Koronavírus - informácie

Situácia okolo koronavírusu sa dynamicky vyvíja a Skupina MOL nepretržite robí opatrenia na zaistenie bezpečnosti zamestnancov a obchodných partnerov. V týchto náročných dňoch vynakladáme maximálne úsilie, aby sme udržali vysoký štandard služieb poskytovaných našim zákazníkom a zabezpečili dodávky produktov.

Bezpečnosť našich kolegov a zákazníkov je našou najvyššou prioritou. Pri prevencii ďalšieho šírenia koronavírusu sme v súlade s nariadeniami a pokynmi štátnych orgánov verejného zdravotníctva prijali ďalšie opatrenia.

Naše tímy na regionálnej a lokálnej úrovni sú pripravené konať pri zabezpečení kontinuity nášho podnikania rýchlo a efektívne. Naše výrobné jednotky, skladovacie terminály, logistika a čerpacie stanice fungujú aj s minimálnym počtom zamestnancov. Spoločne sme presvedčení, že túto výzvu zvládneme.

Zaviedli sme viaceré nové pravidlá a prijali sme preventívne opatrenia na spomalenie šírenia koronavírusu a minimalizáciu škôd spôsobených pandémiou:

Na pracoviskách spoločnosti:

  • Zaviedli sme prácu z domu, aby boli na pracoviskách len tí zamestnanci, ktorí sú nevyhnutní.
  • Všetci zamestnanci dostávajú aktuálne informácie a upravené prevádzkové postupy.
  • Zvýšili sme frekvenciu čistenia našich priestorov a dezinfikujeme ich do takého stupňa, aký si vyžadujú nemocnice.
  • Upravili sme stravovacie služby podľa odporúčaní spojených s bezpečnosťou.
  • Zrušili sme osobné stretnutia a cestovanie.

Na našich termináloch a čerpacích staniciach:

  • Zaviedli sme prácu z domu a v našich priestoroch smú byť iba zamestnanci, pre ktorých je to nevyhnutné.
  • Zvýšili sme frekvenciu čistenia našich priestorov.
  • Zvýšili sme používanie antibakteriálnych dezinfekčných prostriedkov na ruky.
  • Pri vstupe/vjazde do všetkých priestorov spoločnosti a na čerpacie stanice sme zaviedli ako povinné používanie ochranných pomôcok - rúška a rukavíc.

Skupina MOL pozorne sleduje udalosti a odporúčania štátnych zdravotníckych orgánov a v prípade potreby podnikne ďalšie kroky.

×
Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×