, konkrétne dočasné cookies a súbory cookie zjednodušujúce používanie webovej stránky

Výberom tejto možnosti zakazujete:

 • Zobrazovanie remarketingových reklám, ktoré reflektujú vaše záujmy mimo webovej lokality (napríklad na sociálnych sieťach)
 • Používanie analýz využívania stránky a aktivít, ktoré sa merajú na webových lokalitách spoločnostiSLOVNAFT, a.s., s cieľom kontaktovať vás s personalizovanými ponukami (ak ste nám napríklad pri registrácii poskytli svoje kontaktné údaje)

Výberom tejto možnosti povoľujete:

 • Len nevyhnutné cookies podľa § 109 ods. 8 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách, konkrétne dočasné cookies a súbory cookie zjednodušujúce používanie webovej stránky
 • M_GDPR_CONTENT_LIST_ITEM_2
 • Analytické webové nástroje na štatistické účely
 • Zobrazovanie remarketingových reklám, ktoré reflektujú vaše záujmy mimo webovej lokality (napríklad na sociálnych sieťach)

Výberom tejto možnosti zakazujete:

 • Používanie analýz využívania stránky a aktivít, ktoré sa merajú na webových lokalitách spoločnostiSLOVNAFT, a.s., s cieľom kontaktovať vás s personalizovanými ponukami (ak ste nám napríklad pri registrácii poskytli svoje kontaktné údaje)

Výberom tejto možnosti povoľujete:

 • Len nevyhnutné cookies podľa § 109 ods. 8 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách, konkrétne dočasné cookies a súbory cookie zjednodušujúce používanie webovej stránky
 • M_GDPR_CONTENT_LIST_ITEM_2
 • Analytické webové nástroje na štatistické účely
 • Zobrazovanie remarketingových reklám, ktoré reflektujú vaše záujmy mimo webovej lokality (napríklad na sociálnych sieťach)
 • Používanie analýz využívania stránky a aktivít, ktoré sa merajú na webových lokalitách spoločnostiSLOVNAFT, a.s., s cieľom kontaktovať vás s personalizovanými ponukami (ak ste nám napríklad pri registrácii poskytli svoje kontaktné údaje)

Zásady používania súborov cookie

Zásady ochrany osobných údajov

Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×