Facebook Linkedin Youtube Twitter Instagram Corobim

Partner ProjektProgram spoločnosti SLOVNAFT, a. s. , ktorý bol spustený v septembri 2017. Do dnešného dňa sa k tomuto programu pripojilo 16 čerpacích staníc v SR s označením Slovnaft Partner a získalo tým brand spoločnosti, ktorý hovorí o výnimočnej kvalite produktov vyrobených v našej rafinérii, konkrétne benzínu a nafty.

Účelom programu partnerských čerpacích staníc je poskytnutie marketingovej podpory predaja kvalitných pohonných hmôt Slovnaftu ako ich výrobcu a garantovanie kvality týchto pohonných hmôt voči konečnému spotrebiteľovi.

Partner, teda majiteľ čerpacej stanice, sa zaväzuje predávať motorové palivá v nezmenenej kvalite a zložení a nebude na nich vykonávať žiadne zmeny. Palivo je partnerom dodávané v cisternách spoločnosti SLOVNAFT TRANS a.s. priamo z rafinérie pri zachovaní požadovaných kvalitatívnych štandardov a splnení noriem bezpečnosti a ochrany životného prostredia.

Slovnaft bude taktiež pravidelne kontrolovať kvalitu palív využitím služieb tretej strany, ktorá bude vykonávať neohlásené odbery na čerpacej stanici a podrobí ich laboratórnemu rozboru.

Súčasne s Partnerským projektom spoločnosť Slovnaft uviedla na trh novú značku palív Slovnaft Drive 95Slovnaft Drive Diesel, ktoré nahradili palivá, ktoré boli doteraz označované ako automobilový benzín Super 95 a motorová nafta Diesel. Zároveň dávame možnosť našim Partnerom rozšíriť si aj ich produktové portfólio o novú generáciu veľkoobchodných prémiových palív pod názvom Slovnaft Extra Drive 95Slovnaft Extra Drive Diesel a Arctic Diesel so špeciálnymi prísadami, ktoré majú pozitívny vplyv na chod motora, výkon automobilu a celkovo tiež zlepšujú úžitkové vlastnosti produktu.

Slovnaft týmto udeľuje Partnerovi právo používať ochranné známky palív umiestnením na čerpacej stanici vo forme reklamných nálepiek a vo forme poskytnutých prvkov firemnej identity v súlade so zmluvou.

Zoznam partnerských čerpacích staníc:

ČS STUDNIČKY DARGOV – Dargov 229, 076 61 Dargov
ČS POLOMKA – Osloboditeľov 1, 976 66 Polomka
ČS ROHOŽNÍK - Senická 10, 906 38 Rohožník
ČS VANOIL – 913 21 Trenčianska Turná
ČS DIESEL AGV – Banská 6, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
ČS ZEMPRES - Orviská cesta 7471/15A, 921 01 Piešťany
ČS RADOĽA - Radoľa 406, 023 36 Radoľa
ČS POVAŽSKÝ CHLMEC - Bytčianska 491, 010 03 Žilina – Považský Chlmec
ČS BAREL - Vrbovská 1050/40, 059 56 Ľubica
ČS PETROMIN – Prešovská 539/2, 087 01 Giraltovce
ČS JEWI - Krivianska 522/49, 082 71, Lipany
ČS Angelika Vajayová, Dobšinského, 985 05 Kokava nad Rimavicou
ČS FAMÍLIA, Prešovská 8, St. Ľubovňa
ČS Roľnícka spoločnosť „KYJOV“ 065 41 Kyjov-Pusté Pole
ČS ZEMPRES Družstevná, 922 05 Chtelnica
ČS BAREL, Sabinovská 8561/138, 080 01 Prešov

 

×