Teplo

Cenové rozhodnutie o schválenej cene za výrobu, distribúciu a dodávku tepla.

Štandardy kvality dodávaného tepla a poskytovaných služieb pri dodávke tepla. Spoločnosť SLOVNAFT, a.s. zverejňuje vyhodnotenie štandardov kvality tepla a štandardov kvality služieb súvisiacich s dodávkou tepla.

Užitočné linky

×
Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×