Právne informácie

Vážený návštevník!

Vstupom na túto webovú stránku, jej prehliadaním alebo používaním potvrdzujete, že ste si prečítali a rozumiete nižšie uvedeným podmienkam používania webovej stránky prevádzkovateľa a zároveň sa zaväzujete ich v plnom rozsahu rešpektovať a dodržiavať. Pokiaľ s uvedenými podmienkami nesúhlasíte, nepoužívajte prosím túto webovú stránku.

Prevádzkovateľom tejto webovej stránky je obchodná spoločnosť SLOVNAFT, a.s.

Sídlo: Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava

IČO: 31 322 832

DIČ: 2020372640

IČ DPH: SK2020372640

Zap: v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č. 426/B.  

PODMIENKY POUŽÍVANIA WEBOVEJ STRÁNKY:

Prístupom na webovú stránku www.slovnaft.sk a prehliadaním jej obsahu poskytujete súhlas s uvedenými podmienkami. SLOVNAFT, a.s. umožňuje prezeranie a preberanie materiálov z tejto webovej stránky iba na osobné, nekomerčné používanie, a to pod podmienkou, že zostanú neporušené všetky vyhlásenia o autorských právach a duševnom vlastníctve. Poskytnutie informácií neznamená, že SLOVNAFT, a.s. udeľuje licencie na autorské práva alebo iné práva duševného vlastníctva.

Akciová spoločnosť SLOVNAFT, a.s. a každý člen Skupiny MOL vyvinuli maximálne úsilie v záujme zabezpečenia toho, aby všetky informácie, uverejňované na internetových stránkach SLOVNAFT, a.s. a členov Skupiny MOL, boli korektné a platné v momente ich uvedenia. Napriek tomu SLOVNAFT, a.s. a ostatní členovia Skupiny MOL ani výslovne, ani implicitne neručia za informácie, poskytované prostredníctvom tejto webovej stránky a vyhradzujú si právo kedykoľvek, bez predchádzajúceho oznámenia vykonať modifikácie a opravy, ďalej si vyhradzujú právo webovú stránku alebo informácie na nej zverejnené úplne, alebo čiastočne zrušiť. SLOVNAFT, a.s. a ostatní členovia Skupiny MOL nezodpovedajú za žiadne nepresnosti alebo nedostatky na tejto webovej stránke.

Akékoľvek rozhodnutie, založené na informáciách webovej stránky www.slovnaft.sk patrí do výlučnej zodpovednosti používateľa.

SLOVNAFT, a.s. a ostatní členovia Skupiny MOL nepreberajú zodpovednosť za žiadne straty alebo škody, vyplývajúce z prístupu k webovej stránke alebo jej informáciám, resp. z ich neprístupnosti alebo ich použitia. SLOVNAFT, a.s. a ostatní členovia Skupina MOL nezodpovedajú za prípadné škody, straty a náklady, ktoré vzniknú následkom používania webovej stránky, jej prípadnej nefunkčnosti, nesprávneho fungovania, prevádzkovej poruchy, nepovolenej zmeny údajov kýmkoľvek, ani za škody pochádzajúce z oneskorenia prenosu informácií, pôsobenia počítačového vírusu, poruchy linky alebo systému alebo z iných podobných príčin.

AUTORSKÉ PRÁVO A INÉ PRÁVA DUŠEVNÉHO VLASTnÍCTVA

Všetky materiály vrátane obrázkov, softvéru, textu, grafiky, iného obrazového, zvukového, textového pôvodu alebo iného obsahu webovej stránky sú chránené autorským právom a inými právami duševného vlastníctva. Označenia produktov, služieb a spoločností uvádzané v jednotlivých dokumentoch môžu byť registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov alebo inými označeniami požívajúcimi právnu ochranu. Akékoľvek ich použitie je možné výlučne len s predchádzajúcim výslovným písomným súhlasom SLOVNAFT, a.s. a Skupiny MOL.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že používanie v protiklade s uvedenými podmienkami, resp. od nich odlišné môže mať za následok občianskoprávne, trestnoprávne a autorskoprávne postihy. SLOVNAFT, a.s. a ostatní členovia Skupiny MOL budú vystupovať proti každému porušeniu práv, o ktorom získajú informácie.

×
{{-- content goes here from dom --}}
PRISPÔSOBTE SÚBORY COOKIE POUŽITÉ NA TEJTO WEBOVEJ STRÁNKE

Webová stránka spoločnosti SLOVNAFT, a.s. používa súbory cookie na svoju prevádzku, zlepšenie používateľskej skúsenosti, monitorovanie aktivít na webovej stránke a zobrazovanie relevantných ponúk.

Výberom tejto možnosti povoľujete:

 • Len nevyhnutné cookies podľa § 109 ods. 8 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách, konkrétne dočasné cookies a súbory cookie zjednodušujúce používanie webovej stránky

Výberom tejto možnosti zakazujete:

 • Zobrazovanie remarketingových reklám, ktoré reflektujú vaše záujmy mimo webovej lokality (napríklad na sociálnych sieťach)
 • Používanie analýz využívania stránky a aktivít, ktoré sa merajú na webových lokalitách spoločnostiSLOVNAFT, a.s., s cieľom kontaktovať vás s personalizovanými ponukami (ak ste nám napríklad pri registrácii poskytli svoje kontaktné údaje)

Výberom tejto možnosti povoľujete:

 • Len nevyhnutné cookies podľa § 109 ods. 8 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách, konkrétne dočasné cookies a súbory cookie zjednodušujúce používanie webovej stránky
 • M_GDPR_CONTENT_LIST_ITEM_2
 • Analytické webové nástroje na štatistické účely
 • Zobrazovanie remarketingových reklám, ktoré reflektujú vaše záujmy mimo webovej lokality (napríklad na sociálnych sieťach)

Výberom tejto možnosti zakazujete:

 • Používanie analýz využívania stránky a aktivít, ktoré sa merajú na webových lokalitách spoločnostiSLOVNAFT, a.s., s cieľom kontaktovať vás s personalizovanými ponukami (ak ste nám napríklad pri registrácii poskytli svoje kontaktné údaje)

Výberom tejto možnosti povoľujete:

 • Len nevyhnutné cookies podľa § 109 ods. 8 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách, konkrétne dočasné cookies a súbory cookie zjednodušujúce používanie webovej stránky
 • M_GDPR_CONTENT_LIST_ITEM_2
 • Analytické webové nástroje na štatistické účely
 • Zobrazovanie remarketingových reklám, ktoré reflektujú vaše záujmy mimo webovej lokality (napríklad na sociálnych sieťach)
 • Používanie analýz využívania stránky a aktivít, ktoré sa merajú na webových lokalitách spoločnostiSLOVNAFT, a.s., s cieľom kontaktovať vás s personalizovanými ponukami (ak ste nám napríklad pri registrácii poskytli svoje kontaktné údaje)

Zásady používania súborov cookie

Zásady ochrany osobných údajov

Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×