Vízia, misia a hodnoty


Naša vízia:

Skupina MOL umožňuje ľuďom, aby napredovali: objavuje nové spôsoby, ako lepšie napĺňať ich energetické potreby a vytvára hodnotu pre nadchádzajúce generácie.

Naša misia:

Skupina MOL, ktorá funguje v krajinách strednej Európy, bude systematicky prekonávať všetky hranice. Inšpiruje ju k tomu manažment spoločnosti a dôvera v expertov.


Naše hodnoty:

TÍMOVÁ PRÁCA A PARTNERSTVO
Aktívni ľudia môžu naplniť svoje poslanie na Zemi iba životom v spoločenstvách a vytváraním hodnôt v spolupráci s ostatnými. Sloboda a veľké možnosti , ktoré sa nám otvárajú sú zaistené tvorivou spoluprácou. Nič nie je slobodnejšie ako myšlienka. Nič nie je cennejšie ako stvorenie. Nič neuspokojí viac, ako posun našich individuálnych a kolektívnych nápadov vpred.

ODVAHA A ROZHODNOSŤ
Potrebujeme odvahu na neustále prekonávanie bariér a vytváranie hodnôt prostredníctvom spolupatričnosti pre nás samých a komunitu, v ktorej žijeme. Odborné znalosti a cit pre spoluprácu sú potrebné, ale samy o sebe nestačia – je nevyhnutné veľké množstvo rozhodnosti, aby sa veci hýbali dopredu každý deň.

ODBORNOSŤ A ZODPOVEDNOSŤ
Čím iným by mala byť naša práca, ak nie pochopením nášho sveta, aby sa život stal lepším prostredníctvom inteligentnejších riešení? MOL Group si uvedomuje, že odbornosť zamestnanca je kľúčom k dosiahnutiu hlavnej stratégie. Uvedomujeme si svoju zodpovednosť a vytvárame nové hodnoty, ktoré zdieľame s ostatnými, navzájom slúžiac svojim potrebám. Odbornosť a zodpovednosť sú kľúčom k prekonaniu hraníc nášho poznania, podporujúc udržateľný rozvoj nášho životného prostredia.

×
Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×