Modernizácia monitorovacích staníc na meranie kvality ovzdušia

V roku 1996 pri stavbe komplexu EFPA vznikla spoločnosti Slovnaft povinnosť prevádzkovať stanice na monitorovanie kvality ovzdušia. Podľa rozptylových štúdií zo SHMÚ a na základe údajov o hlavnom smere vetra boli vybrané tri vhodné miesta na merenia a to Podunajské Biskupice, Vlčie hrdlo a Rovinka.

Po niekoľkých rokoch prišlo aj na modernizáciu a rozšírenie týchto automatizovaných monitorovacích staníc kvality ovzdušia. V roku 2018 bola rekonštruovaná monitorovacia stanica v Podunajských Biskupiciach a v roku 2020 nasledovala monitorovacia stanica v Rovinke. Plánovaná je aj rekonštrukcia monitorovacej stanice na Vlčom hrdle a to v roku 2021.

MERACIE PRÍSTROJE

Dodávateľom analyzátorov je popredný svetový výrobca týchto prístrojov - spoločnosť HORIBA, ktorej techniku využívajú aj slovenské štátne inštitúcie a priemyselné podniky.

Počas rekonštrukcie boli nainštalované nové imisné analyzátory na meranie: ozónu (O3, oxidov dusíka (NO, NO2, NOx), oxidu siričitého (SO2), oxidu uhoľnatého (CO), metánu (CH4 ), nemetánových uhľovodíkov (NMHC), celkových uhľovodíkov (THC) a tuhých znečisťujúcich látok PM10. Monitorovacie stanice sú vybavené generátorom nulového vzduchu, generátorom H2, senzormi teploty a vlhkosti vzduchu, senzorom tlaku vzduchu.

Samotné monitorovanie sa rozšírilo o tuhé znečisťujúce látky PM2,5, čo sú malé prachové častice alebo sadze. Bola nainštalovaná aj nová informačná tabuľa s elektronickým zobrazovacím LED panelom určeným do vonkajšieho prostredia. Na stanici sa nachádzajú aj meteorologické senzory na meranie teploty, tlaku, relatívnej vlhkosti a meranie rýchlosti a smeru vetra.

ZVEREJŇOVANIE ÚDAJOV

Informácie o kvalite ovzdušia sú zverejňované na informačnom paneli umiestnenom priamo na stanici, v spoločnosti Slovnaft, ako aj na stránke Slovenského hydrometeorologického ústavu v časti spravodajstvo kvality ovzdušia. Merania sa vykonávajú každú hodinu, ale majú len informatívny charakter. Údaje sa kontrolujú a vyhodnocujú na základe technických parametrov prístroja nasledujúci pracovný deň v ranných hodinách, poverenými pracovníkmi SHMÚ.


Vnútorné vybavenie meracej stanice v Podunajských Biskupiciach 


Realizačný tím pred stanicou v Podunajských Biskupiciach  


Informačný panel na stanici v Podunajských Biskupiciach 

×
{{-- content goes here from dom --}}
PRISPÔSOBTE SÚBORY COOKIE POUŽITÉ NA TEJTO WEBOVEJ STRÁNKE

Webová stránka spoločnosti SLOVNAFT, a.s. používa súbory cookie na svoju prevádzku, zlepšenie používateľskej skúsenosti, monitorovanie aktivít na webovej stránke a zobrazovanie relevantných ponúk.

Výberom tejto možnosti povoľujete:

 • Len nevyhnutné cookies podľa § 109 ods. 8 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách, konkrétne dočasné cookies a súbory cookie zjednodušujúce používanie webovej stránky

Výberom tejto možnosti zakazujete:

 • Zobrazovanie remarketingových reklám, ktoré reflektujú vaše záujmy mimo webovej lokality (napríklad na sociálnych sieťach)
 • Používanie analýz využívania stránky a aktivít, ktoré sa merajú na webových lokalitách spoločnostiSLOVNAFT, a.s., s cieľom kontaktovať vás s personalizovanými ponukami (ak ste nám napríklad pri registrácii poskytli svoje kontaktné údaje)

Výberom tejto možnosti povoľujete:

 • Len nevyhnutné cookies podľa § 109 ods. 8 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách, konkrétne dočasné cookies a súbory cookie zjednodušujúce používanie webovej stránky
 • M_GDPR_CONTENT_LIST_ITEM_2
 • Analytické webové nástroje na štatistické účely
 • Zobrazovanie remarketingových reklám, ktoré reflektujú vaše záujmy mimo webovej lokality (napríklad na sociálnych sieťach)

Výberom tejto možnosti zakazujete:

 • Používanie analýz využívania stránky a aktivít, ktoré sa merajú na webových lokalitách spoločnostiSLOVNAFT, a.s., s cieľom kontaktovať vás s personalizovanými ponukami (ak ste nám napríklad pri registrácii poskytli svoje kontaktné údaje)

Výberom tejto možnosti povoľujete:

 • Len nevyhnutné cookies podľa § 109 ods. 8 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách, konkrétne dočasné cookies a súbory cookie zjednodušujúce používanie webovej stránky
 • M_GDPR_CONTENT_LIST_ITEM_2
 • Analytické webové nástroje na štatistické účely
 • Zobrazovanie remarketingových reklám, ktoré reflektujú vaše záujmy mimo webovej lokality (napríklad na sociálnych sieťach)
 • Používanie analýz využívania stránky a aktivít, ktoré sa merajú na webových lokalitách spoločnostiSLOVNAFT, a.s., s cieľom kontaktovať vás s personalizovanými ponukami (ak ste nám napríklad pri registrácii poskytli svoje kontaktné údaje)

Zásady používania súborov cookie

Zásady ochrany osobných údajov

Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×